Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 854318x
Příspěvků:
43181

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Křest byl prováděn na znamení pokání!
20.05.24 18:01:47 | #34016

*12694* Původní křest byl prováděn na znamení pokání! *12694*

*12694* Lidé vyznávali své hříchy a nechali se Janem "Křtitelem" pokřtít na znamení, že už nikdy hřešit nechtějí! To mohlo být Bohu milé! ALE DNES? Kdo z pokřtěných lidí činí pokání? Kdo jde cestou lásky a úcty k Bohu a lásky k lidem? Kdo je čestný, poctivý, spravedlivý a nelže? *14899*| Předmět: RE: Křest byl prováděn na znamení…
20.05.24 18:03:45 | #34017 (1)

*14586* Kdo z pokřtěných lidí skutečně miluje Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého? Kdo!? *3456*


 #34016 

| Předmět: RE: RE: Křest byl prováděn na znamení…
20.05.24 18:04:48 | #34018 (2)

*6578* Ale nadávat Človíčkovi tu umí kdekdo z nich!!! *6578*


 #34017 

| Předmět: RE: RE: RE: Křest byl prováděn na…
20.05.24 18:05:33 | #34019 (3)

*7266* Pomlouvání Človíčka je mezi pokřtěnými lidmi v módě! *7266*


 #34018 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Křest byl prováděn na…
20.05.24 18:06:15 | #34020 (4)
 • *35060* *14586* *3456* *14586* *3456* *14586* *35060*

 #34019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Křest byl prováděn…
20.05.24 18:08:22 | #34021 (5)

*34089* A Človíček jim odpouští! Modlí se za ně! A prosí za ně u Tatínka o milost! *3577*


 #34020 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Křest byl…
20.05.24 18:09:10 | #34022 (6)
 • *14586* *12694* *15154* *22971* *15154* *12694* *3456*

 #34021 

| Předmět: PAMATUJTE SI!
20.05.24 17:50:32 | #34012

*4502* PAMATUJTE SI! *14586*

*4502* Obsah Bible byl pokřtěnými hodnostáři sestaven tak, aby upevnil jejich moc nad lidmi!!! *6578*| Předmět: RE: PAMATUJTE SI!
20.05.24 17:52:05 | #34013 (1)

*35060* Už tenkrát se pokřtění hodnostáři pokládali za panstvo!!! *6578* *7266* *6578*


 #34012 

| Předmět: RE: RE: PAMATUJTE SI!
20.05.24 17:52:43 | #34014 (2)

*6578* *7266* *6578* A ani dnes to není jiné!!! *6578*


 #34013 

| Předmět: RE: RE: PAMATUJTE SI!
20.05.24 17:55:44 | #34015 (2)

*6578* Umíte si představit Ježíše, jak prodává odpustky, aby mohl podnikat loupežné výpravy do Jeruzaléma? Něco takového bylo a je normální pouze pro pokřtěné chamtivé panstvo!!! *6578*


 #34013 

| Předmět: Je zajímavé, . . .
20.05.24 17:44:49 | #34010

*35060* Je zajímavé, kolika lidem tu vadí, že jsem Člověk Syn Boží! *14586*

*6578* Mnohé to přímo štve, jak dokládají jejich nenávistně záštiplné příspěvky!!! *6578*

*14586* Kdyby měli lásku a úctu k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva, byli by klidní, vždyť Otec pravdu zná! *17063*| Předmět: RE: Je zajímavé, . . .
20.05.24 17:47:34 | #34011 (1)

*33792* Miluji Tatínka! Miluji Boha Stvořitele a Otce svého! ALE TO JIM VADÍ ASI JEŠTĚ VÍC! *33792*

(Štve je, že oni tak silný cit k Tatínkovi nemají? TAK TO VÍ POUZE BŮH OTEC NÁŠ!) *2351*


 #34010 

| Předmět: RE: Je zajímavé, . . .
20.05.24 18:42:05 | #34039 (1)

To nikoho neštve, ale ty jsi o sobě napsal:
SynBoha Uživatel je online | Předmět: RE: RE: Líbí se mi humor ateistů!!!
před 5 hodinami | #34002
Reakce na příspěvek #34001
*12694* *15154* *22063* *15154* *12694*
Ano, Človíček je vlastní Synem Boha Stvořitele a Otce lidstva! Synem prvorozeným!!!

*15154* (Kristus) *15154*


 #34010 

| Předmět: RE: RE: Je zajímavé, . . .
20.05.24 19:00:52 | #34052 (2)

*2* A proč Vám to tolik moc vadí? *2*


 #34039 

| Předmět: RE: RE: RE: Je zajímavé, . . .
20.05.24 19:04:09 | #34053 (3)

Protože si vymýšlíš blbosti a tak potom rozumná řeč s tebou možná není.


 #34052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je zajímavé, . . .
20.05.24 19:22:52 | #34078 (4)

*2* Já vím, kdo a kým jsem! Vy ne! *2*


 #34053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je zajímavé, . . .
20.05.24 19:24:30 | #34082 (5)

Jo jasně :-). prvorozený Syn Boží :-).


 #34078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je zajímavé, . …
20.05.24 19:26:26 | #34085 (6)

Prvorozený syn Ďáblův *5404*
*27179* *27179*
*2351*
*31032* *31032*


1  
 #34082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je zajímavé…
20.05.24 19:34:20 | #34097 (7)
*2756*

 #34085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je zajímavé, . …
20.05.24 19:34:01 | #34096 (6)

*6904* Už Vám to Tatínek sdělil? *34694*


 #34082 

| Předmět: Líbí se mi humor ateistů!!!
20.05.24 13:26:43 | #33983

*2* Líbí se mi humor ateistů! *2*

*2* Ale co také čekat od lidí, kteří se pokládají za potomky lidoopů! *2*| Předmět: RE: Líbí se mi humor ateistů!!!
20.05.24 13:46:03 | #34001 (1)
*15154* *22063* *15154*

*34027* Človíček je Synem Živého Boha! *34027*


 #33983 

| Předmět: RE: RE: Líbí se mi humor ateistů!!!
20.05.24 13:47:57 | #34002 (2)
*12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

Ano, Človíček je vlastní Synem Boha Stvořitele a Otce lidstva! Synem prvorozeným!!!

 • *15154* (Kristus) *15154*

 #34001 

| Předmět: RE: RE: RE: Líbí se mi humor ateistů!!!
20.05.24 17:32:17 | #34005 (3)

Toho porodila Panna Marie a ty se za něho jenom vydáváš což je bohužel podvod a lež.


 #34002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Líbí se mi humor…
20.05.24 17:34:47 | #34007 (4)

*6904* ODPOUŠTÍM VÁM. *6904*


 #34005 

| Předmět: Tatínku! Děkuji Ti!
20.05.24 12:42:49 | #33965

*14970* Tatínku! Lásko moje! Děkuji Ti! *14970*| Předmět: RE: Tatínku! Děkuji Ti!
20.05.24 12:44:34 | #33966 (1)

*6904* Ano, Človíček Bohu Stvořiteli a Otci lidstva radostně děkuje! *6904*

 • *15154* (Kristus) *15154* *15154*

 #33965 

| Předmět: RE: RE: Tatínku! Děkuji Ti!
20.05.24 12:46:00 | #33967 (2)

*34027* Bůh své veliké jméno v Česku posvětí! Amen. *34027*


 #33966 

| Předmět: RE: RE: RE: Tatínku! Děkuji Ti!
20.05.24 12:51:34 | #33968 (3)

*33792* Bůh Otec náš nám dá nové srdce a do nitra nám vloží nového ducha! *33792*

(Vyjádřím-li to "biblicky"! Ve skutečnosti bude naše lidské srdce "morálně" uzdraveno a náš lidský duch bude znovuzrozen v původní čistotě!) *3474* *4740*


 #33967 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Tatínku! Děkuji Ti!
20.05.24 12:53:05 | #33969 (4)

*12694* Ano, kdo má k Bohu Stvořiteli a Otci svému lásku a úctu, nemusí se budoucnosti bát. *12694*


 #33968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku! Děkuji Ti!
20.05.24 12:55:44 | #33970 (5)

*4502* Ale lidé, co lživě tvrdí, že náš Otec už nemá žádnou moc, protože jeho moc získal jejich Ježíš a jejich hodnostáři v církvi, by se bát měli. PRO LHÁŘE NEBUDE V ČESKU MÍSTO! *4502*


 #33969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku! Děkuji…
20.05.24 12:57:02 | #33971 (6)

*15154* *22063* *15154* Pravdou ale je, že i je může Tatínek omilostnit! *34027*


 #33970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku!…
20.05.24 12:58:13 | #33972 (7)

*15154* *22971* *15154* A já se za to i modlím. *3122*


 #33971 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku…
20.05.24 12:58:47 | #33973 (8)
*14586* *12694* *15154* *22971* *15154* *12694* *3456*

 #33972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 13:00:09 | #33974 (9)

*14970* Vždyť jsme všichni bratři a sestry a Bůh je Otec náš! *14970*


 #33973 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 13:13:31 | #33976 (9)

Při tvém početí asistoval nějaký chlap. Bůh to ale nebyl. Zeptej se konečně maminky. Ona ti to vysvětlí. *6561*


 #33973 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 13:24:13 | #33981 (10)

*4502* Mýlíte se! V čase, kdy mě Bůh Stvořitel a Otec můj stvořil a oživil, tu žádní jiní lidé nežili. Byl jsem prvním člověkem na planetě Zemi. *8734*


 #33976 

| Předmět: RE: Tatínku! Děkuji Ti!
20.05.24 13:09:23 | #33975 (1)

Ty nemáš skutečného otce? Zeptej se tvojí mámy. Třeba ti to už dnes prozradí. *753* *753*


 #33965 

| Předmět: RE: RE: Tatínku! Děkuji Ti!
20.05.24 13:21:45 | #33979 (2)

Mám skutečného Otce! Svého Stvořitele. *8734*


 #33975 

| Předmět: Vím!
20.05.24 12:07:42 | #33946

*14586* Vím! I v Česku se mnozí lidé chovají k Bohu nepřátelsky, ale to se už brzy změní. Lidé, co tu budou moc v Česku zůstat, protože jim náš Otec odpustí a morálně je uzdraví, budou Tatínka milovat! *34027*| Předmět: RE: Vím!
20.05.24 12:10:41 | #33947 (1)

*19975* Ovšem světští, političtí, vojenští a náboženští vykořisťovatelé budou muset Česko opustit. *17063*


 #33946 

| Předmět: RE: RE: Vím!
20.05.24 12:12:08 | #33948 (2)

*30410* Pro chamtivé vykořisťovatele tu už místo nebude!!! *33684*


 #33947 

| Předmět: RE: RE: RE: Vím!
20.05.24 12:14:59 | #33949 (3)

*12694* Dnes lze ještě činit pokání, ale potom už bude pozdě! *7275*


 #33948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vím!
20.05.24 12:18:15 | #33950 (4)

*34027* Česko bude láskyplným a mírumilovným Božím státem! *34027*


 #33949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
20.05.24 12:19:10 | #33951 (5)

*33792* V ČESKU BUDE BOŽÍ RÁJ NA ZEMI. *33792*


 #33950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
20.05.24 12:20:12 | #33952 (6)
 • *2918* *2437* *2918* *2437* *2918* *2437* *2918*

 #33951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
20.05.24 12:21:51 | #33953 (7)
 • *12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #33952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
20.05.24 12:23:32 | #33954 (6)

*24611* A už nikdy se sem žádný zločinec nedostane! *33684*


 #33951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
20.05.24 12:25:25 | #33955 (7)

*8161* Pro zločinecké tlupy vykořisťovatelů a podvodníků nebude v Česku místo!!! *33684*


 #33954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
20.05.24 12:26:57 | #33956 (8)

*33792* V ČESKU BUDE ŽÍT LÁSKA. *33792*


 #33955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
20.05.24 12:29:20 | #33957 (9)
 • *29742* *9540* *29742* *23658*

 #33956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
20.05.24 12:31:26 | #33958 (8)

*12216* ANO, PRO VÁLKYCHTIVÉ PSYCHOPATY A SADISTY NEBUDE V ČESKU MÍSTO!!! *33684*


 #33955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
20.05.24 12:33:32 | #33959 (9)

*12216* ANO, MÍSTO TU NEBUDE ANI PRO NENASYTNÉ A CHAMTIVÉ VYKOŘISŤOVATELE. *2351*


 #33958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 12:35:08 | #33960 (10)

*12216* V Česku bude člověk pro člověka člověkem a ne zdrojem jeho nehorázných zisků!!! *34041*


 #33959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 12:36:19 | #33961 (11)

*6084* V Česku bude radost žít! *34071*


 #33960 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 12:37:33 | #33962 (12)

*3474* *4740* V Česku budou lidé Tatínka milovat a Tatínek o ně bude láskyplně pečovat. *5614*


 #33961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 12:39:26 | #33963 (13)

*33792* ANO, BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ TEN ZÁZRAK UČINÍ. *33792*


 #33962 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 12:41:13 | #33964 (14)
 • *15154* *16217* *15154* *9507* *15154* *16217* *15154*

 #33963 

| Předmět: RE: Vím!
20.05.24 13:21:42 | #33978 (1)

Nekomplikuj si to. Bůh neexistuje. Matčino vajíčko a spermie tvého skutečného otce byly příčinou tvého narození. Třeba ti mama prozradí, kdo je tvůj skutečný otec. *6561*


 #33946 

| Předmět: RE: RE: Vím!
20.05.24 13:29:52 | #33985 (2)

*2* Jste šprýmař, to musím uznat! *2*

*2* Běžte raději do ZOO, snad si tam konečně uvědomíte, že opice předky lidí nejsou! *2*

*4502* Opakuji: "Člověka stvořil a oživil Bůh Stvořitel a Otec náš!" *34027*


 #33978 

| Předmět: Bůh je na nás hodný!
20.05.24 11:59:28 | #33941

*34089* Bůh je na nás hodný. *34089*| Předmět: RE: Bůh je na nás hodný!
20.05.24 12:01:25 | #33942 (1)

*33770* Lidé, važme si Tatínkovy lásky k nám všem lidem! *34027*


 #33941 

| Předmět: RE: RE: Bůh je na nás hodný!
20.05.24 12:03:05 | #33943 (2)

*33770* Vždyť, díky Bohu, můžeme žít naprosto spokojeně. *34694*


 #33942 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je na nás hodný!
20.05.24 12:04:11 | #33944 (3)

*33770* Bůh Stvořitel a Otec náš nás skutečně miluje! *17063*


 #33943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh je na nás hodný!
20.05.24 12:04:31 | #33945 (4)
*12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #33944 

| Předmět: Bůh nás hýčká!
20.05.24 11:50:22 | #33937

*15154* *22063* *15154* Bůh nás hýčká. *6904*| Předmět: RE: Bůh nás hýčká!
20.05.24 11:51:01 | #33938 (1)

*15154* *22063* *15154* Bůh nás přímo rozmazluje. . . *34027*


 #33937 

| Předmět: RE: RE: Bůh nás hýčká!
20.05.24 11:52:43 | #33939 (2)

*4563* V Česku to platí stoprocentně! *17063* Bůh nad námi bdí! *33792*


1  
 #33938 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nás hýčká!
20.05.24 11:53:54 | #33940 (3)
*16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

 #33939 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nás hýčká!
20.05.24 13:23:25 | #33980 (3)

Pokud by existoval, tak by si taky musel občas zdřímnout. nasnídat se ... . *6561*


 #33939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh nás hýčká!
20.05.24 13:30:56 | #33987 (4)

*6904* Bůh existuje! Žije!!! Bůh je Živý Bůh. *6904*


 #33980 

| Předmět:
20.05.24 09:37:04 | #33934
| Předmět: RE:
20.05.24 11:47:40 | #33935 (1)

*33770* To je dobrá rada! *17063*

 • *30457* Děkuji Vám. *34027*

 #33934 

| Předmět: RE:
20.05.24 11:49:09 | #33936 (1)

*12694* Každý den máme za co Bohu Otci svému děkovat! Já to vím velmi dobře! *13842*


 #33934 

| Předmět: RE: RE:
20.05.24 13:24:47 | #33982 (2)

Otec se na tvém početí podílel jen chvíli. Máma tě devět měsíců nosila v bříšku. *6561*


 #33936 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.05.24 13:32:35 | #33989 (3)

*2* Vy máte ale nápady! Když jsem byl stvořen, žádná žena tu nežila a nežil tu ani žádný jiný člověk! *2*

 • *2* *2* *2* *2* *2*

 #33982 

| Předmět: Láska k Bohu = Láska k Tatínkovi.
20.05.24 09:02:57 | #33932

*12694* Láska k Bohu = Láska k Tatínkovi *12694*

 • *12694* *15154* *22063* *15154* *12694*


| Předmět: RE: Láska k Bohu = Láska k Tatínkovi.
20.05.24 09:08:25 | #33933 (1)

*4502* A neobelhávejte se! Náš Otec je jediným Bohem v celém vesmíru!!! *4502*


 #33932 

| Předmět: RE: RE: Láska k Bohu = Láska k…
20.05.24 13:27:38 | #33984 (2)

Něco si občas taky přečti. Odborné literatury je hodně. Bible je jen pohádková knížka. Božena němcová taky psala pěkné pohádky pro děti. Taková představa hastrmana a nebo čerta je naprosto stejná, jak představa boha. *2929*


 #33933 

| Předmět: RE: RE: RE: Láska k Bohu = Láska k…
20.05.24 13:33:57 | #33991 (3)

*27179* A Vy si přečtěte, že člověka stvořil Bůh! Je to konstatováno v mnoha knihách!!! *27179*


 #33984