Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: Bohamil
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 472845x
Příspěvků:
27578

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Jsou lidé...
04.09.22 08:27:19 | #2174

Jsou lidé, které oslepilo a ohlušilo jejich PŘEVELIKÉ PYŠNÉ EGO! *6195*

Ti lidé jsou inteligentní a vzdělaní, to nepopírám! Ale jak dopadli? Bídně! Dopadli skutečně velmi bídně! Přečetli si a naučili se několik "moudrých vět" z knih, ale dnes už číst nemohou - jsou skutečně oslepeni svou pýchou a stejně tak nemohou nikomu naslouchat - protože mají své uši zalehlé svými vlastními výkřiky o své slavné a oslňující velikosti! A proto těch několik "moudrých vět" neustále, většinou trapně nebo směšně opakují a chlubí se jimi, jako kdyby je vymysleli oni sami! Hrůza!!! *6578*

Modleme se za tyto pyšné a samolibé nešťastníky! Snad je Bůh morálně uzdraví... *15154* *22971* *15154*| Předmět: RE: Jsou lidé...
04.09.22 08:29:55 | #2175 (1)
*15154* *3577* *15154*

Prosme Tatínka, našeho Živého Boha, aby ty nešťastníky morálně, psychicky a fyzicky uzdravil. *3122*

 • *15154* *22971* *15154*


| Předmět: RE: RE: Jsou lidé...
04.09.22 08:34:35 | #2176 (2)

*4585* Milujme je takové, jací jsou, ale přejme jim z celého svého srdce, aby je Bůh Otec náš skutečně morálně, psychicky a fyzicky uzdravil a aby je i osvobodil z moci démonů, kterým ve své pýše "upsali" své duše za moc nad lidmi, slávu mezi lidmi a bohatství z lidí vymámené!!! *15154* *3122* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: Jsou lidé...
04.09.22 08:41:23 | #2177 (3)

*34027* PŘEJME VŠEM LIDEM JEN A JEN DOBRO!!! *34027*

*34027* PŘEJME VŠEM LIDEM ŽIVOT V LÁSCE A MÍRU... *34027*

*34027* PŘEJME KAŽDÉMU ČLOVĚKU, tedy i sami sobě, MORÁLNÍ, PSYCHICKÉ A FYZICKÉ UZDRAVENÍ, aby úplně všichni lidé na celém světě byli k sobě navzájem láskyplní, laskaví, milosrdní, slitovní, štědří - prostě, aby byli DOBŘÍ a MÍRUMILOVNÍ na všech svých cestách... *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsou lidé...
04.09.22 08:43:00 | #2178 (4)

*33792* Vždyť Bůh je milujícím Otcem nás všech!!! *33792*

 • *12216* *15154* *2351* *15154* *12216*


| Předmět: Dobré ráno! :-))
04.09.22 06:31:00 | #2170

*33770* Kuk! *33770* Dobré ráno! *33770*

*33770* Jistě jste se hezky vyspinkali a děkujete Tatínkovi, našemu milovanému Bohu a Pánu, za úžasný nový den, který jistě i Vás okouzlil při pozorování ranních červánků! *33770*

*33770* Ano, máme překrásný život, a díky Bohu máme naději, že bude už brzy překrásný pro celé lidstvo - tedy i tam, kde se dnes válčí nebo kde krajinu pustoší přírodní katastrofy! *33770*| Předmět: RE: Dobré ráno! :-))
04.09.22 07:13:28 | #2171 (1)

*15154* Děje se vůle Boží a Živý Bůh, náš milující Otec, má s lidstvem své plány! Ty plány jsou nadčasové láskyplné, i když to dnes někde vypadá hrůzostrašně! (Venku už září slunce pod zataženou oblohou! - Došel jsem se na tu krásu podívat k oknu, protože se východ slunce posouvá stále dál a dál vpravo a od psacího stolu, kde mám notebook, mi už nestačí pouze pootočit hlavu k oknu lodžie.)
*15154* Vrátím se ale k vůli Boží - nikdo z nás všech lidí ji změnit nemůže! Boží plány nezmění ani naše modlitby nebo prosby, ale modlete se k Bohu Otci svému a proste Tatínka o pomoc - uleví se Vám! Uleví se Vám skutečně citelně a Vy budete vnímat tu úžasnou útěchu, kterou nám poskytuje život v Lásce Boží! Důvěřujte Bohu Otci svému i uprostřed válečné vřavy nebo na smrtelné posteli! Vzpomeňte si na biblický příběh o králi Chizkijášovi, byl smrtelně nemocen, a i když mu Boží prorok osobně sdělil, že zemře a nebude dál žít, modlil se! Modlil se k Živému Bohu a plakal... A Bůh mu o 15 let život prodloužil... (Bible, Izajáš 38:1-5) Nebo si vzpomeňte na ty tři chlapce v ohnivé peci! Bůh k nim seslal anděla spásy a ochránil je! (Bible, Daniel 3:1-30) V té samé knize se píše i o Danielovi, kterého vhodili do jámy, v níž byli lvi - a Bůh ho v ní také ochránil. (Bible, Daniel - pročtěte si to, pojednává o tom šestá kapitola.) A jistě znáte i modlitbu proroka Jonáše, když ho pohltila veliká ryba! Mohl bych pokračovat dál a dál... Zázraky Boží se děly, dějí a budou dít! Amen.
*15154* Škoda jen, že neznáte obsah většiny modliteb našeho bratra a přítele Ježíše! Modlil se o samotě na pustých místech a obsah většiny jeho modliteb a proseb zná pouze Bůh a on! Kdybyste ten obsah znali, přestali byste dělat z Ježíše Mistra, Pána nebo Boha Syna - věděli byste, že žil prostě jako my všichni ostatní a nic nechápal... No nic, Ježíš se sem vrátí v družině služebníků Živého Boha - sdělí Vám to sám!
*15154* Ano, veškerou moc v nebi i na zemi má Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! Modlíte-li se přímo k němu, dobře děláte! Prosíte-li přímo Boha Otce svého, dobře děláte! ALE POSÍLÁTE-LI BOHU OTCI SVÉMU SVÉ MODLITBY A PROSBY JAKO VZKAZY PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH LIDÍ, LIDÍ ČASTO ZESNULÝCH, KTEŘÍ NEVNÍMAJÍ ANI SAMI SEBE, ŠPATNĚ DĚLÁTE!!! Jasné?

 • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: RE: Dobré ráno! :-))
04.09.22 07:23:13 | #2172 (2)

*11171* Ano, Boží hře o dobru a zlu nerozumíme, ale nikdy bychom neměli o Lásce Boží k nám všem lidem pochybovat! Živý Bůh své sliby plní, jedná-li se o naše blaho, ale své výstrahy často ignoruje i on sám a láskyplně nás "omilostní", i když na jeho výstrahy nedbáme! Náš milující Otec je skutečně milosrdný, slitovný a plný milosti! A v tom je naše naděje! Nesmrtelná naděje!!! Naděje věčně živá... *16217*| Předmět: RE: RE: RE: Dobré ráno! :-))
04.09.22 07:25:06 | #2173 (3)

*33792* BŮH JE LÁSKOU LÁSEK pro každého člověka; BŮH JE LÁSKOU LÁSEK i pro celé lidstvo! *34027*| Předmět: Láska! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Láska Boží!
03.09.22 23:05:09 | #2169

❤️ Láska! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Láska Boží! ❤️

 • *15154* *15154* *15154* *15154* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: Bůh! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Bůh Tě miluje!
03.09.22 22:59:47 | #2168

❤️ Bůh! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Bůh Tě miluje! ❤️

 • *15154* *34089* *15154* *16217* *15154* *34089* *15154*


| Předmět: Vše má svůj čas.
03.09.22 22:45:53 | #2165

Vše má svůj čas!
I proto nikdy nikam nespěchej!
Předbíhají Tě? Nech je!!! Přijdeš na řadu včas... *15154* *2351* *15154*| Předmět: RE: Vše má svůj čas.
03.09.22 22:48:53 | #2166 (1)

*15154* Žij. Miluj! Odpouštěj! Ale nikdy nikam nespěchej... *33692* *31844* *33692*| Předmět: RE: RE: Vše má svůj čas.
03.09.22 22:50:33 | #2167 (2)
*4494* *6665* *4494* *23670* *4494* *6665* *4494*


| Předmět: Dnešní svět!
03.09.22 22:31:49 | #2162

*3916* Dnešní svět! To je zdánlivě šílené místo k životu! *6578*

*4506* Ale děje se vůle Boží! A to je radost vědět, žít i zvěstovat! *2* *2* *2* *2*| Předmět: RE: Dnešní svět!
03.09.22 22:36:27 | #2163 (1)

*7478* Dobro i zlo! Vše je Boží! Vše je smysluplné! Vše je láskyplné! *7710*| Předmět: RE: RE: Dnešní svět!
03.09.22 22:40:43 | #2164 (2)

*34694* A Boží je i každý člověk! A člověk je i jedinečný! Důkazem je i DNA každého člověka nebo jeho otisky prstů! Neexistují dva stejní lidé! A NEEXISTUJE NIKDO, KDO BY BYL ROVNÝ BOHU. *12216*| Předmět: Možná se divíte, proč...
03.09.22 22:00:50 | #2155

Možná se divíte, proč Bůh miluje každého člověka, ale tak to prostě je! Bůh nás miluje!!!

 • *22063* *6084* *6084* *6084* *6084* *6084* *22063*


| Předmět: RE: Možná se divíte, proč...
03.09.22 22:02:07 | #2156 (1)

*15154* A proč by nás nemiloval? Vždyť jsme rozkošní! *7710*

 • *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: Možná se divíte, proč...
03.09.22 22:03:17 | #2157 (2)

*2386* Nevěříš tomu? Podívej se do zrcadla a uvěříš! *15154* *2* *2* *2* *2* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: Možná se divíte, proč...
03.09.22 22:04:33 | #2158 (3)

*3617* Jsme tak rozkošně směšní, že nás nelze nemilovat! *2468*

 • *27179* *27179* *27179* *27179* *27179*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Možná se divíte, proč...
03.09.22 22:06:06 | #2159 (4)

*7478* Uráží Vás to? Potom se Vám omlouvám! Vy jste z nás nejsměšnější... *32094*

 • *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Možná se divíte,…
03.09.22 22:07:27 | #2160 (5)

*19313* Pohled na ješitně pyšné lidi je nejsměšnější! *2* *2* *2* *2* *2* *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Možná se divíte…
03.09.22 22:08:54 | #2161 (6)

*33792* Ale opakuji: "Bůh miluje každého člověka!" *33792*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: Žijeme v Lásce Boží našeho milujícího…
03.09.22 21:43:57 | #2154

*7710* Žijeme v Lásce Boží našeho milujícího Otce! *5901* *13842* *4916*| Předmět: Bůh je MILUJÍCÍ BŮH.
03.09.22 21:40:30 | #2152

*15154* Ano, Bůh je MILUJÍCÍ BŮH. *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Bůh je MILUJÍCÍ BŮH.
03.09.22 21:41:55 | #2153 (1)

*16217* ANO, BŮH MILUJE I TEBE OSOBNĚ! *15154* *2351* *15154*| Předmět: ❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️
03.09.22 20:49:29 | #2148

❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️

 • *6665* *23670* *6665*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️
03.09.22 21:27:24 | #2149 (1)

❤️❤️❤️ Bůh nás miluje! ❤️❤️❤️

*34071* *34071* *34071* *34071* *34071*


| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️
03.09.22 21:28:36 | #2150 (2)

*15154* Hezky se vyspinkejte! *15154*| Předmět: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️
03.09.22 21:39:19 | #2151 (3)
*15154* *22063* *15154*

*3474* A nebojte se! Bůh nad námi bdí i ve spánku! *8164*