Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 715927x
Příspěvků:
36910

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: DOBRÁ ZPRÁVA OD OTCE:
20.05.24 07:07:21 | #33839

*33792* DOBRÁ ZPRÁVA OD OTCE: "MILUJI TĚ!" *33792*



| Předmět: RE: DOBRÁ ZPRÁVA OD OTCE:
20.05.24 07:09:04 | #33840 (1)

*33792* "Miluji každého člověka, a proto jsem právem i LÁSKOU nazýván!", je výrok Živého Boha! *33792*


 #33839 

| Předmět: RE: RE: DOBRÁ ZPRÁVA OD OTCE:
20.05.24 07:13:09 | #33841 (2)

"MILUJI TĚ!" "MILUJI VÁS VŠECHNY!"

*6904* Ano, to je ta nejlepší zpráva, kterou od Boha Stvořitele a Otce svého máme! *6904*


 #33840 

| Předmět: RE: RE: RE: DOBRÁ ZPRÁVA OD OTCE:
20.05.24 07:15:52 | #33842 (3)

*6578* *7266* *6578* "Dobrá zpráva" od pokřtěného panstva je jedna velká lež!!! *7266*


 #33841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: DOBRÁ ZPRÁVA OD OTCE:
20.05.24 07:17:23 | #33843 (4)

*6578* *22640* *6578* Křest na znamení pokání byl zneužit k útisku a vykořisťování lidstva!!! *6578*


 #33842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: DOBRÁ ZPRÁVA OD…
20.05.24 07:19:05 | #33844 (5)

*6578* *7266* *6578* KŘESŤANSTVÍ JE UŽ STOVKY LET V MOCI SATANA!!! *6578*


 #33843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DOBRÁ ZPRÁVA OD…
20.05.24 07:19:45 | #33845 (6)
*14586* *35060* *3456* *35060* *14586* *35060* *3456*

 #33844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DOBRÁ…
20.05.24 07:21:30 | #33846 (7)

*15154* *22971* *15154* Modleme se, aby Bůh Otec náš pokřtěným lidem odpustil jejich chamtivost. *3122*


 #33845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DOBRÁ…
20.05.24 07:22:56 | #33847 (8)

*15154* *22971* *15154* Modleme se, aby je náš milující Otec morálně a psychicky uzdravil. *3122*


 #33846 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:26:44 | #33848 (9)

*15154* *22971* *15154* Modleme se, aby Bůh Stvořitel a Otec náš odpustil pokřtěným lidem zneužívání jména Ježíše k uchopení moci nad lidmi, aby je mohli nelítostně vykořisťovat! *3122*


 #33847 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:27:44 | #33849 (10)

1. Janův 2, 23Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.


 #33848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:29:38 | #33851 (11)

Kterého Syna? Jsou nás miliardy!!! Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš má miliardy Synů a Dcer! *34694*


 #33849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:30:51 | #33852 (12)

Tohoto:
Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení.
Židům 9:12


 #33851 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:34:08 | #33854 (13)

*2* Ale se svou vlastní krví vstupují do "nejsvětější svatyně" všichni lidé!!! *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #33852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:42:52 | #33858 (14)

Mt 9,13 Jděte vy raději a učte se, co jest to: Milosrdenství chci a ne oběti.


 #33854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:49:16 | #33865 (15)

*14586* Proč tedy nejste milosrdná k našemu Otci? *3456*


 #33858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:52:31 | #33867 (16)

Už si zase vymýšlíš a lžeš ?


 #33865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:54:47 | #33871 (17)

*4585* ODPOUŠTÍM VÁM. *4585* Odpouštím Vám ve jménu Boha Stvořitele a Otce lidstva! *34089*


 #33867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:32:33 | #33853 (11)

(P.S. Kdo popírá, že Stvořitel je vlastním milujícím Otcem všech Synů a Dcer Božích, ze kterých je lidstvo složeno, nemá lásku ani úctu k Bohu Stvořiteli a Otci svému!) *4502*


1  
 #33849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:36:30 | #33855 (12)

J 1,14 To Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


 #33853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:41:41 | #33857 (13)

*34694* PŘEBÝVÁM MEZI VÁMI FYZICKY I DUCHOVNĚ, ALE VEŠKERÁ SLÁVA PATŘÍ MÉMU TATÍNKOVI, KTERÝ JE JEDNÝM ŽIVÝM BOHEM MÝM I VAŠÍM. NEROUHEJTE SE TEDY! *4502*

*4502* PLNÝ MILOSTI A PRAVDY JE POUZE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ, KTERÉMU SE NIKDO Z NÁS NEVYROVNÁ. *4502* POHANSKÝ KULT OSLAVUJÍCÍ NAŠEHO BRATRA JEŽÍŠE NA ÚKOR NAŠEHO MILUJÍCÍ OTCE JE ĎÁBELSKY ODPORNÝ A HNUSNÝ! *6578*


 #33855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:43:50 | #33860 (14)

O už Vám zase bublá slovník :-).
Dejte si studený obklad na čelo :-).


1  
 #33857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:46:52 | #33863 (15)

*6578* A u Vás se projevuje rétorika démonů!!! *6578*


 #33860 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:53:33 | #33869 (16)

Křiváku křivej, lžeš a pomlouváš.


 #33863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:55:39 | #33872 (17)

*12694* *15154* *22063* *15154* *12694* ODPOUŠTÍM VÁM I TATO ZLÁ SLOVA. *34027*


 #33869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:45:46 | #33862 (14)

*34031* BOHU STVOŘITELI A OTCI LIDSTVA SLOUŽÍME VŠICHNI. SLOUŽÍ MU I JEŽÍŠ A MUHAMMAD. A OBA MU SLOUŽÍ VĚRNĚ A ODDANĚ. OBA MAJÍ K TATÍNKOVI LÁSKU A ÚCTU. *33792*


 #33857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:56:10 | #33873 (15)

Zj 22,3 Bude tam trůn Boží a Beránkův;


 #33862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:58:43 | #33875 (16)

*27179* Omyl, je tam trůn mého a našeho Tatínka i trůn můj! *27179*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #33873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 08:04:26 | #33877 (17)

To se tak moc nemáš rád že se vydáváš za někoho jiného ?


 #33875 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 08:05:31 | #33878 (18)

*34694* Človíček má rád Tatínka i sebe! *34027*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #33877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 08:08:07 | #33880 (19)

Matouš 24
3 A když se posadil na hoře Olivetské, přistoupili k němu učedlníci jeho soukromí, řkouce: Pověz nám, kdy to bude, a která znamení budou příchodu tvého a skonání světa?
4 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás žádný nesvedl.
5 Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé.

23 Tehdy řekl-li by vám kdo: Aj, tutoť jest Kristus, anebo tamto, nevěřte.
24 Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak aby v blud uvedli, (by možné bylo,) také i vyvolené.


 #33878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 08:11:31 | #33883 (20)

*35060* PROČ JSTE TEDY FALEŠNÁ? *14586*

*35060* Proč neuznáváte, že Pánem a Králem lidstva je Bůh Stvořitel a Otec náš? *14586*


 #33880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 08:13:28 | #33885 (21)

Proč mně zase křivě obviňuješ?


 #33883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 08:16:07 | #33887 (22)

*4502* Kdy jste tu napsala něco hezkého o našem milujícím Otci? Nikdy!!! *4502*

*14586* Neustále tu lidem místo Otce vnucujete Ježíše!!! A to je k Otci velmi neuctivé! *3456*


 #33885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 08:17:20 | #33889 (23)

Zase křivé obvinění.


 #33887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 08:24:41 | #33899 (24)

*14586* Proč se pořád tak pyšně obelháváte? *3456*


 #33889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 17:31:08 | #34004 (25)

To ty jsi ten co mne tu z kdečeho křivě obviňuje, nemáš dobou povahu, měl by jsi se sebou něco dělat.


 #33899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 17:37:02 | #34008 (26)

*14586* Ano, myslela jste si, že mě obelstíte a nyní se mě proto snažíte alespoň pomlouvat. *3456*


 #34004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 18:39:04 | #34036 (27)

Překroutit umíte kde co.


 #34008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 18:43:41 | #34041 (28)

Z tak nečestným člověkem jako je zdejší Milan je asi marné ztrácet čas.


 #34036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 18:54:10 | #34045 (29)

*35239* Někde jsem četl: "Nesuďte, abyste nebyli souzeni!" *2351*


 #34041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 17:40:09 | #34009 (26)

*35060* O co se Vám vlastně jedná? Proč Vám tolik moc vadí, že jsem Člověk Syn Boží? *14899*


 #34004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 18:40:10 | #34037 (27)

Tak že Vám to připomenu:
Napsal jste o sobě:
SynBoha Uživatel je online | Předmět: RE: RE: Líbí se mi humor ateistů!!!
před 5 hodinami | #34002
Reakce na příspěvek #34001
*12694* *15154* *22063* *15154* *12694*
Ano, Človíček je vlastní Synem Boha Stvořitele a Otce lidstva! Synem prvorozeným!!!

*15154* (Kristus) *15154*


 #34009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:04:52 | #34054 (28)

*2* A proč Vám to tolik moc vadí? *2*

*4502* Kajte se a nehrajte si tu na světici!!! *4502*


 #34037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:07:31 | #34058 (29)

..protože si vymýšlíš blbosti a není z tebou potom možná rozumná řeč..

To ty si nehraj na prvorozoného Boha Otce.


 #34054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:25:16 | #34083 (30)
*2615*

 #34058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 08:16:53 | #33888 (21)

V Bibli je to takto :
Ř 1,7 Všechněm, kteříž jste v Římě, milým Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Ř 15,6 Abyste jednomyslně jedněmi ústy oslavovali Boha a Otce Pána našeho Jezukrista.
1K 1,3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
1K 8,6 Ale my máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my v něm, a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze něhož všecko, i my skrze něho.
2K 1,2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
Ga 1,3 Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Jezukrista,
Ef 1,2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
Ef 6,23 Pokoj budiž vám bratřím, a láska s věrou, od Boha Otce a Pána Jezukrista.
Fp 1,2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
Ko 1,2 Těm, kteříž jsou v městě Kolossis, svatým a věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.


 #33883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 08:28:54 | #33902 (22)

*34027* Jediným Pánem Ježíše i jediným Pánem mým je Bůh Stvořitel a Otec náš a nikdo jiný!!! *34027*


 #33888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 08:14:16 | #33886 (20)

*14586* Kde se ve Vás bere ta ďábelská neúcta k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva? *3456*

*4502* Naším jediným Bohem a Panovníkem je náš Otec a nikdo jiný!!! *4502*


 #33880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 08:18:11 | #33891 (21)

Vypláchni si ústa a očisti si klávesnici.


 #33886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 08:23:58 | #33897 (22)

*35060* ODPOUŠTÍM VÁM. *4585*


 #33891 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:28:13 | #33850 (10)

*12694* *15154* *22971* *15154* *12694* Modleme se za nás všechny hříšné lidi "věřící" i "nevěřící"! *3122*


 #33848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:36:46 | #33856 (11)

*15154* *22971* *15154* A modleme se i za ženu s přezdívkou "kroky"! (Jedná.li se skutečně o ženu!) *3122*


 #33850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:44:47 | #33861 (12)

Ty se modli raději za sebe.


 #33856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 07:48:14 | #33864 (13)

*15154* *22971* *15154* Nejsem sobec, oproti Vám přeji MILOST BOŽÍ našeho Otce lidem všem! *34027*


 #33861 

| Předmět: LÁSKA
20.05.24 06:35:07 | #33826

*12694* LÁSKA *12694*

*4502* Láska není pouze pro vyvolené! *4511*



| Předmět: RE: LÁSKA
20.05.24 06:37:04 | #33827 (1)

*32836* Láska je darem Božím pro celé lidstvo! *8161*


 #33826 

| Předmět: RE: RE: LÁSKA
20.05.24 06:42:00 | #33828 (2)

*15154* *22063* *15154* Láskou v srdci Bůh Otec náš obdaroval lidi už při jejich početí. A u novorozenců ta úžasná láska vyzařuje SVATÝM SVĚTLEM v jejich očích. . . *2341*


 #33827 

| Předmět: RE: RE: RE: LÁSKA
20.05.24 06:44:10 | #33829 (3)

*4502* Jakou lepší "dobrou zprávu" tedy pokřtění lidé sebezničujícím způsobem stále hledají? *14586*


 #33828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: LÁSKA
20.05.24 06:46:22 | #33830 (4)

*12694* Bůh Stvořitel a Otec náš přece miluje každého člověka! Tedy i je!!! KŘTEM SI SPÍŠ NAVZÁJEM UBLIŽUJÍ, protože to vede k útisku a vykořisťování jedněch druhými! *35060*


 #33829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: LÁSKA
20.05.24 06:52:30 | #33831 (5)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Popletl jsem to a omlouvám se! Jednalo se o nevinnou mladou ženu a ne o nevinné malé dítě!


 #33830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LÁSKA
20.05.24 06:55:39 | #33832 (6)

To byla žena, ne dítě.


 #33831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LÁSKA
20.05.24 07:02:47 | #33837 (7)

*14586* Omlouvám se, máte pravdu, jednalo se o nevinnou mladou ženu! (Já si pamatoval ty malé děti, kterých tam bylo požehnaně!) *3456*


 #33832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LÁSKA
20.05.24 07:05:29 | #33838 (8)

*14586* Nejsem bezchybný, jsem člověkem. *3456*


 #33837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LÁSKA
20.05.24 06:56:49 | #33833 (6)

*7266* KŘEST LIDI ĎÁBELSKY NIČÍ - TO PROSTĚ POKŘTĚNÍ LIDÉ UŽ NEMOHOU UTAJIL. (Doba, kdy mohli pokřtění "hodnostáři" pravdomluvné a Boha milující lidi upalovat na hranicích je pryč!!!) *7266*


 #33831 

| Předmět: Bůh nás miluje i dnes!
20.05.24 06:25:12 | #33820

*6904* Bůh nás miluje i dnes! *34027*



| Předmět: RE: Bůh nás miluje i dnes!
20.05.24 06:26:53 | #33821 (1)

*6904* A tuto dobrou zprávu by lidé vědět měli a proto ji tu opakuji: "Bůh nás miluje i dnes!" *34027*


 #33820 

| Předmět: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
20.05.24 06:28:06 | #33822 (2)

*6904* Žádná lepší zpráva pro lidstvo neexistuje! BŮH NÁS MILUJE I DNES. *34027*


 #33821 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
20.05.24 06:30:26 | #33823 (3)

*33792* ANO, TO JE TA DOBRÁ ZPRÁVA, KTEROU SI MĚLI VŠICHNI LIDÉ NAVZÁJEM RADOSTNĚ PŘEDÁVAT: "BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ NÁS MILUJE NEUSTÁLE!" *33792*


 #33822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
20.05.24 06:31:05 | #33824 (4)
  • *12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #33823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje i…
20.05.24 06:33:23 | #33825 (5)

*15154* *22063* *15154* BŮH JE NAŠÍM MILUJÍCÍM TATÍNKEM. *34027*

*16905* (P.S. A jednou si to uvědomí i pokřtění lidé, že Bůh miluje nás všechny!!!) *9507*


 #33824 


| Předmět: Dobré ráno!
20.05.24 06:21:43 | #33817

*6999* Dobré ráno! *5114*



| Předmět: RE: Dobré ráno!
20.05.24 06:23:08 | #33818 (1)

*29742* *9540* *29742* Sluníčko je na obloze, to se lidem žije blaze! *6084*


 #33817 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno!
20.05.24 06:23:54 | #33819 (2)

*16266* Lásku Vám a mír s Vámi všemi! *16266*


 #33818 

| Předmět: Jen hlupák hledá změnu, . . .
19.05.24 21:01:44 | #33810

*27179* Jen hlupák hledá změnu, když je šťastný a spokojený! *27179*

*27179* Touha po větším štěstí je navíc i bláznovstvím! *27179*



| Předmět: RE: Jen hlupák hledá změnu, . . .
19.05.24 21:03:28 | #33811 (1)

*15154* *22063* *15154* Tatínek miluje i mne a já to vím! Raduji se z toho! A stačí mi to ke štěstí. . . *34027*


 #33810 

| Předmět: RE: RE: Jen hlupák hledá změnu, . . .
19.05.24 21:06:44 | #33812 (2)

*6578* A jestli někomu život v Lásce Boží nestačí, a to je pro mne naprosto nepochopitelné, čeká ho bolestná a trnitá cesta za přeludem! *14586*


 #33811 

| Předmět: RE: RE: RE: Jen hlupák hledá změnu, . .…
19.05.24 21:08:31 | #33813 (3)

*12694* *15154* *22063* *15154* *12694* Já si v Lásce Boží svého milovaného Tatínka "lebedím"! *34027*


 #33812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jen hlupák hledá změnu,…
19.05.24 21:14:34 | #33814 (4)
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*

 #33813 

| Předmět:
19.05.24 19:06:53 | #33807

Slepá víra, ať v kteréhokoli Boha, život příliš nezmění. Ale porozumět věcem, které se dějí, život změní dramaticky.



| Předmět: RE:
19.05.24 20:55:47 | #33808 (1)

*27179* To jste neodhadla, roztomilá ženo, já Boha Stvořitele a Otce svého osobně znám! U mne to není o víře! U mne to je o vzpomínkách a o každodenní komunikaci s Tatínkem! *27179*

*27179* Navíc! Rozumnost rozumných je bláznovstvím! *27179* PROČ BYCH MĚL VYPADAT JAKO JEŠTĚ VĚTŠÍ BLÁZEN? *27179* Navíc mi můj styl života vyhovuje. Jsem šťastný a mám ze života radost. *27179*


 #33807 

| Předmět: RE: RE:
19.05.24 22:09:27 | #33815 (2)

Človíčku...vy až dostanete rozum...tak já se snad radostí zblázním *23266* *27179* dobrou ))


 #33808 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.05.24 06:18:43 | #33816 (3)

*6904* Dostal jsem dar LÁSKY a jsem za to Tatínkovi vděčný! *6904*

*34091* Dary rozumu má pro jiné lidi a já jim nezávidím! Rozumní lidé to nemají lehké! *33902*


 #33815 

| Předmět: RE:
19.05.24 20:58:33 | #33809 (1)

*12694* Žiji v Lásce Boží svého a našeho milujícího Tatínka! A žiji v Tatínkově Lásce poklidně. *12694*


 #33807 

| Předmět: Přeji Vám: "Dobrý večer!"
19.05.24 18:42:04 | #33806
*13845* *23655* *13842*


| Předmět: Ano, Bůh nám vládne!
19.05.24 18:26:57 | #33799

*17063* Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš nám vládne! *17063*



| Předmět: RE: Ano, Bůh nám vládne!
19.05.24 18:28:19 | #33800 (1)

*17063* Ano, náš Otec vládne i Ježíšovi a Muhammadovi! A VLÁDNE I SATANOVI A DÉMONŮM. *17063*


 #33799 

| Předmět: RE: Ano, Bůh nám vládne!
19.05.24 18:29:43 | #33801 (1)

*17063* Bůh Stvořitel a Otec náš má absolutní moc nad veškerým tvorstvem! *17063*


 #33799 

| Předmět: RE: RE: Ano, Bůh nám vládne!
19.05.24 18:30:40 | #33802 (2)
*12694* *33692* *15154* *13842* *15154* *33692* *12694*

 #33801 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, Bůh nám vládne!
19.05.24 18:34:11 | #33803 (3)

*13842* Ano, Duch Panovníka, mého a našeho jediného Živého Boha, je nade mnou! *13842*


 #33802 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, Bůh nám vládne!
19.05.24 18:36:04 | #33804 (4)

*8734* Človíček je věrným a Otci láskyplně oddaným Božím služebníkem! *2351*


 #33803 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Bůh nám vládne!
19.05.24 18:37:59 | #33805 (5)

*24611* Člověk Syn Boží je Tatínkovým miláčkem! *34027*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #33804 

| Předmět: Bůh svou sílu nedává najevo!
19.05.24 18:08:24 | #33790

*4502* Bůh Stvořitel a Otec náš svou sílu nedává moc najevo, nazvu-li to tak, ale i planetu Zemi by dokázal zničit okamžitě! A nikdo by mu v tom nemohl zabránit. A tak Tatínka raději moc neprovokujte!!! *4502*



| Předmět: RE: Bůh svou sílu nedává najevo!
19.05.24 18:11:27 | #33791 (1)

*34089* BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ MÁ VEŠKEROU MOC V NEBI I NA ZEMI, A TAK SI ODPUSŤTE SVÉ ROUHAVÉ ÚVAHY O TOM, ŽE TUTO MOC MÁ SYN ČLOVĚKA ZVANÝ JEŽÍŠ KRISTUS! *4502*


 #33790 

| Předmět: RE: RE: Bůh svou sílu nedává najevo!
19.05.24 18:12:46 | #33792 (2)

*4502* Už slovo "Kristus" dokládá, že Ježíš je člověkem a ne Bohem!!! *4502*


 #33791 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh svou sílu nedává najevo!
19.05.24 18:14:01 | #33793 (3)

*6904* Ježíš je naším milovaným bratrem a přítelem, to ano, ale naším Panovníkem je pouze náš Otec! *6904*


 #33792 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh svou sílu nedává…
19.05.24 18:18:11 | #33794 (4)

*6578* Tvrzení, že náš Otec už žádnou moc nemá a že ji má Ježíš, je lež! Ďábelská lež!!! *6578*


 #33793 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh svou sílu…
19.05.24 18:20:24 | #33795 (5)

*12694* Už brzy Bůh Otec náš lidem ukáže, kdo je v celém vesmíru Pánem, Králem a Panovníkem!!! *12694*


 #33794 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh svou sílu…
19.05.24 18:22:02 | #33796 (6)

*6578* (P.S. Pokřtění hodnostáři z toho pravděpodobně zešílí strachem!!!) *6578*


 #33795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh svou…
19.05.24 18:23:50 | #33797 (7)

*6578* Ani vůdcům v Izraeli nebude do smíchu!!! *6578*


 #33796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh svou…
19.05.24 18:25:08 | #33798 (7)

*6578* A panika nastane i mezi muslimy!!! *6578*


 #33796 

| Předmět: Nepokoušejme Boha Otce svého!
19.05.24 17:27:18 | #33783

*4502* Nepokoušejme Boha Otce svého! *14586*



| Předmět: RE: Nepokoušejme Boha Otce svého!
19.05.24 17:28:05 | #33784 (1)

*4502* A nepokoušejme ani sami sebe! *35060*


 #33783 

| Předmět: RE: RE: Nepokoušejme Boha Otce svého!
19.05.24 17:29:20 | #33785 (2)

*12694* Bůh Otec náš je čestný a poctivý! Snažme se být v tomto ohledu jako on! *17063*


 #33784 

| Předmět: RE: RE: RE: Nepokoušejme Boha Otce…
19.05.24 17:30:43 | #33786 (3)

*12694* Dělejme Tatínkovi jen a jen radost. *34027*


 #33785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nepokoušejme Boha Otce…
19.05.24 17:31:51 | #33787 (4)

*12694* Žijme láskyplně, mírumilovně, čestně a poctivě. . . *12694*


 #33786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nepokoušejme Boha…
19.05.24 17:32:32 | #33788 (5)

*12694* Vždyť jsme Boží lidé! *34027*


 #33787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nepokoušejme…
19.05.24 17:33:53 | #33789 (6)
*30806* *30758* *30806* *30758* *30806* *30758* *30806*

 #33788