Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 221016x
Příspěvků:
13037

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: (Bible, Přísloví 16:7)
31.08.22 08:54:44 | #1982

(Bible, Přísloví 16:7)

Líbí-li se Živému Bohu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele.

(Živé Slovo Boží)

  • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*

1  

| Předmět: RE: (Bible, Přísloví 16:7)
31.08.22 09:11:20 | #1989 (1)

*12216* (Bible, Přísloví 22:12) *16360*

Živý Bůh dohlíží na pravé poznání, ale slova věrolomného vyvrací. *13842*

*12216* (Živé Slovo Boží) *15154* *2351* *15154*


 #1982 

| Předmět:
31.08.22 08:40:56 | #1975

Buddha na svych cerstach se setkaval s mnoha lidmi učenymi brahmany i prostymi lidmi-při všech debatach zustal vznešeně klidny a moudry-nebot spočival v Onom Jedinem což se nedalo řici o mnoha ,kteři ho slyšeli a mnohdy s nimi cloumali tzv vnitřni demoni hnevu,zuřivosti a nenavisti:-)nebot oni srovnavali jeho slova se svymi tzv rozumovymi učenostmi bez poznani Pravdy a hlavně svou pychou nemohli přijmout a nabyt duvěry:-)v jeho slova a moudrost jež by je dovedla hloubeji až za jejich mysl a ego-jak řekl Ježiš,poznejte Pravdu a Pravda vas osvobodi:-)| Předmět: RE:
31.08.22 08:42:11 | #1976 (1)

omlouvame se tento přispevek patři jinak do jine diskuze sem vešel omylem a neni ho zde třeba ,ale nebude už mazan ze slabosti a pokrytectvi tak bude dan na jinou duchovni a skromnějši diskuzi kam chodi lide dobreho srdce:-)


 #1975 

| Předmět: RE: RE:
31.08.22 08:50:41 | #1979 (2)

*35239* Lidé dobrého srdce? *35239*

(Bible, Přísloví 16:18 - Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.)

*3122* Modlím se za spásu Vaší duše! Prosím Tatínka, aby Vás morálně, psychicky i fyzicky uzdravil. *3577*

  • *15154* *22971* *15154*

 #1976 

| Předmět: RE: RE: RE:
31.08.22 08:54:38 | #1981 (3)

ano mnozi jsou pyšni na svou tzv zbožnost a pokoru mějte hezky den v klidu lasce a světle Pravdy a srdce dokažeteli to.-)ale jestli mate jako jediny smysl života mnoho slov o Bohu,lasce a všem možnem a neumite nic jineho nemužeme vam v tom branit omlouvame se za těchto par slov,ale vice neni třeba zde se zdržovati i když po tom jistě toužite aby vaš denni monologizmus byl aspon trochu zpestřen:-)


 #1979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
31.08.22 08:58:38 | #1984 (4)

*12216* (Bible, Přísloví 18:12) *16360*

Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.

*16217* (Živé Slovo Boží) *15154* *2351* *15154*


1  
 #1981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
31.08.22 09:03:24 | #1986 (4)

*7478* (Bible, Přísloví 20:9) *19415*

Kdo může říci: "Zachoval jsem si ryzí srdce, jsem čistý, bez hříchu"? *2386*

*12216* (Živé Slovo Boží) *15154* *2351* *15154*


1  
 #1981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
31.08.22 09:07:40 | #1987 (4)

*11171* (Bible, Přísloví 20:17) *35060*

Někomu je lahodný chléb klamu, ale nakonec má plná ústa štěrku. *6578*

*11104* (Živé Slovo Boží) *35060*


 #1981 

| Předmět: Je divná doba!
31.08.22 08:07:56 | #1968

*11171* Je divná doba! *35060*

*35060* Mnozí lidé povyšují návštěvu kostela nebo chrámu nad morální čistotu! *6578*

(Bylo jim nalháno a vsugerováno: "Ježíš byl popraven za Tvé hříchy! Ježíš zemřel za Tvé přestupky, přečiny a zločiny! A Tobě žádný trest nehrozí, když se necháš pokřtít a uznáš našeho Ježíše za svého Pána!")

*6578* Pozor!!! Jejich Ježíš není tím Ježíšem, který žije v nebi!!! Za jejich Ježíše se vydává Satan!!! *7266*

*30457* A navíc! Jediným Pánem celého lidstva je Živý Bůh! Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! Amen.| Předmět: RE: Je divná doba!
31.08.22 08:19:46 | #1969 (1)

*11104* Zradit, zavrhnout a opustit Živého Boha - svého milujícího Otce, je hodně velká lumpárna!!! *14586*

*11104* Neobelhávej se, Živý Bůh - Tvůj Otec - je Panovníkem celého lidstva! Ježíš je pouhý Boží služebník! Pánem, kterého po svém křtu uctíváš, je Satan! A spolu s ním uctíváš i veškeré pokřtěné panstvo! *6578*

*6578* A to je hodně zlé!!! *14586*


 #1968 

| Předmět: RE: RE: Je divná doba!
31.08.22 08:28:49 | #1970 (2)

*6578* Ovšem pozor, jsou tu i další Boží nepřátelé! Pohané se svými východními naukami, kteří Vás chtějí obelstít líbivými slovy o údajné LIDSKÉ VELIKOSTI. *6578*

*6578* Ti lidé se vemlouvají do Vaší přízně! "Lísají se k Vám jako pohádkové jezinky!" Ale snaží se o jediné, chtějí Vás odlákat od lásky a úcty k jedinému Živému Bohu, našemu Otci! *6578*

*6578* DEJTE SI NA NĚ POZOR - JSOU MNOHEM HORŠÍ NEŽ POKŘTĚNÉ PANSTVO!!! *6578*


 #1969 

| Předmět: RE: RE: RE: Je divná doba!
31.08.22 08:34:45 | #1972 (3)

(Bible, Pátá Mojžíšova 11:1) *16360*

Budeš milovat Živého Boha, svého Boha, budeš dbát na to, co Ti svěřil,
na jeho nařízení, práva a přikázání po všechny dny.

(Živé Slovo Boží) *15154* *18805* *15154*


 #1970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je divná doba!
31.08.22 08:40:33 | #1974 (4)

*6904* A pamatuj si! ŽIVÝ BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ! Bůh nežije roztrojený do tří osob!!! *6904*


 #1972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je divná doba!
31.08.22 08:45:26 | #1977 (5)

*33794* Doporučená četba: Bible, Pátá Mojžíšova 8:1-20. *16360*

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*

 #1974 

| Předmět: Ty jsi člověk!
31.08.22 07:56:02 | #1967

*15154* Ty jsi člověk! Člověk Boží...

*15154* On je také člověk! Člověk Boží...

*15154* Ona je také člověk! Člověk Boží...

*15154* A to dítě je také člověkem! Člověkem Božím...

*2386* Víš to? A ctíš to? Máš v sobě morální zábrany těm lidem ubližovat?

*11171* Mně se zpovídat nemusíš a ani to nedělej, ale neobelhávej se - Bůh pravdu zná!

*34031* Věz ale, že Bůh miluje každého člověka! Amen.| Předmět: Vnímáte ten nádherný Boží den?
31.08.22 07:27:07 | #1962

*2386* Vnímáte ten nádherný Boží den? Je nový! A je úžasný... *35292*

  • *3474* *4740* *33792* *3474* *4740*


| Předmět: RE: Vnímáte ten nádherný Boží den?
31.08.22 07:28:38 | #1963 (1)

*15154* *22971* *15154* Já tu Bohu Otci lidstva děkuji! A co Ty? *15154* *22971* *15154*


 #1962 

| Předmět: RE: RE: Vnímáte ten nádherný Boží den?
31.08.22 07:37:41 | #1964 (2)

*11171* Ne každý se dnes probudil - mnozí ve spánku zesnuli. Někteří zesnuli pokojně, jiní byli zabiti a mnozí možná zavražděni! Ve výsledku je to ale stejné - "spí" už mezi zesnulými lidmi a hrůzy tohoto současného světa už dočasně nevnímají. Nastane ale den - DEN BOŽÍ - kdy budou opět k životu vzkříšeni! Budou zdraví! Zdánlivě omládnou, zesnuli-li ve vyšším věku! A hlavně!!! Budou Boha milující, láskyplní a mírumilovní... Nebudou toužit po pomstě!!! Budou mít "zbrusu nové ŽIVÉ SRDCE plné lásky"! Amen. *34027*


 #1963 

| Předmět: RE: RE: RE: Vnímáte ten nádherný Boží…
31.08.22 07:46:24 | #1966 (3)

*14586* Dnes tu "zuří" války! Nadnárodní VYKOŘISŤOVATELÉ je rozpoutávají po celé světě! *7266*

*6195* V současnosti bratr nebo sestra zabíjí nebo vraždí bratra nebo sestru! Činí to bez lítosti!!! *14586*

*30457* TO JEDNOU POMINE, LIDÉ BUDOU SKUTEČNĚ DOBŘÍ, LÁSKYPLNÍ A MÍRUMILOVNÍ. *34027*


 #1964 

| Předmět: Dobrou noc!
30.08.22 20:39:56 | #1961

*4483* Dobrou noc, Bohem milovaní lidé! *4468*

  • *6665* *6665* *23670* *6665* *6665*


| Předmět: Živý Bůh!
30.08.22 19:40:16 | #1960

*15154* Živý Bůh - BŮH JEDEN JEDNOJEDINÝ - je mým Stvořitelem.

*15154* Živý Bůh - BŮH JEDEN JEDNOJEDINÝ - je mým vlastním Otcem!

*15154* Živý Bůh - BŮH JEDEN JEDNOJEDINÝ - je mým jediným Panovníkem!

*15154* Živý Bůh - BŮH JEDEN JEDNOJEDINÝ - je mým milosrdným Spasitelem!

  • *15154* Amen! *34027* *34027*


| Předmět: (Bible, Izajáš 13:9-11)
30.08.22 19:25:15 | #1956

(Bible, Izajáš 13:9-11) *16360*

Hle, přichází DEN ŽIVÉHO BOHA, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem,
aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.
Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpytí svým světlem,
slunce se při svém východu zatmí, měsíc svým světlem nezazáří.
A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků.
Učiním přítrž pýše opovážlivců, ponížím troufalost ukrutníků.

(Živé Slovo Boží) *11171*

*11295*

P.S. Chcete s Bohem Otcem svým bojovat? Myslíte si, že krutá poprava Ježíše Vám zaručila beztrestnost? Potom budete nemile překvapeni!!! *6578*

*11171*


| Předmět:
30.08.22 19:01:02 | #1949
Prima večer 😏

1  

| Předmět: RE:
30.08.22 19:11:16 | #1953 (1)
*15154* *23655* *15154*
  • *30513* *30513* *30513* *30513*

 #1949 

| Předmět: Bůh!
30.08.22 18:39:04 | #1945

Bůh lidem prokázal mnoho milosrdenství!
A je smutné, že si toho tolik věřících lidí neváží... *11171*| Předmět: RE: Bůh!
30.08.22 18:41:23 | #1946 (1)

*12216* A nemylte se! Bohem je pouze Stvořitel a Otec náš! *34027*

  • *33770* *15154* *2351* *15154* *33770*

 #1945 

| Předmět: RE: RE: Bůh!
30.08.22 18:50:35 | #1947 (2)

*14586* Hodně lidí se nechalo pokřtěným panstvem obelstít! *14586*

*6578* Ti oklamaní uctívají Ježíše, uctívají Marii, uctívají apoštoly, uctívají i další zesnulé... *6578*

*6195* Ale Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva "obdarují" pouze mechanicky a bezcitně odříkanou modlitbou "Otče náš!" - myslí si, že je celá ta tlupa uctívaných, převážně zesnulých lidí před Otcem ochrání! Neochrání, mohou jen doufat, že je Živý Bůh - BŮH JEDEN JEDNOJEDINÝ - omilostní! *32570*


 #1946 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh!
30.08.22 18:59:56 | #1948 (3)

píšeš dokola to samé, nemáš nějaký problém ?


 #1947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh!
30.08.22 19:07:46 | #1951 (4)

*33794* To Vy máte problém! *11171*

*3975* Stále to nedokážete pochopit a Váš vztah k Bohu Otci lidstva je přímo hrůzostrašný!!! *6578*


 #1948 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh!
30.08.22 19:05:24 | #1950 (3)

(Bible, Izajáš 29:13-14) *16360*

Panovník praví: "Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidský příkazem, proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta."

(Živé Slovo Boží) *11104*


 #1947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh!
30.08.22 19:08:14 | #1952 (4)

no tvoje rozumnost je pryč, to je vidět


 #1950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
30.08.22 19:13:03 | #1954 (5)
*15154* *2351* *15154*

Já jsem se svou hloupostí už dávno smířil - Vy ne! *3775*

  • *15154* *16217* *15154*

 #1952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
30.08.22 19:16:05 | #1955 (6)

jen si vyndej trám z oka
a pak ukazuj na třísku


 #1954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
30.08.22 19:28:56 | #1957 (7)

*30410* Děje se vůle Boží! *30410*

*6578* Pro Vás a Vám podobné je má láska a úcta k Živému Bohu, našemu Otci, trámem v mém oku, že!? *6195*


 #1955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
30.08.22 19:34:59 | #1959 (7)

*19975* Všímejte si raději trámů, ze kterých vyrábíte pohanské kříže, abyste obelstili lidstvo!!! *6578*


 #1955