Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 221036x
Příspěvků:
13037

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Ano, Bůh Tě miluje!
30.08.22 17:06:57 | #1939

*15154* *22063* *15154* Ano, Bůh Tě miluje! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Ano, Bůh Tě miluje!
30.08.22 17:10:51 | #1941 (1)

Když jsem zakládal diskuzi: "Bůh Tě miluje!", netušil jsem, že se tam dnes bude Láska Boží lidem zatajovat a že se tam místo toho bude zveličovat lidská "moudrost", která nemá s LÁSKOU nic společného! *14586*


 #1939 

| Předmět: RE: RE: Ano, Bůh Tě miluje!
30.08.22 17:12:04 | #1942 (2)

*33770* A tak to zvěstuji zde! *15154* *22063* *15154* BŮH TĚ MILUJE!!! *33770*


 #1941 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, Bůh Tě miluje!
30.08.22 18:00:44 | #1943 (3)

*33792* bůh tě moc a moc miluje. *33792*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #1942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, Bůh Tě miluje!
30.08.22 18:35:03 | #1944 (4)

*35239* Kde se tam vzalo to malé písmenko "b"? *35239*

*33792* Bůh Tě moc a moc miluje! Bůh!!! Bůh Otec náš... *33792*

 • *34027* *34027* *34027*

 #1943 


| Předmět: ❤️ Tatínku! ❤️ Miluji Tě! ❤️
30.08.22 11:15:03 | #1937

❤️ Tatínku! ❤️

❤️❤️ Lásko moje! ❤️❤️

❤️❤️❤️ Miluji Tě! ❤️❤️❤️

*15154* *15154* *15154* *22063* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE: ❤️ Tatínku! ❤️ Miluji Tě! ❤️
30.08.22 11:26:08 | #1938 (1)

❤️ Otče! ❤️

❤️❤️ Bože a Pane můj! ❤️❤️

❤️❤️❤️ Miluji Tě moc a moc! ❤️❤️❤️

 • *15154* *15154* *15154* *22063* *15154* *15154* *15154*

 #1937 

| Předmět: Dobré jitro! :-))
30.08.22 04:25:43 | #1934

*15154* Dobré jitro! *3775*

*16217* Tak mám za sebou příjemnou, asi hodinovou noční procházku! Před chvílí jsem se z ní vrátil. Obloha je jasná a nebe tak bylo plné viditelných hvězd a souhvězdí. Viděl jsem i stopy drobných kamínků, které shořely při vstupu do atmosféry. HEZKÁ PROCHÁZKA! Jistě tušíte, jak moc jsem Tatínkovi vděčný, že mě vzal ven. On je na mne velmi hodný! A věřím, že na Vás je velmi hodný také... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Dobré jitro! :-))
30.08.22 04:27:57 | #1935 (1)

*32830* Tak si dnešní den užijte! Přeji Vám vnímat LÁSKU na všech Vašich cestách... *31207*

 • *15154* *18805* *15154* *3775* *15154*

 #1934 

| Předmět: RE: RE: Dobré jitro! :-))
30.08.22 05:28:48 | #1936 (2)

*34041* Mír s Vámi všemi! *17315*


 #1935 

| Předmět: (Bible, Daniel)
29.08.22 20:07:07 | #1932

(Bible, Daniel - úryvek ze šesté kapitoly) *16360*

Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a vhodili ho do jámy, v níž byli lvi.
Danielovi řekl: "Kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí."
Donesli jeden kámen a položili jej na otvor jámy. Král jej zapečetil pečetním prstenem svým a pečetními prsteny svých hodnostářů, aby se v Danielově záležitosti nedalo nic změnit.
Pak se král odebral do svého paláce a ulehl, aniž co pojedl.
Nedopřál si žádné obveselení a spánek se mu vyhýbal.

Jak se začalo rozednívat, hned za úsvitu, král vstal a chvatně odešel k jámě, kde byli lvi.
Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal na Daniela.
Řekl Danielovi: "Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy?"
Tu Daniel promluvil ke králi: "Králi, navěky buď živ! Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil."
Král tím byl velice potěšen a poručil, aby Daniela vytáhli z jámy.
Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha.

Král pak poručil, aby přivedli ty muže, kteří Daniela udali, a hodili je do lví jámy i s jejich syny a ženami.
Ještě nedopadli na dno jámy, už se jich lvi zmocnili a rozdrtili jim všechny kosti.

Tehdy král Darjaveš napsal všem lidem různých národností a jazyků, bydlících po celé zemi:

"Rozhojněn buď váš pokoj! Vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před Danielovým Bohem a obávali se ho, NEBOŤ ON JE BŮH ŽIVÝ A ZŮSTÁVÁ NAVĚKY, jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela ze lvích spárů."

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: (Bible, Daniel)
29.08.22 20:30:27 | #1933 (1)

*33792* A tento Živý Bůh je mým a naším vlastním Otcem! *33792*


 #1932 

| Předmět: "Jsme v rukou Božích!"
29.08.22 19:17:38 | #1927

*3122* "Jsme v rukou Božích!" *3577*

*18805* Ano, jsme v moci Živého Boha, našeho Otce! A ani žádné pokřtěné panstvo, včetně papeže nebo patriarchy, nad lidmi žádnou moc nemá!!! *33684*

*33792* LIDEM VLÁDNE BŮH. *33792*| Předmět: RE: "Jsme v rukou Božích!"
29.08.22 19:25:59 | #1930 (1)

*34027* Ano, Živý Bůh, náš milující Otec, je jediným Panovníkem celého lidstva! *34027*

 • *34027* *6084* *6084* *6084* *34027*

 #1927 

| Předmět: Člověče! Nemáš-li k Bohu lásku a úctu...
29.08.22 19:08:41 | #1924

*34091* Člověče! Nemáš-li k Živému Bohu, našemu Otci, lásku a úctu, potom bys měl celý svůj život podřídit tomu, abys lásku a úctu k Bohu Otci svému v sobě probudil a měl. *7710*| Předmět: RE: Člověče! Nemáš-li k Bohu lásku a…
29.08.22 19:12:20 | #1925 (1)

*33902* Vím, v církvích a sektách na lásku a úctu k Bohu Otci lidstva důraz nekladou! Někde si zbožnili Ježíše s Marií, jinde samotného Ježíše, ale pro Otce mají jen mechanicky odříkanou modlitbu "Otče náš!" *6195*


 #1924 

| Předmět: RE: RE: Člověče! Nemáš-li k Bohu lásku…
29.08.22 19:16:42 | #1926 (2)

komu to furt píšeš ?


 #1925 

| Předmět: RE: RE: RE: Člověče! Nemáš-li k Bohu…
29.08.22 19:19:28 | #1928 (3)

*12216* LIDEM, CO SI TUTO DISKUZI Z VŮLE BOŽÍ ZOBRAZUJÍ... *15154* *2351* *15154*


 #1926 

| Předmět: RE: RE: RE: Člověče! Nemáš-li k Bohu…
29.08.22 19:22:22 | #1929 (3)

*8164* Celá řada lidí se sem vrací, protože jim srdce "hoří", když tu čtou o LÁSCE... *3474* *4740*


 #1926 

| Předmět: Člověče!
29.08.22 14:56:40 | #1919

Člověče! *32830*

Nenech se lidmi obelstít!!! *6578*

Důvěřuj jen a jen Bohu Otci svému... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Člověče!
29.08.22 15:04:08 | #1920 (1)

*34027* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel Tvůj Tě miluje! *34027*

 • *12216* *15154* *2351* *15154* *12216*

 #1919 

| Předmět: RE: RE: Člověče!
29.08.22 15:07:30 | #1921 (2)

*33792* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! *33792*

 • *3466* *10736* A to o nikom z lidí říci nelze! *10736* *3466*

 #1920 

| Předmět: RE: RE: RE: Člověče!
29.08.22 19:02:02 | #1922 (3)

*5519* Požehnáno je jméno Živého Boha, našeho Otce, od věků až na věky! *5519*


 #1921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Člověče!
29.08.22 19:04:01 | #1923 (4)

*14970* Je správné vzdávat čest a chválu Živému Bohu, našemu Otci! Na to nikdy nezapomínejme! *14970*


 #1922 

| Předmět: Človíček má spoustu chyb!
29.08.22 14:45:31 | #1915

*7478* Človíček má spoustu chyb, ale nezávidí údajně bezchybným lidem, kteří se zde na internetu svou údajnou a nikým neověřenou bezchybností pyšně chlubí, že to až strach nahání! Je totiž jasné, že těmto lidem někteří naivní lidé věří a nechají se od těchto, ďáblem zotročených lidí obelstít! Hrůza! *7478*| Předmět: RE: Človíček má spoustu chyb!
29.08.22 14:47:39 | #1917 (1)

*34089* Jen Bohu lze důvěřovat! Lidem nikdy!!! *35136*


 #1915 

| Předmět: RE: RE: Človíček má spoustu chyb!
29.08.22 14:50:12 | #1918 (2)

*34027* Bůh Otec náš má na mysli Tvé dobro!!! *34027* *34027* *34027*

*11171* Lidé mají na mysli především dobro své! A mnohdy jen a jen dobro své!!! *6578* *14586*


 #1917 

| Předmět: Miluji Tě! Praví srdce mé...
29.08.22 13:56:04 | #1912

*15154* Lásko moje! Miluji Tě! Praví srdce mé... *15154*| Předmět: RE: Miluji Tě! Praví srdce mé...
29.08.22 13:56:49 | #1913 (1)
 • *15154* *22063* *15154* *19367* *15154* *22063* *15154*

 #1912 

| Předmět: RE: Miluji Tě! Praví srdce mé...
29.08.22 14:16:57 | #1914 (1)

*2386* A co Tvé srdce? Používá podobná slova - slova pramenící v Lásce Boží? *2386*

 • *33770* *16217* *6904*

 #1912 

| Předmět: Vím!
29.08.22 09:11:22 | #1901

Vím! *30410*

Mé příspěvky jsou pro mnohé lidi tak trochu nudné... *4483*

Láska Boží, láska a úcta k Bohu, láska k bližním, láska ke všemu, co Bůh stvořil... Nuda! Nuda? *2386*

Jednou se LÁSKOU "rozhoří" každé lidské srdce!!! A mé příspěvky budou jako pouhé jiskřičky v té záplavě ŽIVÉHO LÁSKYPLNÉHO OHNĚ v lidských srdcích, ale mně to vadit nebude... *33770*

*3474* *4740* Lidský život je skutečně jen a jen o lásce! A láska nudná není. Amen. *8164*| Předmět: RE: Vím!
29.08.22 10:14:57 | #1903 (1)

*33792* LÁSKA DĚLÁ BOHA BOHEM! *33792*

*22063* *15154* Láska dělá člověka člověkem! *15154* *22063*


1  
 #1901 

| Předmět: RE: RE: Vím!
29.08.22 10:17:04 | #1904 (2)

*27179* A klidně si nad tím "mudrujte", nic lepšího nevymyslíte - život je jen a jen o LÁSCE. Amen. *27179*


 #1903 

| Předmět: RE: RE: RE: Vím!
29.08.22 10:19:50 | #1907 (3)

*2386* Rozčiluje Tě to? Nemusí! I z Tebe Bůh jednou udělá láskyplného člověka! Neboj se! *4585*


 #1904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vím!
29.08.22 10:21:41 | #1909 (4)

*12216* Živý Bůh - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš - zázraky umí! *13842* *34027*

 • *15154* *2351* *15154*

 #1907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
29.08.22 10:22:58 | #1910 (5)

*12216* Tatínek je prostě šikulka! *15154* *2351* *15154*

 • *6084* *6084* *6084*

 #1909