Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 53340x
Příspěvků:
3119

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ Diskuze o životě v Lásce Boží našeho milujícího Otce. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Dobrou noc, lidé Bohu milí.
08.08.22 01:52:44 | #736
*6665* *23670* *6665*
  • *31844* *6665* *6665* *31844*


| Předmět: RE: Dobrou noc, lidé Bohu milí.
08.08.22 01:54:15 | #737 (1)

*16217* Hezky se vyspinkejte v Lásce Boží... *34027*


 #736 

| Předmět: Život v Lásce Boží.
07.08.22 23:23:21 | #733

*15154* Život v Lásce Boží *15154*

  • *22063* *15154* *34089* *15154* *22063*


| Předmět: RE: Život v Lásce Boží.
07.08.22 23:32:24 | #734 (1)

*6904* Celé lidstvo žije v LÁSCE BOŽÍ našeho milujícího Tatínka... *33792*


 #733 

| Předmět: A co dnes Človíček dělal?
07.08.22 16:23:07 | #731

A co dnes Človíček dělal? *2386*

Človíček byl na procházce a hezky se prošel... *20363*

A v jednu chvíli procházku u jezera přerušil a následně si zaplaval... *33991*

  • *29742* *9540* *29742* *29742*


| Předmět: RE: A co dnes Človíček dělal?
07.08.22 16:27:51 | #732 (1)

*16217* Copak Človíček, ten se má! *34089* 365 dní a někdy 366 dní v roce má prázdniny... *24611*

*8161* Kapesné dostává solidní - Tatínek na něm nešetří - to se to žije! *15154* *33792* *15154*


 #731 

| Předmět: Bůh je MILUJÍCÍ BŮH.
07.08.22 16:16:10 | #729

*3419* Bůh žije! Bůh nás miluje! Bůh je Milující Bůh... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Bůh je MILUJÍCÍ BŮH.
07.08.22 16:17:24 | #730 (1)
  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #729 

| Předmět:
07.08.22 16:07:34 | #723

Pozdrav pro nerozlučnou dvojci - paní Křemíkovou a pana človíčka 😄😄👍| Předmět: RE:
07.08.22 16:10:34 | #727 (1)
*11274* *2614* *5725*

1  
 #723 

| Předmět: Snažíte-li se...
07.08.22 16:02:26 | #717

*11171* Snažíte-li se Živého Boha, našeho Otce, přetvořit podle svých bludných domněnek a tyto bludy o něm dokonce i šířit, potom je to s Vámi hodně zlé... *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: Snažíte-li se...
07.08.22 16:03:45 | #718 (1)

Vůbec ne, Bůh se skze ženy projevuje žensky a mateřsky, je to jeho oblíbené :-).


 #717 

| Předmět: RE: RE: Snažíte-li se...
07.08.22 16:05:01 | #720 (2)

Ale pořád je to Bůh a ne bohyně... *16217*


 #718 

| Předmět: RE: RE: RE: Snažíte-li se...
07.08.22 16:06:19 | #722 (3)

Vždyť slovo Bohyně nepoužívám :-)


 #720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Snažíte-li se...
07.08.22 16:09:54 | #726 (4)

Ještě toho trochu! Stačí, že o Tatínkovi tvrdíte, že je "hospodinkou"!!! *6578* *6578* *6578*


 #722 

| Předmět:
07.08.22 16:00:23 | #714
,🌞🌞😄😄

1  

| Předmět: RE:
07.08.22 16:06:08 | #721 (1)
*29566* *30416* *29566*

 #714 

| Předmět: ..
07.08.22 15:56:41 | #711

Když si myslíš že neznám tak tě v tom nechám je to Tvoje věc co si myslíš :-)
I každého věc :-).| Předmět: RE: ..
07.08.22 15:59:09 | #713 (1)
  • *3775*

 #711 

| Předmět: RE: RE: ..
07.08.22 16:01:22 | #716 (2)
*6763* *1028* *33060*

 #713 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
07.08.22 16:03:51 | #719 (3)
  • *18830* *14970* *34689*

 #716 

| Předmět: Není-li...
07.08.22 15:52:59 | #709

*11171* Není-li pro Tebe Bůh Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem, potom Živého Boha neznáš! *11171*| Předmět: RE: Není-li...
07.08.22 15:55:16 | #710 (1)

*11171* Nejsou-li pro Tebe všichni lidé syny a dcerami Božími, potom Živého Boha, našeho Otce, neznáš! *19975*


 #709 

| Předmět: RE: RE: Není-li...
07.08.22 15:58:02 | #712 (2)

*11171* Netoužíš-li Živého Boha - Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva - milovat z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly, potom Živého Boha neznáš! *3456*


 #710 

| Předmět: RE: RE: RE: Není-li...
07.08.22 16:00:48 | #715 (3)

Odešla jsem si stím do pokojíka svého a zavřela dveře :-) a Otec vidíc v skrytu odměnil mne zjevně :-)


 #712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Není-li...
07.08.22 16:08:18 | #724 (4)

*26* Takto? *35254*

Nebo takto: *3392* ???


 #715 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Není-li...
07.08.22 16:09:21 | #725 (5)

takto *30*


 #724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Není-li...
07.08.22 16:12:18 | #728 (6)
*16854* *3840* *3820* *4346* *10681*

1  
 #725 

| Předmět: (Bible, Izajáš 29:13-14)
07.08.22 08:26:55 | #694

(Bible, Izajáš 29:13-14) *16360*

Panovník praví: "Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty,
ALE SVÝM SRDCEM SE ODE MNE VZDALUJE
a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem,
proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně.
Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta."

(Živé Slovo Boží)

  • *11171* *18805* *18805* *18805* *18805* *3456*


| Předmět: RE: (Bible, Izajáš 29:13-14)
07.08.22 08:39:35 | #695 (1)

(Bible, Matouš 4:8-11)

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu:
"Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět."
Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, Satane; neboť je psáno:
'Živému Bohu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho JEDINÉHO uctívat.'"
V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

(Živé Slovo Boží) *34027*

*3419*

P.S. Pro nepozorné čtenáře a čtenářky zopakuji pointu tohoto příspěvku:

"ŽIVÉMU BOHU, BOHU SVÉMU, SE BUDEŠ KLANĚT A JEHO JEDINÉHO UCTÍVAT."

  • *4030* *18805* *3775* *18805* *4030*

 #694 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Izajáš 29:13-14)
07.08.22 10:12:29 | #701 (2)

Je také psáno:
Mt 4
6 a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: `Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen´!"
7 Ježíš mu pravil: "Je také psáno: `Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.´"
*30800*
To nemám pokoušet Hospodinku Boha svou, což je o tom že nemám hazardovat se svým zdravím padáním z výšek :-).


 #695 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš 29:13-14)
07.08.22 15:51:16 | #708 (3)
*2615*

 #701