Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 873031x
Příspěvků:
44016

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
28.05.24 21:09:14 | #36293
?si=ps_yLLAT0vAG­qC4W *6687* *6687* *27179*


| Předmět: RE:
28.05.24 22:20:39 | #36304 (1)
*29327*

 #36293 

| Předmět:
28.05.24 21:06:24 | #36292
*23389*


| Předmět: RE:
28.05.24 22:20:54 | #36305 (1)
*17601*

 #36292 

| Předmět:
28.05.24 21:06:01 | #36291

*5404* *5404* Satan a Vy zuřite to je pravda *27179*
*2351* *5215*
*5404* *5215*
*27179*| Předmět: RE:
28.05.24 22:21:17 | #36306 (1)
*34003*

 #36291 

| Předmět:
28.05.24 21:04:41 | #36290
*2351* *34713*
*6927* *27179*


| Předmět: RE:
28.05.24 22:21:32 | #36307 (1)
*24154*

 #36290 

| Předmět:
28.05.24 21:03:37 | #36289
*2217*
*17341*


| Předmět: RE:
28.05.24 22:22:10 | #36308 (1)
*2529*

 #36289 


| Předmět:
28.05.24 21:01:38 | #36287

Zjevení 3:9 CSP
Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.

CSP: Český studijní překlad
*30483* *30498*
Všichni Vámi tito citované náboženské skupiny včetně Vás se pokloni až přijde Ježíš s vůle Boží soudit lidstvo| Předmět: RE:
28.05.24 21:02:35 | #36288 (1)

*z)


 #36287 

| Předmět: RE:
28.05.24 22:23:47 | #36309 (1)

*2* Ježíš se pokloní mně, i když já o to nestojím, a Vy z toho budete v šoku! *2*


 #36287 

| Předmět: RE: RE:
29.05.24 02:50:30 | #36324 (2)

Tak by jste se měl podle toho jeho způsobu taky mu poklonit, to je rovnost svornost bratrství :-).
To proto myl učedníkům nohy aby to vešlo v platnost, ale na to a k tomu budete asi moc pyšný :-).


 #36309 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.05.24 02:56:43 | #36325 (3)

Jan 13
12 Když pak umyl nohy jejich a vzal na sebe roucho své, posadiv se za stůl zase, řekl jim: Víte-liž, co jsem učinil vám?
13 Vy nazýváte mne Mistrem a Pánem, a dobře pravíte, jsemť zajisté.
14 Poněvadž tedy já umyl jsem nohy vaše, Pán a Mistr, i vy máte jeden druhému nohy umývati.
15 Příklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já učinil vám, i vy též činili.
16 Amen, amen pravím vám: Není služebník větší pána svého, ani posel větší nežli ten, kdož jej poslal.
17 Znáte-li tyto věci, blahoslavení jste, budete-li je činiti.
18 Ne o všechť vás pravím. Já vím, které jsem vyvolil, ale musí to býti, aby se naplnilo písmo: Ten, jenž jí chléb se mnou, pozdvihl proti mně paty své.
19 Nyní pravím vám, prve než by se to stalo, abyste, když se stane, uvěřili, že já jsem.
20 Amen, amen pravím vám: Kdo přijímá toho, kohož bych já poslal, mneť přijímá; a kdož mne přijímá, přijímá toho, kterýž mne poslal.


 #36324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.05.24 07:10:52 | #36330 (4)

*4502* Kdyby jim omýval zaprášené nohy každý den, šlo by to vnímat jako dobrý skutek plný pokory, ale jinak to lze považovat především za projev pokrytectví! *4502*

  • *14586* *14586* *14586* *14586* *14586*

 #36325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
30.05.24 04:32:00 | #36604 (5)

To si nemyslím.


 #36330 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.05.24 07:07:00 | #36329 (3)

Bohu Otci svému se pokloním vždy rád! Ale nikomu jinému!!! *4502*

Zkoušíte to jako Satan! Vzpomeňte si, co mu Ježíš odpověděl. A styďte se!!! *14586*

*33861* "Jdi z cesty, Satane; neboť je psáno: 'Živému Bohu, Bohu svému, SE BUDEŠ KLANĚT a jeho jediného uctívat.'" (Bible, Matouš 4:10)


 #36324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.05.24 18:03:21 | #36527 (4)

Tak proč jste si vymyslel takovou blbost že Ježíš se pokloní Vám ?

SynBoha Uživatel je online | Předmět: RE:
před 9 hodinami | #36309
Reakce na příspěvek #36287
"*2* Ježíš se pokloní mně, i když já o to nestojím, a Vy z toho budete v šoku! *2*"


 #36329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
29.05.24 19:11:28 | #36542 (5)

*34694* Vím, kdo jsem a kým jsem! A Ježíš to ví také!!! *13842*


 #36527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.05.24 04:21:25 | #36603 (6)

No a tak kým jsi když Ježíš to má takto :
Lukáš 4:
7 Protož ty pokloníš-li se přede mnou, bude všecko tvé.
8 I odpověděv Ježíš, řekl jemu: Jdi pryč ode mne, satanáši; neboť psáno jest: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“


 #36542 

| Předmět:
28.05.24 20:58:10 | #36286

před 31 minutami | #36273
*7266* Satan už neví kudy kam! Zuří! Zuří jako šílenec! Jeho plán mu nevyšel. . . *7266*

*7266* Chtěl, aby lidé neuznávali Boha Stvořitele a Otce za svého jediného Panovníka! Tvrdil, že je všechny donutí Otce zradit. U pokřtěných lidí se mu to skoro povedlo, ale u židů a muslimů ne!!! *24611*

*27179* *30483* *30498*
Ty jsou na tom ještě hůře než Vy *27179*| Předmět: RE:
28.05.24 22:24:44 | #36310 (1)

*14586* Sám víte, že svůj život už dlouho nezvládáte! *14586*


 #36286 

| Předmět:
28.05.24 20:56:39 | #36285

*30483* Jidáš v nebi není *27179*
*2217*
*17341*| Předmět: RE:
28.05.24 22:25:28 | #36311 (1)

*27179* Jste pouze směšný! *27179*


 #36285 


| Předmět:
28.05.24 20:55:07 | #36284

2 A teď k tomu očekávanému příchodu Pána Ježíše Krista. 2-4 Prosím vás, nenechte si poplést hlavu pověstmi, že ten den už přichází, i kdyby to někdo tvrdil na základě nějakého prorockého vidění nebo se dokonce odvolával na nás. Nikdy jsme nic takového neřekli ani nenapsali. Než ten den nastane, musí dojít k velkému odpadnutí od původního Kristova učení a vystoupí člověk ztělesňující vzpouru proti Bohu a jeho zákonu. Ten se vyvýší nade všechno, co nese Boží jméno, a bude vyžadovat božské pocty sám pro sebe. Dokonce si přisvojí Boží trůn a představí se jako Bůh. 5 Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal už při své první návštěvě?

6-7 Náznaky této vzpoury proti Bohu jsou již zde a nechybí mnoho, aby propukla naplno a nepřítel člověka i Boha se projevil veřejně. 8 Pán ho však nakonec odsoudí k záhubě a zničí svým slavným příchodem.| Předmět: RE:
28.05.24 22:26:48 | #36312 (1)

*2* Důležité je, že se vrátí Bůh, náš Otec! "TO BUDE MAZEC!" *2*


 #36284 

| Předmět: RE: RE:
29.05.24 02:39:02 | #36321 (2)

Jen jestli není v důchodu když poslal Syna Ježíše :-)


 #36312 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.05.24 07:12:32 | #36331 (3)

*2213* Mnete si ruce při té představě starého nemohoucího Boha, Satane!? *14586*


 #36321 

| Předmět: Dobrou noc!
28.05.24 20:37:51 | #36278

*3775* Dobrou noc! *6665*


1