Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 708699x
Příspěvků:
36556

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
15.04.24 04:20:41 | #27600
*5446* *5446* *5446* *5446* *5446*


| Předmět: RE:
15.04.24 07:20:16 | #27604 (1)

*12216* Děkuji Vám, bratře a příteli můj, že se tu snažíte udržet čistou podlahu! *16217*


 #27600 

| Předmět: ❤️ DOBROU NOC ❤️
14.04.24 22:02:16 | #27599

❤️❤️❤️ DOBROU NOC ❤️❤️❤️

*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*


| Předmět: Láska k Bohu = Láska k Tatínkovi.
14.04.24 19:26:30 | #27594

*12694* Láska k Živému Bohu = Láska k milovanému Tatínkovi. *34027*| Předmět: RE: Láska k Bohu = Láska k Tatínkovi.
14.04.24 20:02:39 | #27595 (1)

*16266* Ano, LÁSKA a ÚCTA k Živému Bohu = LÁSKA k milovanému Tatínkovi. *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

 #27594 

| Předmět: RE: RE: Láska k Bohu = Láska k…
14.04.24 20:04:04 | #27596 (2)

*12694* Živý Bůh je jediným Bohem! Je proto smutné, že ho pokřtění lidé neznají. . . *14586*


 #27595 

| Předmět: RE: RE: RE: Láska k Bohu = Láska k…
14.04.24 20:05:55 | #27597 (3)

*14586* Pokřtění lidé se nechali obelhat pokřtěným panstvem, které slouží Satanovi!!! *3456*


 #27596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Láska k Bohu = Láska k…
14.04.24 21:12:07 | #27598 (4)

*14586* A to je hodně smutné! *3456*


 #27597 

| Předmět: Kdybys. . .
14.04.24 19:24:19 | #27593

*4502* "Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť tloukem, pošetilost z něj nedostaneš." *33684*

  • (Bible, Přísloví 27:22)


| Předmět: Pravda!
14.04.24 19:19:53 | #27591

Pravda! *17063*

Náš bratr a přítel Ježíš se sem skutečně vrátí - bude mezi služebníky Boha Stvořitele a Otce lidstva! *17063*| Předmět: RE: Pravda!
14.04.24 19:21:56 | #27592 (1)

*27179* Bude tu veselo! *27179*


 #27591 

| Předmět:
14.04.24 19:13:16 | #27587

Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá v této knize zapsaných. 19 Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města az dobrých věcí v této knize zapsaných.

20 Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“

Amen, přijď, Pane Ježíši! ( Zjevení *3456* Máš to marné Synu satanův *6266*| Předmět: RE:
14.04.24 19:16:52 | #27590 (1)

*6578* "Zrádný jazyk nenávidí ty, na které dotírá, úlisná ústa přivodí pád." *35060*

  • (Bible, Přísloví 26:28)

 #27587 

| Předmět:
14.04.24 19:10:11 | #27586
?si=1CJkKbnkw­UvQnzs9 *27179* Voláme ho Miulaun pomatenec *27179* *5404*


| Předmět: RE:
14.04.24 19:15:08 | #27589 (1)

*14586* Nevypadáte v tom videu moc zdravě! *33684*


 #27586 

| Předmět:
14.04.24 19:07:11 | #27583

stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody.
3Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.
4On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Izaiáš 2) *27179* Jseš synek nezbedný 7 duchů nečistých v sobě hýčkas *27179* *7137* *537* *5404* *11122* *33496* *14704* *6873*| Předmět: RE:
14.04.24 19:13:25 | #27588 (1)

*14586* "Uhlí do výhně, dříví na oheň - tím je svárlivý muž pro vzplanutí sporu." *6578*

  • (Bible, Přísloví 26:21)

 #27583 

| Předmět:
14.04.24 19:03:05 | #27581

*27179* Jakto že Boží Syn neví co je Boží vůli? *27179* To Ti Tatíček neřekl? *27179* Kdyby si četl jeho slovo možná by ti to docvaklo *27179* *5726* Ty nejsi SynBoha ale syn Prahada *5404* Nejvíc mě rozesmiva jak upravujes " Boží slovo *27179* Kdo ti dal svolení *6980* Ďáblův sluho *27179*| Předmět: RE:
14.04.24 19:08:11 | #27584 (1)

(Bible, Přísloví 24:16)

"SPRAVEDLIVÝ, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí!" *4502*


 #27581 


| Předmět:
14.04.24 18:58:30 | #27580
*5446* *5446*


| Předmět: RE:
14.04.24 19:09:48 | #27585 (1)

*33684* "Zlý žádnou budoucnost nemá, svévolníkům zhasne světlo."

  • (Bible, Přísloví 24:20) *19975*

 #27580