Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 697584x
Příspěvků:
35953

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
18.04.24 17:08:29 | #28252
*7213* *7213* *6177*


| Předmět: RE:
18.04.24 17:13:26 | #28255 (1)

*5730* *5730* (Pošťák má už po šichtě!) *27179*

  • *4568*

 #28252 


| Předmět:
18.04.24 17:05:05 | #28249

Pro mě je směrodatné co píše Bible nikoliv co říkají lidé *6266* Pokud výrok Celé písmo je inspirováno Bohem není od Boha potom Bůh lže což ale není u Boha možné *5726* Vám se občas směji ale jen z důvodu že píšete hlouposti jinak mě nevadite ani jak jste si všiml neřeším *6266* Vaší minulost| Předmět: RE:
18.04.24 17:10:03 | #28253 (1)

Víte, kdo ten výrok pronesl? A hlavně, kde to podle Vás v Bibli je? *4502*


 #28249 

| Předmět: RE:
18.04.24 17:15:29 | #28256 (1)

Pročtěte si knihu "Jób", tam zjistíte, že Bůh má ze Satana legraci a dovolí mu mnohé!!! *27179*


 #28249 

| Předmět: RE:
18.04.24 17:18:58 | #28257 (1)

*4502* A myslíte-li si, že Bůh Stvořitel a Otec náš "Starý ZÁKON" nezvládl, protože to pokřtění lidé tvrdí, a že ho musel Ježíš opravit, potom jste převeliký hlupák!!! *4502* *14586*


 #28249 

| Předmět: RE: RE:
18.04.24 17:20:09 | #28258 (2)

*16266* BŮH MÁ VŠE DOKONALE PROMYŠLENÉ A NAPLÁNOVANÉ. *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

 #28257 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.04.24 17:48:08 | #28259 (3)

*4502* Navíc! Pokřtění lidé se neřídí zákonem novým ani starým!!! *4502*

Ten "nový" je nesplnitelný, vzhledem k tomu, jak pokřtění lidé milují majetek a moc nad ostatními! *35060*

A ten "starý" je z jejich pohledu proti jejich učení!!! *35060*


 #28258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.04.24 18:03:33 | #28260 (4)

*6578* Kdo Tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou! *6578*


 #28259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.04.24 18:04:47 | #28262 (4)

*6578* Tomu, kdo by se s Tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť! *6578*


 #28259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.04.24 18:05:50 | #28263 (4)

*35060* Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo Vás pronásledují! *35060*


 #28259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.04.24 18:06:43 | #28264 (4)

*4502* Neukládejte si poklady na zemi! *4502*


 #28259 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.04.24 18:07:30 | #28265 (3)

*4502* Nemějte starost o svůj život! *4502*


 #28258 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.04.24 18:08:18 | #28267 (3)

*4502* Nesuďte, abyste nebyli souzeni! *4502*


 #28258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.04.24 18:09:11 | #28268 (4)

*4502* Milujte bližního svého jako sebe samého! *4502*


 #28267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.04.24 18:11:02 | #28270 (5)

*6578* A hlavně: "Jdi, prodej vše, co Ti patří, rozdej chudým . . . a následuj mne!" *6578*


 #28268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.04.24 18:11:45 | #28271 (6)

*14586* Mám pokračovat? *3456*


 #28270 


| Předmět:
18.04.24 17:00:21 | #28243

*5726* Psichycky nemocný nejsem *5726* To jste na omylu Boha chválím soukromě né veřejně| Předmět: RE:
18.04.24 17:01:32 | #28245 (1)

*4502* Lhát se nemá!!! *33684*


 #28243 

| Předmět: RE: RE:
18.04.24 17:03:06 | #28246 (2)

*35060* Vím, psychicky to prostě stále ještě nezvládáte, ale za to se stydět nemusíte! *4585*


 #28245 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.04.24 17:05:03 | #28248 (3)

*11295* (NYNÍ TO VYPADÁ, JAKO BYCH TO ŘÍKAL SÁM SOBĚ!) *35060*


 #28246 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.04.24 17:07:37 | #28251 (3)

Nejste Bůh neznáte mě co se týká psychické a fyzické stránky to bychom mohli polemizovat kdo z nás dvou je na tom hůře je příměří tak se do mě stále nenavazejte a nemějte stále poslední Slovo *27179* *6266*


 #28246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.04.24 17:11:20 | #28254 (4)

*4502* Nenavážím se do Vás! Vaše domněnky Vás v tomto ohledu svádí na scestí!!! *14586*


 #28251 

| Předmět: RE:
18.04.24 17:03:55 | #28247 (1)

*12694* BŮH ZÁZRAKY UMÍ A DĚLÁ RÁD. *12694*


 #28243 

| Předmět: RE: RE:
18.04.24 17:06:12 | #28250 (2)

*12694* MORÁLNÍ, PSYCHICKÉ A FYZICKÉ UZDRAVENÍ BY PROSPĚLO NÁM VŠEM. *12694*


 #28247 

| Předmět: Milujme Boha Otce svého!
18.04.24 16:59:12 | #28242

*34027* Milujme Boha Otce svého dnes a denně - a navždy!!! *34027*| Předmět: RE: Milujme Boha Otce svého!
18.04.24 17:00:58 | #28244 (1)

*34027* Žijme v lásce a úctě k Bohu Stvořiteli a Otci svému! *34027*


 #28242 

| Předmět:
18.04.24 16:43:07 | #28231

*6266* Mějte se a nezlobte *6266*| Předmět: RE:
18.04.24 16:57:45 | #28241 (1)

*6266* Mám se a nezlobím se na Vás. *6266*


 #28231 


| Předmět:
18.04.24 16:42:41 | #28230

*27179* To učí v kostele *27179* Pravé pokání musí pramenit ze srdce| Předmět: RE:
18.04.24 16:56:01 | #28240 (1)

Ano, pokání musí pramenit v duši, v srdci i v mysli. . . *33792*

A nešetřete silami, máme příměří, nemusíte se tedy bát. *33792*


 #28230 

| Předmět:
18.04.24 16:41:54 | #28229

*23443* Vyhlašuje se opět týdenní příměří *7213* *7213* Kdo úmluvu poruší odříká 2O krát otčenáš *27179*| Předmět: RE:
18.04.24 16:53:23 | #28239 (1)

*34041* Příměří beru! Ruku na to! *6904*


 #28229 


| Předmět:
18.04.24 16:40:30 | #28227

Chvalme ale ne veřejně jak Farizeové nýbrž soukromě a s pokorou| Předmět: RE:
18.04.24 16:52:21 | #28238 (1)

*14586* Tím neomluvíte, že jste Tatínka, našeho jediného Boha, dosud NIKDY nepochválil. *4502*

*2386* A jak to vím? POPŘEMÝŠLEJTE O TOM. . . *34694*


 #28227 


| Předmět:
18.04.24 16:38:56 | #28225

*3456* A že těch jedinců a skupin je *10501*| Předmět: RE:
18.04.24 16:50:09 | #28237 (1)

*22640* Jistě je navštěvujete pravidelně! *6578*


 #28225 

| Předmět:
18.04.24 16:37:54 | #28223

Jméno pravého Boha zneužívají krom Tebe i jiní to si nevěděl *27179* ??| Předmět: RE:
18.04.24 16:49:17 | #28236 (1)

*33770* ODPOUŠTÍM VÁM, chápu Vaše dlouhodobé psychické onemocnění! *14586*


 #28223