Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 490918x
Příspěvků:
24630

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
04.12.23 17:41:59 | #9356

Mňoukání je zdravé| Předmět:
04.12.23 17:41:48 | #9355

Kočka mňouká| Předmět:
04.12.23 17:41:29 | #9354

Prasátko si chrochta| Předmět:
04.12.23 17:41:07 | #9353

Ooooo bozeee ooooo boooozzzzeee už budu
| Předmět:
04.12.23 17:40:19 | #9352

A to prase kalí zase| Předmět:
04.12.23 17:39:55 | #9351

A to těle hubou mele| Předmět:
04.12.23 17:39:36 | #9350

A ta krava mléko dává| Předmět:
04.12.23 17:39:15 | #9349

Král je mrtev ať žije král
| Předmět:
04.12.23 17:38:54 | #9348

Církevní hodnostáři třeste se jednou priznate že človíček měl pravdu.| Předmět:
04.12.23 17:37:20 | #9347

Odstup satane človíček tě dostane