Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 872937x
Příspěvků:
44011

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Církev, která. . .
14.04.24 18:49:20 | #27577

Církev, která vybírá od lidí peníze, nepřímo tvrdí, že Bůh je naprostý chudák, ne-li žebrák!!! *6578*| Předmět: RE: Církev, která. . .
14.04.24 18:51:52 | #27578 (1)

*4502* Vězte ale, že církev, která vybírá od lidí peníze, je Bohu neodevzdává!!! *33684*


 #27577 

| Předmět: RE: RE: Církev, která. . .
14.04.24 19:05:44 | #27582 (2)

Traduje se: "PENÍZE KAZÍ CHARAKTER!" (U pokřtěných hodnostářů je to zcela patrné!!!) *6578*


 #27578 

| Předmět: Bohoslužba?
14.04.24 18:45:40 | #27576

*6578* Bohoslužba?

Bohoslužba není službou Bohu! Bohoslužba je snaha donutit Boha, aby se podřídil vůli církve!!! *7266*| Předmět: Křesťane! (Křesťanko!)
14.04.24 18:41:20 | #27575

*4502* Křesťane! (Křesťanko!) *3456*

*4502* Proč nutíš Boha, aby s Tebou chodil do kostela? *14586*| Předmět: RE: Křesťane! (Křesťanko!)
14.04.24 18:57:31 | #27579 (1)

*4502* Boha Stvořitele a Otce lidstva k tomu nikdy nedonutíš!!! *33684*

*34694* Bůh bude raději s jedním jediným člověkem, který o něm rozjímá v přírodě, než se stovkou nebo tisícovkou lidí, kteří ho nutí jít do jakési pohansko-modlářské svatyně plné soch, obrazů a talismanů! *2210*


 #27575 

| Předmět: Boží vůli dnes nepochopíš!
14.04.24 18:31:51 | #27571

Boží vůli dnes nepochopíš! *4511*

Ale Bůh Ti nebrání se o to snažit! *34694*| Předmět: RE: Boží vůli dnes nepochopíš!
14.04.24 18:33:49 | #27572 (1)

*12694* Bůh chce pro člověka největší blaho a člověk nemá ani ponětí, co obsahuje! *27179*


 #27571 

| Předmět: RE: RE: Boží vůli dnes nepochopíš!
14.04.24 18:34:42 | #27573 (2)

*12694* Bůh Tě miluje mnohem víc než ty jeho! *12694*


 #27572 

| Předmět: RE: RE: RE: Boží vůli dnes nepochopíš!
14.04.24 18:39:30 | #27574 (3)

*4502* Na to nikdy nezapomínej! *4502*


 #27573 

| Předmět: Nejsme sami!
14.04.24 18:27:03 | #27569

*33684* Nejsme sami!

Bůh je s námi! *13842*| Předmět: RE: Nejsme sami!
14.04.24 18:30:02 | #27570 (1)

*3577* Prosíš? Pros!

*3122* Modlíš se? Modli se!

*30457* Věz ale, že se stane to, co chce Bůh!


 #27569 

| Předmět: Citát.
14.04.24 18:17:45 | #27566

JOSH BILLINGS - americký žurnalista (1818 - 1885)

"Na jedné straně je třeba být bláznem, aby se člověk zamiloval a na druhé by musel být blázen, aby nemiloval."

 • *27179*


| Předmět: RE: Citát.
14.04.24 18:21:41 | #27567 (1)

ALEKSEJ NIKOLAJEVIČ ARBUZOV - ruský dramatik (1908 - 1986)

*27179* "Co je velká láska? Když se nám člověk líbí přes všechen odpor, jenž k němu chováme." *27179*


 #27566 

| Předmět: RE: Citát.
14.04.24 18:25:48 | #27568 (1)

PIERRE CORNEILLE - francouzský dramatik (1606 - 1684)

*15154* *34758* *15154* "Žádám od Boha jedinou milost: milovat." *34027*


 #27566 

| Předmět: Bůh je Otcem nás všech!
14.04.24 16:15:29 | #27565

*16266* Bůh je milujícím Otcem nás všech! *16266*

 • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*


| Předmět: Synu! (Dcero!) (Člověče!)
14.04.24 16:02:52 | #27559

*4502* Synu (Dcero), přicházíš-li sloužit Živému Bohu, připrav svou duši na pokušení. *4502*

 • (Bible, Sírachovec 2:1)


| Předmět: RE: Synu! (Dcero!) (Člověče!)
14.04.24 16:04:58 | #27560 (1)

*4502* "Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho." *17063*

 • (Bible, Sírachovec 2:6)

 #27559 

| Předmět: RE: RE: Synu! (Dcero!) (Člověče!)
14.04.24 16:07:17 | #27561 (2)

*6904* "Kdo se bojíte Živého Boha, čekejte na jeho milosrdenství a neuchylujte se od něho, abyste nepadli." *14695*

 • (Bible, Sírachovec 2:7)

 #27560 

| Předmět: RE: RE: RE: Synu! (Dcero!) (Člověče!)
14.04.24 16:09:03 | #27562 (3)

*6904* "Kdo se bojíte Živého Boha, důvěřujte mu a vaše odměna se neztratí." *6904*

 • (Bible, Sírachovec 2:8)

 #27561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Synu! (Dcero!) (Člověče…
14.04.24 16:10:59 | #27563 (4)

*6904* "KDO SE BOJÍTE ŽIVÉHO BOHA, doufejte v příchod dobrých věcí, věčného veselí a milosrdenství." *6904*

 • (Bible, Sírachovec 2:9) *34027*

 #27562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Synu! (Dcero!) …
14.04.24 16:13:12 | #27564 (5)

*30457* "Vždyť Živý Bůh je plný slitování a milosrdný, odpouští hříchy a zachraňuje v čas soužení." *34027*

 • (Bible, Sírachovec 2:11)

 #27563 

| Předmět: (Bible)
14.04.24 15:52:50 | #27555

*6904* "Bázeň před Živým Bohem je slávou a chloubou, přináší veselí a věnčí jásotem." *6904*

 • (Bible, Sírachovec 1:11)


| Předmět: RE: (Bible)
14.04.24 15:54:45 | #27556 (1)

*30457* "Bázeň před Živým Bohem oblažuje srdce, dává veselí, radost a dlouhý věk." *34027*

 • (Bible, Sírachovec 1:12)

 #27555 

| Předmět: RE: RE: (Bible)
14.04.24 15:57:36 | #27557 (2)

*4502* "Nevzpírej se bázni před Živým Bohem, ani k němu nepřistupuj s obojakým srdcem." *4502*

 • (Bible, Sírachovec 1:28)

 #27556 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible)
14.04.24 15:58:44 | #27558 (3)

*12694* Miluj. *12694*


 #27557 


| Předmět: Žijme tak, aby. . .
14.04.24 15:38:06 | #27549

*30457* Žijme tak, aby se za nás Bůh nemusel stydět. *6904*| Předmět: RE: Žijme tak, aby. . .
14.04.24 15:38:56 | #27550 (1)

*33770* Ano, žijme tak, aby z nás měl Tatínek radost. *34027*


 #27549 

| Předmět: RE: RE: Žijme tak, aby. . .
14.04.24 15:40:47 | #27551 (2)

*30457* Žijme, milujme, odpouštějme a hezky se na všechny usmívejme. *26823*


 #27550 

| Předmět: RE: RE: RE: Žijme tak, aby. . .
14.04.24 15:43:36 | #27552 (3)

*33770* Vždyť jsme Boží lidé! *15154* *34089* *15154*


 #27551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žijme tak, aby. . .
14.04.24 15:47:03 | #27553 (4)

*4502* "Nezáviď zlým lidem a nedychti být s nimi,
neboť jejich srdce rozjímá, jak připravit zhoubu, a jejich rty mluví, aby potrápily." *14586*

 • (Bible, Přísloví 24:1-2)

 #27552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žijme tak, aby. . .
14.04.24 15:50:04 | #27554 (5)

*4502* "Kdo přemýšlí, jak páchat zlo, toho nazvou pletichářem.
Vymýšlet pošetilost je hřích, posměvač se lidem hnusí." *35060*

 • (Bible, Přísloví 24:8-9)

 #27553