Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 755768x
Příspěvků:
34794

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Bůh.
27.12.22 22:36:52 | #11432

Bůh. *34694*

Pravý Bůh je pouze jeden! Je to Živý Bůh, známý jako Bůh Izraele! *34027*

A tento Živý Bůh je Otcem nás všech! Vlastním Tatínkem každého člověka! Tatínkem milujícím... *34027*

A věřte nebo ne, pro Človíčka i pro pravého Ježíše je Tatínkem milovaným... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Bůh.
27.12.22 22:38:53 | #11434 (1)

*33792* Ano, my všichni lidé jsme sourozenci! Vlastní sourozenci! Bratři a sestry před Bohem! *33792*| Předmět:
27.12.22 21:59:17 | #11429

...neustále a zatvrzele sám o sobě žvanit psát, že jsem Syn boží..to je rouhání a neůnosná pýcha.....sám Ježíš, coby opravdu pravé a plně vědomé zhmotnění kristovského nejvyššího vědomí tohle prostě nikdy sám o sobě neřekl a kdo to řekl před ním o něm, tak toho Ježíš okřikl a řeklm mu: toto jde ze tvého v duši probuzeného ducha, ale tento svět to nesnese a neunese znát, pomlč o tom ostatním, nech si to prosím jen pro sebe...| Předmět: RE:
27.12.22 22:08:38 | #11430 (1)

*4585* ODPOUŠTÍM VÁM. *4585*

A mezi námi, Človíček tu neustále a zatvrzele píše o všech lidech, že jsou synové a dcery Boží! I Vy osobně jste pro něj milovaným synem Božím!

A náš bratr a přítel Ježíš? Ten s Človíčkem kamarádí! Jistě mu jednou vysvětlíte, proč jste se tu na Človíčka tak vytahoval, jako by Vás Bůh Otec náš ustanovil soudcem nad lidstvem!

(Živé Slovo Boží)

  • *3775* *3775* *3775* *3775* *3775*


| Předmět: RE:
27.12.22 22:31:33 | #11431 (1)

*6195* A laskavě si uvědomte, že jestli někdo neustále a zatvrzele popírá, že je synem nebo dcerou Boží, potom neuznává ani Živého Boha za svého Otce!!! A to je hodně hnusné!!! *3456*| Předmět: RE: RE:
27.12.22 22:41:14 | #11436 (2)

Čus koukám že se do tebe naváží kde kdo| Předmět: RE: RE: RE:
27.12.22 22:48:21 | #11438 (3)

To chce klid jen si to karmicky zde odpracovava *29716*


 #11436 

| Předmět: RE:
28.12.22 02:57:46 | #11463 (1)

J 10,36 proč mě, kterého Otec posvětil a poslal na svět, obviňujete z rouhání, když jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn‘?


 #11429 

| Předmět: RE: RE:
28.12.22 03:00:55 | #11464 (2)

*34041* Trefný verš! *15154* *3775* *15154*| Předmět: RE: RE:
28.12.22 03:02:54 | #11465 (2)

Římanům 8, 14Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.


 #11463 

| Předmět: (Bible, Žalm 113)
27.12.22 19:34:30 | #11426

(Bible, Žalm 113:1-9)

Haleluja.

Chvalte, služebníci Živého Boha, chvalte jméno Živého Boha!
Jméno Živého Boha buď požehnáno nyní i navěky.
Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Živého Boha.
Živý Bůh je vyvýšen nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva.
Kdo je jako Živý Bůh, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní?
Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi.
Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka
a pak ho posadí vedle knížat, vedle knížat svého lidu.
Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů.

Haleluja.

(Živé Slovo Boží)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět:
27.12.22 19:23:36 | #11425

takovejhle svatej po bodnutí smrti, které prý většinu lidí při umírání /navěky opouštění tohoto těla/bolí jako bodnutí tisíců škorpionů naráz..protože jsou se svým tělem a s tímto světem až příliš mnoho vadně spojeni..takovejhle svatej náhle ztratí veškerou dosud hranou svatost a důstojnost a bude skákat jako ten čert na rozpálené plotně kopytem i jedním chodidlem a už ho nikdo tisíc pozemských let v tom skákání nezastaví..naštěstí TAM čas plyne jinak...každýmu jinak...Bůh mu buď milostiv a zkrať mu ten šílený tanec svatého víta....až do té doby, kdy ho opustí ta iluze a rouhačský hnus, že je přepokorně "božím synem".....dementa jednoho starýho nepoučitelnýho­......starýho psa nepřeškolíš..a pokud sis ho v jeho mládí pořádně nevycvičil Bože, pak nějakému démonu bude nadosmrti panáčkovat a ještě o sobě tvrdit, že je sám Bohem zde na Zemi....čili božím synem...tfuj, to je ale troufalost, drzost, omezenost a tupost při všem tom jeho přitom neustálém citování Bible..!!!!

Odpovědět Odstranit| Předmět: RE:
27.12.22 19:38:16 | #11427 (1)

*4585* ODPOUŠTÍM VÁM. *4585*

  • *15154* *15154* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE:
27.12.22 19:43:52 | #11428 (1)

(Bible, Přísloví 18:12 + Matouš 7:1-2)

Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni,
a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří Vám.

(Živé Slovo Boží)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: (Bible, Přísloví 10:32 + ...)
27.12.22 18:42:59 | #11420

(Bible, Přísloví 10:32 + 11:7 + 11:10 + 11:23 + 11:27 + 12:22)

*5671* Rty spravedlivého vědí, v čem má Bůh zalíbení, kdežto ústa svévolníků znají jen proradnost.

*5671* Když zemře člověk svévolný, naděje přijde vniveč, vniveč přijde očekávání ničemníků.

*5671* Když je dobře spravedlivým, město jásá, když zhynou svévolníci, plesá.

*5671* Touhou spravedlivých je jen dobro, kdežto nadějí svévolníků je prosadit se zuřivostí.

*5671* Kdo usilovně hledá dobro, hledá Boží zalíbení, kdežto kdo se pídí po zlu, toho zlo postihne.

*5671* Zrádné rty jsou Živému Bohu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.

(Živé Slovo Boží)

  • *13842*


| Předmět: (Bible, Žalm 103:1-6)
27.12.22 17:59:58 | #11414

(Bible, Žalm 103:1-6)

Dobrořeč, má duše Živému Bohu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše Živému Bohu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On Ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí Tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy Tvůj život, věnčí Tě svým milosrdenstvím a slitováním,
po celý Tvůj věk Tě sytí dobrem, Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
ŽIVÝ BŮH ZJEDNÁVÁ SPRAVEDLNOST A PRÁVO VŠEM UTLAČENÝM.

(Živé Slovo Boží)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: (Bible, Žalm 103:1-6)
27.12.22 18:08:19 | #11415 (1)

(Bible, Žalm 103:20-22)

*15154* Dobrořečte Živému Bohu, jeho andělé, Vy silní bohatýři,
kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova!
*15154* Dobrořečte Živému Bohu, všechny jeho zástupy,
Vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!
*15154* Dobrořečte Živému Bohu, všechna jeho díla,
na všech místech jeho vlády.

*15154* DOBROŘEČ, MÁ DUŠE, ŽIVÉMU BOHU! *33770*
*15154* Dobrořeč, Tatínkovi svému milovanému a Lásce své jediné... *33770*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 103:1-6)
27.12.22 18:11:35 | #11416 (2)

*33792* Chválu vzdejme Živému Bohu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 103:1-6)
27.12.22 18:14:26 | #11417 (3)

*33792* Požehnán buď Živý Bůh, Bůh Izraele, od věků až na věky! *33792*

*33792* Požehnán buď Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel celého lidstva! *33792*

  • *33792* Amen. *33792*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 103:1-6)
27.12.22 18:22:21 | #11418 (4)

*15154* Ústa Člověka Syna Božího vzdávají Živému Bohu převelikou chválu! *15154*

*15154* Ano, Človíček Tatínka chválí mezi všemi lidmi a stud ať poleje ty, kdo ho osočují! *3456*

*15154* Živý Bůh stanul PO PRAVICI ubožáku, aby ho zachránil před jeho soudci! *34027*

  • *23655*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 103:1…
27.12.22 18:35:54 | #11419 (5)

👅👅👅👅👅👅👅👅👅| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm…
27.12.22 18:46:46 | #11421 (6)

*10307* "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní." *10307*| Předmět: "Jsem člověk!"
27.12.22 17:51:28 | #11413

*15154* "Jsem člověk!" *15154* To si občas připomeň! *15154*| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
27.12.22 16:02:28 | #11404

❤️❤️❤️ ❤️ ❤️❤️❤️

❤️❤️ Miluji Tě! ❤️❤️

*15154* *15154* *15154* *15154* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
27.12.22 16:15:23 | #11405 (1)

*33770* To říká Bůh právě Tobě! *33770*

  • *33692* *15154* *22063* *15154* *33692*


| Předmět:
27.12.22 13:38:31 | #11402

Pán Človíček ví své))))))))))))) a ostatni ho tu ponižují) Běžte ………….


1  

| Předmět: RE:
27.12.22 13:39:31 | #11403 (1)

Pojď už jdeme nezaslouží si nás tu lásko.


1  
 #11402 

| Předmět: RE: RE:
27.12.22 17:01:03 | #11406 (2)

Zdar koukám že ta tvoje to tu dneska úplně rozcupovala| Předmět:
27.12.22 13:30:20 | #11400

Bůh je jen jediny to si zapamatujte. Lidé jsou kořist.


1  

| Předmět: RE:
27.12.22 17:01:42 | #11407 (1)

Či kořist jsme?