Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 693260x
Příspěvků:
35622

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Jsem velmi slabý, ale . . .
22.04.24 18:17:16 | #28941

*4347* Jsem velmi slabý, ale Bůh mi dává sílu, kdykoli ji potřebuji, a tak to málokdo ví! *4347*| Předmět: RE: Jsem velmi slabý, ale . . .
22.04.24 18:17:54 | #28942 (1)

*6904* BOHU BUDIŽ DÍKY. *6904*


 #28941 

| Předmět: Je to smutné!
22.04.24 17:49:13 | #28938

*14586* Je to smutné! *3456*

*3456* Lidé popisují Boha a nevěří, že žije! Chtějí se pouze zviditelnit. . . *14586*| Předmět: RE: Je to smutné!
22.04.24 17:50:25 | #28939 (1)

*27179* Ale i to je vůle Boží! *27179*


 #28938 

| Předmět: RE: RE: Je to smutné!
22.04.24 17:52:06 | #28940 (2)

*2* A tak se neberme tak vážně! *2* Jsme pouze "živými loutkami" ve hře Boží! *2*


 #28939 


| Předmět: Žijme v naději na nový život!
22.04.24 16:33:42 | #28927

*12694* Žijme v naději na nový život! *12694*| Předmět: RE: Žijme v naději na nový život!
22.04.24 16:55:18 | #28930 (1)

*12694* Bůh Stvořitel a Otec náš nás ani v tomto ohledu nezklame! *12694*


 #28927 

| Předmět: RE: RE: Žijme v naději na nový život!
22.04.24 16:56:13 | #28931 (2)

*12694* Tatínek nás miluje! *12694* *22063* *12694*


 #28930 


| Předmět:
22.04.24 16:05:39 | #28923
*9379* *10633*


| Předmět: RE:
22.04.24 16:31:38 | #28926 (1)

*3260* Skutečně se pohybujete v kanálech tak rád? *22640*


 #28923 


| Předmět:
22.04.24 16:04:37 | #28922

Zjevení 12:12 CSP
Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.”
*7137* Človíčkovo kamarádi byli vyhozeni z nebe teď tu v nebývale míře škodí lidem *6873*| Předmět: RE:
22.04.24 16:30:12 | #28925 (1)

Bratře! Už zase zlobíte!? Nehřešte na dobrotu Boží! *4502*


 #28922 

| Předmět: Víra nebo nevíra v Boha. . .
22.04.24 14:45:56 | #28919

*10736* Víra nebo nevíra v Boha z lidí lumpy nedělá! *10736*

*14586* Darebákem se může stát člověk v Boha věřící i člověk v Boha nevěřící! *3456*| Předmět: RE: Víra nebo nevíra v Boha. . .
22.04.24 14:46:54 | #28920 (1)

*35060* A o tom se ví skoro od počátku! *35060*


 #28919 

| Předmět: Jsme milované děti Boží!
22.04.24 14:30:11 | #28917

*16905* Jsme milované děti Boží! *9507*

(A jestli se někdo necítí být dítětem, tak ať si říká: "Jsem milovaným Božím stařečkem!" Nebo: "Jsem milovanou Boží stařenkou!" Nebo: "Jsem Bohem milovaný dospělý člověk!" Tím sice nepřestane být milovaným Božím dítětem, ale prokazatelně dokáže, jak bujnou dětskou představivost má.) *16217*| Předmět: RE: Jsme milované děti Boží!
22.04.24 14:31:37 | #28918 (1)

*12694* ANO, JSME MILOVANÉ DĚTI BOHA STVOŘITELE A OTCE SVÉHO! *12694*


 #28917 

| Předmět: RE: RE: Jsme milované děti Boží!
22.04.24 15:05:16 | #28921 (2)

Mluv za sebe. když chceš být dítě tak si buď dítě, ale měl by jsi mluvit v tom za sebe.


1  
 #28918 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsme milované děti Boží!
22.04.24 16:28:49 | #28924 (3)

*30410* Jistě víte, že o Vaše rady nestojím! Nemám k Vám důvěru!!! *4502*


 #28921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsme milované děti Boží!
22.04.24 16:43:47 | #28928 (4)

Naletěl jsi tomu že jsi dítě a mi k dítěti máme mít důvěru ?


 #28924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme milované děti…
22.04.24 16:54:11 | #28929 (5)

*11104* To jste převrátila! Človíček nemá důvěru k Vám! Cizí dospělí lidé dětem často ubližují! *4502*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #28928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme milované…
22.04.24 17:15:01 | #28932 (6)

Proč se vydáváš za dítě a za Krista zároveň ?


 #28929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme…
22.04.24 17:21:17 | #28933 (7)

Já jsem dítětem svého Otce! Už dávno nestárnu!!! *34694*

A Kristem jsem od svého stvoření - s tím nic nenadělám! *35093*

Vím, matu Vás, Vy vnímáte tělo, ve kterém žiji, ale nevnímáte mne!!! *27179*


 #28932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme…
22.04.24 17:23:42 | #28934 (8)

Tak si změň nick na DítěBoha a budeme hned vědět kdo jsi ve skutečnosti :-).


 #28933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 17:27:27 | #28936 (9)

Sama víte, že čárky a háčky se použít nedají! *4502*

Vy jste nikdy neviděla tatínka, jak má v náruči miminko a neslyšela, jak říká: "Toto je můj syn!"? *6574*

Já jsem dítě Boží a jsem i Syn Boží!!! *34027*


 #28934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 19:17:40 | #28953 (10)

Jenom že jsi starý dědek a lhát by jsi neměl.


 #28936 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 19:28:12 | #28954 (11)
*2161* *35242* *2160*

1  
 #28953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 17:47:06 | #28937 (9)

A oproti Vám jsem hrdý, že jsem vlastním Synem Boha Stvořitele a Otce svého!!! *34027*


 #28934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme…
22.04.24 17:24:32 | #28935 (7)

Tvrdíte, že ve Vás žije Bůh! Má ten Bůh možnost používat Vaše ústa a říkat lidem: "Já jsem Bůh!"? *2386*

Popřemýšlejte o tom! A zamyslete se i nad možnou reakcí lidí, kteří by to z Vašich úst slyšeli. *27179*


 #28932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme…
22.04.24 19:16:09 | #28952 (8)

Takovou pitomost neřekl ani Ježíš tak proč by jsem to měla říkat ja ?


 #28935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 19:30:28 | #28955 (9)

*6067* Já nevím, proč tu tvrdíte, že ve Vás žije Bůh!!! *12895*


 #28952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 19:57:14 | #28968 (10)

Ježíš to taky říkal: Otec ve mně.
A modlí se aby všichni byli jedno: jako Ty Otče ve mně, ja v nich oni v nás. (Jan 17/21-23))
A v 1. Jan 4 je napsané :
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16 Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
a v Efezským 4/6 je to taky napsané a tak proč by jsem tomu měla odporovat?
Co je psáno to je dáno.


 #28955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 20:01:44 | #28970 (11)

*4502* Ovšem je psáno i o ohnivém jezeře! O PEKLU. Vy věříte, že by náš milující Otec někoho trýznil a mučil na věky věků v pekle ohnivého jezera? *6578*


 #28968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 20:27:20 | #28974 (12)

No váš tam bude muset asi strčit neb v nebi se lhát nemůže a vy si porád něco vymýšlíte čímž lžete:-).


 #28970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 21:33:35 | #28975 (13)

*34031* BOŽÍ SPRAVEDLNOST EXISTUJE, ale nebojte se, i tato zlotřilá slova jsem Vám odpustil. *13842*


 #28974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 19:59:34 | #28969 (10)

A překroutil jste to, takto to nepíšu že ve mně žije, vy si porád něco vymýšlíte a překrucujete proč?


 #28955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 20:02:44 | #28971 (11)

Tak on je ve Vás mrtvý!? Kdo ho tam pohřbil? *6578*


 #28969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 20:25:50 | #28973 (12)

V Bibli je psáno ze je to Bůh živých, ale vy se vzpíráte Slovu Božímu a vymýšlíte si proč ?


 #28971 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 21:59:07 | #28976 (13)

*4502* Až tu budete chtít opět někoho ďábelsky podvést a obelhat, vyberte si někoho, kdo nezná celý obsah Bible jako Vy!!! Jste to Vy, kdo si tu vymýšlí! Proč to děláte? Proč popíráte pravdu o Živém Bohu!? Už jste mohla zjistit, že na Človíčka Vaše ďábelské lži neplatí! *4502*

Něco Vám z Bible odcituji, aby i ostatní poznali, jak tu lidem hanebně a beze studu lžete!!! *16360*

(Bible, Jozue 3:10)
A Jozue pokračoval: "POZNÁTE, ŽE UPROSTŘED VÁS JE ŽIVÝ BŮH. . ."

(Bible, Jeremjáš 10:10)
AVŠAK "HOSPODIN" (ŽIVÝ BŮH) JE BŮH PRAVÝ, ON JE BŮH ŽIVÝ A KRÁL VĚČNÝ. . .

(Bible, Daniel 6:27)
Vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před Danielovým Bohem a obávali se ho,
neboť on je BŮH ŽIVÝ a zůstává navěky. . .

(Bible, Přídavky k Danielovi 14:5)
Odpověděl mu: "Neuctívám modly udělané rukou, nýbrž ŽIVÉHO BOHA, který stvořil nebe i zemi a panuje nad vším tvorstvem."

  • *4502* Kajte se, Vy hříšná ženo posedlá "Světlonošem"!!! *4502*

 #28973 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 22:15:40 | #28983 (14)

Mk 12,27 Neníť Bůh mrtvých, ale Bůh živých. Protož vy velmi bloudíte.


 #28976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 22:16:25 | #28984 (15)

Mt 22,32 ‚Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘? On není Bohem mrtvých, ale živých!“


 #28983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 22:20:08 | #28986 (16)

L 20,38 Bůhť pak není mrtvých, ale živých, nebo všickni jsou jemu živi.


 #28984 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:18:08 | #28995 (17)

Změnila jste téma! Tvrdila jste, že v Bibli není nikde zmínka o Živém Bohu!!! *4502*

A já Vám dokázal, že se opět mýlíte! Vaši lež jsem vyvrátil. Kdy tu přestanete lidi ďábelsky podvádět? *4502*


 #28986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:23:46 | #28996 (18)

Takto jsem to nenapsala tak jak vy to píšete, zase si vymýšlíte tudíž lžete.


 #28995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:33:40 | #29001 (19)

*4585* ODPOUŠTÍM VÁM. *34027*


 #28996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:28:22 | #28997 (18)

O svoje lhaní a dˇ.podvádění se starejte neb to je tu stále aktuální a asi i na denním pořádku.


 #28995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:32:58 | #29000 (19)

*16266* ODPOUŠTÍM VÁM. *16266*


 #28997 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:12:10 | #28989 (15)

Ano, Živý Bůh, náš Otec, je Bohem živých! Před Bohem není žádný člověk mrtvý! Ani ten zesnulý! *17063*

Ale líbí se mi, jak vychytrale skrýváte své lži a podvody, i když Vám jsou dokázány!!! *27179*


 #28983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:16:38 | #28993 (16)

V čem lžu a v čem podvádím ?
*30644*


 #28989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:30:55 | #28998 (17)

Tvrdila jste, že se v Bibli nepíše o Živém Bohu!!! *4502*

Ale pozor, v originálních biblických "knihách" se nikde nepíše o Hospodinu!!! A už vůbec ne o "hospodince"! A já se divím, že to uměle vytvořené slovo "Hospodin" používáte, když jinde lpíte na každé maličkosti! *4502*

Slovo "JHVH" je vnímáno jako svaté Boží jméno! Nebo jako jedno ze svatých jmen Božích! *4502*

Slovo "JHVH" nelze přeložit jako slovo "Hospodin" jinak než rouhavě a bez úcty k Bohu Otci lidstva!!! *4502*

Slovo "JHVH" je nepřeložitelné - to Boží jméno je jedinečné a svaté! Ale dá se místo něj použít slovo BŮH nebo ŽIVÝ BŮH a je to v pořádku! Ale slovo "Hospodin" dělá z Boha člověka! A Bůh člověkem nebyl a není! *4502*

(Měníte snad lidem jejich jména? Předpokládám, že ne! A proč tedy měníte jméno Bohu Stvořiteli a Otci svému!? Vím, náš Otec používá různá jména, ale nikdy se lidem nepředstavil jako "Hospodin"!!!) *4502*


 #28993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:33:58 | #29002 (18)

Nenapsal jsem "že se v Bibli nepíše o Živém Bohu" jestli si myslíte že jo tak sem takový můj příspěvek dodejte.


 #28998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:38:30 | #29006 (19)

Vy víte, jak jste reagovala na můj příspěvek! *4502*

A ŽIVÝ BŮH, NÁŠ OTEC, TO VÍ TAKÉ. *13842*


 #29002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:39:04 | #29008 (20)

Co je ve vaši hlavě není tady v diskuzi.


 #29006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:40:21 | #29010 (21)
*2615*

 #29008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:37:15 | #29005 (18)

JHVH není originál, originál je יהוה.


 #28998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:39:39 | #29009 (19)

V pořádku, ale ten originál nemá význam slova "Hospodin"!!! *4502*


 #29005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:40:38 | #29011 (20)

To je snad jedno na co se to přeloží.


 #29009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:47:19 | #29013 (21)

Význam svatého Božího jména "JHVH" není významem slova "Hospodin"!!! *4502*


 #29011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:55:51 | #29019 (22)

Kdo dobře hospodaří tomu se dobře daří a to je význam jména božího.


 #29013 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:38:32 | #29007 (18)

Hospodin je v každé české Bibli.
Používám ale ráda tuto Bibli https://www.obohu.cz/bible/index.php?&k=Z&kap=116&styl=CSP&jhwh=ano
Umíš jenom lamentovat ?


 #28998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:45:23 | #29012 (19)

*4502* Ale není v originálních "knihách"! *4502*

*4502* A ani Ježíš před popravou slovo "Hospodin" nepoužíval. Používání toho slova si vynutili pokřtění lidé z pohanských národů, kteří začali počtem převyšovat pokřtěné židy! Pokřtění židé vnímali Boží jméno "JHVH" jako svaté i po svém křtu!!! *4502*


 #29007 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:54:50 | #29018 (20)

Proč nepoužíváte originál יהוה ?
JHVH je taky jenom překlad.


 #29012 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 22:18:53 | #28985 (14)

Vy tak leda nadávat a křivě obviňovat to Vám jde, to skončíte s takovouto písničkou v tom jezeru ohnivém, co jiného s Vámi?
Pro tokové zlosyny je stvořeno :-).


 #28976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 22:42:39 | #28987 (15)

Zjevení Janovo 21
27A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.


 #28985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:14:29 | #28991 (16)

*4585* Nebojte se, Vaše rouhání a Vaše lži nejsou neodpustitelné! *4585*


 #28987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:14:51 | #28992 (17)

(Tedy zatím!!!) *4502*


 #28991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:17:14 | #28994 (17)

Starejte se vy o svoje lži.


 #28991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:32:16 | #28999 (18)

*12694* ODPOUŠTÍM VÁM. *12694*


 #28994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 06:13:07 | #28990 (15)

ODPOUŠTÍM VÁM. *2351*


 #28985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.04.24 22:05:30 | #28979 (13)

*33792* ŽIVÝ BŮH, NÁŠ OTEC A PANOVNÍK, JE HODNÝ SLÁVY PO CELÉM SVĚTĚ. AMEN. *33792*


 #28973 

| Předmět: ❤️ ODPOUŠTĚJME SI. ❤️
22.04.24 11:32:40 | #28914

❤️ ODPOUŠTĚJME SI. ❤️| Předmět: RE: ❤️ ODPOUŠTĚJME SI. ❤️
22.04.24 13:03:12 | #28915 (1)

to známe...ty čertu dobře peklem se ti odmění *4186* *14967*


 #28914 

| Předmět: RE: RE: ❤️ ODPOUŠTĚJME SI. ❤️
22.04.24 14:22:46 | #28916 (2)

Byla jste v pekle? *14899* To by tu lidi zajímalo! *15250*

Nebo jste se k žádnému čertu nikdy dobře nechovala? *14586*


 #28915 

| Předmět: ❤️ PŘEJME SI NAVZÁJEM DOBRO! ❤️
22.04.24 11:31:19 | #28913

❤️ PŘEJME SI NAVZÁJEM DOBRO! ❤️

  • *15154* *15154* *15154* *12694* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: ❤️ MILUJME. ❤️
22.04.24 11:29:02 | #28912

❤️ MILUJME. ❤️