Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1277920x
Příspěvků:
37200

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
01.11.22 17:14:57 | #4024

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

*3577* Kéž by už byl na celém světě mír! *3577*

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
01.11.22 17:21:10 | #4025 (1)
*15154* *22971* *15154*

Kéž by už nikdo z nás nikdy nehřešil. *3122*

 • *15154* *22971* *15154*| Předmět:
01.11.22 15:30:02 | #4020

My máme 2 kočky plus psa a kozu v chlivku| Předmět: RE:
01.11.22 16:24:04 | #4021 (1)

*29334* To já jsem dnes na poli viděl asi 10 bažantů - překvapilo mě to, většinou jich tolik naráz nevidím! Na poli byl ozim, ale asi tam předtím pěstovali kukuřici, co jiného by jim tam tak chutnalo? *16217*| Předmět: RE: RE:
02.11.22 01:15:39 | #4032 (2)

Kdysi jsem taky viděl jednoho bažanta jeden pán do něj močil v nemocnici. *29716*


1  
 #4021 

| Předmět:
01.11.22 15:25:25 | #4019

Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit.| Předmět: RE:
01.11.22 16:25:46 | #4023 (1)

*35239* O slávu nestojím, ale o láskyplně radostný život ano! *17063*| Předmět: Všichni máme nějakou životní roli...
01.11.22 12:45:03 | #4013

*7478* Všichni máme nějakou životní roli... *7710*

*3474* *4740* A tyto své role máme od Boha Otce svého... *15154* *4542* *15154*| Předmět: RE: Všichni máme nějakou životní roli...
01.11.22 12:49:48 | #4015 (1)

*33770* A žádná z těchto našich životních rolí nás neodlidští natolik, abychom přestali být lidmi - každý z nás je neustále člověkem! Božím člověkem! Synem nebo dcerou Živého Boha, který je naším milujícím Otcem! *6904*| Předmět: RE: RE: Všichni máme nějakou životní…
01.11.22 12:53:26 | #4016 (2)

*34089* Pro mne osobně - a stejně tak i pro pravého, v nebi žijícího Ježíše - je Živý Bůh, náš Otec, jediným Panovníkem i Spasitelem lidstva! *34089*| Předmět: RE: RE: RE: Všichni máme nějakou…
01.11.22 12:56:32 | #4017 (3)

*12216* Ano, Živý Bůh - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel lidstva - vládne v nebi i na zemi veškerému tvorstvu včetně celého lidstva! Amen. *12216*

 • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: RE: Všichni máme nějakou životní…
01.11.22 13:07:45 | #4018 (2)

Žid = člověk.
Židovka = člověk.
Křesťan = člověk.
Křesťanka = člověk.
Muslim = člověk.
Muslimka = člověk.
Ateista = člověk.
Ateistka = člověk.
Komunista = člověk.
Komunistka = člověk.
Vězeň = člověk.
Vězenkyně = člověk.

V mém příkladu se jedná o 12 lidí, kteří si jsou ale před Bohem v Lásce Boží rovni! *34041*

Nikdo nemá u Otce protekci! Ano, protekci nemá ani Mojžíš, Ježíš nebo Muhammad... *24611*

A nikdo z lidí nebude v Božím ráji ostatním lidem vládnout!!! *5726*| Předmět: V lese bylo opět nádherně...
01.11.22 12:27:09 | #4009

V lese bylo opět nádherně... *16217*| Předmět: RE: V lese bylo opět nádherně...
01.11.22 12:42:43 | #4011 (1)

*16905* A já jsem Vám opět několik snímků pro pohlazení duše, které jsem na své procházce udělal, vložil do fotogalerie... *34994*
| Předmět: (Bible, Matouš 6:14-15)
01.11.22 05:16:19 | #3999

(Bible, Matouš 6:14-15)

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
To jsou slova pravého Ježíše! A povšimněte si, že tu neříká: "Nemusíte si odpouštět! Já se nechám popravit, Otec mě potom vzkřísí k novému životu, Vy mě uznáte za svého Pána místo Otce, pokloníte se mi a Otec Vám bude muset vše odpustit!" Ano, takový blábol, který o něm pyšné pokřtěné panstvo rozšířilo a který nyní "papouškují" mnozí pokřtění lidé, tu skutečně z úst pravého Ježíše slyšet není!
O tom, zda nám Otec odpustí a zda nás omilostní, pravý, v nebi žijící Ježíš nerozhoduje!!! Bůh lidstvu vládne a sám a sám o nás rozhoduje!!! A žádná poprava, byť tak krutá, to nezměnila a nezmění! Spasitelem celého lidstva je náš Otec a ne falešný Ježíš pokřtěných lidí, jehož pravé jméno je Satan!!! Amen.

 • *3775* *18805* *18805* *18805* *18805* *3775*


| Předmět: RE: (Bible, Matouš 6:14-15)
01.11.22 05:24:56 | #4001 (1)

Ježíš dále řekl...

(Bible, Matouš 6:6)

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci,
který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Povšimněte si, že Ježíš neříká: "Když ty se modlíš, vejdi do kostela a modli se ke mně nebo k mé matce Marii a my se za Tebe u Otce přimluvíme!" To skutečně pravý Ježíš lidem tenkrát neřekl...

 • *3775* *18805* *18805* *18805* *18805* *3775*


| Předmět: RE: RE: (Bible, Matouš 6:14-15)
01.11.22 05:35:14 | #4003 (2)

Ježíš řekl také toto...

(Bible, Matouš 7:21)

Ne každý, kdo mi říká: "Pane, Pane", vejde do království nebeského;
ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
A je to tu zase! Vůle našeho Otce je pro pravého Ježíše SVATÁ! Ovšem ten křesťanský "Ježíš", za kterého se vydává Satan, Vám i dnes často tvrdí, že má veškerou moc v nebi i na zemi a že ji svěřil pokřtěným hodnostářům, kteří si mají a smí podmanit lidstvo na celém světě všemi prostředky... Hnus!!!

 • *3775* *18805* *18805* *18805* *18805* *3775*


| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 6:14-15)
01.11.22 05:46:19 | #4004 (3)

A pokračuji, když už jsem si tu Bibli otevřel...

(Bible, Matouš 11:25-26)

V ten čas řekl Ježíš: "Velebím Tě, Otče, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se Ti zalíbilo."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Povšimněte si, že pravý Ježíš nazývá Otce Pánem nebes i země!!!
Ovšem falešný Ježíš pokřtěných lidí, za kterého se jim vydává Satan, prohlašuje za "Pána nebes i země" sebe!

*33792* Ano, pravý Ježíš má k Otci převelikou láskyplnou úctu - to je nesporné!!!

*7266* Ano, falešný Ježíš je pyšný a samolibý, moci chtivý a bohatství milující...

 • *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 6:14-15)
01.11.22 05:50:59 | #4005 (4)

*12216* Nebojte se! Děje se vůle Boží našeho milujícího Otce! *15154* *2351* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 6:14…
01.11.22 05:53:19 | #4007 (5)

*34027* A náš Otec je láskyplný, milosrdný, slitovný a plný milosti! *34027*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš…
01.11.22 05:55:26 | #4008 (6)

*2* *2* *2* Mnozí "první" budou poslední a mnozí "poslední" budou první! *2* *2* *2*

 • *34031*


| Předmět: Dobré ráno!
01.11.22 04:49:36 | #3996

*4542* Dobré ráno! *4542*

*15154* Žij, miluj a odpouštěj - celou lásku k Bohu v srdci měj! *15154*

 • *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: Dobré ráno!
01.11.22 04:57:25 | #3997 (1)

*2386* A ptáš-li se, odpovím Ti dnes úplně stejně!

*15154* Ano, miluji Živého Boha!
*15154* Ano, Bůh je pro mne Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem lidstva!
*15154* Ano, Bůh je pro mne vlastním milovaným Tatínkem mým i naším.
*15154* Ano, Bůh je pro mne ŽIVOU LÁSKOU mou a naší.
*15154* Ano, jsem bratrem a přítelem každého člověka i celého lidstva.

*11171* Ano, ani dnes Ti ale o tom žádný důkaz, který by Ti vyhovoval, neposkytnu...| Předmět: RE: RE: Dobré ráno!
01.11.22 05:02:13 | #3998 (2)
*15154* *22971* *15154*

*33770* Ano, i dnes toužím, aby nás Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš morálně, psychicky a fyzicky uzdravil, abychom úplně všichni byli láskyplní, Boha milující, zdraví a šťastní...

 • *15154* *3577* *15154*


| Předmět: Ano, miluji Tatínka! Miluji Boha Otce…
31.10.22 17:52:53 | #3989

*12216* Ano, miluji Tatínka! *33770* Miluji Boha Otce svého! *15154* *22063* *15154*

*33794* A úšklebky mnohých pokřtěných lidí, kteří si vsugerovali, že lásku ani úctu k Bohu Otci lidstva mít nemusí, když nazývají místo něj svým Pánem Ježíše, který se pro ně stal MODLOU, mi v tom nemohou zabránit. Jsou to chudáci svedení ďáblem, který se jim za jejich Ježíše vydává! A oni se mu klaní... *6578*| Předmět: RE: Ano, miluji Tatínka! Miluji Boha…
31.10.22 17:55:18 | #3992 (1)

*16217* Ano, miluji Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva! A pravý Ježíš miluje Tatínka také!!! *6904*| Předmět: RE: RE: Ano, miluji Tatínka! Miluji…
31.10.22 18:08:43 | #3993 (2)

*33770* Pravý Ježíš je velmi hodný člověk! Vnímá nás jako své bratry a sestry i jako své přátele! Pravý Ježíš miluje Živého Boha, který je Stvořitelem, Otcem, Panovníkem a Spasitelem lidstva a věrně a oddaně mu slouží v CELÉ LÁSCE a úctě k němu! Takový je prostě pravý Ježíš, jehož jméno mnozí pokřtění lidé zneužívají pro své nekalé plány a skutky! A tento pravý Ježíš se sem jednou vrátí v Boží družině Živého Boha spolu s ostatními lidmi, kteří čekají v nebi na svůj návrat mezi nás a zůstane tu spolu s ostatními s námi. Živý Bůh se ale vrátí zpět do nebe, až tu nastolí pořádek, Tatínek tu s námi osobně nezůstane! Ale bude s námi v kontaktu! V přímém kontaktu - připomínám!!! Tak jako je s mnohými lidmi v přímém kontaktu už dnes... Většina pokřtěných lidí ale v přímém kontaktu s Tatínkem není! Tito lidé jsou v kontaktu se Satanem a dalšími démony!!! Satan se jim vydává za jejich Ježíše nebo za jejich Marii, ctí-li tento pohanský kult zbožňování lidí! A proto se mezi nimi dělo a děje tolik odporných a ohavných zločinů!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: Ano, miluji Tatínka! Miluji…
31.10.22 18:10:47 | #3994 (3)

*12216* Taková je prostě dnes vůle Boží našeho Otce! *15154* *2351* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: Ano, miluji Tatínka! Miluji…
31.10.22 18:34:29 | #3995 (3)

*2386* Možná se divíte, proč nevnímám krutou popravu Ježíše jako spásonosnou! Ta poprava měla jiný smysl. Ježíš byl veřejně známou osobou!!! A lidé se velmi bojí smrti, i když je lidská smrt pouhým zesnutím...

*6578* A Satan tohoto jejich strachu zneužíval a dělal si z nich své otroky!!! (Dělá to i dnes!!!) Jistě víte, že Řím měl řádně vycvičené katy, kteří uměli usmrtit člověka!!! A zesnutí Ježíše na popravišti pozorovali tisíce a tisíce lidí, kteří přišli do Jeruzaléma oslavit svátek! Pro ně byla smrt Ježíše uzavřenou záležitostí!!! A ejhle, Ježíš se náhle objevil živý mezi nimi a usmíval se na ně. Hovořil s nimi, jedl s nimi, ukazoval jim jizvy na svém lidském těle a opakoval jim, aby se už nikdy zesnutí nebáli, protože před Bohem jsou všichni zesnulí lidé živí skrze své lidské duše a že přijde den, kdy budou i oni vzkříšeni!

*11171* Ovšem stalo se toto! Apoštolové, kteří doufali, že se Ježíš stane v Izraeli králem a z nich se stanou významní hodnostáři na královském dvoře, se svého snu nedočkali. Ježíš se králem nestal a opustil je!!! A oni chtěli vládnout!!! Přímo po tom prahli!!! A tak ze sebe udělali privilegovanou vrstvu v první hierarchii mezi pokřtěnými lidmi a tvrdili, že Ježíš převzal Boží moc našeho Otce a odevzdal ji jim!!!

*7266* A toto jejich lživé tvrzení je vehnalo do "spárů" Satana! I proto končili postupně na popravišti!!! Zradili a zavrhli Živého Boha, svého a našeho Otce, přestali ho uznávat za svého jediného Pána, a to se nikdy nikomu nevyplatilo!!! A nevyplatí se to ani současným křesťanům!!!

*11104* Tolik tedy o falešném učení většiny pokřtěných lidí...

 • *3775* Panovníkem a Spasitelem lidstva je Živý Bůh, náš milující Otec! Amen. *34027*


| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
31.10.22 15:15:45 | #3987

*32830* ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ *32830*

*15154* Bůh Tě miluje! *15154* *7710*

*32830* ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ *32830*| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
31.10.22 15:48:59 | #3988 (1)

*14695* Ano, Bůh Tě moc a moc miluje! *6552*| Předmět: Tak jsem byl opět na procházce v lese...
31.10.22 11:37:49 | #3985

Tak jsem byl opět na procházce v lese... *29334*

A tam jsem se přesvědčil, jakými vynikajícími houbaři jsou slimáčci! *2*
Každou houbu, kterou jsem našel, našli oni dřív a hezky si na ní pochutnávali! *2*
Našel jsem i takové mlaďounké kozáky s tmavě hnědými hlavičkami a i na nich už hodovali... *2*

Ale procházka v přírodě byla nádherná, i když u nás byla a je i nyní dost hustá mlha... *29334*