Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 723667x
Příspěvků:
37335

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Proč nespím?
19.04.24 03:03:58 | #28301

*2386* Proč nespím? *34694*

*3596* Asi jsem už vyspinkaný. . . *6084*| Předmět: I pro mne to bude překvapení!
18.04.24 20:38:21 | #28297

*34694* I pro mne to bude překvapení! *34694*| Předmět: RE: I pro mne to bude překvapení!
18.04.24 21:14:11 | #28298 (1)

*4502* Jen si už konečně uvědomte, že Bůh není člověkem, aby s ním šlo smlouvat! *4502*


 #28297 

| Předmět: Jsem rád dítětem.
18.04.24 19:51:44 | #28287

*33770* Jsem rád dítětem! *6904*| Předmět: RE: Jsem rád dítětem.
18.04.24 19:52:20 | #28288 (1)

*33770* Navíc vím, že jsem dítětem Božím. *6904*


 #28287 

| Předmět: RE: RE: Jsem rád dítětem.
18.04.24 20:13:13 | #28289 (2)

*33770* A vím to přímo od Boha Stvořitele a Otce svého! *6904*


 #28288 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsem rád dítětem.
18.04.24 20:14:22 | #28290 (3)

*33770* Jasné? Došlo Vám to? Človíček zná Boha Stvořitele a Otce lidstva osobně! *6904*


 #28289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsem rád dítětem.
18.04.24 20:15:19 | #28291 (4)

*33770* Človíček je Tatínečkův miláček! *6904*


 #28290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jsem rád dítětem.
18.04.24 20:20:31 | #28292 (5)

*27179* Jen naprostí hlupáci si mohli myslet a tvrdit, že Bůh Stvořitel a Otec lidstva zavrhl svého milovaného prvorozeného syna natrvalo! A to jen proto, že ochutnal trochu ovoce!!! *27179*


 #28291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsem rád…
18.04.24 20:33:16 | #28293 (6)

*27179* Ano, jen naprostý hlupák si mohl myslet, že Bůh dá přednost Synu Člověka před Člověkem!!! *27179*


 #28292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsem rád…
18.04.24 20:35:08 | #28294 (7)

*12694* MILUJÍCÍ OTEC A JEHO MILOVANÝ PRVOROZENÝ SYN - TA LÁSKA JE VĚČNÁ!!! *12694*


 #28293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsem…
18.04.24 20:36:01 | #28295 (8)
*12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #28294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.04.24 20:37:09 | #28296 (9)

*27179* A tak se nechte překvapit! *34027*


 #28295 

| Předmět: Co se stane?
18.04.24 19:44:26 | #28282

Co se stane? *2386*

Nevím! *4511*

Ale důvěřuji Bohu, že se mi to bude líbit! *34027*| Předmět: RE: Co se stane?
18.04.24 19:45:21 | #28283 (1)

*33770* Jistě to bude milé překvapení! *6904*


 #28282 

| Předmět: RE: RE: Co se stane?
18.04.24 19:47:34 | #28284 (2)
  • *5519*

 #28283 

| Předmět: RE: RE: RE: Co se stane?
18.04.24 19:48:54 | #28285 (3)

*12694* Navíc! Jsem Bohem milovaný! Co víc si mohu přát!!! *34027*


 #28284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co se stane?
18.04.24 19:50:29 | #28286 (4)

*12694* A neboj se! I Tebe Bůh miluje!!! *33792*


 #28285 

| Předmět:
18.04.24 18:19:14 | #28274

16 Oni však se svými otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli poslouchat tvé příkazy. 17 Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi pro ně vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění, milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. [d] Neopustil jsi je, 18 když si odlili tele a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta.‘ Jak velice se rouhali! Nehemjáš Bible)| Předmět: RE:
18.04.24 18:42:16 | #28280 (1)

*34694* Ano, Bůh je prostě úžasný!!! *33792*


 #28274 

| Předmět: RE: RE:
18.04.24 18:43:33 | #28281 (2)

*34027* A tak se nedivte, že mám Tatínka tolik moc rád. *34027*


 #28280 

| Předmět:
18.04.24 18:13:49 | #28273
*6266* *6266*


| Předmět: RE:
18.04.24 18:41:09 | #28279 (1)
*6266* *6266*

 #28273 

| Předmět:
18.04.24 18:13:18 | #28272

Je jedna skupina " věřících" kterou jste tu v minulosti chválil a opěvoval ta skupina je ale ďábelsky nejhorším náboženstvím v dějinách lidstva a svůj úděl má již Bohem zpečetěn| Předmět: RE:
18.04.24 18:40:41 | #28278 (1)

*9391* O jakou skupinu se jedná? *22640*


 #28272 


| Předmět:
18.04.24 18:09:19 | #28269

A navzdory dnešním zkorumpovanym soudcům to bude soud mimořádně spravedlivý| Předmět: RE:
18.04.24 18:39:50 | #28277 (1)

*4502* Přejme lidem milost Boží a ne soud a z toho pramenící rozsudek! *33684*


 #28269 

| Předmět:
18.04.24 18:07:31 | #28266

Reakce na příspěvek #28258
*4502* Navíc! Pokřtění lidé se neřídí zákonem novým ani starým!!! *4502*

Ten "nový" je nesplnitelný, vzhledem k tomu, jak pokřtění lidé milují majetek a moc nad ostatními! *35060*
*27179* Nový zákon můžete dodržovat bez ohledu na pokřtěné lidi a na jejich falešné učitele V Bibli se mimo jiné píše že se budeme Bohu zodpovídat každý za sebe *6266*| Předmět: RE:
18.04.24 18:37:51 | #28275 (1)

*4502* Vy to nedokážete a já také ne!!! *4502*

*14586* Vy se obelháváte, já ne!!! *35060*


 #28266 

| Předmět:
18.04.24 18:04:22 | #28261

Reakce na příspěvek #28252
*5730* *5730* (Pošťák má už po šichtě!) *27179*

*4568*
*27179* Pracujete pro Českou poštu?To Vás chválím *27179*| Předmět: RE:
18.04.24 18:38:26 | #28276 (1)
*3521*

 #28261