Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 669007x
Příspěvků:
34317

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Dobrou noc, lidé Bohu milí.
22.04.24 22:13:26 | #28982

*9177* Dobrou noc, lidé Bohu milí! Jste Bohem Otcem svým moc a moc milovaní! *4483*

  • *6665* *6665* *6665* *6665* *6665*


| Předmět: Opakuji:
22.04.24 22:09:47 | #28981

*33792* Opakuji: "Bůh je Živý Bůh!" Amen. *33792*
| Předmět:
22.04.24 22:05:27 | #28978

Moci kvůli andělů v Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy vždyť jako je že nás může taky už skrze žádnou všecko pak je z boha posuďte to sami sluší se aby se žena Kubou modlila se za helenou hlavou což pak vás sama příhoda neučí že pro že jsou dlouhé vlasy hanbou když to pro ženský vlasy jsou jí totiž daní jako závoj chce li někdo umíněně na tom trvat tomu říkám není to obličejem ani u nás ani v ostatních církvích Božích| Předmět: RE:
22.04.24 22:06:47 | #28980 (1)

*34041* Dobrý večer, bratře a příteli můj. *16217*


 #28978 

| Předmět: ČESKO = ZEMĚ BOŽÍ.
22.04.24 20:05:40 | #28972

ČESKO = ZEMĚ BOŽÍ. *4563*| Předmět: RE: ČESKO = ZEMĚ BOŽÍ.
22.04.24 22:02:29 | #28977 (1)

*14586* Asi proto je v Česku tolik lidí posedlých démony!!! Chtějí to zvrátit, ale to se jim nepodaří! *10736*


 #28972 

| Předmět: Bůh Tě nezklame!
22.04.24 19:43:59 | #28962

*3273* Bůh Tě nezklame! *5614*| Předmět: RE: Bůh Tě nezklame!
22.04.24 19:47:11 | #28963 (1)

*35292* Bůh Tě moc a moc miluje! *33792*

*6578* (Vím, pokřtění lidé to ostatním lidem tají, chtějí je donutit, aby se nechali pokřtít, aby je mohli vykořisťovat, ale Človíček to lidem neskrývá, že jsou Otcem milováni takoví, jací jsou!) *4585*


 #28962 

| Předmět: RE: RE: Bůh Tě nezklame!
22.04.24 19:48:16 | #28964 (2)

*30457* Živý Bůh je Tatínkem i Láskou všech lidí! *34027*


 #28963 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh Tě nezklame!
22.04.24 19:50:14 | #28965 (3)

*12694* Ano, Živý Bůh miluje všechny lidi v něj věřící i všechny lidi v něj nevěřící. *12694*


 #28964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh Tě nezklame!
22.04.24 19:51:56 | #28966 (4)

*4502* A to ani papež s kardinály a arcibiskupy nezmění! *33684*


 #28965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh Tě nezklame!
22.04.24 19:53:18 | #28967 (5)

*12694* BŮH JE VLASTNÍM MILUJÍCÍM OTCEM KAŽDÉHO ČLOVĚKA!!! *12694*


 #28966 

| Předmět: Láska k Bohu je Darem darů!
22.04.24 19:33:57 | #28956

*16266* Láska k Bohu je Darem darů! *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*


| Předmět: RE: Láska k Bohu je Darem darů!
22.04.24 19:34:33 | #28957 (1)
*29742* *29742* *29742* *9540* *29742* *29742* *29742*

 #28956 

| Předmět: RE: Láska k Bohu je Darem darů!
22.04.24 19:35:46 | #28958 (1)

*16266* Láska a úcta k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva je nejvyšším Božím požehnáním. *16266*


 #28956 

| Předmět: RE: RE: Láska k Bohu je Darem darů!
22.04.24 19:38:52 | #28959 (2)

*16266* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je naším jediným Živým Bohem navěky a navždy! *16266*

  • *1235* *1235* *5519* *1235* *1235*

 #28958 

| Předmět: RE: RE: RE: Láska k Bohu je Darem darů!
22.04.24 19:39:41 | #28960 (3)

*12694* Tak to prostě je! *12694*

  • *5519*

 #28959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Láska k Bohu je Darem…
22.04.24 19:42:01 | #28961 (4)

*12694* Bůh nás miluje! *12694*

  • *34027* *34027* *34027*

 #28960 

| Předmět: Člověče!
22.04.24 19:13:21 | #28950

(Člověče!) "Naději slož v Živého Boha.
Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Živého Boha!" *33792*

  • (Bible, Žalm 27:14)


| Předmět: RE: Člověče!
22.04.24 19:15:01 | #28951 (1)

*12694* Ano, důvěřuj našemu milovanému Tatínkovi! Pouze On je Bůh!!! *12694*


 #28950 


| Předmět: DÍKY BOHU.
22.04.24 19:06:12 | #28947

"Živý Bůh dává svému lidu sílu, Živý Bůh žehná svůj lid pokojem." *33792*

  • (Bible, Žalm 29:10-11)


| Předmět: RE: DÍKY BOHU.
22.04.24 19:08:07 | #28948 (1)

"Hlas Živého Boha je plný moci, hlas Živého Boha je plný důstojnosti." *34027*

  • (Bible, Žalm 29:4)

 #28947 

| Předmět: RE: DÍKY BOHU.
22.04.24 19:10:28 | #28949 (1)

"Živý Bůh je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného." *6904*

  • (Bible, Žalm 28:8)

 #28947 

| Předmět:
22.04.24 18:37:59 | #28944
*9090* *9090*


| Předmět: RE:
22.04.24 18:43:56 | #28946 (1)
*24154* *12907*

 #28944 

| Předmět:
22.04.24 18:28:58 | #28943

https://youtube.com/shorts/Ka2rI237FCk?si=_-bM-TfOJhkJ1u9s
*27179* Svou úlohu loutek plníte znamenitě *27179*| Předmět: RE:
22.04.24 18:41:16 | #28945 (1)

*5631* Málem bych Vás nepoznal - tu dvojroli s Vámi zahrál Bůh znamenitě! *30683*


 #28943