Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1277442x
Příspěvků:
37200

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Mým jediným Pánem je Živý Bůh!
27.10.22 05:24:46 | #3885

Mým jediným Pánem je Živý Bůh! Náš milující Otec! *15154* *22063* *15154*

I pro Ježíše je jediným Pánem Živý Bůh! Náš milující Otec! *15154* *22063* *15154*

 • *33792*


| Předmět: RE: Mým jediným Pánem je Živý Bůh!
27.10.22 05:26:18 | #3886 (1)

*30457* Živý Bůh je Stvořitelem, Otcem, Pánem i Spasitelem celého lidstva! *34027*| Předmět: RE: RE: Mým jediným Pánem je Živý Bůh!
27.10.22 05:27:33 | #3887 (2)

*33794* ŽIVÝ BŮH JE JEDINÝM A JEDNOJEDINÝM PÁNEM VEŠKERÉHO TVORSTVA! *13842*| Předmět: RE: RE: RE: Mým jediným Pánem je Živý…
27.10.22 05:29:02 | #3888 (3)

*12216* Živý Bůh je jediným Panovníkem v celém vesmíru! *33792*

 • *33692* *15154* *2351* *15154* *33692*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mým jediným Pánem je…
27.10.22 05:31:47 | #3890 (4)

*11171* A nedokážeš-li Živého Boha milovat z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly, potom je to tím, že Boha Otce svého osobně neznáš a nechal ses ošálit démony nebo lidmi! *35060*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mým jediným Pánem…
27.10.22 05:38:40 | #3891 (5)

Počátkem neúcty a nelásky k Živému Bohu je současný pohanský křest! *11104*

Pokřtěný člověk MUSÍ uznávat za svého Pána našeho bratra a přítele Ježíše! *35060*

Pokřtěný člověk NESMÍ uznávat za svého Pána Živého Boha, našeho milujícího Otce!!! *6578*

*6195* (Člověk nemůže sloužit dvěma Pánům!!!) *33684* *3456* *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mým jediným…
27.10.22 05:41:12 | #3892 (6)

*16217* Pro Človíčka i pro v nebi žijícího Ježíše je jediným Panovníkem lidstva Živý Bůh! *34031*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mým jediným…
27.10.22 05:42:41 | #3893 (7)

*4542* Pro Človíčka i pro Ježíše je Živý Bůh vlastním milovaným Tatínkem! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mým…
27.10.22 05:44:28 | #3894 (8)

*17305* Pro Človíčka i pro Ježíše je Živý Bůh ŽIVOU LÁSKOU. *15154* *7710*

 • *34027* *34694* *34027*


| Předmět: Přátelé! Dobré ráno!
27.10.22 05:21:57 | #3884

*15154* Přátelé! *15154*

*32830* Dobré ráno! *32830*

*15244* Děkuji Bohu, zá krásný nový den! *15250*

 • *34027*


| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
26.10.22 19:30:44 | #3882

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

❤️❤️ DOBROU NOC! ❤️❤️

 • ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
26.10.22 19:31:52 | #3883 (1)
*15154* *23670* *6665*


| Předmět: Tak ty si myslíš, že...
26.10.22 15:49:32 | #3879
*6578*

Tak ty si myslíš,
že když se pokřižuješ a padneš na kolena před křížem k modlitbě,
že je to projevem CELÉ LÁSKY k Bohu Otci lidstva? *6578*

Není to projevem CELÉ LÁSKY k Bohu Otci lidstva!!!
Je to projevem HANEBNÉ NEÚCTY k Bohu Otci lidstva!!! *6578*

P.S.
Pohanský totem v podobě kříže, na kterém často visí socha umrlce, je symbolem lidské krutosti... *6578*

*6578*


| Předmět: RE: Tak ty si myslíš, že...
26.10.22 16:01:27 | #3880 (1)
*35060*

Náš bratr a přítel Ježíš tu byl kdysi nelítostně zbičován a následně krutě popraven!
Je naprosto lhostejné, jak byl popraven - každá poprava člověka je hnusná a lze ji nazvat vraždou!
Lidské zfanatizované davy navíc krvelačně řvaly: "Krev jeho na nás a na naše děti!" *11104*

Ta krutá poprava ale z Ježíše Boha ani Pána lidstva neudělala!!! *11104*

*35060*

*12216* BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ! *12216*| Předmět: RE: RE: Tak ty si myslíš, že...
26.10.22 16:14:06 | #3881 (2)

Důkaz? (Bible, Marek 12:29-30)

Ježíš odpověděl: "První je toto: 'Slyš, Izraeli, Živý Bůh, Bůh náš, JEST JEDINÝ PÁN;
miluj Živého Boha, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly.'"

*15154* *22063* *15154*

A vzkříšený, v nebi žijící Ježíš lidem vzkázal toto! (Bible, Zjevení Janovo 22:16)

Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích.
JÁ JSEM POTOMEK Z RODU DAVIDOVA, jasná hvězda jitřní.

*15154* *22063* *15154*

P.S.
Povšimněte si, že Ježíš vzkříšený po popravě, který žije u Otce v nebi, neříká:
"Já jsem Bůh Syn a Pán celého lidstva!" To skutečně neříká, protože je pravdomluvný... *34027*| Předmět: :-) Dobré ráno! :-))
26.10.22 06:19:33 | #3875

*32830* Dobré ráno, Bohem milovaní lidé! *32830*

*24611* Přeji Vám překrásný den v Lásce Boží... *24611*

 • *15154* *16217* *15154*


| Předmět: RE: :-) Dobré ráno! :-))
26.10.22 06:21:07 | #3876 (1)

*30045* A já zase vyrážím do lesa na procházku... *3775*

 • *29334*


| Předmět: RE: RE: :-) Dobré ráno! :-))
26.10.22 10:55:27 | #3877 (2)

❤️ Ano, Človíček je v přírodě rád - líbí se mu tam. ❤️| Předmět: RE: :-) Dobré ráno! :-))
26.10.22 10:56:38 | #3878 (1)
*18805* *23658* *3775*


| Předmět: ❤️❤️❤️ Tatínku! ❤️❤️❤️
26.10.22 01:47:17 | #3873

❤️❤️❤️ Tatínku! ❤️❤️❤️

❤️❤️❤️ Lásko moje! ❤️❤️❤️

❤️ Miluji Tě, Bože a Pane náš! ❤️

*15154* Moc a moc Tě miluji! *15154*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️ Tatínku! ❤️❤️❤️
26.10.22 01:49:04 | #3874 (1)

*3775* A jdu zase spinkat. *3775*

 • *15154* *23670* *15154*


| Předmět: (Bible, První Samuelova 15:22-26)
26.10.22 00:26:05 | #3872

(Bible, První Samuelova 15:22-26) *16360*

Tu řekl Samuel:
"Líbí se Živému Bohu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Živého Boha?
Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů.
Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků.
Protože jsi zavrhl slovo Živého Boha, i on zavrhl tebe jako krále."

Saul doznal Samuelovi:
"Zhřešil jsem, neboť jsem přestoupil rozkaz Živého Boha i tvá slova.
BÁL JSEM SE LIDU, PROTO JSEM JE UPOSLECHL.
Nyní však sejmi ze mne prosím můj hřích a vrať se se mnou; chci se poklonit Živému Bohu."

Samuel však Saula odmítl:
"Nevrátím se s tebou. Zavrhl jsi slovo Živého Boha,
proto Živý Bůh zavrhl tebe, abys nebyl králem nad Izraelem."

(Živé Slovo Boží) *16360*

*5671*

P.S.
A tak i Vy, co se ze strachu podvolujete lidem a nectíte MRAVNÍ ZÁKON Živého Boha, našeho Otce,
nečekejte, že se Vám Živý Bůh - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš odmění jen proto,
že se jako pohané křižujete před oltářem a v ruce žmouláte pohanský talisman v podobě růžence!!!

 • *11104* *6578* *35060*


| Předmět: ❤️ Tatínku můj milovaný! ❤️
25.10.22 23:16:40 | #3870

❤️❤️ Tatínku můj milovaný! ❤️❤️

❤️❤️ Bože a Pane náš jediný! ❤️❤️

❤️❤️ Miluji Tě, Miláčku můj! ❤️❤️

❤️❤️ Ano, miluji Tě, Lásko moje! ❤️❤️

 • *15154* *15154* *15154* *22063* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE: ❤️ Tatínku můj milovaný! ❤️
25.10.22 23:39:05 | #3871 (1)

*33692* Otče! *15154*

*33692* Ty jsi můj a náš Živý Bůh! *15154*

*33692* BŮH JEDINÝ A JEDNOJEDINÝ! *33692* Amen. *15154*| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
25.10.22 19:06:43 | #3866

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

*7478* Co vím, to vím! *7710*

*33770* Bůh žije! *6904*

*33770* Bůh nás miluje! *6904*

 • *23670*

1  

| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
25.10.22 19:07:58 | #3867 (1)

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • *6665* *6665* *6665* *6665* *6665* *6665* *6665*

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
25.10.22 19:20:01 | #3868 (2)

🌜💤🤒


 #3867 

| Předmět: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
25.10.22 23:11:37 | #3869 (3)
*7710* *3421*


| Předmět:
25.10.22 18:57:24 | #3864
Je čas , smíchu,je čas pláče..🤕😀♥️🤣

1  

| Předmět: RE:
25.10.22 19:03:35 | #3865 (1)

❤️ Děkuji! ❤️

 • *15154* *15154* *15154* *15154* *15154* *15154* *15154*

1