Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: Bohamil
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 482303x
Příspěvků:
27624

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Ano, my všichni jsme bratři a sestry…
04.09.22 19:42:14 | #2221

*34041* Ano, my všichni lidé jsme bratři a sestry před Bohem, který je naším vlastním milujícím Otcem! *6904*

*16217* K lásce a úctě k Bohu nepotřebujete členství v nějaké církvi nebo sektě! *33684*

*16217* K lásce a úctě k Bohu potřebujete láskyplné a milující srdce... *3474* *4740*| Předmět: RE: Ano, my všichni jsme bratři a…
04.09.22 19:44:57 | #2222 (1)
 • *4494* *4494* *4494* *4494* *4494* *4494* *4494*


| Předmět: RE: RE: Ano, my všichni jsme bratři a…
04.09.22 19:47:14 | #2223 (2)
 • *35215* *35215* *35215* *2756* *35215* *35215* *35215*


| Předmět: RE: RE: RE: Ano, my všichni jsme bratři…
04.09.22 19:49:05 | #2224 (3)

*3617* Dokud si člověk umí dělat ze sebe legraci, je všechno v pořádku! *2468*

 • *30513* *24611* *16217* *24611* *30513*


| Předmět: Lidé jsou před Bohem rovnoprávní!
04.09.22 16:16:24 | #2204

Lidé jsou před Bohem rovnoprávní! *34041*

Veškerá nerovnost mezi lidmi je vytvořena lidmi, kteří založili státy, politické strany, církve a sekty! *6578*

Všechny ty vzniklé hranice mezi lidmi sloužili a slouží k vykořisťování člověka člověkem a lidí lidmi! *6578*

UŽ ABY TO SKONČILO - i za to se k Bohu modlím - i o to Boha prosím! Amen. *15154* *22971* *15154*| Předmět: RE: Lidé jsou před Bohem rovnoprávní!
04.09.22 16:33:05 | #2205 (1)

Nevíme a ani nemůžeme vědět, co nás zítra čeká, ale jednu jistotu máme, Bůh nás nikdy neopustí! *22063*

Člověk člověka zradí! Ale Bůh člověka nezradí nikdy!!! Amen. *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: Lidé jsou před Bohem…
04.09.22 16:48:58 | #2206 (2)

*6195* Křesťané, Vaše pokřtěné panstvo Vás zradí vždy, když z toho oni budou mít zisk! *11104*

*6195* Lidé, Vaše světské vlády Vás zradí vždy, když z toho oni budou mít zisk! *11104*

*6578* LIDÉ, NÁM LIDEM NELZE VĚŘIT - KDYKOLI PORUŠÍME PŘÍSAHU I VLASTNÍ ZÁKONY, když je to pro nás výhodné!!! Ano, takovými darebáky jsme!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: Lidé jsou před Bohem…
04.09.22 16:51:02 | #2207 (3)

*33792* Ale Bůh Otec náš nezradí člověka nikdy!!! *33792*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé jsou před Bohem…
04.09.22 17:26:52 | #2208 (4)

*429* Ano, Živý Bůh, náš Otec a náš Panovník, nezradí člověka nikdy! Amen! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé jsou před…
04.09.22 17:34:39 | #2209 (5)

*6578* My lidé jsme chamtiví! Toužíme po moci, slávě a bohatství! A neštítíme se ničeho, když chceme moc nad ostatními lidmi získat, abychom je mohli vykořisťovat!!! Pro pomíjivou slávu jsou lidé schopní zabíjet a vraždit! Stejně tak se z nás stávají bezcitní a krutí zločinci, když máme možnost zbohatnout!!! Tak to prostě je a my všichni to víme!!! Jediný, kdo člověka nezištně miluje, je Bůh! Živý Bůh! Bůh Stvořitel a Otec náš! *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé jsou před…
04.09.22 17:35:54 | #2210 (5)

Lukáš 13
34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“
*7228*


 #2208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé jsou před…
04.09.22 17:39:20 | #2211 (6)

*16656* Požehnaný, kdo miluje Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého! *16656*

*34027* Požehnání těm, co mají celou lásku a úctu k Živému Bohu, našemu Otci a Spasiteli. *3474* *4740*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé jsou…
04.09.22 17:40:49 | #2212 (7)
 • *3474* *4740* *3474* *4740* *3474* *4740*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé…
04.09.22 17:45:27 | #2214 (8)

Ne ten ani ta nebo ti, co se pokrytecky hrbí před světskými a církevními vládami; ale ten, ta nebo ti, co jsou věrní Živému Bohu - našemu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli! Amen. *34027*

 • *12216* *15154* *2351* *15154* *12216*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé jsou…
04.09.22 17:44:33 | #2213 (7)

Exodus 3
13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


 #2211 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé…
04.09.22 17:48:39 | #2215 (8)

BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH - z toho plyne jediné, Tatínkovo jméno nám může být lhostejné! *6904*

*2386* Proč tedy vést spory? Proč se hádat a osočovat? A navíc, jména by se neměla překládat!!! A to platí i o jménu Božím. *15154* *3775* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé…
04.09.22 17:55:08 | #2216 (8)

*17323* Oslovují snad lidé své pozemské rodiče křestními jmény? Neoslovují!!! *33684*

Oslovují je: "Mámo, táto, maminko, tatínku, matko, otče..." A je to hezké! Je to milé! Je to láskyplné...

 • *15154* *22063* *15154* *19367* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé…
04.09.22 18:09:16 | #2217 (8)

Jedno vím stoprocentně: "Bůh s Mojžíšem nerozmlouval česky!!!" *7710*

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.22 18:12:16 | #2218 (9)

Bible ale do češtiny přeložena je a to i se jménem Boha živých, Bůh mrtvých by se jmenoval: Nejsem:-).


 #2217 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.22 18:18:49 | #2219 (10)

Ovšem jméno Boží by se překládat nemělo, protože význam a výslovnost Božího jména stejně nikdo z lidí už dávno nezná! To jen pýcha překladatelů vytvořila současné zmatky!!! *35060*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.22 18:40:00 | #2220 (10)

Bůh mrtvých neexistuje! I zesnulí lidé jsou před Bohem živí! BŮH JE JEDEN BŮH. *34003*| Předmět: Blaze Tobě i nám všem!
04.09.22 15:19:28 | #2200

Blaze Tobě i nám všem! *22063*

Blaze všem lidem! Vždyť Otcem lidstva je milující Živý Bůh! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Blaze Tobě i nám všem!
04.09.22 15:21:43 | #2201 (1)

*34694* Ano, Živý Bůh - BŮH JEDINÝ I JEDNOJEDINÝ - je milujícím Otcem celého lidstva! *33792*

 • *29742* *29742* *9540* *29742* *29742*


| Předmět: RE: RE: Blaze Tobě i nám všem!
04.09.22 15:27:03 | #2202 (2)

Bible, Matouš 5:8 - Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha! *12318*| Předmět: RE: RE: RE: Blaze Tobě i nám všem!
04.09.22 15:41:28 | #2203 (3)

*34027* BLAZE VŠEM, CO MAJÍ CELOU LÁSKU K BOHU OTCI SVÉMU... *34027*| Předmět: Vím!
04.09.22 12:41:28 | #2197

Vím! *2*

V této diskuzi je nuda! *2* *2*

Píše se tu skoro neustále o lásce a "pavlačové drbny" sem skoro nikdy nechodí... *2* *2* *2*

 • *27179*


| Předmět: RE: Vím!
04.09.22 12:45:27 | #2198 (1)

*33794* Napíši-li ale: "Bůh Tě miluje!", myslím to naprosto vážně! *30457* *17063* *30457*| Předmět: RE: RE: Vím!
04.09.22 13:00:16 | #2199 (2)

*12216* *33792* *15154* BŮH TĚ MILUJE. *15154* *33792* *12216*| Předmět: Miluj!
04.09.22 12:24:14 | #2194

*15154* Miluj! *15154* *22063* *15154*

 1. Boží přikázání: "Miluj!"
 2. Boží přikázání: "Miluj!"
 3. Boží přikázání: "Miluj!"
 4. Boží přikázání: "Miluj!"
 5. Boží přikázání: "Miluj!"
 6. Boží přikázání: "Miluj!"
 7. Boží přikázání: "Miluj!"
 8. Boží přikázání: "Miluj!"
 9. Boží přikázání: "Miluj!"
 10. Boží přikázání: "Miluj Boha Otce svého i všechny bratry a sestry své a celé Boží dílo!"
 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: Miluj!
04.09.22 12:33:43 | #2195 (1)

*30410* Je-li k Tobě některý člověk pyšně a zpupně bezcitný,
nebuď jako on a buď k němu neustále milosrdně soucitný!
*34258* Vysmívá-li se Ti nějaký člověk nadřazeně do tváře,
modli se za něj, aby ke spánku měl peřinu i polštáře!

 • *15154* *3122* *15154*


| Předmět: RE: RE: Miluj!
04.09.22 12:35:41 | #2196 (2)

Nezapomeň! *2351*

Mysli na to! *15154* *22063* *15154*

Ne silou ani mocí, ale Duchem Božím! *12216*| Předmět: Jsi-li...
04.09.22 12:10:37 | #2191

*15154* Jsi-li zesměšňován a pomlouván pro svou neustálou lásku a úctu k Bohu Otci svému, Tatínkovi našemu milovanému, potom se raduj a jásej, protože náš bratr a přítel Ježíš zvaný Kristus na tom byl úplně stejně! I jeho sourozenci a jeho matka Marie ho měli velmi dlouho za blázna! Takový už je dočasný úděl všech, které Bůh obdaruje největšími duchovními dary! *15154* *22063* *15154*

 • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: Jsi-li...
04.09.22 12:12:15 | #2192 (1)

*15154* Bůh Otec Tvůj Tě zná! *15154* *22063* *15154*

*11104* Lidé o Tobě neví skoro nic!!! *13842*| Předmět: RE: RE: Jsi-li...
04.09.22 12:15:37 | #2193 (2)

*4437* Žij, miluj, odpouštěj, raduj se ze života a usmívej se láskyplně na každého člověka, je-li to jen trochu možné! O ostatní věci se nestarej - o ty se stará a postará Bůh! *15154* *16217* *15154*| Předmět: Rozjímám - a není to vůbec snadné!
04.09.22 09:58:46 | #2187

Nelidskost: pýcha, zpupnost, závist, zášť, nenávist, chamtivost, samochvála, sadismus, agresivita, krvelačnost, krutost, mstivost, samolibost, sobectví, přetvářka - a šlo by ve výčtu našich nectností pokračovat dál a dál...

Lidskost: láska a dobro.

*15154* LÁSKA A ÚCTA K BOHU A BLIŽNÍMU SVÉMU DĚLÁ ČLOVĚKA ČLOVĚKEM. *15154*

 • *6084* *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: RE: Rozjímám - a není to vůbec snadné!
04.09.22 10:00:22 | #2188 (1)

*11171* Vím! Děje se vůle Boží!!! *11104*

 • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: RE: Rozjímám - a není to vůbec…
04.09.22 10:09:54 | #2189 (2)

*11171* Ale ruku na srdce, ta Tatínkova Boží hra o dobru a zlu nás dost často přímo štve! *11104*

 • *34037*


| Předmět: RE: RE: RE: Rozjímám - a není to vůbec…
04.09.22 10:19:45 | #2190 (3)

*30410* Vím, pokřtění lidé to mají zdánlivě jednodušší! Těm bylo ďáblem vsugerováno, že jsou díky kruté popravě Ježíše beztrestní! I proto je toto pohanské náboženství zvané KŘESŤANSTVÍ tolik moc oblíbené mezi největšími zločinci. Mafie, drogové kartely - to je skoro samý pokřtěný katolík! Takový člověk zajde do kostela, tam se pomodlí se svým sousedem, vrátí se domů, vezme upilovanou brokovnici a souseda zastřelí! Nebo se vrátí domů, vezme si k sobě sáčky s drogou a prodá je bez skrupulí dětem souseda, se kterým se v kostele tak "UPŘÍMNĚ" modlil... *30410*| Předmět: ODPOUŠTĚJTE LIDEM...
04.09.22 09:38:28 | #2184

ODPOUŠTĚJTE LIDEM... *4585*

Vždyť jsme všichni sourozenci a Bůh je naším vlastním Otcem! *15154* *22063* *15154*

ODPOUŠTĚJTE LIDEM I TY NEJSTRAŠLIVĚJŠÍ HŘÍCHY... *4585*

Vždyť jsme všichni bratři a sestry před Bohem - ano, Bůh je naším vlastním milujícím Tatínkem. *22063*

MILUJTE BLIŽNÍHO SVÉHO JAKO SEBE SAMÉHO A VĚZTE, ŽE I TEN NEJVĚTŠÍ DAREBÁK, LOTR, LUMP, ZLODUCH A ZLOČINEC JE TÉŽ VAŠÍM BLIŽNÍM A BOHEM MILOVANÝM ČLOVĚKEM! *34027*| Předmět: RE: ODPOUŠTĚJTE LIDEM...
04.09.22 09:43:47 | #2185 (1)

*6195* Zesměšňuje Vás někdo? Pomlouvá Vás někdo? Nazývá Vás někdo zločincem a zloduchem? Potom vězte, že náš bratr a přítel Ježíš na tom byl stejně! *30410*

*30457* Bůh Vás miluje takové, jací jste! Pro Tatínka, který je jediným Živým Bohem v celém vesmíru, jste jeho milovanými dětmi - jeho vlastními syny a dcerami! *15154* *3474* *4740* *15154*


1  

| Předmět: RE: RE: ODPOUŠTĚJTE LIDEM...
04.09.22 09:47:27 | #2186 (2)

*33792* Bůh je SVATÝ - snažte se být svatými i Vy, i když toho nikdy nedosáhnete vlastními silami! *16217*

*22063* MILUJTE A ODPOUŠTĚJTE *15154* *429* *15154* ODPOUŠTĚJTE A MILUJTE *22063*| Předmět: Ptám se: "Kdo vnímá lidi jako svině?"
04.09.22 09:21:49 | #2181

*11104* Ptám se: "Kdo vnímá lidi jako svině, ne-li pyšný a samolibý zloduch?" *35060*

*6578* Takoví zlí a pyšně samolibí lidé Vám lstivě řeknou: "Neházejte perly sviním! Dejte je mně!!!" A potom se Vám chechtají, jak jste hloupí a směšní! *6578*

*34027* Lidský život není o perlách! Lidský život je o CELÉ LÁSCE a převeliké úctě k Bohu! *34027*| Předmět: RE: Ptám se: "Kdo vnímá lidi jako svině…
04.09.22 09:27:26 | #2182 (1)

*33792* Bůh! Živý Bůh! Milující Bůh! Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! A nikdo jiný... *13842*

*12216* Cpe-li se někdo mezi Boha a Vás, a že takových nadutých a pyšně samolibých lidí je, nenechte se řečmi takového člověka obelstít! Jsou to pokrytci, kteří Boha Otce svého ani osobně neznají! Lžou! Podvádí! Svádí lidi na scestí! A lidstvo od lásky a úcty k Bohu odvádí... *35060* *14586* *35060*| Předmět: RE: RE: Ptám se: "Kdo vnímá lidi jako…
04.09.22 09:29:18 | #2183 (2)

*22063* Bůh a Ty! *15154* *22063* *15154*

*34027* O tom je život s Bohem Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem lidstva! *33792*| Předmět: PYŠNÝM LIDEM NIC NEVYSVĚTLÍTE!
04.09.22 08:55:38 | #2179

*11171* PYŠNÝM LIDEM NIC NEVYSVĚTLÍTE! *6195*

*3122* Ale mějte je rádi, vnímejte je přátelsky a milujte je jako své bratry a sestry! Ovšem za příklad si je neberte, i když budou mocní, slavní a bohatí přímo NEKŘESŤANSKY! Dnem i nocí se za ně s láskou a vírou modlete přímo k Bohu Otci svému a proste za ně Tatínka víc než sami za sebe! Nezapomínejte na to, že jedno jediné shnilé jablko může zničit všechna ostatní zdravá jablíčka ve své blízkosti! Stejně tak jeden jediný pyšný a samolibý darebák může zničit celé lidstvo! NEBOJTE SE, NESTANE SE TO, BŮH ZÁZRAKY UMÍ A MILUJE NÁS, ale hodně lidí bude skutečně tímto HRŮZOSTRAŠNĚ pyšným a samolibým darebákem svedeno skoro až do pekla ohnivého jezera! *7266*

 • *14586* *35060* *14586*


| Předmět: RE: PYŠNÝM LIDEM NIC NEVYSVĚTLÍTE!
04.09.22 08:58:57 | #2180 (1)

*33792* ZLO POMINE - DOBRO ZŮSTANE. *33792*

 • *3775* *15154* *22063* *15154* *18805*

1