Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 584305x
Příspěvků:
30178

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Já jsem prostý Boží služebník. . .
18.04.24 12:26:50 | #28188

*7478* Já jsem prostý Boží služebník. . . *11295*| Předmět: RE: Já jsem prostý Boží služebník. . .
18.04.24 12:27:45 | #28189 (1)

*15154* *22063* *15154* Ale Tatínka miluji moc a moc! A NESKRÝVÁM TO!!! *34027*


 #28188 

| Předmět: POZOR!
18.04.24 12:16:15 | #28182

*6578* POZOR! *4502*

*4502* MĚJTE SE NA POZORU PŘED LIDMI, CO NEMAJÍ K BOHU STVOŘITELI A OTCI SVÉMU CELOU LÁSKU A SVATOU ÚCTU. (Takoví lidé jsou velmi nebezpeční!!!) *6578*| Předmět: RE: POZOR!
18.04.24 12:17:45 | #28183 (1)

*6578* A že těch lidí je v církvích a sektách většina!!! *6578*


 #28182 

| Předmět: RE: RE: POZOR!
18.04.24 12:19:42 | #28184 (2)

Řeknu to lidově: "Kdo dává někomu přednost před Bohem Otcem lidstva je lump a darebák!!!" *4502*


 #28183 

| Předmět: RE: RE: RE: POZOR!
18.04.24 12:22:05 | #28185 (3)

*4502* Ano, kdo neuznává Boha Stvořitele a Otce lidstva za svého a našeho absolutního Panovníka, a kdo k němu nemá lásku a úctu, je lotr, lump a darebák! *6578*


 #28184 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: POZOR!
18.04.24 12:23:58 | #28186 (4)

*4502* "Víra" v Boha láskou a úctou k Bohu není!!! *4502*

*4585* Víra v Boha je cestou k pokání a k polepšení. . . *34027*


 #28185 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: POZOR!
18.04.24 12:24:48 | #28187 (5)

*12694* A kdo miluje Boha, ten tomu rozumí!!! *12694*


 #28186 

| Předmět: Mít jednoho Pána je dobré.
18.04.24 11:59:37 | #28176

*15154* Mít jednoho Pána je dobré!

*19975* Mít dva Pány je cesta do neštěstí!

*6578* A mít několik Pánů je životní pohromou!| Předmět: RE: Mít jednoho Pána je dobré.
18.04.24 12:03:13 | #28177 (1)

*14586* A přesto se mnozí lidé hrbí před celou hierarchií "Pánů"! A nejsmutnější je, že na Pána Boha Otce svého, pro to množství panstva nad sebou, skoro zapomínají! *3456*


 #28176 

| Předmět: RE: RE: Mít jednoho Pána je dobré.
18.04.24 12:04:44 | #28178 (2)

*4502* MÁME JEDNOHO PÁNA! *4502*

*12694* Naším jediným Pánem je Bůh Stvořitel a Otec náš! *12694*


 #28177 

| Předmět: RE: RE: RE: Mít jednoho Pána je dobré.
18.04.24 12:09:11 | #28179 (3)

*4502* A kdo miluje kohokoli z lidí víc než Boha Stvořitele a Otce svého, je Božím nepřítelem!!! *4502*

*4502* Ani Ježíš nebo Muhammad není hoden větší lásky než Bůh Stvořitel a Otec náš!!! *4502*


 #28178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mít jednoho Pána je…
18.04.24 12:11:13 | #28180 (4)

*12694* Skutečně milující člověk miluje především a přede všemi Boha Stvořitele a Otce svého! *12694*


 #28179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mít jednoho Pána je…
18.04.24 12:12:47 | #28181 (5)

*12694* A pouze láska z celé duše, z celého srdce a z celé mysli je skutečně LÁSKOU. *12694*


 #28180 

| Předmět: Vězme!
18.04.24 11:56:06 | #28174

Vězme! *4502*

Začne-li voda v řece proudit obráceně, mívá to katastrofální následky! *4502*| Předmět: RE: Vězme!
18.04.24 11:57:08 | #28175 (1)

*4502* A obrátí-li se člověk proti Bohu, je to mnohem horší katastrofou! *6578*


 #28174 

| Předmět: Jsme Boží lid a Bůh je Otec náš!
18.04.24 11:53:30 | #28173

*6904* Jsme Boží lid a Bůh je Otec náš! *6904*

*6904* JSME SYNOVÉ A DCERY ŽIVÉHO BOHA, NAŠEHO TATÍNKA. *6904*

*6904* Zkráceně: "Jsme!" *6904*
| Předmět: Nesuďme, abychom nebyli souzeni!
18.04.24 11:49:41 | #28171

*35293* Nesuďme, abychom nebyli souzeni a odsouzeni! *34025*| Předmět: RE: Nesuďme, abychom nebyli souzeni!
18.04.24 11:50:25 | #28172 (1)

*15154* *429* *15154* Milujme! *15154* *22063* *15154*


 #28171 

| Předmět: Žiji, miluji a odpouštím . . .
18.04.24 11:44:12 | #28168

Žiji, miluji a odpouštím! *34027*

A chci žít, milovat a odpouštět i nadále. *34027*

*12694* MSTIVOST MI VLASTNÍ NENÍ. *4511*| Předmět: RE: Žiji, miluji a odpouštím . . .
18.04.24 11:46:06 | #28169 (1)

Proč bych měl být na lidi zlý? *2386*

To, že oni jsou zlí na mne, pro mne není dostatečným důvodem! *34027*


 #28168 

| Předmět: RE: RE: Žiji, miluji a odpouštím . . .
18.04.24 11:47:28 | #28170 (2)

Máme své dočasné životní role přímo od Boha! Stačí to respektovat!!! *2351*


 #28169 

| Předmět: To je tak!
18.04.24 11:40:20 | #28167

To je tak! *6904*

Raději budu Boha milujícím hlupákem než pyšným egoistou, který Boha ignoruje! *2413*| Předmět:
18.04.24 09:56:46 | #28163
zdravím všechny rozumný lidičky

1  

| Předmět: RE:
18.04.24 11:35:50 | #28164 (1)

Nechci se stát velkým! *33684*

Nechci nad nikým vítězit! To mi není vlastní. *33684*

Radostně láskyplný a mírumilovný život v Lásce Boží mi vyhovuje. *2351*


 #28163 

| Předmět: RE: RE:
18.04.24 22:33:01 | #28299 (2)

asi sis nevšiml že jsem k tomu napsala: zdravím všechny rozumný lidičky ,tak že to nebylo pro tebe *2*


1  
 #28164 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.04.24 03:00:49 | #28300 (3)

*27179* To mi ale nebránilo v tom, abych na ten příspěvek nezareagoval. *27179*

*3975* TO VÍTE, MY BLÁZNI ZAREAGUJEME NA KAŽDOU HLOUPOST! *2* *2* *2*


 #28299 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.04.24 03:24:17 | #28303 (3)

*4502* A nyní vážně:

*5726* "NIKDO NENÍ ROZUMNÝ, není, kdo by hledal Boha." (Bible, List Římanům 3:11)

*12216* Celé to dám do záhlaví, aby to bylo pro "rozumné" lidičky a Vás inspirací k pokání.


 #28299 

| Předmět:
18.04.24 09:48:42 | #28162

Buď rád že tě sem chodím napomínat *27179*
Jinak by tvé rouhání přesáhlo hranice únosnosti *21952* Písmo říká abychom se postavili ďáblu *6980*
*6266*


1 1  

| Předmět: RE:
18.04.24 11:37:06 | #28165 (1)

Jsem rád že žijete, to ano, ale nejsem rád. že se nad lidi pyšně povyšujete! *14586*


 #28162