Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 702786x
Příspěvků:
36191

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Církev?
21.05.24 07:38:55 | #34178

Církev? *6578*

Církev je tlupa lidí ovládaná bezcitnými, moci chtivými, chamtivými a lakomými církevními hodnostáři! *7266*

Připomenu Vám toto: *16360* (Bible, Matouš 19:21)

Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co Ti patří, ROZDEJ CHUDÝM, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."

*6578* Ano, církev Ježíše nenásleduje!!! Církev na svých nekřesťanských pokladech lpí. . . *6578*| Předmět: RE: Církev?
21.05.24 07:42:58 | #34181 (1)

*7266* Církev Bohu neslouží! *14586* Církev existenci Boha zneužívá k vykořisťování lidstva! *7266*

 • CÍRKEV SLOUŽÍ SATANOVI A DÉMONŮM VŠEHO DRUHU.

 #34178 

| Předmět: RE: RE: Církev?
21.05.24 07:51:22 | #34182 (2)

*16360* (Bible, Jóel 2:12-14)

Nyní tedy, je výrok Živého Boha, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Živému Bohu, SVÉMU BOHU, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost a nezanechá-li za sebou požehnání. . .

 • (Živé Slovo Boží) *6904*

 #34181 

| Předmět: RE: Církev?
21.05.24 07:53:30 | #34183 (1)

*7266* Církev pokřtěných lidí se snaží vládnout celému lidstvu, ale právo na to nemá!!! *33684*


 #34178 

| Předmět: RE: RE: Církev?
21.05.24 07:55:00 | #34184 (2)

*12694* JEDINÝM PRÁVOPLATNÝM VLÁDCEM CELÉHO LIDSTVA JE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ. *12694*


 #34183 

| Předmět: RE: RE: RE: Církev?
21.05.24 07:56:18 | #34185 (3)

*12694* Živý Bůh, náš Otec, je naším jediným skutečným Pánem, Králem i Panovníkem!!! *12694*


 #34184 

| Předmět: RE: RE: Církev?
21.05.24 08:02:24 | #34188 (2)

*7266* Kardinálové tvoří papežem zvolené pokřtěné panstvo! A to je hnus, povyšovat se nad ostatní! *7266*

*7266* A toto, člověkem svévolně zvolené, pyšné a samolibé panstvo občas zase volí papeže!!! *7266*

*7266* (Při volbách papeže se v průběhu voleb zlovolně pletichaří, uplácí, vyhrožuje. . .) *7266*


 #34183 

| Předmět: RE: RE: RE: Církev?
21.05.24 08:03:59 | #34190 (3)

*12694* Láskyplný, čestný, poctivý a spravedlivý je pouze Bůh Stvořitel a Otec náš! *12694*


 #34188 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Církev?
21.05.24 08:06:39 | #34191 (4)

*14586* (Církevní "hodnostáři" k lidem lásku nemají - ti milují pouze moc, bohatství a bezpracný život.) *3456*


 #34190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Církev?
21.05.24 08:08:10 | #34192 (5)

*5614* Lidstvo miluje pouze Bůh Stvořitel a Otec náš! *13842*


 #34191 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Církev?
21.05.24 08:08:38 | #34193 (6)

*12694* Ano, Bůh Tě miluje!!! *12694*


 #34192 

| Předmět: Návštěva kostela?
21.05.24 07:24:35 | #34174

*6578* Návštěva kostela? *6578*

*4502* Návštěva kostela není projevem lásky a úcty k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva! *33684*

(P.S. Většina kostelů je zasvěcena lidem, tak pyšní pokřtění hodnostáři byli a jsou, a ne jedinému Bohu!) *7266*| Předmět: RE: Návštěva kostela?
21.05.24 07:27:42 | #34175 (1)

*14586* K návštěvě kostela Tě nutí proto, aby z Tebe vytáhli znovu nějaké peníze!!! *14586*

*7266* POKŘTĚNÍ HODNOSTÁŘI BYLI A JSOU NENASYTNĚ CHAMTIVÍ. *7266*


 #34174 

| Předmět: RE: RE: Návštěva kostela?
21.05.24 07:30:32 | #34176 (2)

*4502* Pamatuj si, Bůh Stvořitel a Otec lidstva lidi o peníze neobírá!!! *4502*

*12805* *29215* *12805* Bůh Stvořitel a Otec náš lidem štědré dary dává!!! *34027*


 #34175 

| Předmět: DOBRO MÁ BÝT DOBRÉ.
21.05.24 07:18:27 | #34171

*34027* DOBRO MÁ BÝT DOBRÉ. *34027*| Předmět: RE: DOBRO MÁ BÝT DOBRÉ.
21.05.24 07:19:23 | #34172 (1)

*15154* *22063* *15154* Ano, dobro má být dobré! DOBRO JE BOŽÍ. *6904*


 #34171 

| Předmět: RE: RE: DOBRO MÁ BÝT DOBRÉ.
21.05.24 07:20:15 | #34173 (2)
 • *12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #34172 

| Předmět: VŮLE BOŽÍ JE SVATÁ.
21.05.24 07:05:21 | #34165

*33792* VŮLE BOŽÍ JE SVATÁ. *33792*| Předmět: RE: VŮLE BOŽÍ JE SVATÁ.
21.05.24 07:06:04 | #34166 (1)

*33792* A SVATÝ JE I BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ! *33792*


 #34165 

| Předmět: RE: RE: VŮLE BOŽÍ JE SVATÁ.
21.05.24 07:07:07 | #34167 (2)

*33792* A SVATÁ JE I LÁSKA BOŽÍ NAŠEHO MILUJÍCÍHO NEBESKÉHO TATÍNKA! *33792*


 #34166 

| Předmět: RE: RE: RE: VŮLE BOŽÍ JE SVATÁ.
21.05.24 07:10:31 | #34168 (3)

*16360* (Bible, Sírachovec 51:1)

*33770* Velebit Tě budu, Živý Bože, Králi, chválit Tebe, Boha, svého Spasitele, velebit budu Tvé jméno. *6904*

 • (Živé Slovo Boří)

 #34167 

| Předmět: RE: RE: RE: VŮLE BOŽÍ JE SVATÁ.
21.05.24 07:16:04 | #34169 (3)

*16360* (Bible, Lukáš 10:21)

*33770* V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím Tě, Otče, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se Ti zalíbilo." *6904*

 • (Živé Slovo Boží)

 #34167 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: VŮLE BOŽÍ JE SVATÁ.
21.05.24 07:17:21 | #34170 (4)

*12694* Opakuji: "Bůh Stvořitel a Otec náš je svatý!" *12694*


 #34169 

| Předmět: Moudrost je dobrá, ale lásku nenahradí!
21.05.24 06:41:10 | #34152

*12694* Moudrost je dobrá, ale lásku nenahradí! *12694*| Předmět: RE: Moudrost je dobrá, ale lásku…
21.05.24 06:42:30 | #34153 (1)

*4502* Vzděláváš-li se, vzdělávej se v lásce a úctě k Bohu! *4502*

 • *12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #34152 

| Předmět: RE: RE: Moudrost je dobrá, ale lásku…
21.05.24 06:44:12 | #34154 (2)

*3273* Vždy a všude velebme a chvalme Otcovo Boží jméno! *5614*


 #34153 

| Předmět: RE: RE: RE: Moudrost je dobrá, ale…
21.05.24 06:45:32 | #34155 (3)

*35292* Dobrořečme Bohu Otci svému milovanému láskyplnými slovy plnými úcty! *33792*


 #34154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Moudrost je dobrá, ale…
21.05.24 06:47:08 | #34156 (4)

*12694* A nezapomínejme, že pouze Bůh je naším vlastním Otcem! Tatínkem nás milujícím! *12694*


 #34155 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Moudrost je dobrá,…
21.05.24 06:48:06 | #34157 (5)

*33792* NÁŠ ŽIVOT MÁ BÝT OSLAVOU OTCOVY BOŽÍ VELIKOSTI. *33792*


 #34156 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Moudrost je…
21.05.24 06:51:00 | #34158 (6)

*14586* (A to pokřtění lidé bohužel dosud nepochopili.) *3456*

*35060* Slova: "Kriste, smiluj se!" nemají význam: "Otče, miluji Tě! A děkuji Ti!" *33684*


 #34157 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Moudrost je…
21.05.24 06:52:04 | #34159 (7)

*4502* Boží milosrdenství je vlastní Otci a Ježíš o něm nerozhoduje!!! *4502*


 #34158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.05.24 06:53:34 | #34160 (8)

*4502* Boží milost Ti může udělit Bůh Stvořitel a Otec Tvůj a náš, ale Kristus ne!!! *4502*


 #34159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.05.24 06:56:12 | #34161 (9)

*6578* Nenechte se tedy obelhávat pokřtěnými hodnostáři a opusťte jejich tlupu, dokud máte ještě čas! Navraťte s k Bohu Stvořiteli a Otci svému, kde žije i pravý, Tatínkem omilostněný a vzkříšený Ježíš! *12216*

 • *12694* *15154* *2351* *15154* *12694*

 #34160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.05.24 06:59:54 | #34162 (10)

*4502* Oželte peníze a majetky, které jste nenasytným a chamtivým pokřtěným hodnostářům darovali v domnění, že budete mít v nebi protekci, jak Vám lstivě vsugerovali. *4502*

*15154* *22063* *15154* Život s Bohem je o lásce! Není o penězích! A není ani o jakémkoli jiném majetku!


 #34161 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.05.24 07:02:03 | #34163 (11)

*12694* LIDÉ, NAVRAŤTE SE V SRDCI K BOHU STVOŘITELI A OTCI SVÉMU. *12694*

 • *12694* NEPROHLOUPÍTE, NAVRÁTÍTE-LI S K TATÍNKOVI S LÁSKOU A ÚCTOU K NĚMU. *12694*

 #34162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.05.24 07:03:48 | #34164 (10)

(Navraťte se. . .) *16217*


 #34161 

| Předmět: Lásku máme v srdci!
21.05.24 06:32:50 | #34146

*3474* *4740* Lásku máme v srdci! *15154* Važme si toho daru od Boha! *3474* *4740*| Předmět: RE: Lásku máme v srdci!
21.05.24 06:34:29 | #34147 (1)

*3474* *4740* Ano, lásku máme v srdci a ta láska je živá a oživující! *3474* *4740*


 #34146 

| Předmět: RE: RE: Lásku máme v srdci!
21.05.24 06:35:09 | #34148 (2)
 • *12694* *15154* *3474* *15154* *4740* *15154* *12694*

 #34147 

| Předmět: RE: RE: RE: Lásku máme v srdci!
21.05.24 06:37:56 | #34149 (3)

*33792* LÁSKA JE NAŠÍM NEJVĚTŠÍM BOHATSTVÍM. *33792* BOHATSTVÍM NEVYČERPATELNÝM, DÍKY BOHU. *33792* ANO, LÁSKY JE V NAŠEM SRDCI DOST A DOST NA CELÝ ŽIVOT. *33792*


 #34148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lásku máme v srdci!
21.05.24 06:39:18 | #34150 (4)

*34027* Milujme! Milujme a nebojme se milovat! *34027*


 #34149 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lásku máme v srdci!
21.05.24 06:39:42 | #34151 (5)
 • *12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #34150 

| Předmět: Chvalme Boha Otce svého!
21.05.24 06:25:40 | #34141

*34708* Chvalme Boha Stvořitele a Otce svého slovy i skutky! *34708*| Předmět: RE: Chvalme Boha Otce svého!
21.05.24 06:26:40 | #34142 (1)

*34708* Chvalme Tatínkovo Boží milosrdenství a radujme se z něho! *34708*


 #34141 

| Předmět: RE: RE: Chvalme Boha Otce svého!
21.05.24 06:28:08 | #34143 (2)

*34708* Nestyďme se Tatínka, svého jediného Živého Boha, pochválit, jak moc je na nás hodný! *34708*


 #34142 

| Předmět: RE: RE: RE: Chvalme Boha Otce svého!
21.05.24 06:29:42 | #34144 (3)

*34708* Bůh Stvořitel a Otec náš si naše pochvalné poděkování zaslouží! Stará se o nás láskyplně. . . *34708*


 #34143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Chvalme Boha Otce svého!
21.05.24 06:30:17 | #34145 (4)
 • *12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #34144 

| Předmět: ❤️ Dobré ráno! ❤️
21.05.24 05:53:34 | #34129

*12694* DOBRÉ RÁNO! *12694*| Předmět: RE: ❤️ Dobré ráno! ❤️
21.05.24 06:13:41 | #34133 (1)
*29742* *30614* *29742* *9540* *29742* *30614* *29742*

 #34129 

| Předmět: RE: RE: ❤️ Dobré ráno! ❤️
21.05.24 06:14:56 | #34134 (2)

*3474* *4740* Milujme Tatínka! Milujme Boha Stvořitele a Otce svého! Ano? *3474* *4740*


 #34133 

| Předmět: RE: RE: RE: ❤️ Dobré ráno! ❤️
21.05.24 06:15:43 | #34135 (3)
 • *4437* *16266* *22063* *16266* *4437*

 #34134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ❤️ Dobré ráno! ❤️
21.05.24 06:17:26 | #34136 (4)

*3474* *4740* Žijme i dnes s LÁSKOU a ÚCTOU k Bohu Stvořiteli a Otci svému! *3474* *4740*


 #34135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ Dobré ráno! ❤️
21.05.24 06:18:52 | #34137 (5)
 • *22063* *16266* *30383* *4437* *30383* *16266* *22063*

 #34136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ Dobré ráno!…
21.05.24 06:21:34 | #34138 (6)

*12694* Poděkujme Živému Bohu, svému Otci, za nový Boží den! *12694*

*33770* "Tatínku! Lásko moje! Děkuji Ti za tento nový Boží den, ve kterém mohu žít." *6904*


 #34137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ Dobré…
21.05.24 06:22:39 | #34139 (7)

*12694* ŽIJEME V LÁSCE BOŽÍ SVÉHO MILUJÍCÍHO OTCE. *12694*


 #34138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️…
21.05.24 06:23:47 | #34140 (8)
 • *12694* Žijme tedy i my v LÁSCE k Tatínkovi. *12694*

 #34139 

| Předmět: Bohu můžeme důvěřovat!
20.05.24 20:50:06 | #34111

*12216* Bohu Stvořiteli a Otci svému můžeme důvěřovat! *2351*| Předmět: RE: Bohu můžeme důvěřovat!
20.05.24 21:13:45 | #34113 (1)

*2386* Věříš, že Bůh je vlastním milujícím Otcem všech lidí? *2386*

*4502* Jestli ano, proč dáváš v srdci přednost svým pokrevním příbuzným? To je hodně velký zlozvyk!!! *4502*


 #34111 

| Předmět: RE: RE: Bohu můžeme důvěřovat!
20.05.24 21:19:21 | #34114 (2)

*4502* Pamatuj si, Satan Tě systematicky nutí někoho z lidí upřednostňovat před ostatními lidmi! V tomto svádění je Satan skutečným mistrem!!! A nakonec Tě donutí, abys některé lidi upřednostnil před svým nebeským Otcem a Ty to uděláš! A než si to uvědomíš, proměníš se v Božího nepřítele!!! *6578*


 #34113 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohu můžeme důvěřovat!
20.05.24 21:21:27 | #34115 (3)

Miluj Boha Otce svého celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a všemi silami svými!


 #34114 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohu můžeme důvěřovat!
21.05.24 00:47:58 | #34127 (4)

Toho OTCE sis tam přibásnil.


 #34115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohu můžeme…
21.05.24 06:02:09 | #34130 (5)

*8164* Toho OTCE mám láskyplně vepsaného ve svém srdci. . . *3474*


 #34127 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohu můžeme…
21.05.24 07:38:49 | #34177 (5)

Př 30,6 K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě pokárá a ze lži usvědčí.


 #34127 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohu můžeme…
21.05.24 11:55:25 | #34226 (6)

Kdyby Bůh chtěl aby jsme výhradně milovali Boha Otce tak by to v tom Novém zákoně bylo ale není to tam tak napsáno, ani ve Starém zákoně.


 #34177 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohu můžeme důvěřovat!
20.05.24 21:22:35 | #34116 (3)

MILUJ VŠECHNY SVÉ BLIŽNÍ JAKO SEBE SAMÉHO A NESTRAŇ NIKOMU Z NICH.


 #34114 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohu můžeme důvěřovat!
20.05.24 21:28:24 | #34117 (4)

Mnozí lidé se obelhávají, že jejich děti jsou jejich vlastními dětmi a že ostatní děti jsou cizí! A to je zlé! *6578*

*6578* A proč je to zlé? Ti lidé, co se tak ďábelsky obelhávají, neustále upřednostňují ty své "vlastní" děti před těmi "cizími", přestože jsou všechny děti dětmi Božími našeho milujícího Otce!!! *14586*


 #34116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohu můžeme…
20.05.24 21:31:37 | #34118 (5)

*14586* Ano, mezilidské vztahy jsou založeny na nerovném přístupu lidí k lidem!!! *6578*

 • *7266* (P.S. Satan je jako pokušitel jednička!!!) *7266*

 #34117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohu můžeme…
20.05.24 21:36:51 | #34119 (6)

*6578* Ano, vztah mezi rodiči a dětmi je mnohem silnější než vztah těchto rodičů a dětí k jiným lidem! *6578*

*4502* A tím je naprosto ignorováno "druhé přikázání", které lidi nabádá, aby milovali úplně všechny své bližní jako sebe samé!!! A POKŘTĚNÝM LIDEM JE TO VĚTŠINOU NAPROSTO JEDNO!!! *14586*


 #34118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohu můžeme…
20.05.24 21:38:35 | #34120 (7)

PAMATUJ SI, JAK SE CHOVÁŠ K LIDEM, TAK SE CHOVÁŠ I K JEJICH NEBESKÉMU OTCI.


 #34119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohu…
20.05.24 21:43:10 | #34121 (8)

*2* Ano, Človíček začíná konat svou "práci"! Sděluje lidem, že Bůh Stvořitel a Otec náš vyžaduje od všech lidí absolutní dodržování prvního i druhého přikázání, které bylo původně ustanoveno pouze pro židy a křesťany!!! *2*

 • *2* *2* *2* *2* *2*

 #34120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 21:44:56 | #34122 (9)

*2* Človíček má z toho humor, zná lidi, ale Bůh to myslí naprosto vážně! *2*

 • *2* *2* *2* *2* *2*

 #34121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 21:46:06 | #34123 (10)
*23670*
 • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*

 #34122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 21:46:45 | #34124 (11)
 • *6665* Hezky se vyspinkejte! *6665*

 #34123 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohu můžeme důvěřovat!
20.05.24 22:48:20 | #34126 (4)

2. přikázání zní:
Miluj svého bližního jako sebe samého.

Tedy nikoliv miluj všechny své bližní jako sebe samého a nestraň nikomu z nich.

Pámbíček se na tebe zlobí! *6578* *4502*


 #34116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohu můžeme…
21.05.24 06:09:32 | #34131 (5)

Co mi Tatínek přikázal, to jsem napsal. TA SLOVA JSOU ZCELA JASNÁ a ani Vy se nebudete moci u Božího soudu vymlouvat, že jste nevěděla, že máte milovat všechny lidi. *4502*

Mnozí lidé pokládají za své bližní pouze členy své rodiny a několik svých přátel a jiným lidem by nejraději "vyškrábali oči", až tak je totiž nenávidí! Tito lidé nemají ale ani lásku a úctu k Otci jako Vy!!! *6578*

Sestro, přestaňte si hrát na nadčlověka a pokorně se skloňte před Bohem! POKÁNÍ VÁM BUDE SLUŠET. *17063*


 #34126 

| Předmět: Pamatujme si!
20.05.24 20:45:49 | #34108

*4502* Pamatujme si, že nemůžeme spáchat zločin, jehož následky by nemohl Bůh odstranit! *4502*| Předmět: RE: Pamatujme si!
20.05.24 20:47:26 | #34109 (1)

*4502* I kdybychom se všichni vyvraždili a pozabíjeli, Bůh nás všechny může opět vzkřísit k životu!!! *13842*


 #34108 

| Předmět: RE: RE: Pamatujme si!
20.05.24 20:48:25 | #34110 (2)

*33792* Nebojme se tedy o svou budoucnost! *33792*


 #34109 

| Předmět: RE: RE: RE: Pamatujme si!
21.05.24 00:51:43 | #34128 (3)

Mt 10,28 Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.


 #34110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pamatujme si!
21.05.24 06:11:35 | #34132 (4)

*4502* Začnete-li mít k Bohu Stvořiteli a Otci svému lásku a úctu, nebudete se muset Tatínka bát. *4502*


 #34128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pamatujme si!
21.05.24 07:41:01 | #34180 (5)

To nemá s tím veršem nijakou souvislost.


 #34132 

| Předmět: RE: RE: Pamatujme si!
20.05.24 21:10:41 | #34112 (2)

*4502* Nebojme se smrti ani zmrzačení! *4511*

 • TÍM PŘIPRAVÍME SATANA O JEHO NEJVĚTŠÍ PSYCHOLOGICKOU ZBRAŇ.

 #34109