Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: Bohamil
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 471940x
Příspěvků:
27544

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ❤️ Miluji Boha Otce svého! ❤️
09.11.22 19:19:27 | #4416

*15154* Miluji Boha Otce svého! *15154*

  • *33692* *15154* *22063* *15154* *33692*


| Předmět: RE: ❤️ Miluji Boha Otce svého! ❤️
09.11.22 19:48:24 | #4420 (1)

*15154* Ano, Človíček Živého Boha, svého a našeho milovaného Tatínka, moc a moc miluje. *15154*

  • *6084* *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: ❤️ Miluji! ❤️
09.11.22 17:53:46 | #4414

*15154* Miluji! *15154*| Předmět: RE: ❤️ Miluji! ❤️
09.11.22 18:52:28 | #4415 (1)

*15154* A Vám všem to doporučuji také! *15154*| Předmět: ❤️
09.11.22 16:06:01 | #4411

*15154* Žiji. *15154*| Předmět: RE: ❤️
09.11.22 17:18:48 | #4412 (1)

*15154* A budu žít! *15154*| Předmět: RE: RE: ❤️
09.11.22 17:19:39 | #4413 (2)
*15154* *23655* *15154*


| Předmět: Lidé!
09.11.22 06:12:30 | #4409

Lidé! *32830*

Dobré ráno! *35094*

Přeji Vám i sobě láskyplný den plný pohody a radosti... *33770*

Buďte šťastní! Myslete s láskou a úctou na Boha Otce svého! A hezky se na všechny usmívejte... *6904*

Vždyť jste lidé! Synové a dcery Boží! A Bůh Vás má moc a moc rád... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Lidé!
09.11.22 06:17:06 | #4410 (1)

*15154* A nebojte se o mne! Tatínek se i o mne stará velmi hezky... *4542*

*16217* A za chvíli spolu vyrazíme opět na procházku do přírody... *17305*

  • *3775* *23658* *3775*


| Předmět: Tatínku! Lásko moje! Miluji Tě!
09.11.22 02:45:38 | #4406

*15154* Tatínku! *15154*

*15154* Lásko moje! *15154*

*15154* Miluji Tě! *15154*

  • *22063*


| Předmět: RE: Tatínku! Lásko moje! Miluji Tě!
09.11.22 06:04:29 | #4407 (1)

*15154* Ano, mám Tě rád, Tatínečku můj milovaný a Lásko moje! Mám Tě moc a moc rád... *15154*

*5671* Ať už jsi, kde jsi! Ať právě děláš, co právě děláš! Já Tě miluji takového, jaký jsi, ať jsi kdekoliv! *22063*

*15154* Jsi pro mne naším jediným Živým Bohem! Jsi pro mne jediným Panovníkem celého lidstva... *15154*

  • *34694*


| Předmět: ❤️ Nebudu Vás rušit… ❤️
09.11.22 02:30:08 | #4405

❤️ Nebudu Vás rušit, hezky se vyspinkejte! *6665*

*6665* *23670* *6665*


| Předmět: Včera…
09.11.22 02:26:12 | #4404

Včera jsem po dlouhé době viděl včelu.. *15154*
Vyfotil jsem ji i s květinou, kde „obědvala”. *15154*
Je ve fotogalerii spolu se snímky z lesa… *15154*

  • *29742* *9540* *29742*


| Předmět: Syn Člověka
08.11.22 23:14:25 | #4402

*15154* Syn Člověka = Syn Člověka Syna Božího = Ježíš zvaný Kristus… *15154*

*15154* Syn Boží = Syn Živého Boha = Syn Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva = Člověk Syn Boží… *15154*

  • *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: Syn Člověka
08.11.22 23:17:00 | #4403 (1)
*12216* *15154* *2351* *15154* *12216*


| Předmět: Láska a úcta k Bohu je nade vše!
08.11.22 21:21:45 | #4397

*33770* Láska a úcta k Bohu je nade vše! *6904*

*15154* V Lásce a úctě k Bohu pramení lidské štěstí... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Láska a úcta k Bohu je nade vše!
08.11.22 21:42:08 | #4398 (1)

(Bible, Kniha moudrosti 44:16-21)

*6904* Henoch se líbil Bohu a byl přenesen do nebes jako příklad účinného pokání pro všechna pokolení.

*6904* Noe byl shledán zcela spravedlivým, a proto se v době Božího hněvu stal výkupným.
Kvůli němu byl na zemi ponechán zbytek lidí, když nastala potopa.
Ustanoveními věčné smlouvy bylo mu potvrzeno,
že potopou už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo.

*6904* Abraham je veliký otec pronárodů, nikdo mu nebyl rovný v slávě.
Zachovával zákon Nejvyššího, který s ním uzavřel společenství smlouvy.
Na svém těle potvrdil smlouvu a ve zkoušce byl shledán věrným.
Proto mu Bůh potvrdil přísahou, že v jeho potomstvu budou požehnány pronárody,
že ho učiní početným, jako je prach země, a jako hvězdy že vyvýší jeho potomstvo
a dá jim dědictví od moře k moři, od Řeky až do posledních končin země.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Historie a přítomnost! Věčnost!!! *11295*
Hodně bylo jmen, která Bůh zviditelnil a zvěčnil... *34027*
Byli tu soudci, proroci, králové... Ale nikdo z nich nepřestal být člověkem! *13842*| Předmět: RE: RE: Láska a úcta k Bohu je nade vše!
08.11.22 21:56:26 | #4399 (2)

(Bible, Kniha moudrosti 49:14-16)

Nikdo na zemi nebyl stvořen, kdo by se vyrovnal HENOCHOVI; neboť byl vzat vzhůru.

Ani jako JOSEF se nikdo nenarodil. Byl předním mezi bratry, oporou lidu; pečovali o jeho kosti.

ŠÉM i ŠÉT byli slavní mezi lidmi, ale nade vším živým ve stvoření ční ADAM.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Ano, nade vším živým ve stvoření ční ČLOVĚK SYN BOŽÍ,
který je v Bibli nazýván Adamem... *6904*
/Adam - to je Člověk/ BIBLE (Český ekumenický překlad - Gn 5:2)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: RE: Láska a úcta k Bohu je nade…
08.11.22 22:00:11 | #4400 (3)
*3775* *23670* *3775*
  • *6665* *3461* *3461* *6665*


| Předmět: (Bible, Kniha moudrosti 37:7)
08.11.22 21:16:10 | #4396

(Bible, Kniha moudrosti 37:7)

Každý rádce vynáší svou radu jako nejlepší,
ale někteří radí jen ve svůj prospěch.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Také jste si toho všimli? *34091*