Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 53339x
Příspěvků:
3119

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ Diskuze o životě v Lásce Boží našeho milujícího Otce. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Lidé!
08.08.22 19:12:06 | #761

Lidé! *6904*

Trápí Vás něco? *2386*
Potom to předložte Bohu! Bohu Otci svému... *15154* *22063* *15154*
Tatínek dělá věci veliké - přímo převeliké, nevyzpytatelné - dělá nesčíslné divy! *429*| Předmět: RE: Lidé!
08.08.22 19:22:51 | #762 (1)

*12216* Lidé! *2351*

*4542* Naplní-li Vás Bůh Duchem Božím a učiní-li z Vás Krista,
potom počítejte s tím, že Vás démoni budou pronásledovat na každém kroku
a lidé, které si zotročili, také! Ti zotročení lidé Vás budou navíc pomlouvat a zesměšňovat! *11171*
A proč to budou ti lidé dělat? Budou s rozumem v koncích!!! A to je mnohdy přímo rozzuří... *7266*


 #761 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
08.08.22 19:24:25 | #763 (2)

*33794* Ovšem Vy jim odpouštějte i NEODPUSTITELNÉ!!! *15154* *22971* *15154*


 #762 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
08.08.22 19:26:06 | #764 (3)

*16217* Na zlo reagujte dobrem, na nenávist láskou... *15154* *22063* *15154*


 #763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
08.08.22 19:29:19 | #765 (4)

*3577* A modlete se za ně! *3122* Proste Živého Boha, našeho Otce, aby je morálně, psychicky i fyzicky uzdravil, aby byli opět láskyplní, dobří, hodní a mírumilovní... *15154* *22971* *15154*


 #764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
08.08.22 19:32:11 | #766 (5)

*34041* Mír s Vámi všemi! *6552*

  • *3474* *4740* *23655* *4740* *3474*

 #765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
08.08.22 19:33:21 | #767 (6)

*33770* Děkuji Bohu i Vám všem! *33770*


 #766 

| Předmět: (Bible, Lukáš 17:1-4)
08.08.22 19:03:23 | #760

(Bible, Lukáš 17:1-4) *16360*

Ježíš řekl svým učedníkům:
"Není možné, aby nepřišla pokušení; běda však tomu, skrze koho přicházejí.
Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře,
než aby svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných. Mějte se na pozoru!
Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu.
A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: 'Je mi to líto,' odpustíš mu!"

*12216* (Živé Slovo Boží) *2351*

Ovšem Člověk Syn Boží (Človíček) povídá i toto:
"Pokušení přicházejí, ale běda tomu, kdo jim podlehne!"

A dodává: "Když lidé opakovaně zhřeší, odpusť jim, i když toho nebudou litovat!"

  • *15154* *429* *15154*


| Předmět: (Bible, Lukáš 11:33)
08.08.22 18:48:09 | #759

(Bible, Lukáš 11:33)

Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu,
ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí viděli.

(Živé Slovo Boží)

  • *22670*


| Předmět: Bůh je Otcem nás všech!
08.08.22 18:35:13 | #755

*12216* Bůh je milujícím Otcem nás všech lidí... *2351*

  • *15154* *22063* *16217* *22063* *15154*


| Předmět: RE: Bůh je Otcem nás všech!
08.08.22 18:38:45 | #757 (1)
*34071* *34071* *34071* *34071* *34071* *34071* *34071*

 #755 

| Předmět: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
08.08.22 18:41:42 | #758 (2)

Lidé, přeji Vám láskyplnou radost ze života! *24611* *34694* *24611*

*31346* Přeji Vám život v míru... *15154* *22063* *15154*


 #757 

| Předmět: ❤️ Tatínku! ❤️ Miluji Tě! ❤️
08.08.22 14:47:12 | #754

❤️ Tatínku! ❤️

❤️ Lásko moje! ❤️

❤️ Miluji Tě! ❤️

*15154* *15154* *22063* *15154* *15154*


| Předmět:
08.08.22 12:28:51 | #753

Povezte nam neco o pravěku| Předmět: RE:
08.08.22 18:37:53 | #756 (1)

*6904* Človíček žije v přítomnosti... *29742* *9540* *29742*

*3505* I dnes byl na procházce! I dnes si hezky zaplaval... *1149*


 #753 

| Předmět: (Bible, První list Korintským 2:9-15)
08.08.22 06:54:49 | #751

(Bible, První list Korintským 2:9-15) *16360*

Ale jak je psáno:

"Co oko nevidělo a ucho neslyšelo,
co ani člověku na mysl nepřišlo,
připravil Bůh těm, kdo ho milují."

Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.
Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch?
Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.
My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha,
který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval.
O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost,
ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha.
Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha;
jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.
Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.

*12216* (Živé Slovo Boží) *2351*

*11171* P.S. Pro nepozorné čtenáře a čtenářky cosi zopakuji a zvýrazním!

PŘIROZENÝ ČLOVĚK NEMŮŽE PŘIJMOUT VĚCI BOŽÍHO DUCHA; JSOU MU BLÁZNOVSTVÍM.
A NEMŮŽE JE CHÁPAT, PROTOŽE SE DAJÍ POSOUDIT JEN DUCHEM. *15154* *22063* *15154*| Předmět: Pouze Bůh!
08.08.22 06:24:01 | #747

*12216* Pouze Bůh to myslí dobře se všemi lidmi! NA TO NIKDY NEZAPOMÍNEJTE. *2351*| Předmět: RE: Pouze Bůh!
08.08.22 06:26:47 | #748 (1)

*33792* LÁSKA BOŽÍ JE VĚČNÁ! *33792*

  • *15154* *16217* *15154*

 #747 

| Předmět: RE: RE: Pouze Bůh!
08.08.22 06:35:42 | #749 (2)

(Bible, První Korintským 13:4-7) *16360*

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

*12216* (Živé Slovo Boží) *2351*

*34027* LÁSKA NIKDY NEZANIKNE. *34027*

*33792* A Živého Boha, našeho milujícího Otce, LÁSKOU nazvat lze... *33792*


1  
 #748 

| Předmět: Bohu se klaním, Bohu sloužím, Otce…
08.08.22 05:53:55 | #740

*15154* Bohu se klaním, Bohu sloužím, Otce miluji! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Bohu se klaním, Bohu sloužím, Otce…
08.08.22 05:55:32 | #741 (1)

*15154* Živému Bohu, našemu Otci, se nikdo z lidí nevyrovná! *15154* *22063* *15154*


 #740 

| Předmět: RE: RE: Bohu se klaním, Bohu sloužím,…
08.08.22 05:58:18 | #742 (2)

*7478* "Moudrost" celého lidstva, všech generací člověka od počátku, je ničím v porovnáním s moudrostí Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva!!! *3229*


 #741 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohu se klaním, Bohu…
08.08.22 06:04:51 | #743 (3)

Lidská inteligence = dar Boží.
Lidská moudrost = dar Boží.
Lidské vzdělání = dar Boží.
Lidská síla = dar Boží.
Lidské zdraví = dar Boží.
Lidské schopnosti = dar Boží.
Lidská krása = dar Boží.
Lidské bohatství = dar Boží.
Lidské postavení ve společnosti = dar Boží.

A mohl bych pokračovat...

Všechny ty Boží dary mohou být pouze dočasné! Jasné? *2351*


 #742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohu se klaním, Bohu…
08.08.22 06:08:54 | #744 (4)

*12216* Zmínil jsem se tu o tom už mnohokrát!!! *13842*

*2298* Všechny životní role, kladné i záporné, jsou darem Božím! A stejně tak i celý náš život!!! *17063*


 #743 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohu se klaním,…
08.08.22 06:13:52 | #745 (5)
*34027* *34027* *34027*

*32456* Před Bohem by lidé měli být velmi pokorní. Chvástání a chlubení je velmi nevhodné... *3632*

  • *11171* *35060*

 #744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohu se klaním,…
08.08.22 06:21:40 | #746 (6)

*6578* Cpát se pyšně mezi Boha a jiného člověka je ve většině případů trestuhodné!!! *35060*

Touha po moci nad jinými lidmi = zlo!
Touha po slávě mezi lidmi = zlo!
Touha zbohatnout na úkor ostatních lidí = zlo!
Touha zneužívat a vykořisťovat ostatní lidi = zlo!

A mohl bych pokračovat...

  • *14586* *3456* *14586* *3456* *14586*

 #745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohu se…
08.08.22 06:37:15 | #750 (7)

*14970* Láska a úcta k Bohu, našemu milujícímu Tatínkovi, je tedy na místě! *14970*


 #746 

| Předmět: Živý Bůh /"JHVH"!
08.08.22 05:21:22 | #738

*6904* Živý Bůh /"JHVH"/ - Bůh Izraele - je i Bohem křesťanů, muslimů a celého lidstva! *15154*

*6904* Živý Bůh je jediným Bohem veškerého tvorstva v celém vesmíru... *15154*

*6904* Živý Bůh byl a neustále je i Bohem Ježíše a Muhammada! *15154*| Předmět: RE: Živý Bůh /"JHVH"!
08.08.22 05:23:49 | #739 (1)

*32830* A ve jménu tohoto jediného Živého Boha jsem mezi Vás přišel... *15154* *22063* *15154*

*16217* Dobré ráno! A nebojte se!!! Bůh nás miluje... *34027*


 #738