Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 215924x
Příspěvků:
12711

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Modleme se...
22.09.22 11:55:13 | #3094

Modleme se... *15154* *22971* *15154*

Otče! Lásko naše! Bože a Pane náš jediný... *3122*

Nechť je pro nás Tvá Boží vůle vždy svatá! Děkuji Ti... *15154* *3577* *15154*| Předmět: RE: Modleme se...
22.09.22 12:00:24 | #3097 (1)

*33770* Nechť je pro nás všechny Tvá Boží vůle SVATÁ 24 hodin denně! Děkuji Ti... *33770*


 #3094 

| Předmět: RE: RE: Modleme se...
22.09.22 12:03:28 | #3099 (2)
 • *15154* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *15154*

 #3097 


| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
22.09.22 09:10:51 | #3093

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
❤️ Miluji Tě, Lásko! ❤️
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤­️❤️❤️❤️❤️
❤️ Miluji Tě, Bože a Pane můj! ❤️
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤­️❤️❤️❤️❤️❤️| Předmět: Úvaha o lásce...
22.09.22 08:04:21 | #3091

Úvaha o lásce... (Inspirací je text v Bibli...) *34027*

Je-li láska trpělivá, proč je tolik lidí netrpělivých?
Je-li láska laskavá, proč se tolik lidí na ostatní zle mračí?
Nezávidí-li láska nikomu nic, proč to na mnohých lidech není vidět?
Jestli se láska nevychloubá, proč tolik lidí touží po slávě?
Jestliže láska není domýšlivá, proč je v lidech tolik pýchy?
Jestliže láska nejedná nečestně, proč nejsme všichni nevinní?
Jestliže láska nehledá svůj prospěch, proč mají mnozí lidé zisk na prvním místě?
Jestliže se láska nedá vydráždit, kde pramení všechny ty zuřivé války, spory a hádky?
Jestliže láska nepočítá křivdy, proč se nám tak často v myšlenkách oživují vzpomínky na ně?
Jestliže láska nemá radost ze špatnosti, odkud se v nás bere škodolibost?
Jestliže se láska vždy raduje z pravdy, proč se tolik lidí naštve, když se pravda o nich zjeví?

Ovšem pravdou je, že ať se děje cokoliv...

*15154* Láska vydrží!
*15154* Láska věří!
*15154* Láska má naději!
*15154* Láska vytrvá!

*22063* LÁSKA NIKDY NEZANIKNE. *22063*


1  

| Předmět: Lidé! Bratři a sestry! Přátelé...
22.09.22 07:20:24 | #3085

Lidé! Bratři a sestry! Přátelé... *33770*

Zdravím Vás ve jménu Živého Boha, našeho Otce a Panovníka! *6904*

*34041* MÍR S VÁMI VŠEMI. *34041*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: Lidé! Bratři a sestry! Přátelé...
22.09.22 07:24:10 | #3087 (1)

*32830* Lidé! Prožijme dnešní den v lásce a úctě k Bohu Otci svému! Ano! Pokusme se o to! *32830*

 • *34089* *15154* *22063* *15154* *34089*

 #3085 

| Předmět: RE: RE: Lidé! Bratři a sestry! Přátelé.…
22.09.22 07:26:24 | #3089 (2)

*3474* *4740* Žijeme v LÁSCE BOŽÍ našeho milujícího Otce! Važme si toho daru! *4740* *3474*

 • *15154* *22063* *15154*

 #3087 

| Předmět: ❤️❤️ Dobré ráno! ❤️❤️
22.09.22 07:04:23 | #3084

❤️❤️❤️ Dobré ráno! ❤️❤️❤️

 • *15154* *23658* *15154*


| Předmět: ❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️
21.09.22 21:09:59 | #3083

❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️

 • *15154* *5519* *15154*


| Předmět: Víte to?
21.09.22 17:08:48 | #3073

*11171* Víte to? *2386*

*11171* Váš vztah a přístup k lidem zrcadlí Váš vztah a přístup k Bohu! *34031*| Předmět: RE: Víte to?
21.09.22 17:13:39 | #3075 (1)

*12216* Bůh je milujícím Otcem každého člověka! *34027*

*6195* Ovšem mezi pokřtěnými lidmi je to často pyšně a sobecky popíráno slovy i skutky! *6578*

 • *15154* *22971* *15154*

 #3073 

| Předmět: RE: RE: Víte to?
21.09.22 19:13:48 | #3078 (2)

*11171* Rétorika pokřtěných lidí:

Musíš uznat Ježíše za svého Pána!
(Tím je řečeno: "Boha Otce svého už za svého Pána uznávat nesmíš!") *6578*

Musíš se Ježíšovi poklonit a klanět se mu po celý svůj život!
(Připomeňme si slova Satana: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.") *6578*

Musíš se nechat pokřtít a následně se klanět i pokřtěnému panstvu!
(Pokřtění lidé si nejsou před Bohem rovni! Dělí se na otrokáře a otroky nebo na pány a poddané!!!) *6578*


 #3075 

| Předmět: RE: RE: RE: Víte to?
21.09.22 19:16:46 | #3080 (3)

Ježíš pravil: "Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha."

 • *15154* *22063* *15154* *18805* *18805* *18805* *18805*

 #3078 

| Předmět: RE: RE: RE: Víte to?
21.09.22 19:30:41 | #3082 (3)

*15154* Ježíš pravil:
"Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích."

*15154* Zopakuji závěr: "...a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích."

*33792* " ...A VZDALI SLÁVU VAŠEMU OTCI V NEBESÍCH." *33792*

*33770* Ano, lidé mají oslavovat Boha Otce svého a ne "Ježíše", kterého jim nutí pokřtěné panstvo!!! Pravý Ježíš je láskyplným, čestným a velmi hodným člověkem - těmi dary byl Otcem obdarován... *33770*

*7266* Ovšem za "Pána Boha Ježíše Krista" nebo za "Pána Ježíše Krista" nebo za "Krále Ježíše Krista" pokřtěných lidí se vydává Satan Syn Boží, který se vydává i za Marii, která Ježíše porodila!


 #3078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Víte to?
22.09.22 07:43:43 | #3090 (4)

Pan můj a Bůh můj (Slova Tomáše o vzkřisenem Ježíši) - Boží slovo zapsané v evangeliu.

A hned se ti to zbortilo:-)


 #3082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Víte to?
26.09.22 06:57:01 | #3205 (5)

Jan 14/11 Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!
Ef 4/6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #3090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Víte to?
26.09.22 07:16:00 | #3206 (6)
*4585* *23658* *4585*

1  
 #3205 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Víte to?
26.09.22 07:18:37 | #3207 (5)

Tomáš byl v šoku z toho, že vidí Ježíše živého! Jeho rozum byl v koncích… *3775*


 #3090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Víte to?
26.09.22 07:23:32 | #3210 (6)

Vůbec ne :-) (Jan 20/29)


 #3207 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Víte to?
26.09.22 07:26:23 | #3211 (7)

*33770* BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ! *6904*


 #3210 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Víte to?
26.09.22 07:28:14 | #3212 (8)

To jo ale milovati máme Boha svého... a bližní tak jako sebe :-)


 #3211 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.09.22 09:17:20 | #3216 (9)

Milujete Človíčka tak jako sebe? *2386*


 #3212 

| Předmět: Už mi tu voní polévka...
21.09.22 10:24:12 | #3067

Už mi tu hezky voní polévka... *7785*

Ještě ji asi 5 minut povařím, potom ji nechám trochu zchladnout, a budu baštit! *10568*

 • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: Už mi tu voní polévka...
21.09.22 10:26:29 | #3068 (1)

*32546* Budete-li dnes obědvat, potom přeji: "Dobrou chuť!" i Vám! *5731*


 #3067 

| Předmět: RE: Už mi tu voní polévka...
21.09.22 11:06:21 | #3070 (1)

A ještě si prdni a oznam nám to. Také nás to velmi zajímá


 #3067 

| Předmět: RE: RE: Už mi tu voní polévka...
21.09.22 11:56:09 | #3071 (2)

❤️❤️❤️ Odpouštím Vám! ❤️❤️❤️

*15154* *22971* *15154*

A modlím se za spásu Vaší duše! *3122*

 • *15154* *3577* *15154*

 #3070 

| Předmět: RE: RE: Už mi tu voní polévka...
21.09.22 17:04:58 | #3072 (2)

Jste zajímavý člověk! *5901*

Vstoupil jste sem...
Nepozdravil jste...
Ušklíbl jste se...

A to vše bez lásky a úcty k Bohu Otci svému a k bližnímu svému... *35060*

Nejste náhodou členem tlupy křesťanů? *5210* *3654* *5210* *32621* *5210*


 #3070 

| Předmět: BŮH NÁS MILUJE.
21.09.22 06:33:49 | #3063

*15154* *22063* *15154* Bůh nás miluje i v tomto okamžiku! *15154* *4542* *15154*| Předmět: Dobré ráno!
21.09.22 06:22:54 | #3056

Človíčci, dobré ráno! *32830*

Venku se už rozednívá - pod temnou oblohou jsou světlé pruhy ozářené sluníčkem... *34694*

 • *15154* *23658* *15154* *18805* *18805*


| Předmět: RE: Dobré ráno!
21.09.22 06:26:17 | #3058 (1)

*31207* Také jste prožili zázračnou noc plnou rozjímání před Bohem? *2386*

*15154* *22063* *15154* Já osobně jsem Tatínkovi za dnešní noc moc a moc vděčný! *33770*

 • *4437*

 #3056 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno!
21.09.22 06:29:46 | #3061 (2)

*34089* A podobně vděčný jsem i za dnešní nový Boží den! *6084*


 #3058