Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1248312x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Dobré ráno!
02.09.22 06:17:05 | #2107

*15250* Lidé! Dobré ráno! Máme tu nový Boží den! *15238*

*15244* Přeji Vám, ať je každý z Vás láskou okouzlen... *19837*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: Dobré ráno!
02.09.22 06:18:23 | #2108 (1)

*33792* Bůh nás miluje! A to je radost vědět, žít i zvěstovat! *33792*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: Tak hezký večer Vám všem!
01.09.22 21:46:12 | #2106

*34089* Tak hezký večer Vám všem! *34027*

*2386* Možná už je noc, kdo se v tom má vyznat, ale to přece nevadí - mějte se moc a moc krásně! *34027*

 • *4468* *23670* *6665*


| Předmět: Usmívám se tu...
01.09.22 20:57:16 | #2101

Usmívám se tu... *34694*

A co Vy? Také jste šťastní jako Človíček? *27179* *34694* *27179*| Předmět: RE: Usmívám se tu...
01.09.22 21:00:34 | #2102 (1)

*34027* Život v Lásce Boží našeho milujícího Otce je úžasný! *34027*

 • *33792* *15154* *2351* *15154* *33792*


| Předmět: RE: RE: Usmívám se tu...
01.09.22 21:35:34 | #2103 (2)

Já osobně se těším, až nás Tatínek uzdraví! Až nás všechny uzdraví morálně, psychicky a fyzicky! A je úplně lhostejné, kdo z nás všech lidí je větší nebo menší darebák! Stejně tak je naprosto lhostejné, který člověk je větším nebo menším bláznem! TO UZDRAVENÍ POTŘEBUJEME VŠICHNI... *24611*

*11104* Ruku na srdce! Nikdo z nás se nemůže celým svým životem moc chlubit!!! *35060*

*2* Tedy s výjimkou pyšných lidí! Ti se zatím chlubit mohou!!! Pyšní lidé umí lhát velmi dobře! Jen se podívejte do diskuze "Bůh Tě miluje!", tam předvádí fantastické výkony... *2* *2* *2*| Předmět: RE: RE: RE: Usmívám se tu...
01.09.22 21:40:10 | #2104 (3)
*15154* *3122* *15154*

Ale nebojte se! Já se modlím za všechny pyšné a samolibé darebáky! Je totiž možné, že jsem jedním z nich, protože lumpem jsem zatím stoprocentně! Neobelhávám se!!! Jedno mi to není, ale Boží vůli se neprotivím...

 • *15154* *3577* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Usmívám se tu...
01.09.22 21:43:23 | #2105 (4)

My všichni lidé tvoříme láskyplnou Rodinu Boží - to tvrzení je nadčasově pravdivé, i když dnes je to spíše proroctvím našeho budoucího života v Božím Ráji... *15154* *13293* *15154*
| Předmět: ❤️❤️❤️ Bůh Tě miluje! ❤️❤️❤️
01.09.22 13:38:28 | #2100

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Bůh Tě miluje! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

❤️❤️❤️ Bůh miluje nás všechny! ❤️❤️❤️

 • *15154* *15154* *15154* *22063* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: (Bible, Izajáš 53:1-6)
01.09.22 13:09:55 | #2096

(Bible, Izajáš 53:1-6)

Kdo uvěří naší zprávě? *2386*
Nad kým se zjeví paže Živého Boha? *2386*

Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost.
Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. *6578*

Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi,
jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. *6578*

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal,
ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. *35060*

Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. *35060*

Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou,
jej však Živý Bůh postihl pro nepravost nás všech. *35060*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: (Bible, Izajáš 53:1-6)
01.09.22 13:19:05 | #2097 (1)

(Bible, Izajáš 55:4-5) *16360*

"Hle, dal jsem ho za svědka národům, národům za vévodu a zákonodárce.
Hle, povoláš pronárod, který neznáš, pronárod, který Tě nezná, přiběhne k Tobě
kvůli Živému Bohu, Tvému Bohu, za Svatým Izraele, který Tě oslavil."

(Živé Slovo Boží) *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: (Bible, Izajáš 53:1-6)
01.09.22 13:20:11 | #2098 (2)
 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: Tatínku! Miluji Tě!
01.09.22 11:57:12 | #2091

*33770* Tatínku můj milovaný! Lásko moje! Mám Tě moc a moc rád... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Tatínku! Miluji Tě!
01.09.22 11:59:14 | #2093 (1)

*33770* Ty jediný jsi mým a naším Živým Bohem! Ty jediný jsi mým a naším Spasitelem... *33770*

 • *33692* *15154* *22063* *15154* *33692*


| Předmět: RE: RE: Tatínku! Miluji Tě!
01.09.22 12:02:18 | #2094 (2)

*33770* Otče! Ty sis vyvolil Izrael, ale na mysli jsi vždy měl celé lidstvo! *33770*

*6904* Vím to! Ctím to! Neskrývám to! A raduji se z toho... *6904*

 • *35292* *33792* *35292*


| Předmět: RE: RE: RE: Tatínku! Miluji Tě!
01.09.22 12:03:56 | #2095 (3)

*22063* Ano, Tatínku můj a Lásko moje! Miluji Tě! Miluji Tě moc a moc... *22063*
| Předmět: Domovem člověka je celý vesmír!
01.09.22 08:02:24 | #2085

*33794* Domovem člověka je celý vesmír, rozjímám tu! *5671*| Předmět: RE: Domovem člověka je celý vesmír!
01.09.22 11:18:15 | #2086 (1)

*33794* Člověka člověkem dělá lidská duše a ne lidské tělo! Rozjímám tu dál... *5671*| Předmět: RE: RE: Domovem člověka je celý vesmír!
01.09.22 11:51:11 | #2088 (2)

*33794* Bůh Izraele je jediným Živým Bohem, o kterém má lidstvo hodnověrné záznamy! *34027*

*6578* A všichni ti veleslavní duchovní mistři, kteří tu papouškují mýty východních pohanů, jsou pouze pyšnými hlupáky, které ďábel obelstil. Navzájem si dnes tleskají! A to hlavně v diskuzi: "Bůh Tě miluje!", kterou proměnili v doupě démonů! Lituji ty posedlé, hodně je lituji, ale mohu se za ně pouze modlit, aby je Bůh omilostnil a morálně, psychicky a fyzicky uzdravil... *15154* *22971* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: Domovem člověka je celý…
01.09.22 11:52:15 | #2089 (3)
 • *15154* *33692* *15154* *3577* *15154* *33692* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Domovem člověka je celý…
01.09.22 11:55:01 | #2090 (4)

*33794* JEDINÝM A JEDNOJEDINÝM ŽIVÝM BOHEM JE STVOŘITEL A OTEC NÁŠ! AMEN. *34027*| Předmět: Dobré ráno!
01.09.22 05:58:27 | #2081

*33770* Dobré ráno! *32830*

*6574* Prázdniny skončily a dětem začíná nový školní rok... *15178*

 • *5925* *5925* *5925*


| Předmět: RE: Dobré ráno!
01.09.22 06:25:46 | #2083 (1)

Člověče! *30457*

Nevěříš-li, že se můžeš s Bohem Otcem svým osobně setkat, proč vlastně žiješ? *2386*

Netoužíš-li Boha Otce svého vidět a slyšet, netoužíš-li mu podat alespoň ruku, když už nevěříš, že i Ty budeš moci Tatínka láskyplně obejmout, proč vlastně žiješ? *2386*

Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš není neviditelný!!! Tu lež si vymysleli pokřtění lidé, kteří vládnou v církvích a sektách křesťanů, aby byli lidmi uctíváni místo Boha a aby lidé uctívali i jejich sochy, obrazy nebo ostatky, zesnou-li - protože křesťanství je odnož pohanství zneužívající jméno proroka Ježíše! *35060*

Uvědom si, že Bůh je Tvým vlastním Otcem! Ano, Živý Bůh - BŮH JEDINÝ A JEDNOJEDINÝ - je Tvým vlastním Tatínkem! Milujícím Tatínkem! Živý Bůh je i Tvou LÁSKOU... *34027*| Předmět: RE: RE: Dobré ráno!
01.09.22 06:42:08 | #2084 (2)

*15154* *22063* *15154* Ano, člověče Bohu milý, uvědom si, že Bůh je vlastním Otcem každého člověka! Vlastním Tatínkem nás všech! Tatínkem milujícím a nás všechny ochraňujícím! Tatínkem, který chce pro každého z nás jen a jen to nejlepší! *15154*

*2386* Proč by chtěl být Bůh Otec náš pro své milované syny a své milované dcery neviditelný? To postrádá veškerou logiku! A hlavně, to by nebylo láskyplné - to by skutečně LÁSKOU nazvat nešlo! Amen. *7478*| Předmět: Bůh miluje nás všechny!
31.08.22 19:49:23 | #2068

*15154* Bůh miluje nás všechny! *22063*

*15154* Ano, Bůh miluje každého člověka bez ohledu na to, zda ten který člověk v něj věří nebo ne! *22063*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: Bůh miluje nás všechny!
31.08.22 19:51:48 | #2069 (1)

*34027* A už brzy to bude Živým Bohem zjeveno i pokřtěným lidem! Bude to pro ně šok! *34027*| Předmět: RE: Bůh miluje nás všechny!
31.08.22 21:15:02 | #2070 (1)

Ano, Bůh je Bohem všech lidí od počátku! Nikomu nestraní! Nikoho neprotěžuje! Bůh je spravedlivý! Amen.

 • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: RE: Bůh miluje nás všechny!
31.08.22 21:23:07 | #2071 (2)

*15154* Je jediná skutečná spravedlnost! SPRAVEDLNOST BOŽÍ. *33792*

*15154* Živého Boha nelze ošálit ani obelhat! BŮH JE SPRAVEDLIVÝ! *34027*

*15154* Jediným štěstím pro celé lidstvo je skutečnost, že Bůh je láskyplný a že je milujícím Otcem každého člověka! Navíc je milosrdný, slitovný a plný milosti! Kdyby tomu tak nebylo, skončili by skoro všichni pokřtění lidé v pekle ohnivého jezera, protože jejich láska a úcta k Bohu Otci lidstva byla skoro nulová! *35060*| Předmět: RE: RE: RE: Bůh miluje nás všechny!
31.08.22 21:36:17 | #2072 (3)

*6578* Skoro celý svět je zamořen pohanskými totemy ve tvaru kříže! HRŮZA!!! *35060*

*6578* Skoro v každém městě jsou budovy plné pohanských soch a obrazů, které znázorňují Ježíše, Marii, apoštoly a další zesnulé lidi! A lidé je uctívají! Uctívají i mumie a kosterní pozůstatky zesnulých lidí! Až tak hluboko pokřtění lidé klesli! Zradili Živého Boha - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO! A zavrhli ho a opustili a místo něj uctívají zmiňované pohanské totemy, modly a amulety!!! Uctívají i své vůdce, to zhýralé a chamtivé pokřtěné panstvo! Uctívají i Ježíše a Marii, ale netuší, že za oba tyto lidi se vydává ďábel. Ovšem Boha Otce lidstva v lásce a úctě skoro nemají... HANBA JIM. *35060*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh miluje nás všechny!
31.08.22 21:43:43 | #2074 (4)

*33792* CELÁ LÁSKA K BOHU STVOŘITELI, OTCI, PÁNU A SPASITELI LIDSTVA by měla naplňovat lidskou duši, lidské srdce i lidskou mysl každého člověka, který o sobě tvrdí, že věří v Boha! *33792*

*11171* Víra bez celé lásky a úcty k Živému Bohu, našemu Otci, je umírající nebo mrtvá!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh miluje nás…
31.08.22 21:47:16 | #2076 (5)

*33792* Bůh! *35292* Živý Bůh! *35292* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! *33792*

 • *33792* BŮH SVATÝ! *35292* BŮH JEDEN JEDNOJEDINÝ! *33792*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh miluje nás…
31.08.22 21:55:52 | #2077 (6)

*7266* Žádný člověk ani anděl Bohem není!!! Nenechte se tedy ďáblem ošálit! *7266*

*12216* Vzpomeňte si vždy na slova, která pronesl náš bratr a přítel Ježíš, když tu měl roli proroka!

Pravil: "Živému Bohu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho JEDINÉHO uctívat." (Matouš 4:10)
A myslel to vážně!!! Amen. *7710*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh miluje…
31.08.22 21:59:37 | #2078 (7)

*12216* Ano, my všichni lidé máme jednoho Boha! Stvořitele a Otce lidstva! Našeho Panovníka! Našeho Zákonodárce! Našeho Soudce! Našeho Spasitele! *6904*

*12216* Naším Bohem je Živý Bůh! BŮH JEDEN JEDNOJEDINÝ! Amen. *15154* *2351* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
31.08.22 22:02:44 | #2079 (8)

*7279* A nyní už: "Dobrou noc!" *3775*

*4483* Hezky se vyspinkejte... *4468*

 • *6665* *23670* *6665*


| Předmět: špatně skrývaná faleš
31.08.22 19:33:59 | #2063

1 Janův 2:23  
Kdo popírá Syna, nemá ani Otce.
Kdo vyznává Syna, má i Otce.

človíček v kostce, falešný prorok| Předmět: RE: špatně skrývaná faleš
31.08.22 19:40:41 | #2065 (1)

Všichni lidé jsou synové a dcery Boží! Živý Bůh je vlastním milujícím Otcem všech lidí! *33792*

"Křesťanství v kostce to popírá - je to falešné učení!" *6578*| Předmět: RE: RE: špatně skrývaná faleš
31.08.22 19:44:24 | #2066 (2)

Ježíš Syn Boží je jedním z nás všech lidí - je naším bratrem a přítelem! *15154* *34041* *15154*

Kdo to popírá, ne-li ďábel, který se mezi křesťany za Ježíše vydává!? *6578* *7266* *6578*