Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 219151x
Příspěvků:
12880

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Jsou lidé...
11.08.22 06:26:39 | #860

Jsou lidé, kteří se obelhávají, že mají Boha v sobě! *35060*

Nemají v sobě Boha, mají v sobě démona!!! A možná mají v sobě i několik démonů... *6578*| Předmět: RE: Jsou lidé...
11.08.22 06:28:18 | #861 (1)

*15154* *22971* *15154* Modleme se za ty lidi zotročené démony! A prosme za jejich osvobození... *3577*


 #860 

| Předmět: RE: RE: Jsou lidé...
11.08.22 06:36:01 | #864 (2)

*3122*
Otče!
Bože a Pane náš!
Lásko naše...
*3577*
My všichni lidé Tě prosíme, abys nás osvobodil z moci démonů...
My všichni lidé Tě prosíme, abys nás očistil od všech našich nepravostí...
My všichni lidé Tě prosíme, abys nás morálně, psychicky a fyzicky uzdravil...
*22971*
Děkujeme Ti, Bože a Pane náš jediný!
Máme Tě moc a moc rádi, Lásko naše milovaná...
Ano, Tatínku náš milosrdný, slitovný a plný milosti, milujeme Tě! *33770*

 • *15154* *22063* *15154*

 #861 

| Předmět: RE: Jsou lidé...
11.08.22 06:34:48 | #863 (1)

Máte to marný, Bůh je a nebo měl by být v nás, že ve vás není za to ja Vám nemůžu :-).
Efezským 4
6 je jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
+
Galatským 1
6Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.
7Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.
8Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!
9Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!


 #860 

| Předmět: RE: RE: Jsou lidé...
11.08.22 06:37:50 | #865 (2)

*7266* Otroci Světlonoše rádi ostatní proklínají!!! *6578*

 • *6578* *7266* *6578* *7266* *6578*

 #863 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsou lidé...
11.08.22 06:39:08 | #866 (3)

To si vyřiď s apoštolem Pavlem :-).


 #865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsou lidé...
11.08.22 06:40:59 | #867 (4)

Koloským 2
8Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
9V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


 #866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jsou lidé...
11.08.22 06:42:19 | #868 (5)

Hm vesmírné mocnosti, to bude asi ten bůh na jiné planetě :-)


 #867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsou lidé...
11.08.22 06:49:26 | #872 (6)

Vašeho SVĚTLONOŠE lze nazvat tou mocností - "a Vy jste ho spolkla i s navijákem!" *7266*


 #868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jsou lidé...
11.08.22 06:46:50 | #871 (5)

Plnost božství je pouze v Živém Bohu, našem Otci! *33792*

Ježíš je člověkem, kterého pokřtění lidé znetvořili svými domněnkami... *6578*


 #867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsou lidé...
11.08.22 06:44:33 | #870 (4)

*33770* Pavel? Ten už dostal co proto od Tatínka!!! Červenal se jako malý kluk... *34003*


 #866 

| Předmět: RE: RE: Jsou lidé...
11.08.22 06:43:13 | #869 (2)

*6904* V každém člověku je lidská duše, která dělá člověka člověkem! *15154*

Bůh v lidech není - Bůh lidstvo ovládá skrze Ducha Božího, který je jeho nástrojem k ovládání veškerého tvorstva i celého vesmíru! Duchů Božích je více a mají různé dílčí úkoly, ale ten hlavní, co prostupuje celým vesmírem, je pouze jeden! *15154* *3775* *3775* *3775* *15154*


 #863 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsou lidé...
11.08.22 07:27:01 | #881 (3)

Jan 4
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“


 #869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsou lidé...
11.08.22 07:34:54 | #888 (4)
*3257*

 #881 


| Předmět: Dobré ráno!
11.08.22 06:22:08 | #859

*12318* Dobré ráno! *15154* *22063* *15154*

S láskou a vděčností k Bohu vnímám úžasný nový Boží den... *29742* *9540* *29742*| Předmět: Kdo je Bůh? Bůh je Bůh!
10.08.22 19:50:46 | #856

*14899* Kdo je Bůh? Bůh je Bůh! *34037*

Mnozí lidé hledají Boha v Bibli. *11171*

Další lidé hledají Boha v sobě nebo v přírodě... *11171*

Bible ale Bohem není!!!
Bůh se v Bibli ani neskrývá!!! *33684*

Navíc je nedobré, když lidé záznamy v Bibli, které se o Bohu zmiňují, přeceňují... A to se děje velmi často!
Studium Bible bez Božího vedení je dokonce cestou do pekla celoživotního utrpení - o to se vždy démoni rychle postarají, když se lidé začnou za znalce nebo znalkyně Bible pokládat! *6578*

PRAVDU O BOHU NALEZNETE POUZE PŘÍMO U BOHA!!! *34027*| Předmět: RE: Kdo je Bůh? Bůh je Bůh!
10.08.22 20:51:53 | #857 (1)

A tak ty máš Boha svého na jiné planetě ?
A tam Ti je k čemu ?


 #856 

| Předmět: RE: RE: Kdo je Bůh? Bůh je Bůh!
11.08.22 06:19:21 | #858 (2)

Vážená paní, ne já, ale my všichni!!! *6904*

Myslíte-li si, že Vy máte nějakého svého extra boha nebo svou extra bohyni, je to Váš problém! *4346*

*34027* BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ! *34027*

*3432* (A klidně z toho buďte v šoku!) *3432*


 #857 

| Předmět: RE: RE: RE: Kdo je Bůh? Bůh je Bůh!
11.08.22 06:31:54 | #862 (3)

O bohyni ani o bohyních ani o extra.. nic nepíšu, to je tvůj výmysl.
A ještě vnucujete všem boha na jiné planetě ?
To kam že chodíte na takovéto rozumy ?


 #858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh? Bůh je Bůh!
11.08.22 06:54:16 | #873 (4)

*14899* Najednou chcete tvrdit, že lidem ve všech diskuzích nevnucujete svou vybájenou "hospodinku", kterou doma tajně uctíváte jako svého boha? *22640*

*35239* CO VY TO MÁTE ZA POVAHU! *6578* *7266* *6578*


 #862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh? Bůh je…
11.08.22 07:24:31 | #880 (5)

Bůh živých se v ženách projevuje mateřsky a v mužích otcovsky, vaše vybájené vize s Vámi nesdílím.


 #873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh? Bůh…
11.08.22 07:29:11 | #882 (6)

A kdo dobře hospodaří tomu se dobře daří :-).
To od tuť je pojmenování Boha živých.


 #880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?…
11.08.22 07:36:40 | #889 (7)

A kdo Živého Boha miluje, ten se ze života v Lásce Boží raduje... *15154* *22063* *15154*

 • *6084* *6084* *6084* *6084*

1  
 #882 

| Předmět: ❤️❤️❤️ LÁSKA ❤️❤️❤️
10.08.22 19:25:13 | #855

❤️❤️❤️ LÁSKA ❤️❤️❤️

❤️ Láska Boží našeho Tatínka! ❤️

❤️ Láska k Bohu, který je naším Otcem! ❤️| Předmět: Láska k Bohu = Láska k Tatínkovi.
10.08.22 16:30:32 | #851

*22063* Láska k Živému Bohu má být živou LÁSKOU k milovanému Tatínkovi... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Láska k Bohu = Láska k Tatínkovi.
10.08.22 19:15:51 | #854 (1)

*3474* *4740* Láska a úcta k Bohu má pramenit v lidském srdci, v lidské duši i v lidské mysli. *3474* *4740*


 #851 

| Předmět: Syn Člověka - Ježíš Syn Boží.
10.08.22 13:23:43 | #839

Syn Člověka - Ježíš Syn Boží.

Ježíš byl a je naším bratrem a přítelem! *34041*
Před popravou měl roli proroka Živého Boha, Boha Izraele a našeho Otce!
Po vzkříšení zůstal člověkem... *15154* *16217* *15154*

Ptáte-li se, proč někteří lidé označovali a označují Ježíše za Boha a Pána lidstva, odpověď je snadná - vedla je a vede je chamtivost a touha po moci a slávě! Ježíš byl vzat do nebe a nezůstal tu nikdo, kdo by apoštoly krotil.
Rozdělili si vedoucí místa mezi pokřtěnými lidmi a začali tvrdit, že jim Ježíš předal svou moc!!! *6578*

Postupně tu začalo vznikat bohaté pokřtěné panstvo a pokřtění chudí poddaní - někdy přímo pokřtění otroci.
Dále došlo k ďábelskému pletichaření se světskými panovníky, kteří si uvědomili, jak snadno lze pokřtěné lidi ovládat tvrzením, že poslušní lidé budou po smrti žít v ráji a ti neposlušní v pekle!!! *2298*

A to trvá až do současnosti, i když si pokřtěné panstvo rozdělilo pokřtěné nevolníky do několika skupin...

 • *35060*


| Předmět: RE: Syn Člověka - Ježíš Syn Boží.
10.08.22 13:26:33 | #840 (1)

*12216* Jediným Panovníkem celého lidstva, včetně Ježíše a Muhammada, je Živý Bůh! Amen. *12216*

 • *16217* *15154* *2351* *15154* *34694*

 #839 

| Předmět: RE: RE: Syn Člověka - Ježíš Syn Boží.
10.08.22 13:29:52 | #842 (2)

*34027* Ano, Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš vládne všem lidem i andělům! *34027*

*34027* Ano, tento jediný Živý Bůh vládne veškerému tvorstvu v CELÉM VESMÍRU! *34027*

 • *13842* *33792* *13842*

 #840 

| Předmět: RE: RE: RE: Syn Člověka - Ježíš Syn…
10.08.22 14:05:21 | #843 (3)

❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Předmět diskuze: ❤️ Diskuze o životě v Lásce Boží našeho milujícího Otce. ❤️
*30800*
Možná by sis to tu měl přejmenovat na diskuzi O Vládci v CELÉM VESMÍRU.


 #842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Syn Člověka - Ježíš Syn…
10.08.22 14:27:32 | #844 (4)

Odpouštím Vám Vaši jízlivost... *4585*

To, že Bůh je jediným Panovníkem lidstva, je docela známé, ale to, že všichni lidé žijí v Lásce Boží našeho milujícího Otce už tak známé není, protože je to mnohými tlupami věřících lidí přísně utajováno, aby získali nové členy k vykořisťování! *6578*

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *15154*

 #843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Syn Člověka - Ježíš…
10.08.22 14:31:05 | #845 (5)

Jediným, kdo člověka skutečně nezištně miluje, je Bůh! Živý Bůh! Náš milující Otec!!!

Církevní a sektářské panstvo miluje pouze majetek člověka! Když ho o něj připraví, klidně ho "odkopnou"!

 • *3775*

 #844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Syn Člověka -…
10.08.22 14:33:09 | #846 (6)

*33770* Ano, Bůh je milující Bůh! *33770*

*6578* My lidé býváme chamtiví a bezcitní... *14586* *35060* *3456*


 #845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Syn Člověka…
10.08.22 14:34:15 | #847 (7)

*7266* Hodně býváme bezcitní!!! *6578* *6578* *6578*


 #846 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Syn Člověka - Ježíš…
10.08.22 15:10:48 | #848 (5)

Možná je to tím že mám trochu jiné myšlení než vy že jsem si vzala k srdci :
Matouš 6
33 Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost..


 #844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Syn Člověka -…
10.08.22 16:27:03 | #849 (6)

*34694* Nejspíš to bude tím, že Človíček má v Božím království našeho Tatínka svůj domov... *6904*

*24200* Vy si o něm čtete v Bibli, Človíček je v něm doma. *15154* *2351* *15154*


 #848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Syn Člověka…
10.08.22 16:32:54 | #852 (7)

A plácá nesmysly :-).


 #849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Syn…
10.08.22 17:00:40 | #853 (8)

To vyřešíme! *24611*

A je to vyřešeno! *3392*

 • *2* *2* *2* *2* *2*

 #852 

| Předmět: (Bible, Lukáš 6:43)
10.08.22 12:22:52 | #837

(Bible, Lukáš 6:43)

Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce.

(Živé Slovo Boží)

*34866*

P.S. Ale pozor, i dobrý strom může v průběhu let zplanět a rodit trpké plody a špatný strom, když se řádně ořeže a naroubuje, může plodit plody lahodné... *5901*
A stejně tak jedná Bůh s námi lidmi! Žádná z našich životních rolí není v současnosti trvalá! Kladná role se může postupně změnit v roli zápornou a role záporná v roli kladnou... *7710*| Předmět: RE: (Bible, Lukáš 6:43)
10.08.22 12:28:48 | #838 (1)

(Bible, Lukáš 6:37) *16360*

Nesuďte, a nebudete souzeni;
nezavrhujte, a nebudete zavrženi;
odpouštějte, a bude Vám odpuštěno.

(Živé Slovo Boží)

*15154* *22063* *15154*

*33794* P.S. A hlavně!!!
Milujte všechny lidi takové, jací jsou!
Vždyť i Bůh Otec náš nás miluje takové, jací jsme!!!
Jasné? *2386*


 #837 

| Předmět:
10.08.22 11:33:18 | #831
🌞🌞🧚

1  

| Předmět: RE:
10.08.22 11:41:30 | #832 (1)
*29742* *9540* *2292* *29742*
 • *30513* *30513* *30513*

 #831 

| Předmět: Jsou lidé...
10.08.22 11:20:57 | #830

Jsou lidé, lidé pyšní a tím i velmi směšní, co se tváří, jako by byli převelikými znalci Boha! *34043*

Ve skutečnosti Boha Otce lidstva neznají vůbec!!! Za bohy pokládají démony!!! A vůbec nechápou, že Bůh je Živým Bohem a Panovníkem v celém vesmíru!!! Pošklebují se, že by Bůh mohl být v jiné části vesmíru, než je naše sluneční soustava! O Bohu ví pouze to, co si vyčetli v lidských knihách... Jsou prostě trapní! *34258*| Předmět: RE: Jsou lidé...
10.08.22 11:54:00 | #833 (1)

*33792* Ano, v celém vesmíru je pouze jeden Bůh! JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH, zdůrazňuji!!! *33792*

*24611* A tímto jediným Živým Bohem je Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! Náš milující Tatínek! *24611*

*11171* A za všechny, co to tu v diskuzích velkopansky popírají, uvedu přezdívky dvou nejpyšnějších. Jedná se o člověka s přezdívkou "Saji" a o člověka s přezdívkou "stalyusmev"! Ti dva se navzájem chválí, to jim jde velmi dobře, ale jejich životní role jsou veskrze záporné! Nepopírám, oba jsou inteligentní, vzdělaní a sečtělí, ale jinak jsou morálně zpustlí. Oba slouží nevědomky démonům, které pokládají za své bohy... Dejte si na ty dva velmi dobrý pozor! Umí se lidem vlichotit do přízně jako pohádkové jezinky... *7266* *7266*


 #830 

| Předmět: RE: RE: Jsou lidé...
10.08.22 11:56:46 | #834 (2)

*15154* *22971* *15154* Modlím se za jejich morální, psychické a fyzické uzdravení! Ano, prosím Živého Boha, našeho Otce, aby je osvobodil z moci démonů a omilostnil... Amen! *15154* *3577* *15154*


 #833 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsou lidé...
10.08.22 12:06:13 | #835 (3)

*3122* (Bible, Lukáš 6:27-28 + 6:36) *16360*

Ale Vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele.
Dobře čiňte těm, kteří Vás nenávidí.
Žehnejte těm, kteří Vás proklínají,
modlete se za ty, kteří Vám ubližují.

Buďte milosrdní, jako je milosrdný Váš Otec.

*6904* *429*

(Živé Slovo Boží) *15154* *22063* *15154*


 #834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsou lidé...
10.08.22 12:14:31 | #836 (4)

*429* *19367* *22063* Ano, milujte své nepřátele! Milujte všechny ty pyšné a samolibé OTROKY ZLA, kteří Vás zesměšňují, kteří Vás pomlouvají a kteří Vám občas i vulgárně nadávají! *33770*

*3474* *4740* MILUJTE JE TAKOVÉ, JACÍ JSOU, ale modlete se za ně, aby je Bůh Otec náš omilostnil a aby je následně morálně, psychicky a fyzicky uzdravil. Vždyť jsou to lidé! Boží lidé! A milované děti Boží... *22971*


 #835 

| Předmět: Umíte si ze sebe dělat legraci?
10.08.22 10:10:36 | #828

Umíte si ze sebe dělat legraci? Já ano! *27179*

A důkaz? Hned ráno jsem udělal na lodžii dva snímky vysmátého Človíčka, který právě vstal. *34694*

Jsou ve fotogalerii - doplnil jsem je pouze dvěma snímky květin z dnešní ranní procházky... *6404*

Tak se hezky bavte! *27179*

 • *6084* *6084* *6084*


| Předmět: RE: Umíte si ze sebe dělat legraci?
10.08.22 10:16:40 | #829 (1)

*2386* Řeším dilema. Mám jít k jezeru nebo ne? *2386*

*3558* Dvouhodinovou procházku mám už sice za sebou, ale proč se neprojít znovu? *3771*

 • *22542* *437* *15238*

 #828