Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 668106x
Příspěvků:
34235

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
18.04.24 16:36:35 | #28221

*27179* Mám já to s Tebou ale trpělivost *27179*| Předmět: RE:
18.04.24 16:41:28 | #28228 (1)

*22640* TO MĚ ANI NENAPADLO! *22640*


 #28221 

| Předmět: RE:
18.04.24 16:43:37 | #28232 (1)

*12216* Ale Bůh, náš milující Otec, s námi má trpělivost přímo svatou! *2351*


 #28221 

| Předmět: RE: RE:
18.04.24 16:44:41 | #28233 (2)

*30457* A já jsem za to Tatínkovi vděčný! *34027*


 #28232 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.04.24 16:45:57 | #28234 (3)

*30457* LÁSKYPLNĚ VDĚČNÝ, dodávám! *34027*


 #28233 

| Předmět:
18.04.24 16:36:10 | #28220

*27179* ??| Předmět: RE:
18.04.24 16:40:15 | #28226 (1)

Zkoumáte, jak se spasit? *2386*

VYZNEJTE SVÉ ČETNÉ HŘÍCHY A KAJTE SE, BRATŘE A PŘÍTELI MŮJ. *17063*


 #28220 

| Předmět: RE:
18.04.24 16:47:53 | #28235 (1)

*4585* Přeji Vám, aby do Vašeho srdce vešla láska a úcta k Bohu! *15154* *34089* *15154*


 #28220 

| Předmět:
18.04.24 16:35:40 | #28219

Zdálo se ti že tě honil smrťák *27179* *6873*
Nebo do Tebe vlezli nový démoni *11122* *2284*| Předmět: RE:
18.04.24 16:38:42 | #28224 (1)

*34027* Chvalme Boha Stvořitele a Otce svého, bratře a příteli můj, chvalme Boha! *34027*


 #28219 

| Předmět: Živý Bůh /JHVH/!
18.04.24 16:34:30 | #28217

Živý Bůh /JHVH/! *6904*

*2386* Zajímá Vás, kdo je Živý Bůh? Živý Bůh je Bůh, kterého v Česku nazýváte "Hospodinem", jak Vám tu bylo pokřtěným panstvem v minulosti vnuceno! (V Izraeli byl a je známý pod jménem "JHVH"! A mezi muslimy a arabskými křesťany je nazýván slovem "Alláh".) Živý Bůh je Bohem Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem lidstva! *33792*

*4502* A nenechte obelhat! Vladařská moc Živého Boha je věčná!!! Boží království našeho Otce tu bude na věky věků, i když si pokřtění lidé namlouvají, že tu povládnou oni! *6578*| Předmět:
18.04.24 16:34:24 | #28216

Studená voda vždy osvěží *27179*
Synunezbedny *5404*| Předmět: RE:
18.04.24 16:35:08 | #28218 (1)

Dal jste si studenou sprchu? *2386*


 #28216 


| Předmět:
18.04.24 16:33:52 | #28215
*5446* *5446* *5446*


| Předmět: RE:
18.04.24 16:37:20 | #28222 (1)

*15154* "Počátek poznání je bázeň před Živým Bohem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci." *6904*

  • (Bible, Přísloví 1:7)

 #28215 


| Předmět: A nyní si zdřímnu...
18.04.24 13:03:58 | #28211

*4468* A nyní si zdřímnu. . . *31844*| Předmět: RE: A nyní si zdřímnu...
18.04.24 13:04:49 | #28212 (1)

*30383* *4437* *30383* Přeji Vám hezké odpoledne! *29742* *9540* *29742*


 #28211 

| Předmět: RE: RE: A nyní si zdřímnu...
18.04.24 13:05:47 | #28213 (2)

*4436* Bůh Tě miluje! *4437*


 #28212 

| Předmět: RE: A nyní si zdřímnu...
18.04.24 16:21:53 | #28214 (1)

*4483* Osvěžilo mě to! *16217*


 #28211 

| Předmět:
18.04.24 12:55:27 | #28206

*14586* Současný papež ale Boha Stvořitele a Otce lidstva nemiluje! Nezná ho!!! *3456*| Předmět: RE:
18.04.24 12:58:10 | #28207 (1)

*14586* A podobné to je i s církevními hodnostáři v Česku!!! *3456*

  • *14586* *6578* *35060* *6578* *3456*

 #28206 

| Předmět: RE: RE:
18.04.24 13:01:04 | #28208 (2)

*4502* Lidé! Navraťte se v srdci k Bohu Stvořiteli a Otci svému!!! Skrze církve a sekty je cesta k Bohu velmi obtížná - navíc Vám ji tam vládnoucí lidé nepřejí nalézt!!! *6578*


 #28207 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.04.24 13:01:55 | #28209 (3)

*12694* Od srdce k srdci - to je přímá cesta k Bohu! *12694*


 #28208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.04.24 13:02:35 | #28210 (4)

*33792* OD SRDCE K SRDCI. *33792*


 #28209 

| Předmět: Možná jsem blázen, ale...
18.04.24 12:47:38 | #28199

*14586* Možná jsem blázen, ale má láska a úcta k Bohu bláznivá není! *4511*| Předmět: RE: Možná jsem blázen, ale...
18.04.24 12:48:16 | #28200 (1)

*33792* Miluji Tatínka!!! *33792*


 #28199 

| Předmět: RE: RE: Možná jsem blázen, ale...
18.04.24 12:49:27 | #28201 (2)

*12694* A náš milovaný bratr a přítel Ježíš Tatínka miluje také! *12694*


 #28200 

| Předmět: RE: RE: RE: Možná jsem blázen, ale...
18.04.24 12:50:23 | #28202 (3)

*12694* Stejně tak Tatínka miluje i náš milovaný bratr a přítel Muhammad. *12694*


 #28201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Možná jsem blázen, ale.…
18.04.24 12:51:11 | #28203 (4)

*12694* Tatínka miluje i Abraham nebo Mojžíš! *12694*


 #28202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Možná jsem blázen,…
18.04.24 12:53:22 | #28204 (5)

*12694* Tatínka miluje i Henoch! Eliáš! Samuel! David! Šalomoun! . . . *12694*


 #28203 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Možná jsem…
18.04.24 12:54:21 | #28205 (6)

*12694* Mohl bych tu vyjmenovat tisíce a tisíce jmen Boha milujících lidí. . . *12694*


 #28204 

| Předmět: Pozor!
18.04.24 12:29:31 | #28190

Pozor! *4502*

Kdo není s Bohem Stvořitelem a Otcem lidstva, je proti němu!!! *4502*| Předmět: RE: Pozor!
18.04.24 12:32:04 | #28191 (1)

(P.S. Výjimkou jsou skuteční ateisté!) *16360*


 #28190 

| Předmět: RE: Pozor!
18.04.24 12:34:56 | #28192 (1)

A neobelhávejte se!!! *4502*

Členstvím v jakési církvi nebo sektě nelze lásku a úctu k Bohu nahradit! *33684*


 #28190 

| Předmět: RE: RE: Pozor!
18.04.24 12:37:42 | #28193 (2)

*6578* Navíc to členství v jakési církvi nebo sektě lidem v lásce a úctě k Bohu Otci lidstva zabraňuje!!! *4502*


 #28192 

| Předmět: RE: RE: RE: Pozor!
18.04.24 12:38:38 | #28194 (3)

*12694* BŮH A TY! *12694*

*4502* A nikdo mezi Vámi! *4502*


 #28193 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pozor!
18.04.24 12:39:59 | #28195 (4)

*12694* Ano! Bůh a člověk!!! A nikdo mezi nimi! *12694*


 #28194 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pozor!
18.04.24 12:41:36 | #28196 (5)

*12694* MILUJÍCÍ BŮH A MILOVANÝ ČLOVĚK! *12694* MILOVANÝ BŮH A BOHA MILUJÍCÍ ČLOVĚK! *12694*


 #28195 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pozor!
18.04.24 12:42:40 | #28197 (6)
*12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #28196