Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 865329x
Příspěvků:
43658

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Tato diskuze je Boží!
20.05.24 08:56:23 | #33927

*14970* Tato diskuze je Boží. *14970*| Předmět: RE: Tato diskuze je Boží!
20.05.24 08:57:56 | #33928 (1)
*28958* *30623* *28958* *30623* *28958* *30623* *28958*

 #33927 

| Předmět: RE: RE: Tato diskuze je Boží!
20.05.24 08:59:09 | #33929 (2)

*14970* V této diskuzi je láska a úcta k Bohu živá. *14970*


 #33928 

| Předmět: RE: RE: RE: Tato diskuze je Boží!
20.05.24 08:59:54 | #33930 (3)
*30623* *28958* *30623* *28958* *30623* *28958* *30623*

 #33929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Tato diskuze je Boží!
20.05.24 09:01:14 | #33931 (4)

*14970* Pro Človíčka je Bůh milujícím Tatínkem lidstva! *14970*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #33930 

| Předmět:
20.05.24 08:51:09 | #33923

*28079* Etika byla lepší tady je to pořád stejné vymyslete jinou diskuzí na jiné téma
*9436*| Předmět: RE:
20.05.24 08:52:40 | #33926 (1)

*6904* Tady mi je hezky! *6904*


 #33923 

| Předmět: RE: RE:
20.05.24 13:30:07 | #33986 (2)

Pracuješ taky občas a nebo děláš kostelníka bez pracovní doby? Tvé příspěvky se tu objevují v průběhu celého dne. *6561*


 #33926 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.05.24 13:35:04 | #33992 (3)

*8734* Já mám v současnosti věčné prázdniny! *6084*


 #33986 

| Předmět:
20.05.24 08:49:24 | #33921
*31032* *2351* *31032*


| Předmět: RE:
20.05.24 08:51:58 | #33925 (1)
*7668* *7668* *29742* *9540* *29742* *7668* *7668*

 #33921 

| Předmět:
20.05.24 08:48:37 | #33919
*2879* *2879*
*2351* *2351*


| Předmět: RE:
20.05.24 08:51:12 | #33924 (1)

*12694* *15154* Bůh Otec náš miluje i Vás! *15154* *12694*


 #33919 

| Předmět:
20.05.24 08:48:05 | #33918
*2892*
*17341*


| Předmět: RE:
20.05.24 08:50:38 | #33922 (1)
*16266* *30383* *4437* *30383* *16266*
  • *30623* Mír s Vámi. *30623*

 #33918 

| Předmět:
20.05.24 08:47:29 | #33916
*2892*
*2351*


| Předmět: RE:
20.05.24 08:49:20 | #33920 (1)

*32235* Zdravím Vás! A přeji Vám láskyplný den. *6904*


 #33916 

| Předmět: Bůh je náš Pán!
20.05.24 08:43:21 | #33912

*33792* Bůh je náš Pán! *33792*| Předmět: RE: Bůh je náš Pán!
20.05.24 08:43:56 | #33913 (1)

*33792* Bůh je náš Král. *33792*


 #33912 

| Předmět: RE: RE: Bůh je náš Pán!
20.05.24 08:44:33 | #33914 (2)

*33792* Bůh je náš Panovník! *33792*


 #33913 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je náš Pán!
20.05.24 08:45:34 | #33915 (3)

(P.S. A i vzkříšený, v nebi žijící Ježíš to ví a ctí!) *17063*


 #33914 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je náš Pán!
20.05.24 08:48:02 | #33917 (3)

*6578* Lidé, co to popírají, jsou posedlí démony nebo patří mezi ateisty! *6578*


 #33914 

| Předmět: Lidstvu nevládne Ježíš ani Muhammad.
20.05.24 08:30:47 | #33903

*4502* Lidstvu nevládne Ježíš ani Muhammad. *4502*| Předmět: RE: Lidstvu nevládne Ježíš ani Muhammad.
20.05.24 08:31:32 | #33904 (1)

*33792* Celému lidstvu vládne Bůh Stvořitel a Otec náš!!! *33792*


 #33903 

| Předmět: RE: RE: Lidstvu nevládne Ježíš ani…
20.05.24 08:32:55 | #33905 (2)

*33770* Bůh Stvořitel a Otec náš je jediným Panovníkem židů, křesťanů, muslimů a všech ostatních! *34027*


 #33904 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidstvu nevládne Ježíš ani…
20.05.24 08:34:05 | #33906 (3)

*6904* Bůh Stvořitel a Otec náš je jediným Panovníkem Ježíše, Muhammada i Satana a démonů!!! *34027*


 #33905 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidstvu nevládne Ježíš…
20.05.24 13:32:16 | #33988 (4)

Co různých církví, tolik různých vybájených bohů. Dokonce tyto skupiny mezi sebou vedly války. *1060*


 #33906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvu nevládne…
20.05.24 13:39:08 | #33995 (5)

*4502* Mýlíte se. U židů, křesťanů a muslimů uctívají Živého Boha! (Pokřtění lidé si ho sice pohansky roztrojili do tří osob, ale oni zmoudří.) Jedná se o miliardy lidí. *17063*

Pravda, vedli a vedou mezi sebou války! Chtějí si ostatní podmanit, aby je mohli vykořisťovat. *14586*


 #33988 

| Předmět: RE: Lidstvu nevládne Ježíš ani Muhammad.
20.05.24 08:35:17 | #33907 (1)

*6578* *7266* *6578* Snaha povyšovat Ježíše nad Boha Stvořitele a Otce lidstva je dílem Satana!!! *6578*


 #33903 

| Předmět: RE: RE: Lidstvu nevládne Ježíš ani…
20.05.24 08:36:42 | #33908 (2)

*14586* Satan má zájem, aby lidé Otce zradili a opustili, aby mohl tvrdit, jak my lidé jsme nevděční! *3456*


 #33907 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidstvu nevládne Ježíš ani…
20.05.24 08:37:38 | #33909 (3)

"O TOM JE CELÁ TATO OTCOVA BOŽÍ HRA O DOBRU A ZLU."


 #33908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidstvu nevládne Ježíš…
20.05.24 08:39:02 | #33910 (4)

*8734* Ale Človíček Tatínka neopustí! Človíček Tatínka miluje! *22063*


 #33909 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidstvu nevládne Ježíš ani…
20.05.24 13:33:43 | #33990 (3)

Tvoje fantazie je opravdu bujná. Bůh, satan, vodník samé pohádkové bytosti. *251*


 #33908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidstvu nevládne Ježíš…
20.05.24 13:40:03 | #33997 (4)

Vodník je Váš! Pohádkářem jste tu Vy! *2*


 #33990 


| Předmět: Stvořitel je naším jediným Bohem!
20.05.24 08:07:15 | #33879

*12694* Stvořitel je naším jediným Bohem! *12694*| Předmět: RE: Stvořitel je naším jediným Bohem!
20.05.24 08:08:24 | #33881 (1)

*12694* Stvořitel je Panovníkem veškerého tvorstva i celého lidstva včetně Ježíše a Muhammada!!! *12694*


 #33879 

| Předmět: RE: RE: Stvořitel je naším jediným…
20.05.24 08:09:24 | #33882 (2)

*12694* Bůh Stvořitel a Otec náš má veškerou moc na nebi i na zemi. *12694*

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #33881 

| Předmět: RE: RE: RE: Stvořitel je naším jediným…
20.05.24 13:35:49 | #33993 (3)

Tak že je zodpovědný také za války, nemoci a veškeré pohromy lidstva? To snad nemyslíš vážně. Když už si vymýšlíš pohádkové bytosti, tak jimi nestraš děti. *1060*


 #33882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Stvořitel je naším…
20.05.24 13:41:18 | #33998 (4)

*34694* Ano, děje se vůle Boží! BŮH MÁ ABSOLUTNÍ PRÁVO ŘÍDIT CHOD DĚJIN LIDSTVA. *13842*


 #33993 

| Předmět: RE: RE: Stvořitel je naším jediným…
20.05.24 08:12:45 | #33884 (2)

Ž 2,7 Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.
Sk 13,33 splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše; vždyť je o něm psáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.‘
Žd 1,5 Komu kdy z andělů Bůh řekl: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!‘
Žd 5,5 Ani Kristus se k němu sám nepovznesl. Ustanovil ho Bůh, když mu řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.“


 #33881 

| Předmět: RE: RE: RE: Stvořitel je naším jediným…
20.05.24 08:18:04 | #33890 (3)

*27179* Já jsem to! Ale nejmenuji se Ježíš!!! Človíček je prvorozeným Synem Božím. . . *27179*


 #33884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Stvořitel je naším…
20.05.24 08:19:28 | #33892 (4)

Vyvyšuješ se nad Ježíše Krista.


 #33890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Stvořitel je naším…
20.05.24 08:22:21 | #33895 (5)

Ne!!! My všichni lidé si jsme rovni!!! *4502*

A navíc! *4502*

Ježíš = Syn Člověka!

Človíček = Člověk Syn Boží!

A přesto pravím: "My všichni lidé si jsme v Lásce Boží rovni! Amen." *34041*


 #33892 

| Předmět: RE: RE: RE: Stvořitel je naším jediným…
20.05.24 08:19:48 | #33893 (3)

*34975* Znala jste "totalitní" Rudé Právo? Tam také mixovali pravdu a lež tak, aby lidi svedli na scestí!!! *35060*


 #33884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Stvořitel je naším…
20.05.24 08:21:18 | #33894 (4)

To ty svádíš lidi na scestí když se vydáváš za prvorozeného Syna.


 #33893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Stvořitel je naším…
20.05.24 08:22:54 | #33896 (5)

*2* Já jím jsem. *2*


 #33894 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Stvořitel je…
20.05.24 08:24:01 | #33898 (6)

Než s mluvkou a z hlupákem to raději: Mějte se:-).


 #33896 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Stvořitel…
20.05.24 08:25:22 | #33900 (7)

*3775* Šťastnou cestu! *3775*

  • *5519*

 #33898 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Stvořitel…
20.05.24 08:42:11 | #33911 (7)

*4585* A nebojte se, sestro, opět jsem Vám Vaše zlá a prokazatelně neláskyplná slova odpustil. *4585*


 #33898 

| Předmět: RE: RE: RE: Stvořitel je naším jediným…
20.05.24 13:37:52 | #33994 (3)

To snad nemyslíš vážně. Oplodnit tolik žen a podílet se na jejich dětech není ani v boží moci. Tolik spermií nemá. *6561*


 #33884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Stvořitel je naším…
20.05.24 13:42:15 | #33999 (4)

*14586* Vy jste trochu zaostalý, co!? *3456*


 #33994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Stvořitel je naším…
22.05.24 21:33:58 | #34700 (5)

Vy tu píšete o tom, že je bůh Vašim otcem. *30758*


 #33999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Stvořitel je…
22.05.24 21:43:18 | #34709 (6)

*260* Ano, Bůh je mým Stvořitelem i mým Otcem! (Je skutečně mým vlastním milovaným Tatínkem!) *34027*


 #34700 


| Předmět: Máme jednoho Boha! Našeho Otce!
20.05.24 07:50:33 | #33866

*33770* Máme jednoho Boha! Našeho milujícího Otce! *6904*| Předmět: RE: Máme jednoho Boha! Našeho Otce!
20.05.24 07:53:18 | #33868 (1)

*14586* A odmítá-li to žena s přezdívkou "kroky" respektovat, je to její hřích! Ale Vy si dejte na její démonské nauky pozor a zůstaňte v lásce a úctě k Bohu Stvořiteli a Otci svému! *17063*


 #33866 

| Předmět: RE: RE: Máme jednoho Boha! Našeho Otce!
20.05.24 07:54:19 | #33870 (2)

Už zase fantazíruješ bludy a lži ?


1  
 #33868 

| Předmět: RE: RE: RE: Máme jednoho Boha! Našeho…
20.05.24 07:56:24 | #33874 (3)

*33770* ODPOUŠTÍM VÁM VE SVÉM SRDCI. *8164*


 #33870 

| Předmět: RE: RE: RE: Máme jednoho Boha! Našeho…
20.05.24 13:39:46 | #33996 (3)

Docela by mně zajímalo kolik mu je roků. *2686* Mentálně odhaduji tři ale to by tak dobře nezvládal gramatiku. *366*


 #33870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Máme jednoho Boha!…
20.05.24 13:43:06 | #34000 (4)

*27179* I Vy vtipálku! *27179*


 #33996