Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 48019x
Příspěvků:
2984

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ Diskuze o životě v Lásce Boží našeho milujícího Otce. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova…
06.08.22 16:21:56 | #587

*3438* Bůh se nezměnil. Ježíš je hodně malý pán, aby mohl změnit Živého Boha, našeho Otce!!! *34003*| Předmět: (Bible, První Mojžíšova 3:8)
06.08.22 15:49:17 | #563

(Bible, První Mojžíšova 3.8) *16360*

Tu uslyšeli hlas Živého Boha, Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku.
I ukryli se člověk a jeho žena před Živým Bohem, svým Bohem, uprostřed stromoví v zahradě.

*12216* (Živé Slovo Boží) *2351*

Pro nepozorné čtenáře a čtenářky zopakuji toto: "BOHA PROCHÁZEJÍCÍHO SE PO ZAHRADĚ."
(Zde je první jasný důkaz toho, že Bůh má své vlastní nohy! A vzhledem k tomu, že v dalším vyprávění Bůh s člověkem a jeho ženou hovoří, lze předpokládat, že má i ústa a uši...) *27179* *27179* *27179*| Předmět: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:8)
06.08.22 15:55:52 | #567 (1)

Izaiáš 66
1Toto praví Hospodin: „Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat? Kdepak je místo mého odpočinutí?
*30800*
Jenom že nohama po zemi chodíme teť mi, když jsme údy Kristova těla a Bůh je v nás.


 #563 

| Předmět: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:8)
06.08.22 15:57:47 | #569 (2)

1. Korintským 6.
19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.


 #567 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:8)
06.08.22 16:03:00 | #573 (3)
*2615*

 #569 

| Předmět: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:8)
06.08.22 16:02:38 | #572 (2)
*2615*

 #567 

| Předmět: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:8)
06.08.22 16:02:13 | #571 (1)

(Bible, První Mojžíšova 4:13-14) *16360*

Kain Živému Bohu odpověděl: "Můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před Tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít." *11171*

*12216* (Živé Slovo Boží) *2351*

Pro nepozorné čtenáře a čtenářky zopakuji toto: "BUDU SE MUSET SKRÝVAT PŘED TVOU TVÁŘÍ."
(Ejhle, Kain zná Boží tvář! Živý Bůh má tedy nejen ústa a uši - má i celou tvář! Divné, že to pokřtění lidé přehlédli - to se stalo asi díky nenávisti, kterou ke Kainovi mají!!! Ale láskyplný člověk vnímá, že Kain má velké výčitky svědomí! Vždyť pravil: "MŮJ ZLOČIN JE VĚTŠÍ, NEŽ JE MOŽNO ODČINIT.") *3775*


 #563 

| Předmět: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:8)
06.08.22 16:09:00 | #578 (2)

Tvář boží můžete rozsvěcovat na svém obličeji :-)
Sice takto Boha svého vidět nemůžete ale v druhých lidech jo :-).


 #571 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:8)
06.08.22 16:15:31 | #580 (3)
*2615*

 #578 

| Předmět: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:8)
06.08.22 16:14:51 | #579 (2)

Dále je v Bibli cosi o potopě světa... Odcituji pouze kratičkou část. *3247*

(Bible, První Mojžíšova 7:16) *16360*

Vcházeli, samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal. A Živý Bůh za ním zavřel.

*12216* (Živé Slovo Boží) *2351*

Pro nepozorné čtenáře a čtenářky zopakuji toto: "ŽIVÝ BŮH ZA NÍM ZAVŘEL."
(S vysokou pravděpodobností k tomu použil své ruce... A kdyby byl Bůh v Noemovi a v ostatních lidech uvnitř archy, jak se obelhávají pokřtění lidé, jak mohl ZA NÍM archu zavřít?) *27179* *27179* *27179*


 #571 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:8)
06.08.22 16:19:58 | #581 (3)

(Bible, První Mojžíšova 11:5) *16360*

I sestoupil Živý Bůh, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.

*12216* (Živé Slovo Boží) *2351*

P.S. Kdyby byl Bůh v lidech, jak se mnozí lidé obelhávají, potom by z nich vystoupil... Nesestupoval by! To přece dá rozum, tedy když nějaký máte... *27179* *27179* *27179*


 #579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova…
06.08.22 16:21:20 | #585 (4)

Hele tak to ne, sestoupili Bohové..


 #581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
06.08.22 16:23:48 | #589 (5)

Genezis 11
7 Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého.“


 #585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
06.08.22 16:26:36 | #592 (5)
*6578* *6578* *6578*
*2615* *1107* *1107* *2615*

 #585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
06.08.22 16:29:19 | #594 (6)

Opravdu aha:
Genezis 11
7 Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč..


 #592 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:8)
06.08.22 16:20:33 | #584 (3)

Vy porád lovíte ve Starém zákoně ale Novým zákonem se mnoho změnilo a jsou o tom i k tomu ve Starém zákoně i mnohá proroctví že bude jinak..


 #579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova…
06.08.22 16:25:44 | #591 (4)

*35239* Skočilo mi to do záhlaví! *35239*

Bůh se nezměnil, Ježíš je hodně malý pán, aby mohl změnit Živého Boha, našeho Otce!!! A ta tlupa pokřtěných lidí? To byli převážně chamtiví lidé z řad Židů, kteří začali jméno Ježíše ďábelsky zneužívat! Zradili Živého Boha, našeho Otce!!! A to se tu děje i v současnosti... *3456* *3456* *3456*


 #584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
06.08.22 16:27:48 | #593 (5)

Nezměnil ale Bůh je v nás, tedy ve Vás tedy zřejmě ne :-)


 #591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
06.08.22 19:08:45 | #632 (6)
  • *3617* *16076* *2468*

 #593 

| Předmět: Žijeme v Lásce Boží.
06.08.22 15:05:30 | #551

*34027* Žijeme v Lásce Boží a to by nám mělo ke štěstí stačit... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Žijeme v Lásce Boží.
06.08.22 15:11:53 | #553 (1)

*3474* *4740* Jsme milovanými Božími dětmi - vlastními milovanými syny a vlastními milovanými dcerami Boha Otce svého - jsme Boží lidé, které má Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš moc a moc rád. *33792*

*35060* Některým lidem to ale nestačí... *3456* *3456* *3456*


 #551 

| Předmět: RE: RE: Žijeme v Lásce Boží.
06.08.22 15:28:41 | #556 (2)

Mnozí, oklamáni Satanem v Bibli, rouhavě tvrdí, že Bůh je v nich a oni že jsou v Bohu! *6578*

Ti lidé zamlčují a někdy přímo popírají, že mnozí lidé Živého Boha, našeho Otce, viděli - a to i přesto, že je to v Bibli uvedeno také! Stejně tak zamlčují nebo popírají, že Bůh s mnohými lidmi osobně hovořil... *3456*

Kdyby byl Bůh v člověku, proč by se člověk před Bohem v zahradě v Edenu schovával? *19415*

Kdyby byl Bůh v člověku, jak by sním mohl Abraham hovořit z očí do očí? *17323*

Kdyby byl Bůh v člověku, jak by ho mohlo 74 lidí z Izraele vidět? *15081*

Kdyby byl Bůh v člověku, jak by potom mohl jít před Izraelity, které osvobozoval z otroctví - ve dne ve sloupu oblakovém a a v noci ve sloupu ohnivém? *29334*

Kdyby byl Bůh v nás, proč by i Ježíš říkal: "Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha."? *19975*


 #553 

| Předmět: RE: RE: RE: Žijeme v Lásce Boží.
06.08.22 15:32:46 | #557 (3)

Bůh v nás není!!! Bůh Otec náš má své vlastní tělo... *15154* *22063* *15154*

V každém člověku je lidská duše, která dělá člověka člověkem! (Ty lidské duše stvořil a oživil Bůh!) *6904*

*33770* A v některých lidech je Duch Boží, který dělá Krista Kristem... (Bohu budiž díky!) *34027*


 #556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žijeme v Lásce Boží.
06.08.22 15:36:32 | #558 (4)

A stejně tak my nejsme v Bohu!!! *33684*

*15154* *22063* *15154* Ovšem žijeme v Lásce Boží. A to je duchovní láskyplné prostředí, díky kterému záříme láskou, radostí a štěstím, když to vnímáme... *15154* *22063* *15154*


 #557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žijeme v Lásce Boží.
06.08.22 15:44:25 | #562 (5)

No vy asi že ne :-) ani Bůh ve Vás :-).


 #558 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žijeme v Lásce…
06.08.22 15:49:24 | #564 (6)

Vás se tedy asi že ani toto netýká :
Efezským 4/6
Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Což je docela smutné.


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žijeme v…
06.08.22 16:03:41 | #574 (7)
*1107*

 #564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žijeme v Lásce…
06.08.22 15:49:42 | #565 (6)
*2615*

 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žijeme v Lásce Boží.
06.08.22 15:43:27 | #560 (4)

Vy jste byl asi na školení u Svědků Jehovových a nebo u koho, naprosto totiž nerespektujete co o tom Písmo a máte svoje vlastní mantry.
Je psáno že Bůh je Duch a vyznávat jej máme v Duchu a v pravdě. (Jan 4/24)


 #557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žijeme v Lásce Boží.
06.08.22 15:49:56 | #566 (5)
*1107*

 #560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žijeme v Lásce…
06.08.22 15:56:44 | #568 (6)

Slovo Boží se Vám nepodaří vyluxovat :-).


 #566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žijeme v…
06.08.22 16:03:57 | #575 (7)
*2615*

 #568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žijeme v Lásce…
06.08.22 15:59:48 | #570 (6)

Jsem si udělala názor že někteří lidi se Boha asi že "štítí" když si ho do sebe nechtějí pustit :-).


 #566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žijeme v…
06.08.22 16:04:06 | #576 (7)
*1107*

 #570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žijeme…
06.08.22 16:06:58 | #577 (8)

Přesvědčují totiž sebe i druhé že Bůh je někde v nebesích a nebo na jiných planetách jenom ne v nich :-)
To je divná víra, mně by bylo smutno bez Boha a nebo v tak veliké vzdálenosti od Boha.


 #576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.08.22 19:11:01 | #635 (9)

*33794* Bůh nás vnímá skrze Ducha Božího - Duch Boží je úžasný ovládací i komunikační nástroj prostupující celým vesmírem! *15154* *22063* *15154*


 #577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.08.22 19:11:53 | #636 (10)

Nikoliv :
Jan 4 /24 Bůh je Duch...


 #635 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.08.22 19:35:38 | #656 (11)
  • *3617* *27179* *3499* *27179* *2468*

 #636 

| Předmět: Bůh!
06.08.22 07:55:36 | #538

*7478* Jen člověk, kterému se Bůh zatím nedal osobně poznat, tvrdí, že Bůh je neviditelný! *11171*

*34694* Nastane den, kdy lidé spatří Živého Boha, našeho Stvořitele a Otce a pokřtění lidé si budou moci "ušít ze své ostudy slušivé kabátky"! *27179* *27179* *27179*| Předmět: RE: Bůh!
06.08.22 07:58:23 | #539 (1)

A pozor, neexistuje žádný rituál, který by z člověka udělal boha nebo bohyni! *13842*

Lidé se bohy a bohyněmi nikdy nestanou... *27179* *27179* *27179*


 #538 

| Předmět: RE: RE: Bůh!
06.08.22 08:02:38 | #543 (2)

Ech ty ještě věříš na bohyně :-)?
Bůh je, měl by být v nás..


 #539 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh!
06.08.22 08:08:47 | #545 (3)
  • *2615*

 #543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh!
06.08.22 08:19:24 | #547 (4)

V Tobě Bůh není že :-)


 #545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
06.08.22 15:02:48 | #549 (5)

Ano, ve mně Bůh není!
Tu rouhavou drzost nemám, abych něco takového tvrdil... *33684*

Ve mně je lidská duše, která dělá člověka člověkem a Duch Boží, který dělá Krista Kristem... *33770*

  • *15154* *18805* *15154* *3775* *15154*

 #547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
06.08.22 15:11:26 | #552 (6)

Myslela jsem si to když tvrdíte že je na jiných planetách, to jste ale potom bezbožník :-)
Při tom je to tak jednoduché :

1. Jan 4.
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #549 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
06.08.22 15:15:24 | #554 (7)

*3456* Mohu Vás pouze litovat a přát Vám, aby Vás Tatínek morálně, psychicky a fyzicky uzdravil... *3456*

  • *15154* *3775* *3775* *3775* *15154*

 #552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
06.08.22 15:17:37 | #555 (8)

Jako že jsem morálně fyzicky psychicky nezdravá ?
Co vy si nedovolujte tvrdit :-)
To mi nezbývá než přát toto Vám :-).


 #554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
06.08.22 15:37:36 | #559 (9)
*2615* *3775* *3775* *3775* *2615*

 #555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.08.22 15:43:54 | #561 (10)

To se Vám nelíbí ?


 #559 

| Předmět: RE: Bůh!
06.08.22 08:01:48 | #542 (1)

*2386* Kdyby byl Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš neviditelný, jak tvrdí pomýlení lidé nebo chamtiví podvodníci, jak by lidé o něm věděli? A to nemluvím o záznamech v Bibli, kde jsou mnohé Otcovy návštěvy u lidí zaznamenány! *15154* *3775* *3775* *3775* *3775* *15154*


 #538 

| Předmět: RE: RE: Bůh!
06.08.22 08:06:13 | #544 (2)

*4352* To, že se Tatínek lidem neustále neukazuje, má prostou příčinu - Tatínek stvořil život i na jiných planetách, kde střídavě žije, když není ve svém Nebeském království... *13828*


 #542 

| Předmět: DOBRO
06.08.22 05:47:02 | #535

DOBRO není zlé!

Stejně tak ZLO není dobré!

A o tom je celá ta kontroverzní Boží hra o dobru a zlu! *12216*| Předmět: RE: DOBRO
06.08.22 06:05:21 | #536 (1)

*11104* Není to vždy snadné, ale důvěřujme Bohu Otci svému! *15154* *22063* *15154*


 #535 

| Předmět: RE: RE: DOBRO
06.08.22 06:07:33 | #537 (2)

*12216* Miluje nás! *2351*

*12216* Ano, Bůh, náš Otec, nás moc a moc miluje... *15154* *22063* *15154*


 #536 

| Předmět: Vím!
06.08.22 04:41:33 | #531

Vím! Lidé si o tom občas povídají... *15081*

O tom, že Živý Bůh, Bůh Izraele i celého lidstva, je Stvořitelem celého vesmíru i života v něm, přímé důkazy nemáme - přijímáme to vírou, že by nám Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš nelhal! *3474* *4740*

A proto žijme, milujme Boha Otce svého i celé to úžasné Boží dílo a odpouštějme si navzájem, když někdo z nás všech lidí "morálně klopýtne". Jsme lidmi. Lidmi s láskou v srdci! Nejsme dravé šelmy... *22063*

  • *15154* *429* *15154*


| Předmět: RE: Vím!
06.08.22 04:45:16 | #532 (1)

*3474* *4740* Mít lásku a úctu k Bohu není bláznovství! *33684*

*4740* *3474* Mít lásku a úctu k Bohu je láskyplný dar našeho Otce člověku a celému lidstvu! *13842*

  • *32618*

 #531 

| Předmět: RE: RE: Vím!
06.08.22 05:08:04 | #534 (2)

*34041* A stejně tak není bláznovstvím, vnímáte-li každého člověka jako svého vlastního milovaného bratra nebo jako svou vlastní milovanou sestru před Bohem, který je milujícím Otcem nás všech! *15154* *22063* *15154*

*34027* Bůh Otec náš + všichni lidé všech dob = LÁSKYPLNÁ RODINA BOŽÍ, kde máme svůj domov. *6904*


 #532 

| Předmět: Kdo je Bůh je jasné!
06.08.22 04:27:13 | #529

Kdo je Bůh je jasné!

BŮH JE ŽIVÝ BŮH. *2210*
BŮH JE JEDINÝ BŮH. *2210*
BŮH JE MILUJÍCÍ BŮH. *2210*
BŮH JE JEDNOJEDINÝ BŮH. *2210*
BŮH JE STVOŘITELEM A OTCEM LIDSTVA. *2210*
BŮH JE PANOVNÍKEM A SPASITELEM LIDSTVA. *2210*
BŮH JE LÁSKOU LÁSEK PRO ČLOVĚKA I CELÉ LIDSTVO... *2210*| Předmět: RE: Kdo je Bůh je jasné!
06.08.22 04:29:35 | #530 (1)

*34027* Ano, Bůh nás miluje! *34027*

*34027* Ano, Bůh je naším milujícím Tatínkem! *34027*

*34027* A žijí i lidé, jako je Človíček, pro které je Bůh Tatínkem milovaným a LÁSKOU... *34027*

  • *34694*

 #529 

| Předmět: Dobré ráno!
06.08.22 04:22:13 | #528

Dobré ráno! *32830*

Vím, venku je ještě tma, ale jde-li Človíček brzy spinkat, bývá vyspinkaný i v brzkých ranních hodinách. *16656*

Prožijte překrásný den! A dýchejte deštěm osvěžený vzdoušek... *15292* *15292* *15292*


1  

| Předmět:
05.08.22 21:52:03 | #526
🤣🐸🐸


| Předmět: RE:
06.08.22 04:18:31 | #527 (1)
*35239*

 #526 

| Předmět: Tatínku!
05.08.22 19:56:25 | #525

*15154* Tatínku! *22063*

*15154* Lásko moje! *22063*

*15154* Miluji Tě... *22063* *15154*