Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1248359x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Stala se Ti křivda?
07.11.22 13:21:51 | #4347

*2386* Stala se Ti křivda? *7478*

*7478* Odpusť a zapomeň! Miluj!!! *15154* *3474* *4740* *15154*| Předmět: Lásku, zdraví, klid, mír a pokoj...
07.11.22 12:54:17 | #4342

*15154* Lásku, zdraví, klid, mír a pokoj - to přeji lidem všem! *15154* *6904* *15154*

*15154* Ano, to přeji i přímo Tobě, i když sem nakukuješ s nedobrými úmysly! *15154*

 • *33770*


| Předmět: RE: Lásku, zdraví, klid, mír a pokoj...
07.11.22 12:55:29 | #4343 (1)

*15154* Bůh Tě miluje! *15154* A to by Ti mělo ke štěstí stačit... *15154* *3474* *4740* *15154*| Předmět: RE: RE: Lásku, zdraví, klid, mír a…
07.11.22 12:58:16 | #4345 (2)

*15154* Ano, Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel Tvůj a náš Tě moc a moc miluje! *15154*

*6084* *6084* *6084* *6084* *6084*
 • (Ano, Človíček z toho má radost!)


| Předmět: RE: RE: RE: Lásku, zdraví, klid, mír a…
07.11.22 13:19:33 | #4346 (3)

*12318* Přej všem lidem DOBRO a uvidíš, jak blažený pocit budeš mít... *12318*
| Předmět: Mnozí, ...
07.11.22 11:16:24 | #4329

*34091* Mnozí, často velmi inteligentní a vysokoškolsky vzdělaní lidé nechápou, jak je možné, že se k Bohu Otci lidstva nepřiblížili ani o kousek, přestože přečetli tolik "vzácných" knih o lidské moudrosti a naučili se z nich celé pasáže nazpaměť... *33902*

*2260* Navíc je štve, že mnozí "hlupáčci" a často i bývalí kriminálníci, jsou viditelně s Bohem Otcem lidstva v kontaktu a září láskou a úctou k němu i k celému jeho dílu... *19382*

*5671* Mějme s takovými lidmi svatou trpělivost... *34027*

 • *34031*


| Předmět: RE: Mnozí, ...
07.11.22 11:18:18 | #4331 (1)

*34041* Nezapomínejme, že Bůh je skutečně milujícím Otcem nás všech! *15154* *22063* *15154*

 • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: RE: RE: Mnozí, ...
07.11.22 11:20:01 | #4332 (2)

*3474* *4740* Žijme v bratrské nebo sesterské lásce k lidem všem... *3474* *4740*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: Mnozí, ...
07.11.22 11:21:32 | #4333 (3)
*15154* *3122* *15154*

A když se modlíme, modleme se k Bohu Otci svému za sebe i za celé lidstvo... *22971*

 • *15154* *3577* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mnozí, ...
07.11.22 11:23:39 | #4334 (4)

*33923* Nevyhledávejme sváry a rozbroje!!! *33684*

*9400* Žijme v LÁSCE k Bohu i k lidem všem... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí, ...
07.11.22 11:27:03 | #4336 (5)

*35132* Záštiplným "mravokárcům" se raději mlčky vyhněte. Nebuďte zlí jako oni! *34039*

*4542* Žijte. *4542* Milujte. *4542* Odpouštějte... *4542* A hezky se na lidi usmívejte. *4542*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí, ...
07.11.22 11:31:14 | #4337 (6)

*15154* Milujme Tatínka, našeho jediného Živého Boha a Panovníka!

*15154* Milujme všechny své bratry a sestry a chovejme se k nim přátelsky...

*15154* Milujme celé Boží dílo, i když to není v současnosti vůbec snadné!

 • *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí, ...
07.11.22 11:32:49 | #4339 (7)

*22063* Žijme v míru a nepodporujme války! *22063*

 • *4542* *4542* *22063* *4542* *4542*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí, …
07.11.22 12:49:57 | #4341 (8)

*22063* Přejme mír a pokoj celému lidstvu! *22063*

 • *16905* *17202* *16905* *17202* *16905*| Předmět: Žijme v LÁSCE a úctě k Bohu! Ano?
07.11.22 09:14:14 | #4326

Žijme i dnes v LÁSCE a úctě k Bohu Otci svému... *22063*

Žijme a odpouštějme lidem, kteří se snaží získat pochybnou slávu zesměšňováním a pomlouváním Boha milujících lidí a kteří se neštítí je špinit, ač sami těmi nejčistšími lidmi rozhodně nejsou... *2210*

Mějme s podobnými lidmi soucit - mějme je rádi takové, jací jsou! *33770*

 • *33770* *23658* *33770*


| Předmět: RE: Žijme v LÁSCE a úctě k Bohu! Ano?
07.11.22 09:16:13 | #4328 (1)

Milovat Boha Otce svého a radovat se ze života hříšné není... *15154* *22063* *15154*

 • *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: Člověče!
07.11.22 06:15:26 | #4324

Člověče!

Neuznáváš-li Živého Boha, našeho Stvořitele a milujícího Otce, za jediného Panovníka lidstva,
potom je to hodně troufalé, ne-li přímo ďábelsky a hnusně drzé! *6578*

Živý Bůh vládne veškerému tvorstvu v celém vesmíru!
Vládne i Satanovi, Mojžíšovi, Ježíšovi a Muhammadovi... *34027*

Živý Bůh nemá sobě rovného!!! Je absolutním Panovníkem!
Ano, Živý Bůh vládne v nebi i na zemi, i když jsou lidé, co to nadutě popírají... *3456*

Já osobně absolutní autoritu Živého Boha v nebi i na zemi uznávám!!!
A to přestože je mým vlastním milovaným Tatínkem a máme se moc a moc rádi... *22063*

 • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: Člověče!
07.11.22 06:17:32 | #4325 (1)

*33770* Bůh! Živý Bůh! Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš a nikdo jiný!!! *6904*

 • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: (Bible, Žalm 23:1-3)
07.11.22 04:07:04 | #4321

(Bible, Žalm 23:1-3)

ŽIVÝ BŮH JE MŮJ PASTÝŘ, NEBUDU MÍT NEDOSTATEK
(Žalm Davidův)

Živý Bůh je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Ano, Živý Bůh, náš milující Otec, se i o nás všechny stará velmi hezky... *13293*
Nedivte se mi tedy, že je pro mne milovaným Tatínkem i LÁSKOU... *33770*

 • *15154* *17305* *15154*


| Předmět: RE: (Bible, Žalm 23:1-3)
07.11.22 04:24:44 | #4322 (1)

(Bible, Žalm 25:4-11)

K TOBĚ, ŽIVÝ BOŽE, POZVEDÁM SVOU DUŠI
(Žalm Davidův)

Dej mi poznat svoje cesty, Živý Bože, uč mě chodit po svých stezkách.
Veď mě cestou pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh,
má SPÁSA, každodenně skládám svou naději v Tebe.
Živý Bože, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.
NEPŘIPOMÍNEJ SI HŘÍCHY MÉHO MLÁDÍ, MOJE NEVĚRNOSTI,
pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Živý Bože.
Živý Bůh je dobrotivý, přímý, PROTO UKAZUJE HŘÍŠNÝM CESTU.
On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě.
Všechny stezky Živého Boha jsou milosrdenství a věrnost pro ty,
kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví.
PRO SVÉ JMÉNO, ŽIVÝ BOŽE, ODPUSŤ MI MOU NEPRAVOST, JE VELKÁ.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Pro svou LÁSKU, Tatínku můj milovaný,
odpusť mi mou nepravost, prosím, je PŘEVELIKÁ... *3456*

 • *15154* *3577* *15154*


| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 23:1-3)
07.11.22 04:35:37 | #4323 (2)

(Bible, Žalm 27:1)

ŽIVÝ BŮH JE SVĚTLO MÉ A MOJE SPÁSA
(Žalm Davidův)

Živý Bůh je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?
Živý Bůh je záštita mého života, z koho bych měl strach?

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Lidé! Bratři a sestry! Přátelé...
Důvěřujme Živému Bohu! Důvěřujme Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli svému!
Důvěřujme našemu milovanému Tatínkovi ve všech životních situacích... Amen!

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: ❤️ Ano, miluji Tě! ❤️
07.11.22 03:34:21 | #4317

*15154* Ano, miluji Tě! *15154* *22063* *15154*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: ❤️ Ano, miluji Tě! ❤️
07.11.22 03:35:46 | #4318 (1)

*15154* Ano, děkuji Ti! *15154* *22063* *15154*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: ❤️ Ano, miluji Tě! ❤️
07.11.22 03:40:35 | #4319 (2)

*15154* Ty jsi náš Živý Bůh i náš Otec! *15154*

*15154* A pro mne jsi i ŽIVOU LÁSKOU! *15154*

*15154* Tatínku! Lásko moje! Děkuji Ti! *15154*

 • *33770*


| Předmět: RE: RE: RE: ❤️ Ano, miluji Tě! ❤️
07.11.22 03:42:58 | #4320 (3)

*33770* Miluji Tě moc a moc! *15154*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: ❤️❤️❤️ Tatínku! ❤️❤️❤️
07.11.22 03:16:28 | #4313

❤️❤️❤️ Tatínku! ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ Lásko moje! ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ Miluji Tě! ❤️❤️❤️

 • *15154* *15154* *15154* *22063* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️ Tatínku! ❤️❤️❤️
07.11.22 03:19:59 | #4314 (1)

*15154* Ty jsi náš Živý Bůh! *15154*

*15154* Ty jsi náš Panovník! *15154*

 • *15154* *33792* *15154*


| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️ Tatínku! ❤️❤️❤️
07.11.22 03:29:11 | #4315 (2)

*15154* Ano! Děkuji Ti! *15154*

*15154* Moc a moc Ti děkuji, Bože a Pane můj milovaný a Lásko moje… *15154*

*15154* Ano, miluji Tě! *15154*| Předmět: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️ Tatínku! ❤️❤️❤️
07.11.22 03:32:15 | #4316 (3)

*22063* Tvá vůle je SVATÁ! *22063*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: ❤️❤️❤️ Bůh a Ty! ❤️❤️❤️
06.11.22 19:24:31 | #4311

❤️❤️❤️ Bůh a Ty! ❤️❤️❤️

❤️ O tom je život v Lásce Boží! ❤️

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️ Bůh a Ty! ❤️❤️❤️
06.11.22 20:33:44 | #4312 (1)
*3775* *23670* *6665*


| Předmět: Ano, je jeden Bůh!
06.11.22 18:30:27 | #4308

Ano, je jeden Bůh! *34027*

JE JEDEN JEDNOJEDINÝ ŽIVÝ BŮH - BŮH STVOŘITEL, OTEC, PÁN A SPASITEL NÁŠ. *34027*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: Ano, je jeden Bůh!
06.11.22 19:13:45 | #4309 (1)

*4511* A nenechte se obelhávat! *4511*

*15154* Živému Bohu, našemu Otci, se nikdo nevyrovná!!! *15154*

*4511* Ano, nenechte se podvést! *4511*| Předmět: RE: RE: Ano, je jeden Bůh!
06.11.22 19:19:28 | #4310 (2)

Systém údajných prostředníků mezi Bohem a lidmi slouží pouze k vykořisťování lidstva! Lidé, kteří Vám údajné prostředníky vnucují, z toho profitují! Dejte si na ty chamtivé podvodníky pozor!!!

 • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*