Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 100025x
Příspěvků:
5501

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ Diskuze o životě v Lásce Boží našeho milujícího Otce. Ale většinou se tu moc nediskutuje. Je to taková virtuální Boží komůrka, kde bývá láskyplný klid vhodný k rozjímání o Bohu Otci lidstva... ❤️ //Bible, Zjevení Janovo 7:9-10// Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: „DÍKY SPASITELI, BOHU NAŠEMU, sedícímu na trůnu, a Beránkovi." //Živé Slovo Boží// ❤️//Bible, Druhá Mojžíšova 24:9-11// Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhů a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzhůru. UVIDĚLI BOHA IZRAELE. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli Boha; i jedli a pili. //Živé Slovo Boží// ❤️ //Bible, Matouš 11:25-26// V ten čas řekl Ježíš: „Velebím Tě, Otče, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se Ti zalíbilo." //Živé Slovo Boží// ❤️ //Bible, Izajáš 43:3 + 45:15 + 45:21-22// Neboť já Živý Bůh jsem Tvůj Bůh, Svatý Izraele, SPASITEL. + Věru, Ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, SPASITEL. + Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem? Cožpak ne já, Živý Bůh? Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a SPASITEL není mimo mne. Obraťte se ke mně a dojdete SPÁSY veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. //Živé Slovo Boží// ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
23.09.22 13:29:22 | #3124

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
❤️ LÁSKA BOŽÍ! ❤️
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
23.09.22 13:52:11 | #3125 (1)

❤️ Bůh Ti praví: „Miluji Tě!” ❤️

  • *15154* *5519* *15154*

 #3124 

| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
23.09.22 14:30:34 | #3126 (2)

❤️ Ano! ❤️

❤️ Pro Boha Otce svého jsi jeho LÁSKOU! ❤️

❤️ Pro Tatínka jsi jeho MILÁČKEM… ❤️

  • *15154* *5519* *15154*

 #3125 

| Předmět: ❤️ Neboj se! ❤️
23.09.22 13:15:24 | #3123

❤️ Neboj se! ❤️

❤️ Bůh o Tobě ví! ❤️

❤️ Bůh Tě miluje! ❤️

❤️ Bůh vše vyřeší… ❤️

❤️ Bůh Tě ochrání! ❤️| Předmět: ❤️❤️ Dobré ráno! ❤️❤️
23.09.22 07:03:45 | #3121

❤️❤️❤️ Dobré ráno! ❤️❤️❤️

*15154* *5519* *15154*


| Předmět: RE: ❤️❤️ Dobré ráno! ❤️❤️
23.09.22 07:05:30 | #3122 (1)
  • *34071* *15154* *23658* *15154* *34071*

 #3121 

| Předmět: ❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️
22.09.22 19:55:13 | #3120

❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️

  • *15154* *31844* *15154*


| Předmět: Bůh Tě miluje!
22.09.22 18:11:08 | #3118

*15154* Bůh Tě miluje! *15154*

  • *33692* *5519* *33692*


| Předmět: Tatínek nás miluje!
22.09.22 16:41:01 | #3115

*15154* Tatínek nás miluje! *22063*

*15154* Ano, Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš nás moc a moc miluje... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Tatínek nás miluje!
22.09.22 16:49:07 | #3116 (1)

*15154* A Človíček tu znovu trpělivě opakuje, že Bůh nás miluje bez ohledu na naši víru nebo nevíru v něj a že neexistoval a neexistuje člověk, který by nebyl Bohem Stvořitelem a Otcem lidstva milován! *6904*

*15154* Živý Bůh, náš Otec, o kterém se tu zmiňoval i Ježíš, nás vnímá jako své vlastní syny a dcery. *22063*

  • *15154* *2351* *15154*

 #3115 

| Předmět: Proč si děláš starosti?
22.09.22 12:53:50 | #3114

*11171* Proč si děláš starosti?

*35239* A jak je vůbec možné, že si děláš starosti?

*11104* Miluješ-li Boha Otce svého z CELÉHO svého srdce, z CELÉ své duše, z CELÉ své mysli a z CELÉ své síly, potom by v Tobě žádné starosti nemohly nikdy nikde vzniknout...

*35060* Ovšem obelháváš-li se, a Tvá láska a úcta k Bohu Otci lidstva je nicotná, potom je vše jasné!

  • *14586*

1  

| Předmět: Ale Bůh mu řekl:
22.09.22 12:25:23 | #3109

Ale Bůh mu řekl:

"Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?"

P.S. A neobelhávejte se, Bůh svá slova mínil vážně!!! *3775*| Předmět: RE: Ale Bůh mu řekl:
22.09.22 12:29:38 | #3111 (1)

"Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?"

  • *6578* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *6578*

 #3109 

| Předmět: RE: RE: Ale Bůh mu řekl:
22.09.22 12:36:16 | #3112 (2)

A do třetice! Snad Ti to konečně pronikne až k srdci a do srdce...

"Blázne! Ještě této noci si vyžádají Tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?"

  • *11104* *11171* *14586* *6578* *14586* *11171* *35060*

 #3111 

| Předmět: (Bible, Lukáš 11:33-36)
22.09.22 12:21:10 | #3108

*9540* (Bible, Lukáš 11:33-36) *7478*

Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu,
ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli.

Světlem Tvého těla je oko.
Je-li Tvé oko čisté, i celé Tvé tělo má světlo.
Je-li však Tvé oko špatné, i Tvé tělo je ve tmě.

Hleď tedy, ať světlo v Tobě není tmou.

Má-li celé Tvé tělo světlo a žádná jeho část není ve tmě,
bude celé tak jasné, jako když Tě osvítí světlo Tvou září.

*7478* (Živé Slovo Boží) *9540*| Předmět: Miluji Tě! Lásko moje!
22.09.22 12:05:46 | #3101

*16217* Miluji Tě, Tatínku můj milovaný! Miluji Tě moc a moc, Lásko moje! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Miluji Tě! Lásko moje!
22.09.22 12:09:04 | #3103 (1)

*15154* Otče!
*15154* Ty jsi náš Bůh!
*15154* Ty jsi naše Láska!
*15154* Ty jsi náš Panovník!
*15154* Ty jsi náš milosrdný Spasitel... *15154*


 #3101 

| Předmět: RE: RE: Miluji Tě! Lásko moje!
22.09.22 12:11:32 | #3105 (2)

*16217* Ano, miluji Tě moc a moc, Tatínku můj milovaný... *15154* *2351* *15154*

  • *15154* *22063* *15154*

 #3103