Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 873056x
Příspěvků:
44016

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Lidé, omluvte se Bohu Otci svému!
28.05.24 20:36:29 | #36277

*14586* *22971* *14586* Lidé, omluvte se Bohu Otci svému, prosím! *14586*

  • *15154* (Kristus) *15154*


| Předmět: Připomenu slova samotného Ježíše!
28.05.24 20:31:59 | #36275

*4502* Připomenu slova samotného Ježíše!

*6904* "Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán! Miluj Živého Boha, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!" *6904*| Předmět: RE: Připomenu slova samotného Ježíše!
28.05.24 20:34:41 | #36276 (1)

*14586* A to hodně pokřtěných lidí odmítá, protože před Živým Bohem, naším Otcem, upřednostňují Ježíše, protože si myslí, že tím budou mít u Ježíše v nebi protekci, jak jim vsugerovalo pokřtěné panstvo, které už stovky let slouží Satanovi! *14586*


 #36275 

| Předmět: RE: RE: Připomenu slova samotného…
28.05.24 20:48:15 | #36279 (2)

To asi ty mu sloužíš, všichni víme že
1Tm 2,5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,


 #36276 

| Předmět: RE: RE: RE: Připomenu slova samotného…
28.05.24 22:16:08 | #36299 (3)

*24611* Mezi Bohem a mnou žádný člověk není! *4511*


 #36279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Připomenu slova…
29.05.24 02:41:47 | #36322 (4)

Ga 3,20 Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden.


 #36299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Připomenu slova…
29.05.24 07:14:09 | #36332 (5)

*12216* Ano, Bůh je jeden! A tak na to nezapomínejte! A přestaňte ho rozdvojovat!!! *2351*


 #36322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Připomenu slova…
29.05.24 18:21:26 | #36533 (6)

Bůh se rozdvojil sám, píše o sobě až do zmatení jazyků v množném čísle.


 #36332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Připomenu…
29.05.24 18:24:07 | #36534 (7)

Genesis 5
 Tato jest kniha rodů Adamových. V ten den, v kterémž stvořil Bůh člověka, ku podobenství Božímu učinil ho.
2 Muže a ženu stvořil je a požehnal jim, a nazval jméno jejich Adam v ten den, když stvořeni jsou.
*33767*


 #36533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.05.24 19:05:42 | #36535 (8)
*30862*

 #36534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Připomenu…
29.05.24 19:06:10 | #36536 (7)
*5678* *3447*

 #36533 

| Předmět: RE: Připomenu slova samotného Ježíše!
28.05.24 20:49:19 | #36280 (1)

No ano, v ženské řeči je to takto: miluj Hospodinku Boha svou a bližní své tak jako sebe


 #36275 

| Předmět: RE: RE: Připomenu slova samotného…
28.05.24 22:16:29 | #36300 (2)
*30258*

 #36280 

| Předmět: Satan už neví kudy kam!
28.05.24 20:25:37 | #36273

*7266* Satan už neví kudy kam! Zuří! Zuří jako šílenec! Jeho plán mu nevyšel. . . *7266*

*7266* Chtěl, aby lidé neuznávali Boha Stvořitele a Otce za svého jediného Panovníka! Tvrdil, že je všechny donutí Otce zradit. U pokřtěných lidí se mu to skoro povedlo, ale u židů a muslimů ne!!! *24611*| Předmět: RE: Satan už neví kudy kam!
28.05.24 20:28:45 | #36274 (1)

*24611* Ano, Človíček ví a neskrývá, že náš Tatínek je jediným Pánem, Králem a Panovníkem lidstva! *8734*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #36273 

| Předmět: LITUJI LIDI, CO ZAPÍRAJÍ OTCE!
28.05.24 20:08:45 | #36270

*14586* LITUJI LIDI, CO ZAPÍRAJÍ OTCE JAKO OTCE ZAPÍRÁ ŽENA S PŘEZDÍVKOU: "kroky"!!! *6578*| Předmět: RE: LITUJI LIDI, CO ZAPÍRAJÍ OTCE!
28.05.24 20:11:25 | #36271 (1)

*7266* A nejen, že Otce zapírá! Snaží se jim místo něj vnutit svou smyšlenou bohyni "Hospodinku"!!! *7266*


 #36270 

| Předmět: RE: RE: LITUJI LIDI, CO ZAPÍRAJÍ OTCE!
28.05.24 20:19:36 | #36272 (2)

*6578* Ta paní je otrokyní démona "Světlonoše", který má jméno Satan a snaží se, aby lidé "Světlonoše" (démona Satana) uznali za jediného Syna jejího smyšleného boha "Hospodina" a její smyšlené bohyně "Hospodinky"!!! *7266*


 #36271 

| Předmět: RE: RE: RE: LITUJI LIDI, CO ZAPÍRAJÍ…
28.05.24 20:53:05 | #36283 (3)

Máš asi horečku a halucinace že :-).


 #36272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: LITUJI LIDI, CO…
28.05.24 22:17:57 | #36301 (4)
*1107*

 #36283 

| Předmět: RE: RE: LITUJI LIDI, CO ZAPÍRAJÍ OTCE!
28.05.24 20:51:06 | #36281 (2)

Eva je také obraz a podoba Boha, s tím svým vztekáním se nepohneš :-)


 #36271 

| Předmět: RE: RE: RE: LITUJI LIDI, CO ZAPÍRAJÍ…
28.05.24 22:18:29 | #36302 (3)
*4609*

 #36281 

| Předmět: Panovníkem lidstva je Bůh Stvořitel a…
28.05.24 19:47:58 | #36263

*12694* Jediným Panovníkem celého lidstva je Bůh Stvořitel a Otec náš! *33792*

*12694* Ten Bůh, kterému i náš milovaný bratr a přítel Ježíš věrně a oddaně slouží! *33792*| Předmět:
28.05.24 19:10:44 | #36255

Matouš 28:19-20 CSP *23443*
Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. [Amen.]”

CSP: Český studijní překlad| Předmět: RE:
28.05.24 19:21:32 | #36256 (1)

*14586* A víte, jak to dopadlo? K Bohu Stvořiteli a Otci lidstva lásku a úctu pokřtění lidé skoro nemají a uctívají Ježíše, za kterého se jim ale vydává Satan, a zesnulou Marii!!! *14586*


 #36255 

| Předmět: RE:
28.05.24 19:23:45 | #36257 (1)

*10736* Nelze sloužit dvěma Pánům!!! A pokřtěné panstvo slouží prokazatelně získávání majetku a Satanovi, kterého ale lidem vydávají za Ježíše!!! *6578*


 #36255 

| Předmět: RE:
28.05.24 19:26:03 | #36258 (1)

*4502* A Vy jim v tom pomáháte!!! Možná nevědomky, ale pomáháte!!! *4502*

*4502* Dnešní situace je naprosto jiná než v roce 28, kdy tu byl Ježíš popraven a následně Otcem vzkříšen! *4502*


 #36255 

| Předmět: RE: RE:
28.05.24 19:27:02 | #36260 (2)

Kdo vi kdo ho vzkřísil :-).


 #36258 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.05.24 19:42:34 | #36261 (3)

*2* No já to vím, kdo Ježíše vzkřísil. MÁM NA TO VĚK. *2*


 #36260 

| Předmět: RE:
28.05.24 19:26:32 | #36259 (1)

1J 2,23 Každý kdož zapírá Syna, nemáť ani Otce.


 #36255 

| Předmět: RE: RE:
28.05.24 19:45:27 | #36262 (2)

Pořád nechápete, že jste to Vy, kdo ďábelsky popírá absolutní moc Boha Stvořitele a Otce lidstva!? *14586*

Ježíš je naším vlastním bratrem, a to Vy popíráte také!!! Co Vy jste za člověka? *14586*


 #36259 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.05.24 19:50:17 | #36264 (3)

Otcem se muž stane když má syna a nebo dceru, to by jste mohl vědět.


 #36262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.05.24 20:03:22 | #36267 (4)

*4502* Bůh není muž! Bůh je Bůh, Vy rouhačko!!! *4502*


 #36264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.05.24 20:52:04 | #36282 (5)

No ano je On i Ona :-).
Neb obraz a podoba Boha je člověk, muž a žena :-)


 #36267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.05.24 22:19:09 | #36303 (6)

Urážíte Otce!!! *34003*


 #36282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.05.24 02:46:44 | #36323 (7)

Bůh oslovuje ji když říká :
G1: 26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho,
A taky :
Gn 3:22
I řekl יהוה Bůh: Hle, člověk je jako jeden z nás ..


 #36303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.05.24 07:18:49 | #36333 (8)

*7266* Rouháte se! Vydáváte svou domněnku za skutečnost! NEOSLOVUJE "JI" - to jste si vymyslela, abyste potěšila "Světlonoše" (Satana), kterému sloužíte!!! *4502*

Pokřtěné panstvo si lstivě vymyslelo "BOHORODIČKU" a Vy se stejnou lstivostí "HOSPODINKU"!!! *7266*


 #36323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.05.24 18:00:11 | #36526 (9)

Eva je taky obraz a podoba Boha, to jsem se dočetla v Bibli a ty to nijako a ničím nezměníš, na to svejma blábolama nemáš :-)


 #36333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.05.24 19:12:02 | #36543 (10)
*4609*

 #36526 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.05.24 19:51:17 | #36265 (3)

Ježíš je jednorozený Syn Boha Otce.


 #36262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.05.24 19:54:28 | #36266 (4)

J 1,14 To Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
J 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
J 3,18 Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.
1J 4,9 V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět,


 #36265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.05.24 20:06:10 | #36269 (5)

*4502* Človíčka neošálíte! SLOUŽÍTE "SVĚTLONOŠOVI" VE VZPOUŘE PROTI BOHU OTCI LIDSTVA! *4502*


 #36266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.05.24 20:04:45 | #36268 (4)

*4502* A opět lžete, Ježíš byl prokazatelně popraven! Narodil se tedy z Milosti Boží našeho Otce 2x!!! *4502*


 #36265 


| Předmět: Lidé by měli být lidmi!
28.05.24 18:27:09 | #36249

*6904* Lidé by měli být lidmi!

*6904* Lidé by měli být lidmi za všech okolností!| Předmět: RE: Lidé by měli být lidmi!
28.05.24 18:28:15 | #36250 (1)

*4502* Pamatuj si! Od svého početí jsi člověkem! Božím člověkem! Važ si toho! *4502*


 #36249 

| Předmět: RE: RE: Lidé by měli být lidmi!
28.05.24 18:29:33 | #36251 (2)

*6904* Buď tedy člověkem vždy a všude! Nechtěj se proměnit v démona!!! *14586*


 #36250 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé by měli být lidmi!
28.05.24 18:54:06 | #36252 (3)

*14586* Už křest z Tebe udělal pokryteckého netvora! A sloužíš-li nyní démonům, je to strašlivá pohroma! *6578*


 #36251 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé by měli být lidmi!
28.05.24 18:56:25 | #36253 (4)

*4502* Navrať se v srdci k Bohu Otci svému! Omluv se mu! Omluv se mu upřímně a kajícně! Je možné, že Ti Tvé zlé chování a jednání odpustí!!! *4502*

  • *14586* *14586* *14586* *14586* *14586*

 #36252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé by měli být…
28.05.24 18:59:31 | #36254 (5)

*7266* Neláska a neúcta k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva, je pro člověka, který se pyšně a pokrytecky označuje za věřícího člověka, přestože v Boha nevěří, smrtelným zločinem!!! *7266*


 #36253 

| Předmět: (Bible)
28.05.24 17:26:44 | #36247

*16360* (Bible, Marek 12:41-44)

Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: "Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa."


1  

| Předmět: RE: (Bible)
28.05.24 17:29:03 | #36248 (1)
  • *29742* *29742* *29742* *16266* *29742* *29742* *29742*

1  
 #36247 

| Předmět: Důvěřujme Bohu Otci svému!
28.05.24 17:18:59 | #36245

*16266* Důvěřujme Bohu Stvořiteli a Otci svému! *16266*| Předmět: RE: Důvěřujme Bohu Otci svému!
28.05.24 17:19:45 | #36246 (1)
  • *16266* *2351* *16266*

 #36245 

| Předmět: Milujme Boha Otce svého!
28.05.24 17:10:55 | #36242

*16266* Milujme Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého milovaného! *16266*| Předmět: RE: Milujme Boha Otce svého!
28.05.24 17:17:02 | #36243 (1)

*741* *16266* *741* (Bible, Marek 10:13-16)

Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde." Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.


 #36242 

| Předmět: RE: RE: Milujme Boha Otce svého!
28.05.24 17:17:56 | #36244 (2)
  • *741* *16266* *30383* *4437* *30383* *16266* *741*

 #36243