Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1210958x
Příspěvků:
37192

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
14.06.23 07:00:36 | #33112
*3930* *6271* *6879*


| Předmět: RE:
14.06.23 07:03:05 | #33115 (1)

*2308* Dobré ráno, Bohem milovaná Ivetko! *6904*| Předmět:
14.06.23 06:59:25 | #33111

*34708* Hezké ráno Všem. *34708* *16217*| Předmět: RE:
14.06.23 07:01:46 | #33113 (1)
*16266* *16266* *4436* *16266* *16266*


| Předmět: BŮH JE LÁSKYPLNÝ, MILOSRDNÝ A PLNÝ…
14.06.23 06:59:18 | #33109

*16266* BŮH JE LÁSKYPLNÝ, MILOSRDNÝ A PLNÝ MILOSTI. *16266*

(Človíček tedy láskyplně a milosrdně uděluje milost všem "zablokovaným" provinilcům! Amen.)

*16266* JE VYHLÁŠENA VŠEOBECNÁ AMNESTE PRO VŠECHNY HŘÍŠNÍKY. *16266*

  • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
14.06.23 06:37:13 | #33106

*33794* Dobré ráno, Bohu milí lidé! *3375*| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
14.06.23 06:54:04 | #33107 (1)

*30457* Přísloví pro dnešní den:

*33770* Touhou spravedlivých je jen dobro, kdežto nadějí svévolníků je prosadit se zuřivostí.

*33770* Kdo usilovně hledá dobro, hledá Boží zalíbení, kdežto kdo se pídí po zlu, toho zlo postihne.

*33770* Svévolník dychtivě loví kdejaké zlo, kdežto kořen spravedlivých vydává dobro.

*33770* Hříšníky stíhá zlo, kdežto spravedlivým je odplatou dobro.

*33770* Požehnání Živého Boha obohacuje a trápení s sebou nepřináší.

*33792* ANO, TATÍNKOVO POŽEHNÁNÍ OBOHACUJE A TRÁPENÍ S SEBOU NEPŘINÁŠÍ.| Předmět: ❤️❤️❤️ PARADOX ❤️❤️❤️
13.06.23 21:42:29 | #33103

❤️❤️❤️ PARADOX ❤️❤️❤️

*33770* Bůh je milující Bůh! Ale běda všem, co si pyšně myslí, že Bůh musí ctít jejich vůli!!! *6578*| Předmět: RE: ❤️❤️❤️ PARADOX ❤️❤️❤️
13.06.23 21:52:42 | #33104 (1)

*30383* Svatá je pouze Boží vůle! Amen. *30383*

  • *15154* *30383* *4437* *30383* *15154*


| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️ PARADOX ❤️❤️❤️
13.06.23 21:54:06 | #33105 (2)
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*


| Předmět: ❤️ Živý Bůh je nadějí pro celé lidstvo!…
13.06.23 20:39:30 | #33100

❤️ Živý Bůh je JEDINOU nadějí pro celé lidstvo! Má veškerou moc v nebi i na zemi a s nikým se o svou moc nedělí! Ano, Živý Bůh je naším Spasitelem! ❤️

❤️ Tvrzení pokřtěných hodnostářů, že náš Otec není naším Spasitelem a že Spasitelem lidstva je jejich „Ježíš” je hodně drzé!!! *6578*

  • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: ❤️ Živý Bůh je nadějí pro celé…
13.06.23 20:41:02 | #33101 (1)

Celému lidstvu vládne neustále Živý Bůh! *4437*| Předmět: RE: RE: ❤️ Živý Bůh je nadějí pro celé…
13.06.23 21:12:26 | #33102 (2)

*30383* Ano! Lidstvu vládne Živý Bůh! Celému lidstvu vládne jen a jen Bůh Stvořitel a Otec náš!!! A nikdo jiný! Amen. *4437*| Předmět: Je to hodně smutné...
13.06.23 19:58:18 | #33097

*6195* Je to hodně smutné, že se pokřtění lidé snaží moc Živého Boha, našeho Otce, nechutně popírat tvrzením, že Boží moc má jejich "Ježíš"!!! Ale jejich "Ježíšem" je Satan, který je obelstil a svedl na scestí. *3456*| Předmět: RE: Je to hodně smutné...
13.06.23 20:00:22 | #33099 (1)

*33792* Jediným Panovníkem celého lidstva byl a je Živý Bůh! Stvořitel, Otec a Spasitel náš! Amen. *33792*
| Předmět:
13.06.23 19:51:40 | #33094

*30848* Hezký večer a hezké sny přeji. *30848* *15009*| Předmět: RE:
13.06.23 19:53:48 | #33096 (1)

*34027* Hezký večer i Vám! *33792*| Předmět: Blaze člověku, který se neřídí radami…
13.06.23 19:45:22 | #33092

*16360* Je psáno: "Blaze člověku, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných,
který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil ZÁKON Živého Boha, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci."

*6195* Ale pozor! Bez CELÉ LÁSKY a SVATÉ ÚCTY k Živému Bohu je takové rozjímání k ničemu! *3456*
| Předmět:
13.06.23 19:42:39 | #33091

Efezským 5:15-33 Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo´. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.| Předmět: RE:
13.06.23 19:53:08 | #33095 (1)

Já děkuji přímo Tatínkovi, našemu Stvořiteli, Pánu a Spasiteli! A dělám to často a s láskou a úctou! *8164*

*4511* Nejsem poddaný Krista! Jsem služebník Boží!!! Jsem podřízen jen a jen Živému Bohu, svému a našemu Otci, a stejně tak mu je podřízen i náš bratr a přítel Ježíš! *5901*

*6578* A neobelhávejte se! Kristus nezná lidi v církvích!!! Každého člověka zná pouze Bůh! Živý Bůh! BŮH JEDNOJEDINÝ!!! Amen. *33792*