Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 219425x
Příspěvků:
12888

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
25.09.22 07:49:09 | #3163

*15154* Dobré ráno, Bohu milí a Bohem milovaní lidé! *15154* *34041* *15154*

*16905* Mír s Vámi všemi... *17202*| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
25.09.22 07:53:41 | #3166 (1)

*34027* Děkuji Bohu, našemu Otci, za překrásný nový den, který od probuzení radostně vnímám. *34027*

*32830* Chci věřit, že i Vám se dnešní Boží den líbí a že jste za něj Tatínkovi vděční. *15154* *22063* *15154*


 #3163 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
25.09.22 07:56:14 | #3169 (2)

*33792* Bůh nás miluje! Ano, náš milující Otec nás má moc a moc rád... *33792*

 • *15154* *16217* *15154*

 #3166 

| Předmět: RE: RE: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
25.09.22 07:58:58 | #3170 (3)

*13293* Všichni jsme synové a dcery Boží! A to je radost vědět, žít i zvěstovat... *3474* *4740*

 • *25413* *14970* *25413*

 #3169 

| Předmět: ❤️❤️ DOBROU NOC ❤️❤️
24.09.22 23:45:41 | #3162

❤️❤️❤️ DOBROU NOC ❤️❤️❤️

 • *15154* *5519* *15154*


| Předmět: Tatínku!
24.09.22 16:37:21 | #3159

*15154* Tatínku!
*15154* Lásko moje!

*2386* Kdy budou všichni lidé láskyplní, mírumilovní, milosrdní, zdraví a radostně šťastní? *6195*

*15154* Ty ten zázrak můžeš učinit, Tatínku můj milovaný! Proč ho neuděláš hned? *11171*

*15154* Miluji Tě! Lásko moje...| Předmět: RE: Tatínku!
24.09.22 19:03:13 | #3161 (1)

❤️Ano, miluji Tě, Tatínku můj milovaný! ❤️

❤️ Miluji Tě moc a moc, Lásko moje! ❤️

 • *15154* *15154* *5519* *15154* *15154*

 #3159 

| Předmět: Otče! Lásko moje! Tatínku můj milovaný.…
24.09.22 08:51:35 | #3152

*15154* Otče!
*15154* Lásko moje!
*15154* Ty jsi naším jediným Živým Bohem!
*15154* Ty jsi jediným Panovníkem veškerého tvorstva!

*15154* Ano, Tatínku můj milovaný, Tobě patří veškerá čest a sláva...

*15154* Ano, Lásko moje, miluji Tě! Miluji Tě z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své zdánlivé síly a omlouvám se Ti za svou slabost...

 • *2351*


| Předmět: RE: Otče! Lásko moje! Tatínku můj…
24.09.22 16:26:26 | #3155 (1)

*14586* Tatínku!
Většina lidí si přeje mír, ale ty klidně necháváš některé lidi rozpoutávat a vést války... *14586*

 • *11295* *11295* *11295* *11295* *11295*

 #3152 

| Předmět: RE: RE: Otče! Lásko moje! Tatínku můj…
24.09.22 16:31:06 | #3157 (2)
*11295*

Vím, Tvá Boží vůle je SVATÁ! Respektuji to, ale byl bych rád, kdyby už mohli lidé žít v míru... *34041*

 • *4542* *22063* *34071* *22063* *4542*

 #3155 

| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
24.09.22 08:12:12 | #3147

❤️❤️❤️ *15154* ❤️❤️❤️

*15154* DOBRÉ RÁNO! *15154*

❤️❤️❤️ *15154* ❤️❤️❤️| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
24.09.22 08:35:07 | #3148 (1)

*34694* My všichni jsme lidé! Boží lidé! Synové a dcery Živého Boha... *15154* *13293* *15154*


 #3147 

| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
24.09.22 08:37:46 | #3150 (1)

*6084* Ano, Bůh je naším vlastním Otcem! Naším milujícím Tatínkem... *6084*

 • *6084* *6084* *6084* *6084* *6084*

 #3147 

| Předmět: Tatínku!
24.09.22 00:52:55 | #3143

*15154* Tatínku!
*15154* Lásko moje!
*15154* Mám Tě moc a moc rád!

 • *33770* *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: Tatínku!
24.09.22 00:55:02 | #3145 (1)

*15154* Ty jediný jsi naším Živým Bohem! *15154*

 • *12216* *15154* *22063* *15154* *12216*

 #3143 

| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
23.09.22 21:08:15 | #3139

❤️❤️❤️ *15154* ❤️❤️❤️

*15154* DOBROU NOC! *15154*

❤️❤️❤️ *15154* ❤️❤️❤️| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
23.09.22 21:10:06 | #3140 (1)

❤️ *23670* ❤️

*6665* *6665* *6665* *6665* *6665* *6665*

 #3139 

| Předmět: Co řekl Ježíš?
23.09.22 19:32:41 | #3136

*2386* Co řekl Ježíš?

*16360* Máte to v Bibli - viz Matouš 11:25-26.

*24611* V ten čas řekl Ježíš: "Velebím Tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se Ti zalíbilo."

*2386* Proč to tu cituji? Povšimněte si, že Ježíš nazývá Boha Otce lidstva Pánem nebes i země!

*13842* Ano, pro pravého Ježíše je Bůh Otec náš Pánem nebes i země!!!

*2386* Ptám se: "Kdy to začnou pokřtění lidé respektovat? Kdy začnou uznávat Boha Otce svého i za svého Pána a Krále jediného? Kdy?" *2386*| Předmět: RE: Co řekl Ježíš?
23.09.22 21:15:00 | #3141 (1)

Taky by jsem mohla vyznávat Boha rodu ženského: "Velebím Tě, Matko, Paní nebes i země, že jsi tyto věci skryla před moudrými a rozumnými, a zjevila jsi je maličkým..
To asi že jo..


 #3136 

| Předmět: RE: RE: Co řekl Ježíš?
24.09.22 00:38:07 | #3142 (2)
*30410* *6578* *6578* *6578* *30410*

 #3141 

| Předmět: ❤️❤️❤️ Lásko! ❤️❤️❤️
23.09.22 16:56:55 | #3130

❤️❤️❤️ Lásko! ❤️❤️❤️

❤️❤️❤️ Miluji Tě! ❤️❤️❤️

❤️ Miluji Tě, Bože a Pane náš! ❤️

 • *15154* *33692* *5519* *33692* *15154*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️ Lásko! ❤️❤️❤️
23.09.22 19:14:38 | #3131 (1)

*33770* Ano, pro Človíčka je Živý Bůh milovaným vlastním Tatínkem a Živou LÁSKOU. *33770*

 • *15154* *30383* *4437* *30383* *15154*

 #3130 

| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️ Lásko! ❤️❤️❤️
23.09.22 19:17:41 | #3134 (2)

*34027* PRO ČLOVÍČKA JE ŽIVÝ BŮH BOHEM JEDINÝM A JEDNOJEDINÝM. *34027*


 #3131 

| Předmět: (Bible, Nehemjáš 9:16-21)
23.09.22 14:55:08 | #3127

(Bible, Nehemjáš 9:16-21) *16360*

Ale oni, naši otcové, se zpupně vyvyšovali, byli tvrdošíjní a neposlouchali tvé příkazy. Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný, proto jsi je neopustil. Dokonce si odlili sochu býčka a řekli: "To je tvůj bůh, který tě vyvedl z Egypta." Dopustili se strašného rouhání. Avšak ty jsi je v nesmírném slitování na poušti neopustil. Ve dne od nich neodcházel sloup oblakový, který je vodil po cestě, a v noci sloup ohnivý, který jim osvětloval cestu, po níž by šli. Dával jsi svého dobrého ducha, aby je poučoval. Neodnímal jsi jim od úst svou manu a dával jsi jim vodu, když žíznili. Po čtyřicet let ses o ně na poušti staral, nic jim nescházelo, pláště jim nezvetšely a nohy jim neotekly.

(Živé Slovo Boží)

*33794*

P.S. Ano, Živý Bůh, Bůh Izraele i celého lidstva, je láskyplný, dobrý, starostlivý, milosrdný a velmi hodný!

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *15154*