Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1209920x
Příspěvků:
37192

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: PRAVDA
14.06.23 12:34:03 | #33148

Ano, opravdu, brutal infantil tupo demagogie schizofrenie..| Předmět: RE: PRAVDA
14.06.23 13:07:49 | #33153 (1)

*33572* Vítám Vás, bratře a příteli můj, kde jste se tak dlouho toulal? *33987*| Předmět:
14.06.23 12:04:06 | #33144
*27179* *27179* *27179*


| Předmět: RE:
14.06.23 13:15:59 | #33162 (1)
*9391* *9397* *13845*


| Předmět:
14.06.23 12:02:49 | #33143

Kdybys i zlostí pukl, přesto lidi budou stále jednat stejně.| Předmět: RE:
14.06.23 12:26:24 | #33147 (1)

Zalez do hnoje| Předmět: RE: RE:
14.06.23 12:34:08 | #33149 (2)

Jsi nešťasný,ale tady jsi špatně. *27179*


 #33147 

| Předmět: RE: RE:
14.06.23 13:18:13 | #33164 (2)

Máte zajímavý přístup k životu! *22640*

Jste zemědělec? *9388*| Předmět: RE: RE: RE:
14.06.23 13:49:50 | #33179 (3)

Ne hrobník| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.06.23 14:00:58 | #33189 (4)

To je zajímavé povolání, ale Vy hrobník nejste! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.06.23 16:50:21 | #33195 (5)

Opravdu?Z čeho tak usuzujes?To ti poradil tatínek viď Adámku| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.06.23 16:54:44 | #33198 (5)

Jak ty vůbec můžeš vědět co já sem?Co sem podle tebe nebo se zeptej taky třeba ti poradí.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.06.23 17:03:19 | #33202 (6)

Zatím mě až tak moc nezajímáte! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.06.23 17:06:52 | #33206 (7)

Až tě začnu zajímat tak co? Dáš mi pusu?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.06.23 17:09:39 | #33209 (7)

💋| Předmět: ❤️ Blázním? ❤️
14.06.23 11:38:09 | #33139

❤️ Blázním? ❤️ Možná! ❤️

❤️ Ale bláznit z lásky k Bohu je nádherné bláznovství! ❤️ *6084* ❤️| Předmět: RE: ❤️ Blázním? ❤️
14.06.23 11:42:33 | #33141 (1)

*30383* Boha milující blázen je šťastný a má radost ze života! *30383*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*


| Předmět:
14.06.23 11:21:21 | #33137

Ty si fakt trapnej nejdřív někomu bloknes přístup pak zase povolis.Bude to tím že má dotyčná pravdu víš?teď si se alespoň předvedl jak si falešný| Předmět: RE:
14.06.23 11:35:34 | #33138 (1)

Amnestie byla pro všechny!!! *16217*| Předmět: RE:
14.06.23 11:40:42 | #33140 (1)

*30383* Omilostnění je Boží! *30383* Časem to pochopíte i Vy, až Vás Bůh morálně uzdraví! *4437*

  • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: RE: RE:
14.06.23 12:25:57 | #33146 (2)

Hlavně že si morálně uzdravený ty nejdřív kydas teď se mazes.| Předmět: RE: RE: RE:
14.06.23 13:20:26 | #33166 (3)

Chápu Vás, milujete hádky a sváry! Tady jste ale na špatné adrese! Jste tu pouze k pláči! *11171*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.06.23 13:49:14 | #33178 (4)

Ty si chudák umíš jen promlouvat ostatní kdo má jiný názor než ty| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.06.23 14:02:21 | #33190 (5)

Uspokojilo Vás to? *34091*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.06.23 16:51:27 | #33196 (6)

Pravda bolí co?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.06.23 17:04:13 | #33203 (7)
*2615*


| Předmět: RE:
14.06.23 11:48:48 | #33142 (1)

No já si myslím, že žádný důkaz nemáš, protože ani tady se nikdo s nikým nehádal, probíhala tu jen nějaká výměna názorů. Jaký máš motiv k takto nečestnému jednání? Vadí ti názory druhých lidí, kteří s pokojem a láskou přišli, aby upozornili své ztracené bližní na to, že se řítí do záhuby?


 #33137 

| Předmět: RE: RE:
14.06.23 12:25:06 | #33145 (2)

Tak si přečti co tu psal pak něco pis.| Předmět: RE: RE:
14.06.23 13:53:13 | #33182 (2)

Co to je za blábol?| Předmět: RE: RE: RE:
14.06.23 14:04:01 | #33191 (3)

Vás je tedy dost! *3975*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.06.23 16:53:07 | #33197 (4)

Proč?Co jsem napsal je pravda to jen ty a ti tvoji kamarádi to tu prekrocujete| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.06.23 17:05:12 | #33204 (5)

To chce klid. *4585*| Předmět: POZOR!
14.06.23 10:14:59 | #33133

POZOR! *6578*

Lidmi vyrobené modly jsou klam, ducha v nich není! *33684*

Všechny ty pohanské totemy v podobě kříže, sochy a sošky, obrazy a obrázky, amulety a růžence jsou Bohu Otci lidstva odporné, a zalíbení v nich má především Satan! Ano, Ďábel se svými služebníky! *3456*

LIDÉ, VYVARUJTE SE POHANSKÉHO MODLÁŘSTVÍ! *3456*

Amen. *6195*| Předmět: RE: POZOR!
14.06.23 10:25:25 | #33135 (1)

(Bible, Jeremjáš 10:2-5)

*2351* Toto praví Živý Bůh:

"Neučte se cestě pronárodů a neděste se nebeských znamení, i když se jich děsí pronárody.
To, čím se řídí národy, je pouhý přelud, dřevo poražené v lese, výrobek přitesaný řemeslnou rukou.
Krášlí jej zlatem a stříbrem, hřebíky a kladivy upevňují, aby to nebylo vratké.
JSOU JAKO STRAŠÁK V OKURKOVÉM POLI. Nemluví, musí se nosit, sami neudělají ani krok.
Nebojte se jich, nemohou udělat nic zlého ani dobrého."

(P.S. Opakuji: "NEMOHOU UDĚLAT NIC ZLÉHO ANI DOBRÉHO.") *12216*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: (Bible, Matouš 17:11-12)
14.06.23 09:33:47 | #33127

(Bible, Matouš 17:11-12)

On jim odpověděl: "Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i Syn Člověka bude od nich trpět."

(Živé Slovo Boží)

*3456*

Tak i Syn Člověka bude od nich trpět! *6195*

  • *3456*


| Předmět: RE: (Bible, Matouš 17:11-12)
14.06.23 09:42:13 | #33129 (1)

(Bible, Matouš 17:22-23)

"Syn Člověka bude vydán do rukou lidí; ZABIJÍ HO, a třetí den bude vzkříšen."

(Živé Slovo Boží)

*3456*

P.S.
A všechen lid později křičel: "Krev jeho na nás a na naše děti." *6578* (Bible, Matouš 27:25)
(Ano, křičeli tam i lidé pokřtění Janem nebo Ježíšem!!!) *3285*

  • *3456*


| Předmět: RE: RE: (Bible, Matouš 17:11-12)
14.06.23 09:46:57 | #33131 (2)

(Bible, Matouš 26:64)

*34694* Ježíš odpověděl: "Pravím vám, od nynějška uzříte Syna Člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými." *34694*

(Živé Slovo Boží)

  • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: (Bible, Matouš 11:25-26)
14.06.23 09:26:12 | #33126

(Bible, Matouš 11:25-26)

V ten čas řekl Ježíš: "Velebím Tě, Otče, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče: tak se Ti zalíbilo."

(Živé Slovo Boží)

*33792*

Ano, Tatínku můj milovaný a Lásko moje, tak se Ti zalíbilo! *34694*

  • *33792*| Předmět: Lidé, nenechte se ošálit!
14.06.23 08:27:22 | #33118

*5186* Lidé, nenechte se ošálit! *6578*

*3456* Sadistické zbičování a krutá poprava Ježíše nejsou zárukou Boží milosti! Tvrzení, že Vám Vaše zločiny budou odpuštěny, když se necháte pokřtít a uznáte Ježíše za svého Pána místo Živého Boha a pokloníte se mu, je lživé a vychytrale lstivé, abyste Živého Boha, našeho milujícího Otce zradili!!! Vymyslel to Satan, který skoro všechny pokřtěné hodnostáře získal do svých služeb! Zradit Živého Boha je hodně špatný nápad, je to přímo drzost! Bůh je milující Bůh, to ano! A skutečně neexistuje neodpustitelný hřích! Ale jestliže neuznáváte Boha Otce lidstva za jediného Panovníka lidstva a drze se mu vysmíváte tvrzením, že Vás Ježíš omilostní, a že On do toho nemá co mluvit, potom je to hodně zlé! To nelze nazvat láskou k Bohu Otci lidstva!!! Dříve se to nazývalo rouháním a rouháním je to i dnes! Je to bezmeznou neúctou k Bohu! *3456*

  • *6578* "Je to plivnutím Bohu do tváře!" *6578*


| Předmět: RE: Lidé, nenechte se ošálit!
14.06.23 08:39:21 | #33121 (1)

Co řekl pravý Ježíš? *3115*

Řekl i toto:

"Slyš, Izraeli, Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán; miluj Živého Boha, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!" *3474* *4740*

Ano, řekl: "ŽIVÝ BŮH, BŮH NÁŠ, JEST JEDINÝ PÁN." *33792*

A řekl i toto:

"A kdykoli povstáváte k modlitbě, ODPOUŠTĚJTE, co proti druhým máte, aby i Váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení." *34031*

Ano, řekl: "ABY VÁM I VÁŠ OTEC ODPUSTIL VAŠE PŘESTOUPENÍ." Amen. *8164*| Předmět: RE: RE: Lidé, nenechte se ošálit!
14.06.23 08:45:27 | #33123 (2)

*33792* Ano, naše bytí nebo nebytí je v moci Živého Boha, našeho Otce!!! *33792*

*11274* Pravý Ježíš je naším bratrem a přítelem, ale Živý Bůh je naším Spasitelem!!! *5725*

*33792* Živý Bůh je naším JEDINÝM Stvořitelem, Tatínkem, Panovníkem a Spasitelem! Amen. *33792*

  • *23658*


| Předmět: RE: RE: Lidé, nenechte se ošálit!
14.06.23 08:56:24 | #33125 (2)

"Boží jméno přestali vyslovovat a původní výslovnost byla zapomenuta. Na jeho místo začali používat opisné výrazy jako Adonaj (Pán) nebo ha-Šem (Jméno)" .
*30800*
Ja by jsem byla raději za ha-Šem: Ha-Šem, (hebrejsky הַשֵּׁם‎, doslova „to Jméno“) je jeden z výrazů, kterými Židé nahrazují Boží jméno. To je v hebrejském textu Bible zapisováno pomocí písmen JHVH (jod-he-vav-he, יהוה) a nevyslovuje se. *27012*

Tedy že klidně že i Paní :-).


 #33121 

| Předmět: (Bible, Jozue 24:13-15)
14.06.23 07:30:41 | #33117

(Bible, Jozue 24:13-15)

"Dal jsem vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námahu, města, která jste nestavěli, ale sídlíte v nich, vinice a olivoví, které jste nesázeli, a přece z nich jíte.
BOJTE SE TEDY ŽIVÉHO BOHA A SLUŽTE MU BEZVÝHRADNĚ A VĚRNĚ.
Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Živému Bohu.
Jestliže se Vám zdá, že sloužit Živému Bohu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte.
JÁ A MŮJ DŮM BUDEME SLOUŽIT ŽIVÉMU BOHU."

(Živé Slovo Boží)

*22063*

P.S.
Jozue tenkrát shromáždil všechny izraelské kmeny do Šekemu, když k nim mluvil. (Jozue 24:1-28) Opsal jsem vám pouze část z toho, co tam bylo z vůle Boží proneseno! Důležité je především to, jak rázně a láskyplně Jozue pravil, že on a jeho dům budou sloužit Živému Bohu!!! *33770*
A Človíček také slouží Živému Bohu! Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli celého lidstva! Človíček se neklaní modlám! Nespíná ruce před totemy, sochami, obrazy, mumiemi a kosterními pozůstatky zesnulých lidí! Človíček je věrný Tatínkovi, našemu jedinému Bohu! A stejně tak je Tatínkovi věrný i Ježíš, i když jsou tu mezi námi lidé, co to svými slovy a skutky popírají, protože zneužívají jméno Ježíše k získání moci nad všemi lidmi, aby mohli celé lidstvo vykořisťovat a žít v přepychu! DEJTE SI NA TYTO LIDI POZOR! Amen. *3456*

  • *34027* *23658* *34027*