Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 123658x
Příspěvků:
7133

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Ano! Bůh miluje i Tebe osobně!
29.08.22 09:01:06 | #1898

*33792* Ano, Bůh miluje i Tebe osobně!!! *33792*

*12216* Ale nezpychni! Nezačni se povyšovat nad ostatní jen proto, že víš, že Bůh miluje i Tebe osobně! Bůh totiž miluje nás všechny. Bůh miluje každého člověka! Amen. *15154* *22063* *15154*| Předmět: TY!
29.08.22 08:49:21 | #1893

TY! *34027*

Ty jsi člověkem! Božím člověkem! Člověkem Bohu milým! Člověkem Bohem milovaným! *34027*

Upozorni mě, prosím, kdybych to někdy nerespektoval. Děkuji Ti! *34041*| Předmět: RE: TY!
29.08.22 08:50:48 | #1895 (1)

BŮH A TY! *34027*

To prostě nemá chybu!!! *15154* *22063* *15154*


 #1893 

| Předmět: RE: RE: TY!
29.08.22 08:56:28 | #1896 (2)

BŮH A TY! *34027*

Ten vztah je úžasným důkazem ŽIVÉ LÁSKY mezi Bohem a člověkem! *15154* *22063* *15154*

P.S.
A povšimněte si! Nepotřebujete k tomu Bibli ani žádnou církev nebo sektu!!! *27179*

*16217* BŮH A TY! *33792*


 #1895 

| Předmět: RE: RE: RE: TY!
29.08.22 09:03:31 | #1899 (3)

*16217* BŮH A MY VŠICHNI LIDÉ = LÁSKYPLNÁ RODINA BOŽÍ. *15154* *13293* *15154*


 #1896 

| Předmět: JEŽÍŠ SYN BOŽÍ
29.08.22 08:07:23 | #1892

SYN ČLOVĚKA - JEŽÍŠ KRISTUS - JEŽÍŠ SYN BOŽÍ. *7478*

Ježíš byl člověkem, měl roli Krista a Božího proroka, potom byl krutě popraven a stal se zesnulým člověkem a dnes je opět člověkem, protože ho Bůh Otec náš milosrdně a láskyplně omilostnil; morálně, psychicky a fyzicky uzdravil a znovu vzkřísil k životu! Ano, Ježíš je i dnes naším bratrem a přítelem... *34041*

Vím, existuje tvrzení: "Ježíš je Bůh!" JEŽÍŠ NENÍ BŮH. Proč ale vzniklo toto tvrzení? Pravda je prostá - spolu s tímto tvrzením vzniklo i tvrzení: "A nám předal svou moc!!!" *6578*

Ježíš nikomu svou moc předat nemohl, veškerou moc v nebi i na zemi měl a má Živý Bůh - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! Amen. *7710*

P.S.
Ano, jediným Panovníkem celého lidstva i veškerého tvorstva v celém vesmíru je Živý Bůh, náš Otec! *34027*| Předmět: BIBLE
29.08.22 07:52:39 | #1891

BIBLE *7478*

*6578* Už od počátku se obsah Bible používal k ujařmení pokřtěných lidí!
Pokřtěné panstvo se pyšně a nadutě označilo za neomylné a běda všem, co to zpochybňovali!

*7710* Tak to prostě bylo a je - obsah Bible se používá k ujařmení a vykořisťování pokřtěných lidí!

*33684* Bible Bohem lidstva nikdy nebyla, není a nikdy nebude!!! *33684*

*33792* JEDINÝM A JEDNOJEDINÝM ŽIVÝM BOHEM LIDSTVA JE STVOŘITEL A OTEC NÁŠ! *33792*| Předmět: Hledáš-li PRAVDU, nalezneš ji pouze u…
29.08.22 07:04:03 | #1883

*15154* Hledáš-li PRAVDU, nalezneš ji pouze u Boha Otce svého! *15154*

*15154* Nikdo z nás všech lidí dnes PRAVDU nezná, i když se mnozí lidé pyšně chlubí, že PRAVDU znají! Neznají! Jsou možná inteligentní, mají vysoké školy, přečetli stovky nebo tisíce knih, ale PRAVDU neznají, tu zná pouze Bůh! Živý Bůh! Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš... *15154*

*13828* Nenechte se tedy oklamat těmito pyšně samolibými chlubílky, kteří se na Vás falešně usmívají, aby Vás podvedli a aby Vás připravili o veškerou životní energii a potom se Vám vysmáli! Dost často Vás i sexuálně zneužijí a skoro vždy Vás připraví o Váš veškerý majetek! Pozor tedy na ně! DŮVĚŘUJTE JEN A JEN BOHU OTCI SVÉMU. Amen. *34027*| Předmět: RE: Hledáš-li PRAVDU, nalezneš ji pouze…
29.08.22 07:07:53 | #1885 (1)

*16217* Nikdy nezapomínej na to, že jsi člověkem! Božím člověkem! Člověkem Bohu milým! Člověkem Bohem milovaným! Člověkem, který má láskyplný domov v Rodině Boží našeho milujícího Otce! Amen. *4437*

  • *15154* *30383* *4437* *30383* *15154*

 #1883 

| Předmět: RE: RE: Hledáš-li PRAVDU, nalezneš ji…
29.08.22 07:10:35 | #1886 (2)

*16217* Ano, Živý Bůh, je Tvým vlastním Tatínkem! Tatínkem milujícím... *15154* *22063* *15154*

*33684* (A jiný Bůh není! BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ! Amen.) *33684*


 #1885 

| Předmět: RE: RE: RE: Hledáš-li PRAVDU, nalezneš…
29.08.22 07:38:29 | #1887 (3)

*16217* Bohu můžeš důvěřovat vždy! Bohu ano!!! *3474*

*11295* Ale lidem důvěřovat nelze... Vždy je pouze otázkou času, kdy Vás zklamou nebo oklamou! *14586*


 #1886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hledáš-li PRAVDU,…
29.08.22 07:41:05 | #1889 (4)

*12318* Miluj bližního svého a mysli na jeho blaho jako myslíš na blaho své, ale s důvěrou k němu to nepřeháněj, protože neexistuje člověk, který by se neuměl přetvařovat!!! *11104*


 #1887 

| Předmět: Dobré ráno, Bohem milovaní lidé!
29.08.22 06:40:53 | #1880

*34041* Dobré ráno, Bohu milí a Bohem milovaní lidé! *15154* *34041* *15154*| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohem milovaní lidé!
29.08.22 06:44:30 | #1881 (1)
*15154* *3122* *15154* *22971* *15154* *3122* *15154*

Děkuji Tatínkovi, Bohu Otci svému a našemu, za pokojné a osvěžující vyspinkání...


 #1880 

| Předmět: BOŽÍ VŮLE JE SVATÁ!
28.08.22 19:27:09 | #1873

*15154* *17063* *15154* BOŽÍ VŮLE JE SVATÁ! *15154* *16217* *15154*| Předmět: RE: BOŽÍ VŮLE JE SVATÁ!
28.08.22 19:30:21 | #1874 (1)

*5671* Vím, i Boží trest je láskyplný Boží dar, ale nikdo z nás by Boží tresty lidem přát neměl. *33684*


 #1873 

| Předmět: RE: RE: BOŽÍ VŮLE JE SVATÁ!
28.08.22 19:36:15 | #1876 (2)

*5671* I nejhorším zloduchům a zločincům máme přát Boží odpuštění a milost i následné morální uzdravení!!! A nenechte se ošálit obsahem Bible, kde je na mnoha místech přání, aby Bůh někoho potrestal - buďte milosrdní a slitovní a přejte všem lidem MILOST BOŽÍ. Amen. *15154* *3577* *15154*


 #1874 

| Předmět: RE: RE: RE: BOŽÍ VŮLE JE SVATÁ!
28.08.22 19:40:44 | #1878 (3)
*34027* *34027* *34027*

Buďme skutečně láskyplní, mírumilovní, milosrdní, slitovní a plní milosti - nežádejme po Bohu POMSTU, prosme Boha Otce lidstva jen a jen o MILOST. *3122*

*34027* *34027* *34027*

 #1876 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: BOŽÍ VŮLE JE SVATÁ!
28.08.22 19:48:34 | #1879 (4)

*5726* NEEXISTUJE NEODPUSTITELNÝ HŘÍCH. *4511*

*33794* A nenechte se ošálit obsahem Bible - Ježíš to tenkrát prostě nevěděl, a tak se zmýlil, když tvrdil, že rouhání proti Duchu svatému je neodpustitelné! Není neodpustitelné!!! *33684*


 #1878 

| Předmět:
28.08.22 12:45:27 | #1868

Falešní proroci
2 V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. 2 Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. 3 Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.

4 Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud. 5 Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil. 6 Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, 7 ale spravedlivého Lota, ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků, vysvobodil. 8 Dokud ten spravedlivý mezi nimi bydlel, jeho spravedlivou duši den co den trápily zločiny, které viděl a slyšel páchat.

9 Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, 10 zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem. 11 Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek.

12 Tihle se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku. Čemu nerozumějí, tomu se vysmívají, ale jejich vlastní zkaženost je zničí – 13 odplata za jejich špatnost je nemine. Jejich zálibou je denní hýření; na vašich hodech jsou poskvrnou a hanbou, když na nich hýří ve svých rozmarech. 14 S očima plnýma cizoložství nenasytně baží po hříchu, se srdcem vycvičeným v chamtivosti lákají nestálé duše. Proklatci! 15 Opustili přímou cestu a zabloudili. Vydali se cestou Balaáma, syna Beorova, [a] jemuž se zalíbila odměna za špatnost. 16 Za své provinění byl ovšem napomenut: němá oslice promluvila lidským hlasem a proroka v jeho nepříčetnosti zastavila.

17 Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma. 18 Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. 19 Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí! 20 Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku. 21 Bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. 22 Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: „Pes se vrátil ke svým zvratkům“ [b] a „Umytá svině se znovu válí v bahně.“| Předmět: RE:
28.08.22 19:16:33 | #1869 (1)

*15154* *22063* *15154* Mým Pánem a Spasitelem je Živý Bůh, náš Otec, kterého za svého Pána a Spasitele uznává i Ježíš zvaný Kristus! *34027*


 #1868 

| Předmět: RE: RE:
28.08.22 19:21:57 | #1870 (2)

*11171* A přát někomu Boží trest za jeho hříšnost je hodně zlé!!! Rozhodně to nelze nazvat láskou k bližnímu svému - ovšem lze to nazvat nenávistí nebo záští k bližnímu svému!!! *6578*

*15154* *22971* *15154* My se máme modlit za spásu celého lidstva a ne pouze za spásu svou a několika našich oblíbenců!!! Už apoštolové měli tvrdé srdce!!! A dnes to není jiné... *35060*


 #1869 

| Předmět: RE:
28.08.22 19:24:18 | #1871 (1)

*12216* PŘEJME VŠEM LIDEM DOBRO! *15154* *2351* *15154*

*33684* Nepřejme nikomu Boží trest!!! Přejme všem lidem Boží milost! Amen. *13842*


 #1868 

| Předmět: RE:
29.08.22 06:52:15 | #1882 (1)

Dnes už ani tak nejde o falešné proroky! *33684*

V současnosti je svět zamořen falešnými duchovními učiteli, kteří oslavují sami sebe a ne Boha Otce svého!
Jsou i v Česku! A jsou i v diskuzích na "chatujme.cz"... *11171*


 #1868 

| Předmět: (Bible, Jób 2:6-10)
28.08.22 09:26:38 | #1866

(Bible, Jób 2:6-10) *16360*

Živý Bůh na to satanovi odvětil: "Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život."
A satan od Živého Boha odešel a ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými vředy.
Jób vzal střep, aby se mohl škrábat, a posadil se do popela.

Jeho žena mu však řekla: "Ještě se držíš své bezúhonnosti? ZLOŘEČ BOHU a zemři."

Ale on jí odpověděl: "Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?"

PŘI TOM VŠEM SE JÓB SVÝMI RTY NEPROHŘEŠIL.

(Živé Slovo Boží)

*11104*

P.S. Boží plán s každým člověkem je plný paradoxů! Ale ať se děje s námi cokoli, je to k našemu dobru! Ovšem dnes to nikdo z nás nedokáže pochopit... *34795*

  • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: Bůh je MILUJÍCÍ BŮH.
28.08.22 08:58:23 | #1858

*429* Bůh je MILUJÍCÍ BŮH. *22063*

*34003* Ale umí být rázný, když na to někdo chce opakovaně hřešit! *19969*| Předmět: RE: Bůh je MILUJÍCÍ BŮH.
28.08.22 09:05:44 | #1860 (1)
*34017*
*6578*
*14586*

Vykořisťování člověka nebo lidí člověkem nebo lidmi se dost často nazývá podnikáním, ale ve skutečnosti se jedná o bezcitně ďábelské okrádání bližních!!! *11171* *30410* *11171*


 #1858 

| Předmět: RE: RE: Bůh je MILUJÍCÍ BŮH.
28.08.22 09:09:16 | #1861 (2)

*35060* Tu hrůzu vykořisťování člověka a lidí člověkem nebo lidmi umocňuje korupce! A stejně to umocňují podvody všeho druhu! Mnohé "podnikání" je pouze jeden převeliký PODVOD. *6578*


 #1860 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je MILUJÍCÍ BŮH.
28.08.22 09:10:57 | #1863 (3)

*33794* Ovšem, děje se vůle Boží! A Bůh je MILUJÍCÍ BŮH. *11171*


 #1861