Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 475504x
Příspěvků:
23549

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Lidé!
04.12.23 19:21:00 | #9407

*6904* Lidé! *20811*

*6076* Pokládáte se za světlo světa? *2524*

*34694* Potom ať svítí vaše světlo před lidmi na celém světě, aby úplně všichni lidé viděli vaše dobré skutky a VZDALI SLÁVU VAŠEMU OTCI V NEBESÍCH. *33792*| Předmět: (Bible, Matouš 3:1-8)
04.12.23 19:11:21 | #9403

(Bible, Matouš 3:1-8)

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské." To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše:

  • 'Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!'

Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, VYZNÁVALI SVÉ HŘÍCHY a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.
Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? NESTE TEDY OVOCE, KTERÉ UKAZUJE, ŽE ČINÍTE POKÁNÍ.

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: (Bible, Matouš 3:1-8)
05.12.23 03:15:26 | #9497 (1)

Si to přečtěte celé : http://biblenet.cz/app/b?book=Matt&no=3


 #9403 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Matouš 3:1-8)
05.12.23 03:17:32 | #9498 (2)

Kralický překlad: Matouš 3: 17 A aj, zavzněl hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.


 #9497 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 3:1-8)
05.12.23 03:21:44 | #9499 (3)

Ano, Tatínek má Syna Člověka (Ježíše) v oblibě, o tom přece nikdo nepochybuje! Ale Bohem a Pánem lidstva je pouze On a ne člověk Ježíš! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 3:1-8)
05.12.23 03:34:35 | #9508 (4)

Ř 1,7 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.


 #9499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 3:1…
05.12.23 03:38:08 | #9511 (5)

List Judův 1, 1
Juda, otrok Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou milovaní v Bohu Otci a zachovávaní pro Ježíše Krista:


 #9508 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš…
05.12.23 03:41:36 | #9513 (6)

1Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista:


 #9511 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš…
05.12.23 04:15:51 | #9526 (6)

*6578* Ano, otroky pokřtění hodnostáři potřebovali a potřebují! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
05.12.23 04:16:46 | #9528 (7)

Dala jsem pod to překlad se služebníkem.


 #9526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
05.12.23 04:17:23 | #9530 (7)

A proč Vás Ti pokřtění hodnostáři tolik rozčilují ?


 #9526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
05.12.23 04:26:01 | #9542 (8)

Nejsem z nich rozčílený, jsem z nich smutný! Byly takovými roztomilými dětmi, když se jako děti Boží narodily... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
05.12.23 04:37:41 | #9552 (9)

To všichni lidi


 #9542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 3:1…
05.12.23 03:44:35 | #9514 (5)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 3:1…
05.12.23 04:13:03 | #9522 (5)

Museli Ježíše označovat za Pána, když chtěli jeho jméno zneužívat k ovládání a vykořisťování lidí! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš…
05.12.23 04:14:58 | #9524 (6)

Bůh dal Ježíšovi svoje jméno: Filipským 2:9


 #9522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
05.12.23 04:16:07 | #9527 (7)

Proto je i psáno: Křtěte ve jméno Otce i Syna a Ducha, což je o tom že se všichni máme jmenovat po Otci.


 #9524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
05.12.23 04:20:27 | #9533 (8)

Ovšem Jan "Křtitel" křtil kající se hříšníky ve jménu Živého Boha, Boha Izraele!!! Ve jménu "JHVH"!!! *34027*

A tímto křtem pro kající se hříšníky byl Janem pokřtěn i Ježíš!!! *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
05.12.23 04:23:58 | #9539 (9)

No a nějaký Biblický text k tomu nemáte ?


1  
 #9533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:27:51 | #9544 (10)

Jsem Živé Slovo Boží! Nepotřebuji tu neustále citovat verše z Bible! JE TO BŮH, KDO ROZHODUJE O TOM, CO ZDE ZVEŘEJŇUJI... *2351*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:35:41 | #9549 (11)

To asi že ne :-).


 #9544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
05.12.23 04:17:04 | #9529 (7)

Bůh dává jména nám všem, i když to většina lidí neví! *6904*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
05.12.23 04:18:10 | #9531 (8)

Zjevení Janovo 3, 12Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.


 #9529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
05.12.23 04:21:40 | #9535 (9)

Tedy se budou jmenovat po Otci, po matce Ga 4,26 a ještě budou mít své jméno nové


 #9531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:23:10 | #9537 (10)

Proč tedy máte takový problém s tím, že mám od Tatínka jméno: "Člověk Syn Boží"? *9388*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:24:34 | #9540 (11)

Ja mám problém?


 #9537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 11:19:28 | #9609 (11)

Proč nechceš aby se tam stalo tak že otázka zda je tobě nechtěl jsem ten je tobě nechtěl jsem ten kdo se tam nějakou dobu se tam nějakou dobu si to je krásná a co teda je tobě a ty nechci aby| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
05.12.23 04:21:49 | #9536 (9)

*27179* Chcete být kamenným sloupem? *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:25:17 | #9541 (10)

Jsme kamení živé


 #9536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:26:01 | #9543 (11)

1P 2,5


 #9541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:32:46 | #9547 (12)

Já nemíním být nějakým "šutrem"! Jsem člověkem! Božím člověkem! Synem Božím! Člověkem, kterého stvořil a oživil Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel můj a náš! *6084*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:36:47 | #9550 (13)

1P 2,5


 #9547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:40:46 | #9554 (14)

Opakuji Vám, já jsem, díky Bohu, živým člověkem! *8734*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:42:36 | #9556 (15)

To je s Vám porád dokola, to je nuda, a co jako ?


1  
 #9554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:48:55 | #9559 (16)

Nic ve zlém, ale to Vy jste jako flašinet!!! *30377* *3456*

MÝM JEDINÝM BOHEM A PANOVNÍKEM JE STVOŘITEL A OTEC MŮJ A NÁŠ!!! *33792* *2351*

(A to samé Vám řekne i Ježíš, až se sem s Boží družinou našeho Tatínka vrátí! SDĚLÍ TO LIDEM OSOBNĚ A VEŘEJNĚ, ŽE SLOUŽÍ ŽIVÉMU BOHU, NAŠEMU OTCI.) *13842* *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:52:00 | #9561 (17)

Vy to máte jednoduché jste muž a tak to máte takto snadné ale ja jsem žena a myslím si že ženy mají v Bohu také svůj obraz a svoje podobenství..


 #9559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:52:57 | #9562 (18)

Tedy uvažuji o tom je to možné a co když je to pravda ?


 #9561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:53:35 | #9563 (19)

No protože hledati máme Království Boží :-).


 #9562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:57:12 | #9566 (20)

A proč ho nehledáte? V Bibli ho totiž nenajdete!!! DUCHOVNÍ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE ŽIVÉ, sdělím-li to obrazně!

  • *16266* *30383* *16266* *4437* *16266* *30383* *16266*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 05:01:42 | #9571 (21)

To jako ty vaše obrázky jo ?


 #9566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 05:03:05 | #9573 (21)

To právě že je dobré číst Bibli, člověk se vzdělává ..


 #9566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 05:06:46 | #9575 (22)

V pořádku, četba Bible má své opodstatnění, ale bez Otcova Božího vedení to může lidem uškodit! A kdo Boha Otce svého prosí o vedení, když si Bibli otevře? Kdo? *3456*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 05:19:25 | #9580 (23)

To asi všichni :-).


 #9575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 05:20:45 | #9581 (24)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:29:16 | #9545 (11)

Já jsem živým člověkem - mám srdce živé a ne kamenné! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.12.23 04:37:17 | #9551 (12)

1P 2,5


 #9545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš…
05.12.23 04:15:11 | #9525 (6)

Pán prstenů Ježíš Kristus je tobě email na který se tam stalo že jste psal že si to už vysvetlili
| Předmět:
04.12.23 19:02:35 | #9402

A pak, že Človíček není pomazaný, vždyť také probudil jednoho Lazara:-)| Předmět: RE:
04.12.23 19:12:28 | #9405 (1)
*34029*


| Předmět: Dobrý večer!
04.12.23 18:52:16 | #9391

*15154* Dobrý večer! *15154*| Předmět: RE: Dobrý večer!
04.12.23 18:54:16 | #9393 (1)

Přeji Vám pohodové rozjímání nad podnětnými příspěvky člověka s přezdívkou "Hrobar1"... *31844*


1  

| Předmět: RE: RE: Dobrý večer!
04.12.23 19:45:41 | #9417 (2)

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘| Předmět: RE: RE: Dobrý večer!
04.12.23 20:30:15 | #9465 (2)

Zdravím, človíčku ...jen ho nechte. Aspoň se vám hýbe diskuze ))) *13845*


 #9393 

| Předmět: RE: RE: RE: Dobrý večer!
04.12.23 21:58:24 | #9466 (3)

To bude záležet na slovech, která bude používat. *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dobrý večer!
04.12.23 22:03:31 | #9470 (4)

Tak jistě... *7127*
A vy se zamyslete taky nad tím, jak tu urážíte křesťany- není to hezké. *4511* Potom se vám to vrací zpět.


1  
 #9466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dobrý večer!
04.12.23 22:06:13 | #9471 (5)

Tobě se ty zákulisní pomluvy taky vrátily zpět. *7127*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dobrý večer!
04.12.23 22:08:30 | #9474 (5)

A co takhle napomenout i křesťany - nic?| Předmět:
04.12.23 17:48:08 | #9382

Modrá je tráva| Předmět: RE:
04.12.23 18:56:45 | #9397 (1)

Ovšem člověk je prokazatelně Boží! *2351*

(To je odpověď na všechny Vaše hodnotné příspěvky, které jste sem vložil.) *4585*| Předmět:
04.12.23 17:47:55 | #9381

Letadlo je modré| Předmět:
04.12.23 17:47:42 | #9380

Křídla má letadlo
| Předmět:
04.12.23 17:47:28 | #9379

Pták má křídla
| Předmět:
04.12.23 17:47:16 | #9378

Zvíře je pták| Předmět:
04.12.23 17:47:04 | #9377

Krava je zvíře