Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1204804x
Příspěvků:
37192

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Ten den přijde!
29.12.22 14:26:11 | #11541

Ten den přijde! *3273*

A všichni lidé budou láskyplní a mírumilovní... *5614*

Bůh Otec náš ten zázrak učiní! A potom pochopí i lidé pokřtění, že právě o tom Ježíš prorokoval. *34027*

  • *33792* *33792* *33792* *33792*


| Předmět:
29.12.22 13:51:33 | #11537

A někdo se chystá na Mrazíka| Předmět: RE:
29.12.22 14:22:40 | #11540 (1)

*27179* *6742* Už nejste medvědem? *5527* *27179*| Předmět: RE: RE:
29.12.22 18:09:15 | #11543 (2)

💣| Předmět: RE: RE:
29.12.22 18:09:18 | #11544 (2)

💣| Předmět: RE: RE:
29.12.22 18:12:27 | #11545 (2)

Ivánku cink *27179*


 #11540 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.12.22 18:40:35 | #11546 (3)

😂😂😂😂😂😂😂😂😂💥💥💥💥­💥💥💥💥☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️| Předmět: RE:
29.12.22 18:07:31 | #11542 (1)

Co to je?| Předmět: Važme si Boha Otce svého!
29.12.22 13:22:36 | #11534

Važme si Boha Otce svého! *34027*

A važme si Tatínkovy Boží Lásky k nám všem lidem... *34027*

Živý Bůh, náš milující Tatínek, miluje lidi věřící i nevěřící! Vždyť to byl a je právě On, kdo rozhodl a rozhoduje, že někteří lidé byli, jsou a budou dočasně lidmi nevěřícími! ON MÁ VEŠKEROU MOC. Amen! *34027*

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: Važme si Boha Otce svého!
29.12.22 13:25:36 | #11535 (1)

*27179* A ejhle, místo sedmi jsem jich dal osm! (To číslo je pouze číslem mnou použitých "smajlíčků"!) *27179*| Předmět: RE: RE: Važme si Boha Otce svého!
29.12.22 13:29:42 | #11536 (2)

Čus dědečku hribecku| Předmět: RE: RE: RE: Važme si Boha Otce svého!
29.12.22 14:12:39 | #11538 (3)

*4329* Vítám Vás tu, i když už asi pozdě! Co se dá dělat... *34041*| Předmět:
29.12.22 11:13:11 | #11531

Ja jsem maly chlapecek boži syn| Předmět: (Bible...)
29.12.22 09:48:29 | #11525

(Bible, Přídavky k Danielovi 14:33-42)

V Judsku byl prorok Abakuk. Ten připravil pokrm, vložil do košíku chleby a šel na pole, aby to donesl žencům. Anděl Živého Boha řekl Abakukovi: "Pokrm, který máš, zanes do Babylónu Danielovi do lví jámy!" Abakuk namítl: "Pane, Bybylón jsem nikdy neviděl a o žádné lví jámě nevím!" Anděl Živého Boha ho tedy uchopil za kštici, držel ho za vlasy a prudkostí svého ducha jej donesl do Babylónu nad jámu. Abakuk zvolal: "Danieli, Danieli, vezmi si pokrm, Bůh ti jej posílá." Daniel řekl: "Ty sis na mne vzpomněl, Bože! NEOPOUŠTÍŠ TY, KDO TĚ MILUJÍ." Potom vstal a najedl se. Abakuka však anděl Boží dopravil ihned zpátky do domova. Sedmého dne přišel král oplakávat Daniela. Přišel k jámě, pohleděl dolů a uviděl Daniela, jak tam sedí. Zvolal mocným hlasem: "Veliký jsi, Živý Bože, Bože Danielův, NENÍ JINÝ BŮH KROMĚ TEBE!" Dal jej vytáhnout a do jámy poručil vhodit ty, kdo ho chtěli zahubit. V mžiku byli rozsápáni před jeho očima.

(Živé Slovo Boží)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: (Bible...)
29.12.22 10:18:01 | #11528 (1)

*33770* A tak i my všichni vzdejme chválu našemu milujícímu a starostlivému Otci, který na nikoho z nás nikdy nezapomíná! Vzdejme mu chválu veřejně a přede všemi lidmi! Nebojme se věrolomníků a pomlouvačů! Vždyť ty už Živý Bůh, Bůh spravedlivý a Otec náš všemohoucí, rázně umravní! A potom se budou zahanbeně plazit a budou se slzami v očích škemrat o své spasení. Veškeré pýcha a nadutost z nich bude milostí Boží sejmuta. Amen! *33770*

*33792* Svatý, svatý, svatý je Živý Bůh, Bůh všemohoucí! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla a převeliká chvála od nás i LÁSKA NAŠE Bohu našemu na věky věků. Amen! *33792*

*33792* Veliké a podivuhodné jsou Tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou všechny Tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál Tebe, Pane náš, který od věčnosti vládneš v nebi i na zemi, a nevzdal v srdci s pokorou slávu Tvému jménu, NEBOŤ TY JEDINÝ JSI SVATÝ; všechny národy přijdou a skloní se před Tebou, Tatínku náš milovaný, neboť Tvé spravedlivé soudy jsou zjevné a nepopiratelné. Amen! *33792*

  • *34027*


| Předmět: Lidé!
29.12.22 08:32:15 | #11522

Lidé!

Přeji Vám velmi úžasný den, kdy budete celí překvapení vnímat, jak moc Vás Bůh, náš Tatínek, miluje!

*33770* *23658* *6904*


| Předmět: RE: Lidé!
29.12.22 09:29:48 | #11523 (1)

*33792* Všichni jsme milovanými Božími dětmi! *34694*

*34694* Všichni jsme synové a dcery Boží... *33792*| Předmět: RE: RE: Lidé!
29.12.22 09:30:46 | #11524 (2)

*4585* Ano! Neboj se! I Tebe Bůh miluje! *34027*| Předmět: RE: RE: Lidé!
29.12.22 09:55:02 | #11527 (2)

Jestli ty jsi infantil tak to ale nestrkej na druhé :-).


1  
 #11523 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
29.12.22 10:23:16 | #11529 (3)

*3456* A jestli Vy se povýšeně považujete za dospělou bohyni hospodinku, tak vězte, že Človíček ve Vás neustále vidí to maličké a nádherné Boží děvčátko, kterým před Tatínkem jste... *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
29.12.22 10:36:57 | #11530 (4)

To je váš výmysl - ja takto nemluvím ani nepíšu.
Nestydím se za to že jsem babka :-).
Vy jedno dítě :-).


 #11529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
29.12.22 12:30:58 | #11532 (5)

*3474* Možná jsem trochu snílek, ale jednou se přesvědčíte, že Vaše duše nestárne! *4740*| Předmět:
29.12.22 03:05:32 | #11520

Jake jsou dukazy ze Buh je.Člověče pomoz mi🙏🏽Pomoz!
| Předmět:
28.12.22 23:06:12 | #11518
film pdle skutecnosti a i knihy, zkuste
&ab_channel=K%C5%99e­s%C5%A5anem.cz


| Předmět: RE:
29.12.22 08:29:47 | #11521 (1)

*33060* Děkuji Vám za návštěvu mezi námi... *34041*| Předmět: RE:
29.12.22 12:58:26 | #11533 (1)

Je to první video, které jsem shlédl celé, přestože je tak dlouhé... *34027*

Já vím, že Bůh žije! A vím i ctím, že je naším milujícím Tatínkem i Láskou lásek pro celé lidstvo! *34027*

Stejně tak vím, že žije i náš bratr a přítel Ježíš! Ale pro mne je Živým Bohem pouze náš Otec, který je pro mne i jediným Panovníkem veškerého tvorstva! Ježíš je i dnes velmi hodným a Boha milujícím člověkem! Ano, žije dnes dočasně v nebi, ale má neustále roli Božího služebníka! Služebníka Bohu věrného a oddaného! Ježíš je naším bratrem a přítelem! A to je pro mnohé pokřtěné lidi rouháním, protože nutí lidstvo, aby Ježíše uznali za boha a pána lidstva! Ale pro mne je jediným Bohem i jediným Pánem celého lidstva náš Otec! A věřte nebo ne, náš Otec je jediným Bohem a jediným Pánem celého lidstva i pro Ježíše! Tedy pro pravého Ježíše!!! Pro toho Ježíše, který žije u Tatínka v nebi! Tady na zemi se za něj mnohým lidem vydává Satan!!! A právě Satan touží, aby ho lidé vnímali jako boha a pána lidstva!!! Pravý Ježíš je skromným a pokorným služebníkem Živého Boha, ale falešný Ježíš tu lidi svádí, aby neměli CELOU LÁSKU ani SVATOU ÚCTU k Bohu Otci lidstva! Vynucuje si, aby lidé uctívali jeho a jím svedené církevní hodnostáře!!! Pokřtěné panstvo v církvích a sektách se povyšuje nad ostatní členy - výjimkám, existují-li, se omlouvám! Je to hnus chtít po lidech, aby před někým poklekli a políbili prsten na jeho ruce!!! TAKOVÁ PÝCHA A ZPUPNOST POKŘTĚNÝCH HODNOSTÁŘŮ, KTEŘÍ TO VYŽADUJÍ, JE PROKAZATELNĚ ĎÁBELSKÁ!!! Jak říkám, pravý Ježíš Tatínka miluje a je naším bratrem a přítelem! Ovšem falešný Ježíš miluje pouze moc nad lidmi, prostopášný život v luxusu a nekřesťanské bohatství!!! A tomu já nikdy tleskat nebudu!!! *33684*

Zázraky se dějí každý den! A děly se i ve vztahu k lidem, o kterých je ve Vašem videofilmu zmínka! Ale všechny ty zázraky učinil Živý Bůh! Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! A NE JEŽÍŠ!!! Amen. *34027*| Předmět: ❤️ LÁSKA! ❤️
28.12.22 22:11:04 | #11515

*33792* LÁSKA! *33792*| Předmět: RE: ❤️ LÁSKA! ❤️
28.12.22 22:13:35 | #11516 (1)

*33792* LÁSKA! *33792*

*33792* Není to slovo překrásné!? *33792*

*33792* LÁSKA ŽIVÉHO BOHA K NÁM VŠEM LIDEM... *33792*

  • *33792*


| Předmět: RE: RE: ❤️ LÁSKA! ❤️
28.12.22 22:14:39 | #11517 (2)

*33792* LÁSKA NAŠEHO TATÍNKA! *33792*

*34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: Ptáš se?
28.12.22 21:22:00 | #11511

Ptáš se?
Ptáš se: "Bože! Co to děláš?" *3456*

Potom se ptáš špatně! *6195*

Měl by ses ptát:

  • "Bože! Co to dělám?" *3456*


| Předmět: RE: Ptáš se?
28.12.22 21:24:30 | #11512 (1)

*3456* Tatínku! Lásko moje! Co to vlastně neustále dělám? *3456*| Předmět: RE: RE: Ptáš se?
28.12.22 21:35:28 | #11513 (2)

*3456* Co to vlastně neustále dělám, Bože a Pane můj!? *3456*

*3456* Už Pavel Římanům napsal: "Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy." *3456*

*3456* A tak se ptám: "Co to vlastně neustále dělám, Tatínku můj milovaný? A proč!?" *3456*

  • *35060*


| Předmět: RE: RE: RE: Ptáš se?
29.12.22 00:41:59 | #11519 (3)

Žalm 1
1 Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemů, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne,
2 ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.


 #11513