Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 854229x
Příspěvků:
43180

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Bůh žije! Bůh nás miluje!
20.05.24 19:42:32 | #34102

*12694* Bůh žije! *12694* Bůh nás miluje! *12694*

*33792* BŮH JE LÁSKYPLNÝM BOHEM A OTCEM NÁS VŠECH. *33792*


1  

| Předmět: RE: Bůh žije! Bůh nás miluje!
20.05.24 19:49:16 | #34107 (1)
  • *33792* *12694* *15154* *22063* *15154* *12694* *33792*

 #34102 

| Předmět:
20.05.24 19:29:05 | #34091
*27179* *6873*


| Předmět: RE:
20.05.24 19:31:28 | #34094 (1)

*4502* To chce klid. *31844*


 #34091 

| Předmět:
20.05.24 19:28:10 | #34090

Jakub 4:7 CSP
Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás.

CSP: Český studijní překlad| Předmět: RE:
20.05.24 19:30:56 | #34093 (1)

*15154* *22063* *15154* Nad člověkem, který má lásku a úctu k Bohu, Satan moc nemá! *34694*


 #34090 

| Předmět:
20.05.24 19:25:46 | #34084
*2879* *2879* *2879*
*5446*
*2351*


| Předmět: RE:
20.05.24 19:26:32 | #34086 (1)
*34694* *23655* *33572*

 #34084 

| Předmět:
20.05.24 19:24:05 | #34081
*2351*
*2217*
*17341*


| Předmět: RE:
20.05.24 19:27:07 | #34087 (1)
*15154* *2351* *15154*

 #34081 

| Předmět: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 18:49:36 | #34042

(Bible, Marek 12:28-34) *16360*

Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: 'Slyš, Izraeli, Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán; miluj Živého Boha, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!' Druhé je toto: 'Miluj svého bližního jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákoník: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho; a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary." Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." Potom se ho již nikdo otázat neodvážil.

  • (Živé Slovo Boží) *34027*


| Předmět: RE: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 18:54:29 | #34046 (1)

I tohle jsi překroutil a přebásnil.


 #34042 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 18:55:57 | #34047 (2)

Správně je to takto:
Matouš 22
36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“


 #34046 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 18:57:38 | #34049 (3)

*2* Ale já jsem odcitoval verše z knihy "Marek"! *2*


 #34047 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 18:58:29 | #34050 (4)

Tam je to taky jinak než ty jsi to napsal, nedá se Ti věřit v ničem


 #34049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Marek 12:28…
20.05.24 19:06:51 | #34057 (5)

*4502* Ale nyní už lžete!!! Lidé se o tom mohou v Bibli přesvědčit. . . Kajte se!!! *4502*


 #34050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Marek…
20.05.24 19:08:05 | #34060 (6)

Ne dávám to sem po třetí jak to tam je :
Marek 12
28Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;
30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘
31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“


 #34057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
20.05.24 19:13:39 | #34067 (7)

*4502* Slovo "Hospodin" je slovem smyšleným a k Otci neuctivým! V originálu není a Vy to velmi dobře víte!!!


 #34060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
20.05.24 19:14:47 | #34068 (8)

"Kdo dobře hospodaří tomu se daří".
Co je na tom neuctivého ?


 #34067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
20.05.24 19:17:46 | #34072 (9)

*4502* Nejedná se o jméno Boží a nejedná se ani o láskyplně uctivý výraz k Otci! JEDNÁ SE O SNIŽOVÁNÍ BOŽÍ VELIKOSTI na úroveň nějakého upachtěného lidského hospodáře! NÁŠ OTEC JE BŮH. *4502*


 #34068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:19:15 | #34074 (10)

O Hospodáři v Bibli není ani slovo a už vůbec ne o upachtěným :-).


 #34072 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:21:28 | #34076 (11)

*17063* Ano, není, tak tam necpěte to slovo "Hospodin" místo svatého Božího jména!!! *4502*


 #34074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:23:49 | #34080 (12)

Svaté boží jméno v originále je : יהוה
Proč to nepoužíváte ?


 #34076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:27:12 | #34088 (13)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:29:43 | #34092 (14)

*15154* *22063* *15154* Pro mne je Bůh milovaným Tatínkem a Láskou! *34027*


 #34088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:27:53 | #34089 (13)

Protože používám češtinu!!! *34694*


 #34080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:39:47 | #34100 (14)

 #34089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:41:18 | #34101 (15)

To je od Čechů milé že vydali Bibli s יהוה.


 #34100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:43:55 | #34103 (16)
*27179*

 #34101 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 18:56:31 | #34048 (2)

*14586* Mýlíte se, ale to je pro Vás typické! *14586*

JEDNÁ SE O ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD.


 #34046 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 19:05:08 | #34055 (3)

Tam je to napsané takto:
Marek 12
28Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;
30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘
31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“


 #34048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 19:09:46 | #34063 (4)

*4502* Slovo "Hospodin" není Otci vlastní - nikde v originálním textu neexistuje!!! *4502*


 #34055 

| Předmět: RE: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 19:05:53 | #34056 (1)

Marek 12
28Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;
30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘
31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“


 #34042 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 19:08:01 | #34059 (2)

*4502* Slovo "Hospodin" v žádném originálu neexistuje!!! A VY TO VÍTE. *4502*


 #34056 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 19:08:32 | #34061 (3)

Je skoro ve všech českých Biblích.


 #34059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 19:11:59 | #34065 (4)

Opakovaná smyšlenka se v pravdu nepromění!!! *4502*


 #34061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Marek 12:28…
20.05.24 19:13:03 | #34066 (5)

Není na tom nic špatného dobře hospodařit.


 #34065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Marek…
20.05.24 19:14:51 | #34070 (6)

*6578* Omyl, je to ďábelská neúcta k Božímu jménu!!! *7266*


 #34066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
20.05.24 19:15:45 | #34071 (7)

Vy máte plná ústa čeho ?
Hádejte že čeho :-).


 #34070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
20.05.24 19:19:00 | #34073 (8)

*12694* Bůh to ví, co mi vkládá do úst. *34027*


 #34071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
20.05.24 19:21:45 | #34077 (9)

Myslíš jako že Bůh má ve svém slovníku slovo "dábelsky" ?
To sotva toto slovo máš ve svém slovníku jenom ty :-).
A používáš i horší slova.


 #34073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:32:56 | #34095 (10)

*27179* Bůh má ve svém slovníku všechna slova, které lidstvo používá. *27179*


 #34077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:38:28 | #34098 (11)

A proč není v Bibli ?


 #34095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:45:58 | #34104 (12)

BIBLE OBSAHUJE POUZE ČÁST SLOV LIDSKÉ SLOVNÍ ZÁSOBY! Na tom není nic divného! *27179*


 #34098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.24 19:47:44 | #34105 (13)

No jo slovní lidská zásoba není Slovo boží :-).


 #34104 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 19:08:57 | #34062 (3)

Proč Ti vadí Hospodin ?


 #34059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Marek 12:28-34)
20.05.24 19:11:00 | #34064 (4)

*14586* NENÍ TO JMÉNO BOŽÍ A NIC ÚCTYHODNÉHO A LÁSKYPLNÉHO K OTCI V NĚM NENÍ!!! *4502*


 #34062 

| Předmět: Blaze tomu. . .
20.05.24 18:35:51 | #34034

"Blaze tomu, kdo Boha Stvořitele a Otce svého skutečně miluje!"

  • *12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*


| Předmět: RE: Blaze tomu. . .
20.05.24 19:48:48 | #34106 (1)

Blaze je především duchovním. Ti z představy boha žijí. *6561*


 #34034 

| Předmět: PRAVDA je už taková!
20.05.24 18:27:30 | #34031

*6578* PRAVDA je už taková! *6578*

*14586* Už stovky let se tu za Ježíše vydává Satan! Podle toho křesťanství vypadá!!! *3456*

  • *6578* *7266* *6578*


| Předmět: RE: PRAVDA je už taková!
20.05.24 18:30:48 | #34032 (1)

*6578* MÍSTO LÁSKY PÝCHA, MÍSTO MILOSRDENSTVÍ CHAMTIVOST, MÍSTO DOBRA KRUTÉ ZLO! Tak o tom je současné Satanovo křesťanství uchvácené a ovládané zločinci a zloduchy všeho druhu! *6578*


 #34031 

| Předmět: RE: RE: PRAVDA je už taková!
20.05.24 18:33:23 | #34033 (2)
*14586* *3456* *14586*

Otče, Lásko moje, Tatínku můj milovaný! *14586*

Prosím Tě, smiluj se nad námi všemi, děkuji Ti! *3456*


 #34032 

| Předmět: (Bible, Matouš 11:25-26)
20.05.24 18:18:47 | #34027

*16360* (Bible, Matouš 11:25-26) *34027*

V ten čas řekl Ježíš: "VELEBÍM TĚ, OTČE, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se Ti zalíbilo."| Předmět: RE: (Bible, Matouš 11:25-26)
20.05.24 18:20:21 | #34028 (1)

*12694* Ano, Ježíš lásku a úctu k Otci měl a má! *13842*


 #34027 

| Předmět: RE: (Bible, Matouš 11:25-26)
20.05.24 18:23:36 | #34029 (1)

"Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé."

  • *16360* (Bible, Matouš 12:35)

 #34027 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Matouš 11:25-26)
20.05.24 18:24:44 | #34030 (2)

*12694* Ano, Ježíš Otce miloval a miluje! *13842*


 #34029 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Matouš 11:25-26)
20.05.24 18:38:12 | #34035 (2)

Podle toho, co vynášíš ty, například o pokřtěných lidech, o různých hodnostářích (náboženských, politických, vojenských), o jitrnici, kroky atd., jsi zlý člověk, a proto ze svého zlého pokladu vynášíš zlé. *35132*


1 1  
 #34029 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 11:25-26)
20.05.24 18:52:02 | #34043 (3)

*34089* Dobrý večer, Dcero Boží, vítám Vás tu v láskyplné Boží rodině našeho Tatínka. *34027*


 #34035 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 11:25-26)
20.05.24 19:14:48 | #34069 (4)

O láskyplnosti mám úplně jiné představy.
To tvé věčné vyhrožování ( *4502* ) nemá s láskyplností společného ani co by se za nehet vešlo!


 #34043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 11…
20.05.24 19:19:53 | #34075 (5)

*34041* Mír s Vámi, ženo! *33572*


 #34069 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 11:25-26)
20.05.24 18:53:27 | #34044 (3)

Přesně tak :-) !!!


1  
 #34035 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 11:25-26)
20.05.24 18:59:36 | #34051 (4)
*34907*

 #34044 

| Předmět: Ano! Miluji Tatínka!
20.05.24 18:11:06 | #34023

*33792* Ano, miluji Tatínka! Miluji Boha Stvořitele a Otce svého! A MÁ LÁSKA K OTCI JE ŽIVÁ. *33792*| Předmět: RE: Ano! Miluji Tatínka!
20.05.24 18:12:30 | #34024 (1)

*6195* A TO BY VE VÁS MĚLO PROBOUZET RADOST A NE VZTEK! *14586*


 #34023 

| Předmět: RE: RE: Ano! Miluji Tatínka!
20.05.24 18:13:42 | #34025 (2)

*12694* Vždyť Bůh je milujícím Otcem nás všech! *34027*


 #34024 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano! Miluji Tatínka!
20.05.24 18:14:28 | #34026 (3)

*12694* JSME RODINA BOŽÍ. *13293*


 #34025