Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1270289x
Příspěvků:
37200

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ❤️ Vidíte ten Měsíc? ❤️
08.11.22 20:27:06 | #4395

❤️ Vidíte ten Měsíc na obloze? ❤️

*15154* Je to jako v pohádce… *15154*

  • *15154* *16217* *15154*


| Předmět: ❤️ Tatínku! ❤️
08.11.22 20:11:40 | #4394

❤️ Tatínku! ❤️

*15154* Děkuji Ti! *15154*

*22063* Miluji Tě! *15154* *22063* *15154*| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
08.11.22 15:11:03 | #4392

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Hezké odpoledne! *32830*

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
08.11.22 15:21:05 | #4393 (1)

*11171* A máte-li sklon pomlouvat ostatní, přestaňte s tím! Pomluvami jiných lidí k osvícení nedospějete! *35060*| Předmět: Nádherná procházka!
08.11.22 13:43:05 | #4389

*35066* Nádherná procházka! *3505*

A v lese na mne hned juknul nádherný pravý hřib. Ale jinak už u nás v lese moc hub není… *3521*

Ovšem ta procházka byla skutečně úžasná! Navíc hezky svítilo sluníčko… *9540*| Předmět: RE: Nádherná procházka!
08.11.22 14:55:18 | #4390 (1)

*24611* Ano, Človíček je v přírodě velmi spokojený! *3755*| Předmět: RE: RE: Nádherná procházka!
08.11.22 15:09:03 | #4391 (2)

*24611* V přírodě je prostě hezky! *24611*

  • *34866* *34866* *34866* *34866* *34866*| Předmět: Odosobním se!
08.11.22 06:19:48 | #4388

*3499* Odosobním se!
(Bude to velmi snadné, protože si ze svého života v zahradě v Edenu skoro nic nepamatuji. I proto občas připouštím, že mohu být psychicky nemocný nebo ovládaný démonem, přestože žiji v přesvědčení, že jsem ovládaný Živým Bohem - svým Stvořitelem, Otcem, Panovníkem a Spasitelem.)

*7478* Začínám...

Jaký byl život v zahradě v Edenu, který je věřícími lidmi vnímán jako prvotní život v Božím ráji?
Z Bible toho moc vyčíst nelze, to sami velmi dobře víte! Dá se usuzovat, že tam člověk nejprve žil sám, a že ho Živý Bůh, jeho Stvořitel, v zahradě občas navštívil. Jestli tam na návštěvu chodili i andělé, je sporné.
Předpokládejme tedy, že tam člověk žil sám a že mu tam Živý Bůh postupně přiváděl všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, aby viděl, jak je nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. To mu jistě nějaký ten čas zabralo, když si uvědomíme, kolik těch zvířátek a ptáčků na světě je! O rybách se tu nemluví, a tak se lze pouze dohadovat, zda člověk pojmenoval i všechny rybičky a ostatní živé tvory žijící ve vodě. Ale už tady je otázka! Polní zvěř? Kde by se tu vzaly pole? Člověk byl jediný, kdo by ta pole obdělával a proč? A představa, že jeden člověk si založí polní hospodářství, když mu pokrm poskytovaly stromy a keře v zahradě, kterou obdělával a střežil, je absurdní.
A hned je tu další otázka! Před kým člověk zahradu v Edenu střežil? A potom prý nastal den, kdy Živý Bůh nějakým způsobem zbavil člověka vědomí, vyňal mu z těla jedno žebro, uzavřel to místo masem, a utvořil z tohoto žebra ženu a přivedl ji k němu. Kde ji utvořil? Kam si odnesl to žebro, když ženu potom musel k člověku přivést? A měla žena také o žebro míň jako původní člověk? Těžko říci! Víme jen, že oba byli nazí a nestyděli se...
Z Bible se dočítáme že Bůh tenkrát řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." (O rybách a dalších tvorech žijících ve vodě se Bůh a tím i Bible opět nezmiňuje!)
A prý se tak stalo! Bůh následně viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. (Je to jediná zmínka v celé Bibli, kde Živý Bůh vnímá celé své stvořitelské dílo na Zemi jako velmi dobré!!!)
A máme tu další otázku, která pramení ve slovech: "Hle, dal jsem vám na celé zemi..."! Co tím Bůh mínil? Mínil tím celou planetu Zemi? Opouštěli první dva lidé zahradu v Edenu a toulali se světem sem a tam, a potom se vraceli zpět? Potom by v té době nebyla zahrada v Edenu člověkem střežena, i když nevíme, před kým nebo před čím měla být střežená, když Bůh vnímal celé své dílo jako velmi dobré! O tom se v Bibli nedočteme...
Další otázka se nabízí! Jak se žilo v zahradě v Edenu? Oba lidé byli nazí, tady je vše v pořádku. Můžeme předpokládat, že spali na zemi a že jejich spánek byl osvěžující a poklidný. Ale co jejich tělesné potřeby? Kam chodili na záchod? Zvolili si nějaké místo, kde svou potřebu vykonávali? A měli, jako v dobách Mojžíše, nějaký kolík, kterým udělali důlek v zemi, aby následně své exkrementy zahrabali? Těžko říci...
A žila-li v zahradě i zvířátka, jaký byl vztah mezi lidmi a jimi? Asi hezký, ale s jistotou to tvrdit nemůžeme, protože o tom se Bible opět nezmiňuje, i když Bůh kdysi řekl, že lidé mají nad ostatními živými tvory, které nazýváme faunou, panovat. Z toho je zřejmé, že Bůh věděl, že vztahy mezi lidmi a mořskými rybami, nebeským ptactvem, zvířaty a plazy budou problematické, a proto rozhodl, že nad celou zemí mají panovat pouze lidé! (O hmyzu se Bůh tenkrát nezmínil, tedy podle údajů v Bibli.)
O vyhnání ze zahrady v Edenu je toho v Bibli dost. Svůdce v podobě hada je tu započítán mezi polní zvěř, a tak se nabízí otázka, rozuměli tenkrát oba lidé řeči zvířat? Nebo to s tím hadem bylo jako později s tou oslicí, která promluvila lidským hlasem? Můžeme se pouze dohadovat!
Došlo tedy k vyhnání člověka a jeho ženy ze zahrady v Edenu! A východně od zahrady v Edenu Živý Bůh, náš Stvořitel, usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby dnem i nocí střežili cestu ke stromu života. (Předpokládám, že tam byli až do potopy světa, kdy Bůh celou zahradu včetně stromu života a stromu poznání dobrého a zlého pravděpodobně smetl z povrchu zemského. Ale toto je pouze domněnka.)
Tak zde máme dva vyhnané lidi a ti se začínají množit. O jejich dětech se moc nepíše, zmínka je pouze o Kainovi, Ábelovi a Šétovi. A další generace lidstva jsou už zmiňovány především v rodokmenu Šéta! O potomcích Kaina se píše pouze krátce a ne právě lichotivě...
V Bibli se píše: "Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem."
Dále se v Bibli píše: "Po jisté době přinesl Kain Živému Bohu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku."
A je tu otázka přímo strašlivá: "KDO ÁBELA NAUČIL ZABÍJET ZVÍŘATA?"
O tom, co mají lidé jíst, se Živý Bůh, náš Stvořitel, vyjádřil jasně!!! Odcitoval jsem to!!! O zabíjení živých tvorů a konzumaci jejich mrtvol tam není ani zmínka!!!
A další bolestná otázka zní: "KDO VNUKNUL KAINOVI A ÁBELOVI MYŠLENKU, ABY ŽIVÉMU BOHU NĚCO OBĚTOVALI?" Jaký důvod k tomu měli? Měli výčitky svědomí? Těžko říci...

Stačí! Napsal jsem toho dnes až dost... *33794*

A co Vy? Také se někdy nad počátkem lidstva zamýšlíte? *2386*

  • *15154* *23658* *15154*


| Předmět:
08.11.22 04:48:53 | #4387

*35094* Dobré ráno! *6084*| Předmět: Dobrou noc!
07.11.22 21:36:14 | #4386

*4468* Dobrou noc! *3421*| Předmět:
07.11.22 19:45:57 | #4383
*4916* *5408* *15009* *15009* *23679*


| Předmět: RE:
07.11.22 20:11:32 | #4384 (1)
*32830* *23670* *32830*
  • *6665* *6665* *6665* *6665*


| Předmět: (Bible, Matouš 4:10)
07.11.22 19:10:44 | #4378

(Bible, Matouš 4:10)

Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, Satane; neboť je psáno:
'Živému Bohu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho JEDINÉHO uctívat.'"

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Škoda, že si hodně pokřtěných lidí dosud nevšimlo,
že i podle Ježíše mají uctívat JEDINÉHO Živého Boha, Boha svého... *3456*

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: (Bible, Matouš 4:10)
07.11.22 19:17:54 | #4380 (1)

*6195* Nemáš-li CELOU LÁSKU A ÚCTU k jedinému Živému Bohu, potom je to velmi smutné! *3456*

*12216* TENTO JEDINÝ ŽIVÝ BŮH JE TOTIŽ TVÝM I NAŠÍM MILUJÍCÍM OTCEM!!! *34027*| Předmět: RE: RE: (Bible, Matouš 4:10)
07.11.22 19:19:11 | #4381 (2)

*12216* TENTO JEDINÝ ŽIVÝ BŮH JE I NAŠÍM PANOVNÍKEM A SPASITELEM!!! *34027*

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: (Bible, Matouš 4:10)
07.11.22 19:19:34 | #4382 (1)

Ja mám radši jak nemáme pokoušet Boha svého(svou) při pádu z výšky :-).


 #4378 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Matouš 4:10)
07.11.22 20:13:09 | #4385 (2)
*13042* *5901*


| Předmět: (Bible, Jan 20:17)
07.11.22 19:01:58 | #4377

(Bible, Jan 20:17)

Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim,
že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
A život v hříchu pokračoval a pokračuje dál a dál... *3456*

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: (Bible, Jan 20:17)
07.11.22 19:13:05 | #4379 (1)

No jasně : Ale jdi k mým bratřím a pověz jim,
že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu."
*30800*
Je to jasný :-) Je to Bůh otců a synů :-)


 #4377