Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1272482x
Příspěvků:
37200

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ❤️❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️❤️
31.10.22 06:19:08 | #3982

❤️❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️❤️

 • *33692* *15154* *34041* *15154* *33692*


| Předmět: RE: ❤️❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️❤️
31.10.22 06:34:22 | #3983 (1)

*22063* Lidé, prožijte láskyplný den v CELÉ LÁSCE k Bohu Otci svému a chovejte se láskyplně i ke svým bližním - uvidíte, jak radostně a šťastně se budete hned cítit... *22063*

 • *15154* *22063* *15154*

1  

| Předmět: RE: RE: ❤️❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️❤️
31.10.22 06:38:31 | #3984 (2)

*34089* Bůh je milujícím Otcem celého lidstva skrze každého jednotlivého člověka! *34089*

*34027* Ano, Bůh miluje nás všechny! Neexistoval a neexistuje Bohem nemilovaný člověk! *34027*

 • *15154* *34694* *15154*


| Předmět: ČLOVÍČEK
31.10.22 02:05:28 | #3981

ČLOVÍČEK
(Celým jménem: "Člověk Syn Boží", který je v Bibli nazýván "Adamem", což je překlad jeho jména: "Člověk".)

Tak tento Človíček, který si v této diskuzi dost často "žvatlá" o své lásce k Tatínkovi, je takový maličký Boží chlapeček a Tatínkův Miláček. Bohem ani bohem nikdy nebude, ale Živým Slovem Božím občas bývá...

Tato diskuze je nebo má být o životě v Lásce Boží našeho milujícího Otce! A tak by lidem nemělo být divné, že se tu o Lásce Boží občas Človíček zmiňuje a že se zmiňuje i o tom, jak žádoucí je, aby lidé Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého milovali z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!

Stejně tak se tu o tom mezi lidmi kdysi veřejně zmiňoval i náš bratr a přítel Ježíš Syn Boží, pro kterého to bylo prvním přikázáním. Máte to i v Bibli!

Včera jsem tu citoval něco ze Zjevení Janova! Jedná se o zjevení, která Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi.

A tak by pokřtění lidé, kteří se za služebníky Ježíše Krista označují, měli respektovat, že je tu za Spasitele lidstva označen Bůh, protože je to v souladu s pravdou o Bohu a zmiňoval se o tom už i prorok Izajáš!

Odcituji to zde ještě jednou! Nesčetný zástup lidí volal velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi." (Bible, Zjevení Janovo 7:10)

A odcituji tu i závěr tohoto zjevení! (Bible, Zjevení Janovo 22:16 + 22:18-19)

"Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. JÁ JSEM POTOMEK Z RODU DAVIDOVA, jasná hvězda jitřní."

"Já dosvědčuji každému, kdo slyší proroctví této knihy:
Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.
A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života..."

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: Dnes tu bylo po dlouhé době veselo...
30.10.22 22:11:44 | #3978

*3617* Dnes tu bylo po dlouhé době veselo... *2468*

 • *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: Dnes tu bylo po dlouhé době veselo.…
30.10.22 22:13:05 | #3979 (1)

*4483* Ale nyní už: "Dobrou noc!" *4468*

 • *31844* *23670* *6665* *6665* *6665*


| Předmět: Rozjímám tu...
30.10.22 18:20:54 | #3957

*34091* Rozjímám tu... *33902*

*6578* Kdyby platilo tvrzení mnohých pyšných a samolibých vůdců židovských, křesťanských a muslimských církví a sekt, že v budoucím Božím ráji bude určitá hierarchie nadřízených a podřízených lidí, potom by bylo lépe v pekle ohnivého jezera, kde by si lidé byli rovni... *11171*

 • *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: Rozjímám tu...
30.10.22 18:32:28 | #3959 (1)

*34041* Naštěstí jsme si před Bohem všichni rovni už i dnes! *34041*

*6578* Současná mezilidská nerovnost je pouze zdánlivá a dočasná!!! Tato ďábelská nerovnost mezi lidmi naštěstí v budoucím novém Božím ráji nebude!!! Hierarchie v současných státech, politických stranách, církvích a sektách dostatečně ukazuje, jak ohavná a ďábelsky hnusná a odporná je nerovnost mezi lidmi, která se vládnoucím jedincům a skupinám lidí tolik moc líbí, že se obelhávají, že budou ostatním lidem vládnout i v Božím ráji... Nebudou tam vládnout!!! A to vím stoprocentně!!! *7266*

 • *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: RE: Rozjímám tu...
30.10.22 18:39:06 | #3961 (2)

*6578* Současná "demokracie" je o utiskování a vykořisťování člověka člověkem!!! *6578*

*11171* Feudálně otrokářský i kapitalistický a i komunistický systém je v demokracii ďábelsky umocněn! *7266*

 • *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: Rozjímám tu...
30.10.22 18:40:56 | #3962 (3)

*33792* Naštěstí Bůh žije a nastolí tu rázně pořádek!!! *33792*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: ❤️ Pravdou ovšem je, že… ❤️
30.10.22 17:23:20 | #3955

❤️ Pravdou ovšem je, že se děje vůle Boží! ❤️

*35092* Všechny ty znesvářené státy, vlády, politické strany, církve a sekty jsou tu dočasně z vůle Boží, aby nám ukázaly, jakou povahu dnes máme! *7478*

❤️ Ano, děje se vůle Boží našeho milujícího Otce! ❤️

*11171* Tu vůli často nechápeme! *35060*

❤️❤️❤️ Ale přijde den, kdy Boží vůli pochopíme! ❤️

 • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: RE: ❤️ Pravdou ovšem je, že… ❤️
30.10.22 17:28:16 | #3956 (1)

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

A tak si tu opakuji: „Děje se vůle Boží!” *7710*

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: Kdo má právo soudit člověka?
30.10.22 14:20:29 | #3948

Kdo má právo soudit člověka? *2386*

Podle mne má toto právo pouze Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš, kterému věrně a oddaně slouží v nebi i celá řada lidí! Např. Šét, Henoch, Noe, Abraham, Mojžíš, Ježíš a Muhammad... *6904*

Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš má neustále veškerou moc v nebi i na zemi a s nikým se o svou moc nedělí, i když to celá řada obelhaných lidí tvrdí! *33792*

Ano, Bůh je jeden Bůh! BŮH JE JEDNOJEDINÝ BŮH - Bůh je Živý Bůh! Živý Bůh je sice naším milujícím Otcem, ale současně je i ABSOLUTNÍM PANOVNÍKEM veškerého tvorstva včetně celého lidstva! *34027*

Tak to prostě je! Bůh žije! Bůh nás miluje! Ale Bůh nám i všem vládne!!! *34031*

Živý Bůh, náš vlastní milující Otec, vládne i Mojžíšovi, Ježíšovi, Muhammadovi nebo Satanovi!!! *34694*

Neuznáváte-li Živého Boha - Boha Stvořitele a Otce lidstva za svého jediného Pána, potom se to dá nazvat projevem hanebné neúcty a nelásky k Bohu! Potom nejdete cestou Mojžíše, Ježíše ani Muhammada, ale následujete POKUŠITELE lidstva Satana, který se Vám vydává pod smyšlenými jmény za Vašeho Pána! Vydává se za Ježíše, Marii i Muhammada!!! Satan je velmi krásný, inteligentní a výřečný - snadno svede všechny, pro které není náš Otec jediným Pánem!!! Dokládá to i historie papežů, mezi kterými bylo tolik zavrženíhodných zloduchů a zločinců, že to nelze vysvětlit jinak než jejich službou Satanovi!!! *7266*| Předmět: RE: Kdo má právo soudit člověka?
30.10.22 15:25:55 | #3950 (1)

*16360* V Bibli je jedna věta, kterou Vám nyní odcituji! (Bible, Matouš 18:35)

"Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru."
(Já doplním: ...a své sestře.")

*6195* Máš-li tedy cokoli proti komukoli, potom to znamená jediné: "Neodpouštíš!!!"

*22063* Opakuji: "Veškerý soud patří Bohu Otci lidstva!!! My všichni lidé si máme vše odpouštět..." *3775*| Předmět: RE: RE: Kdo má právo soudit člověka?
30.10.22 15:31:07 | #3952 (2)

*33794* Ježíš není Pánem Boha Stvořitele a Otce lidstva!!! *33684*

*22971* Ježíš je věrným a oddaným služebníkem Boha Stvořitele a Otce lidstva!!! *22063*

*6195* A dokud to všichni pokřtění lidé nebudou respektovat, bude tu na Zemi současné PEKLO, kde má Satan tak velkou zdánlivou moc!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: Kdo má právo soudit člověka?
30.10.22 15:33:32 | #3954 (3)

*33792* Ano, jediným Pánem celého lidstva je Živý Bůh! Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! Amen. *6904*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kdo má právo soudit…
30.10.22 18:47:35 | #3963 (4)
Ano, jediným Pánem celého lidstva je Živý Bůh! Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! Amen

Spasitel lidstva je Ježíš Kristus.


 #3954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo má právo soudit…
30.10.22 19:19:34 | #3964 (5)

Syn Člověka - Ježíš zvaný Kristus - je naším bratrem a přítelem. *15154* *34041* *15154*

Spasitelem celého lidstva, včetně Ježíše, je Živý Bůh, náš Otec! Amen. *15154* *3775* *15154*

(Bible, Izajáš 33:22)

Živý Bůh /JHVH/ je náš soudce, Živý Bůh /JHVH/ je náš zákonodárce,
Živý Bůh /JHVH/ je náš král, ON NÁS SPASÍ.

(Bible, Izajáš 35:4)

Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se!
Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, VÁS PŘIJDE SPASIT."

(Bible, Izajáš 45:21)

"Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu.
Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem?
Cožpak ne já, Živý Bůh /JHVH/? Kromě mne jiného Boha není!
BŮH SPRAVEDLIVÝ A SPASITEL NENÍ MIMO MNE."

(Bible, Izajáš 49:26)

"... I pozná všechno tvorstvo, že já Živý Bůh /JHVH/ jsem Tvůj SPASITEL a Tvůj VYKUPITEL..."

(Živé Slovo Boží)

 • *34031*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo má právo…
30.10.22 19:31:33 | #3965 (6)

(Bible, Izajáš 60:16)

"... Poznáš, že já jsem Živý Bůh /JHVH/, TVŮJ SPASITEL, Tvůj vykupitel..."

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo má…
30.10.22 19:39:39 | #3968 (7)
MilujiBoha
(Bible, Izajáš 60:16)

"... Poznáš, že já jsem Živý Bůh /JHVH/, TVŮJ SPASITEL, Tvůj vykupitel..

Spása je ve jménu Ježíše Krista

Jana 3:16Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. 17Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen

Kdo věří v Syna ten má věcný život.


 #3965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo má…
30.10.22 19:43:33 | #3970 (8)

Oproti Vám znám Ježíše osobně! Je naším bratrem a přítelem... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo má…
30.10.22 19:47:53 | #3973 (8)

Opakuji: "A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi."

(Bible, Zjevení Janovo 7:10) *15154* *3775* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo má právo…
30.10.22 19:35:57 | #3967 (6)

(Bible, Zjevení Janovo 7:10)

A volali velikým hlasem:
"Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi"

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo má právo soudit…
30.10.22 19:41:41 | #3969 (5)

Ruslano! *33770*

Nenechejte se obelhávat lidmi, kterým se Satan vydává za Ježíše... *3456*

JEDINÝM SPASITELEM CELÉHO LIDSTVA JE ŽIVÝ BŮH, NÁŠ OTEC A PANOVNÍK. *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo má právo…
30.10.22 19:55:28 | #3974 (6)
Ruslano! <img src='//static.chatujme.cz/smiles/33770.gif' alt='*33770*'>

Nenechejte se obelhávat lidmi, kterým se Satan vydává za Ježíše... <img src='//static.chatujme.cz/smiles/3456.gif' alt='*3456*'>

JEDINÝM SPASITELEM CELÉHO LIDSTVA JE ŽIVÝ BŮH, NÁŠ OTEC A PANOVNÍK

Kdo za vás zemřel Bůh nebo Ježíš?


 #3969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo má…
30.10.22 22:07:04 | #3975 (7)
*2* *2* *2*

Nyní jste mne skutečně pobavila!!! *47*

Ježíš je živý!!! A věděl, že ho Bůh vzkřísí už před svou popravou!!! Celá ta poprava byla pouze "fraška"!!!
O tom, že Ježíš žije, máte psáno i v Bibli!!! A v Bibli je i to, že Ježíš věděl, že bude po své popravě Otcem vzkříšen a že bude žít bezstarostně u Tatínka, našeho Boha a Panovníka, v nebi... *22063*

Syn Člověka - Ježíš zvaný Kristus - nic neobětoval, ale hodně získal. A navíc!!! Plnil pouze příkazy našeho Tatínka, ano, plnil pouze příkazy Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva! I o tom jsou v Bibli jasné zmínky!!! Amen.

*16360*

A zopakuji Vám tu svou citaci z Bible - pouze ji o odstavec doplním!

(Bible, Zjevení Janovo 7:9-10)

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, ŽE BY HO NIKDO NEDOKÁZAL SEČÍST,
ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou,
oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem:

"DÍKY SPASITELI, BOHU NAŠEMU, SEDÍCÍMU NA TRŮNU, A BERÁNKOVI."

(Živé Slovo Boží)

P.S.
Tak ten nesčetný zástup lidí, co stál před Božím trůnem a hleděl na Boha Otce svého i na "Beránka" nezná pravdu? Podle Vás a Vám podobně Satanem obelhaných lidí jsou to lháři, když nazývají Živého Boha - našeho Stvořitele, Otce a Panovníka - Spasitelem? Vzpamatujte se už konečně!

Omluvte se Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli svému!!! A čiňte pokání... *3775*
| Předmět: ❤️❤️❤️ Obědváte? ❤️❤️❤️
30.10.22 11:55:27 | #3947

❤️❤️❤️ Obědváte? ❤️❤️❤️

*32546* Potom: „Dobrou chuť!” *32546*

❤️❤️❤️ *18805* *18805* *18805* ❤️❤️❤️

 • *23658* *16217*| Předmět: Česko.
30.10.22 10:19:31 | #3934

Česko. *15154*

Česko je jedním ze států v Evropě... *6904*

*13293* A lidé, co v Česku žijí, žijí - díky Bohu - v relativním míru... *15081*

*34091* Váží si lidé toho míru? Všechny ty ohavné demonstrace z poslední doby svědčí spíš o tom, že by tu mnozí chtěli občanskou válku... *33902*

 • *3456*


| Předmět: RE: Česko.
30.10.22 10:26:22 | #3937 (1)

*12216* Človíčkovi se mír líbí! *2351*

*33684* Človíček netouží po moci, aby mohl ostatní lidi utiskovat a vykořisťovat! *33684*

*31844* Človíček chce mít láskyplný klid a díky Bohu Otci svému ho i má... *13842*

 • *34027*


| Předmět: RE: RE: Česko.
30.10.22 10:28:25 | #3939 (2)

*12216* Ano, Človíček nemá války, rozbroje a sváry rád... *15154* *2351* *15154*| Předmět: RE: Česko.
30.10.22 10:30:47 | #3941 (1)

*16217* Lidé, važte si toho, že je v Česku relativní mír a nepodporujte násilí doma ani v ostatních zemích! *6904*| Předmět: RE: RE: Česko.
30.10.22 10:48:12 | #3943 (2)

*22063* Lidé, důvěřujme Živému Bohu, svému a našemu milujícímu Otci! Důvěřujme Tatínkovi vždy! *22063*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: Česko.
30.10.22 10:50:16 | #3945 (3)

*4542* Ne silou ani mocí! Ne válkami ani pletichami! Ale Duchem Božím v Lásce Boží! Amen. *4542*| Předmět: Před Bohem si jsme rovni.
30.10.22 04:16:22 | #3922

*34041* Před Bohem si jsme rovni...

*3474* *4740* Před Bohem jsme všichni sourozenci! Vlastní sourozenci...

*15154* *22063* *15154* Jak láskyplné by ale bylo, kdybychom všichni byli i přátelé...| Předmět: RE: Před Bohem si jsme rovni.
30.10.22 04:19:26 | #3925 (1)

*6195* Nechovají-li se lidé k sobě přátelsky, nechovají se hezky ani k Bohu Otci svému! *3456*| Předmět: RE: RE: Před Bohem si jsme rovni.
30.10.22 04:23:41 | #3926 (2)

*34027* Boha Otce svého bychom měli milovat z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly, ale své bližní bychom měli milovat alespoň jako sebe samé - a že sami sebe většinou velmi rádi máme, je nepopiratelné! Sami sebe přímo hýčkáme, ale své bližní často ani pořádně nepozdravíme... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: Před Bohem si jsme rovni.
30.10.22 04:29:12 | #3928 (3)

*11171* A neobelhávejte se! Odříkání modlitby: "Otče náš..." není důkazem celé lásky k Živému Bohu, který je naším milujícím Otcem! A opakování této modlitby, navíc často prokládané říkankou: "Zdrávas...", je dokonce důkazem nelásky k Bohu Otci lidstva!!! *3456* *6578* *35060*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Před Bohem si jsme…
30.10.22 04:33:08 | #3930 (4)

*11104* Tak to prostě je!!! *6195*

*30457* Kdo Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého alespoň trochu miluje, vyznává svou lásku slovy, která mu pramení v srdci a ne naučenými modlitebními vzory... *11171* *13842* *11171*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Před Bohem si jsme…
30.10.22 04:45:49 | #3931 (5)

*11171* Vyhodnoť si, komu slouží Tvé duchovní srdce! Slouží Ti k lásce k Bohu Otci Tvému nebo k Tvému pyšnému sebe hýčkání a sebe obdivování? *35060*

*11171* A k čemu Ti slouží Tvá lidská duše? Pramení v ní CELÁ LÁSKA k Živému Bohu, našemu Otci, nebo je to pouze Tvůj nástroj k získávání moci a bohatství? *35060*

*11171* A co Tvá lidská mysl? Upíná se láskyplně k Bohu Otci Tvému nebo především ke světu plnému lákavých pokušení? Miluje Tvá mysl Otce nebo světské radovánky? *35060*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Před Bohem si…
30.10.22 04:56:43 | #3932 (6)

*34031* A o tom byl původní Janův křest! Byl prováděn na znamení touhy po pokání ve jménu LÁSKY k Živému Bohu a k jeho MRAVNÍMU ZÁKONU ve vztazích k Bohu i ve vztazích mezi lidmi... *34027*

*7266* DNEŠNÍ KŘEST JE BEZCENNÝ A ČASTO PŘÍMO ĎÁBELSKÝ, jak to dokládá chování většiny pokřtěných lidí, kteří se pyšně chlubí: "Já jsem křesťan nebo já jsem křesťanka!" *7266*

*8164* Naší jedinou chloubou by mělo být, že jsme Božími lidmi a že každý z nás je člověk Boží! *13842*
| Předmět: Človíček je už vyspinkaný...
30.10.22 04:09:43 | #3921

*24611* Človíček je už vyspinkaný... *35094*

*6665* VY ALE HEZKY SPINKEJTE DÁL... *6665*

 • *3421* *3421* *3421*