Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 219115x
Příspěvků:
12879

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Dám to do záhlaví:
13.08.22 06:14:46 | #1028

*6904* Dám to do záhlaví:

"Naším jediným Živým Bohem, Panovníkem a milosrdným Spasitelem je Stvořitel a Otec náš!" Amen.

*15154* Živé Slovo Boží. *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Dám to do záhlaví:
13.08.22 06:19:52 | #1029 (1)

Žádný Kristus, a že jich v dějinách lidstva bylo a je, se Bohem nestal a nestane!!! Amen.

  • *12216* *15154* *33692* *20363* *33692* *15154* *12216*

 #1028 

| Předmět: RE: RE: Dám to do záhlaví:
13.08.22 06:24:07 | #1030 (2)

*7478* Ano, mnozí lidé dostali dar Ducha Božího! Ale celé řadě z nich byl v průběhu života tento dar Otcem odebrán, když zpychli a začali se pokládat a prohlašovat za všemocné bohy nebo vládce... *34003*


 #1029 

| Předmět: RE: RE: RE: Dám to do záhlaví:
13.08.22 06:30:17 | #1031 (3)

*15154* Být Kristem, znamená být "UKAZATELM SMĚRU" na cestě k Bohu...

*15154* *15154* Být Kristem, znamená být "SVĚTLEM" pro lidi kráčející po cestě k Bohu...

*15154* *15154* *15154* Být Kristem, znamená být oddaným, věrným a pokorným "SLUŽEBNÍKEM" Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva... *34027*


 #1030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dám to do záhlaví:
13.08.22 06:34:19 | #1034 (4)

Matouš 24
4 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás žádný nesvedl.
5 Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé.
...
24 Nebo povstanou falešní Kristové..


 #1031 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dám to do záhlaví:
13.08.22 06:37:19 | #1036 (5)

A kdopak se to tady prohlašuje za Krista ?
Nick: MilujiBoha:
04.08.22 12:22:06 | #306
Reakce na příspěvek #299
"Já vím, že jsem Kristus! *16217*"


 #1034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dám to do…
13.08.22 06:39:57 | #1038 (6)

Krista ze mne učinil Tatínek - stěžujte si laskavě u něj, cítíte-li se dotčená! *3820* *3840*


 #1036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dám to do…
13.08.22 06:40:32 | #1039 (7)

Kdo vi kdo to byl :-).


 #1038 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dám to…
13.08.22 06:48:47 | #1041 (8)

Bůh to ví! A Váš pán v roli Světlonoše a Pokušitele to ví velmi dobře také, ale zamlčuje Vám to. Sloužíte mu ke svádění lidí na scestí, aby bloudili a cestu k Bohu nenalezli... *11171*


 #1039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dám…
13.08.22 06:50:28 | #1043 (9)

Světlonoše jste si vymyslel vy :-).
Mně se nikdo takto nepředstavil ale Vám asi že jo:-).


 #1041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 07:02:40 | #1047 (10)

*33684* Satan Syn Boží není žádný hlupák! Má sice roli Světlonoše a Pokušitele, ale vydává se za Ježíše nebo za jeho maminku Marii! Vydává se i za jiné zesnulé lidi, ale za Ježíše se vydává nejraději a nejčastěji, protože se umí rozzářit jako slunce na nebi, aby lidi ošálil... *35060*


 #1043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 07:04:29 | #1048 (11)

A nebo i za Krista že :-).


 #1047 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 07:07:08 | #1051 (12)
*2615*

 #1048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dám to do záhlaví:
13.08.22 06:45:31 | #1040 (5)

Lidé, co ukazují přímou cestu k Bohu a nelákají nikoho do nějakých církví a sekt, falešní nejsou!
Ti lidé se necpou mezi Boha a člověka! Pouze slouží jako "UKAZATEL SMĚRU" nebo jako "SVĚTLO"!
Ti lidé mají až bláznivě šílenou LÁSKU a úctu k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva...
A nikdy! Opakuji: "NIKDY!" Nikdy se neoznačují za rovné Bohu!!! Amen.

  • *4919* *23658* *35235*

 #1034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dám to do…
13.08.22 06:49:29 | #1042 (6)

Ano :-)
Efezským 4
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #1040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dám to do…
13.08.22 06:57:48 | #1045 (7)

*33684* Tělesně v nikom z Božích tvorů Bůh není - k tomu má takový šikovný nástroj nazývaný Duchem Božím - tímto nástrojem nás ovládá jako "loutky" a pomocí tohoto úžasného nástroje s námi i komunikuje jako se svými syny a dcerami...

*32830* *24611* *32830*

 #1042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dám to…
13.08.22 07:05:12 | #1049 (8)

Jan 4
24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“


 #1045 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dám…
13.08.22 07:08:27 | #1052 (9)
*3820* *3840*

 #1049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dám…
13.08.22 07:10:37 | #1054 (9)

Poznáváte se? *16217*

*3499* *3499* Tady máte své dva smyšlené bohy: "hospodina a hospodinku"! *27179*


 #1049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 07:15:19 | #1058 (10)

O ne to je obraz a podobenství Boha jsou jedno tělo . jeden Duch :-).


 #1054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 07:19:00 | #1061 (11)
*19370* *16854*

Na Vás je ale pohled! Jste jako bohyně pomsty z pohanských mýtů...

  • *27179* *27179* *27179*

 #1058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 07:21:14 | #1063 (12)

Vy věříte na bohyně :-).


 #1061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 07:28:23 | #1067 (13)

*35239* Nejsem jako Vy! *33684*

*3511* Bohyně je Vaším výmyslem, který Vám vsugeroval Světlonoš!!! *6578*


 #1063 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 07:47:50 | #1070 (14)

O ne ja takto Boha rodu ženského neoslovuji, ani nic takového nepíšu, to je Váš výmysl zrovna tak jako ten Váš Světlonoš :-)


 #1067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 10:23:56 | #1071 (15)

Ale Bůh není rodu ženského! Není ani rodu mužského! Bůh není člověkem! Bůh je Bůh!!! *33792*

Ježíš ví, že Bůh je Bohem a ne hospodinkou, a tak je jasné, že Vám se za Ježíše vydává Světlonoš!!! *11171*


 #1070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 10:37:48 | #1076 (16)

Ste zapřel Otce ?
*30*


 #1071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 11:04:35 | #1077 (17)

*18805* Pouze nedělám z našeho Otce člověka!!! *3775*


 #1076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dám to do záhlaví:
13.08.22 06:38:18 | #1037 (4)

*15154* Být Kristem, obnáší úděl, že do Božího Království našeho Otce vejdeme až mezi posledními, protože jsme "UKAZATELEM SMĚRU" a "SVĚTLEM" pro všechny a Bůh nepřipustí, abychom upřednostnili sebe a jiné nechali bloudit v temnotě... *15154* *18805* *15154* *3775* *15154*


 #1031 

| Předmět: :-))
12.08.22 23:49:27 | #1019

*24611* Plevel v poli s obilím je mnohdy mnohem krásnější než vlastní obilí! *13842*

*6578* Ale "PLEVEL" v Bibli, ač je často také velmi přitažlivý, bývá smrtelně jedovatý! Probouzí pýchu a další záporné, skutečně smrtelně jedovaté vlastnosti... *6578*| Předmět: RE: :-))
13.08.22 00:03:11 | #1020 (1)

*6195* O tom, jak snadno člověka "spolkne" dar Ducha Božího, který dělá Krista Kristem, svědčí i následující slova, která pronesl Ježíš... *14586*

(Bible, Jan 17:22-24) *16360*

Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - JÁ V NICH A TY VE MNĚ; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; AŤ HLEDÍ NA MOU SLÁVU, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.

*11171*

Veškerá SLÁVA patří Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva!!! A každý Kristus má lidem ukazovat cestu jen a jen k Bohu a ne k sobě!!! Amen!

  • *15154* *22971* *15154*

 #1019 

| Předmět: RE: RE: :-))
13.08.22 00:06:41 | #1021 (2)
*7279* *4483* *4468* *23670* *3775* *3461* *6665*

 #1020 

| Předmět: RE: RE: :-))
13.08.22 00:24:37 | #1022 (2)

K Bohu svému celým svým.... a k bližním tak jako sobě :-)


 #1020 

| Předmět: RE: RE: RE: :-))
13.08.22 06:03:57 | #1025 (3)

Naším jediným Bohem je Stvořitel a Otec náš! *33792*

Ježíš je jedním z našich bližních! Ježíš je člověkem a naším bratrem a přítelem. Amen. *4585*


 #1022 

| Předmět: Bohužel...
12.08.22 23:33:27 | #1011

Bohužel... *6578*

Mnohého Krista "spolkla" sláva, kterou mu ten dar Boží přinesl... *14586*

Ježíše nevyjímaje!!! Naplnění Duchem Božím je tak mocný dar našeho Otce, že to svádí k pyšnému pocitu, že se člověk stal Bohem nebo že má Boha v sobě!!! A důkazem jsou i záznamy v Bibli... *16360*

  • *14586* *35060* *14586*


| Předmět: RE: Bohužel...
12.08.22 23:35:28 | #1014 (1)

Lidstvo má jednoho Boha! Stvořitele!!! *33792*

Ovšem v roli Krista tu byla celá řada lidí... *6904* *6904* *6904*


 #1011 

| Předmět: RE: RE: Bohužel...
12.08.22 23:38:14 | #1015 (2)

*33792* Ano, Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš - BŮH JEDEN JEDNOJEDINÝ - má veškerou moc v nebi i na zemi v celém vesmíru! O svou moc se s nikým nedělí a dělit nebude!!! Amen. *33792*


 #1014 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohužel...
12.08.22 23:43:01 | #1018 (3)

*12216* Pro mne je Živý Bůh absolutním Panovníkem veškerého tvorstva! Amen. *34027* *34027* *34027*


 #1015 

| Předmět:
12.08.22 22:16:35 | #989

Bůh je všude přítomný, není třeba se stýskat on sám je naším zrcadlem,je i kamarádem vedle nás. *29716*| Předmět: RE:
12.08.22 22:19:33 | #991 (1)

Nemůže být všude přítomný když jsou lidi co tvrdějí že v nich není :-)


 #989 

| Předmět: RE: RE:
12.08.22 23:06:33 | #997 (2)

Horší jsou lidé, co tvrdí, že Boha spolkli a mají ho v sobě! *6578*


 #991 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.08.22 23:08:30 | #999 (3)

To sem taky takto nikde nenapsala asi rád lžete.


 #997 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 23:14:59 | #1004 (4)

Já používám slova tak, aby Vám bylo jasné, jaké bludy tu tvrdíte!!! *16360*


 #999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 23:17:15 | #1006 (5)

Překrucuješ moje slova na něco jiného, takto seriosně diskutovat nelze.


 #1004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 23:27:18 | #1010 (6)

Já o Bohu nediskutuji!
Já Boha znám osobně!!!
Diskutuji pouze o životě v Lásce Boží... *15154* *22063* *15154*


 #1006 

| Předmět: RE:
12.08.22 23:05:32 | #996 (1)

Úsměvné tvrzení!!! *27179*

Bůh je naším Panovníkem, bratře a příteli můj! *32830*


 #989 

| Předmět: Otče!
12.08.22 21:17:32 | #983

Otče! Lásko moje! Tatínku můj milovaný... *3474*

Ty jsi náš Pán!
Ty jsi náš Král!
Ty jsi náš Vládce!
Ty jsi náš Panovník!

To všechno vím a ctím... *22971*

Ale především jsi naším Otcem! Tátou! Milujícím Tatínkem... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Otče!
12.08.22 21:18:54 | #984 (1)

*33792* TY JSI NÁŠ JEDINÝ A JEDNOJEDINÝ ŽIVÝ BŮH. *33792*


 #983 

| Předmět: RE: RE: Otče!
12.08.22 21:24:32 | #986 (2)

Otče! Táto můj! Tatínku náš milovaný... *3122*

Před Tebou klečím! K Tobě se modlím! Tebe prosím... *15154* *22971* *15154*

Lásko moje! Stýská se mi po Tobě! Moc a moc se mi stýská... *16231*

*3474* Miluji Tě!!! *16217*


 #984 

| Předmět: RE: RE: RE: Otče!
12.08.22 21:43:26 | #987 (3)

Vidíš ?
Kdyby jsi měl víru že je Bůh v Tobě tak by se Ti nestýskalo, takto nevíš kde se Ti toulá :-)


 #986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Otče!
12.08.22 22:10:03 | #988 (4)

*15154* *22063* *15154* Ale já vím stoprocentně, že Bůh v nás není!!! *24611* *22063* *24611*


 #987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
12.08.22 22:17:46 | #990 (5)

V Bibli je na mnoha místech napsáno že jo je a ja to jinak ani nemohu vnímat když mi bylo dáno pojíst z těla Kristova.


 #988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
12.08.22 22:41:14 | #993 (6)

A jsme u toho!!! *11171*

Jak Vám mohlo být dáno pojíst z těla Kristova, když podle Bible je Kristus ve Vás a Vy v něm! *27179*

Ono to tak není, ale Vy to všem tvrdíte!!! *6578*


 #990 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
12.08.22 22:44:38 | #994 (7)

Vy mi podsouváte svoje tvrzení :-).


 #993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
12.08.22 23:04:04 | #995 (8)

*4346* Omyl, to tu Vy neustále zarputile tvrdíte! Jste tou představou přímo posedlá!!! *3820* *3840*


 #994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 23:07:10 | #998 (9)

To je Vaše představa: "když podle Bible je Kristus ve Vás a Vy v něm" ja to v Bibli nikde takto nečetla a tak to ani netvrdím , to je Vaše nějaké osobní tvrzení které mi vnucujete.


 #995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 23:10:16 | #1002 (10)

*27179* Najednou to popíráte, když jsem Vám dokázal, jakým nesmyslným tvrzením to je! *27179*


 #998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 23:16:30 | #1005 (11)

Blouzníš.


 #1002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 23:25:49 | #1009 (12)
*27179*

 #1005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
12.08.22 22:21:20 | #992 (5)

Jo a piš za sebe :-).


 #988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
12.08.22 23:09:01 | #1000 (6)

Já píše za sebe i za celé lidstvo! *15154* *22063* *15154*

To právo mám od Boha a Vy mi tu nebudete drze a pyšně rozkazovat!!! Mírněte se... *34003*


 #992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
12.08.22 23:10:01 | #1001 (7)

No tak buď tak laskav a nepiš za mně :-).


 #1000 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
12.08.22 23:13:52 | #1003 (8)

Opakuji Vám, Vy mi nic rozkazovat nesmíte!!! A nebudete!!! *11104*

A to ani, když budete tvrdit, že jste laskavá! *7266*

Nejste laskavá!!! Jste pyšná až hanba mluvit!!! *34013*


 #1001 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 23:17:48 | #1007 (9)

Ty by ses měl stydět.


 #1003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 23:25:19 | #1008 (10)

Před otrokyní Světlonoše, která svádí lidi na scestí, se mám stydět? *9391*


 #1007 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 23:33:31 | #1012 (11)

Za svoje slova by jsi se měl stydět :-).


 #1008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 23:40:23 | #1016 (12)

*35239* ZA PRAVDU SE MÁM STYDĚT? *29713*

*4585* Optejte se Otce, kdo z nás dvou se má stydět! *11171*


 #1012 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 05:37:27 | #1023 (13)

Ty nezachováváš Jeho Slovo, překrucuješ a obměňuješ a nebo ani vůbec neuznáváš Jeho Slovo:
Jan 14“
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.
*30800*
To proto se Jeho Slovo zachovalo protože jsou lidi kteří jeho Slovo milují - zachovávají..


 #1016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 06:00:43 | #1024 (14)

Slovo Ježíše? *35239*
Nebylo a není to Slovo Boží? Nebylo a není to Slovo našeho Otce? *2386*

Ježíš nebyl Bůh! Ježíš není Bůh! Ježíš nebude Bůh!!! *33684*

Ježíš plnil příkazy našeho Otce! *3438*
O ničem nerozhodoval a nerozhoduje! Veškerou moc má Otec!!! *3438*

Opět se ukazuje, jakou ničivou sílu má pýcha i v lidech s darem Ducha Božího!!! *6578*
I proto byl Ježíš popraven, aby si uvědomil, jak nicotný před Bohem byl a je... *11171*


 #1023 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 06:10:01 | #1026 (15)

Otec přikázal: "Jdi tam a tam, řekneš to a to a stane se to a to!" A Ježíš vyrazil na cestu... *3755*

Ano, Ježíš poslušně šel! Stal se Božím poslem! Nikoli však Bohem!!! *29334*


 #1024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 06:11:29 | #1027 (16)

Naším jediným Bohem, Panovníkem a Spasitelem je Stvořitel a Otec náš!

Amen. *34027*


 #1026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 06:30:37 | #1032 (15)

Pyšný jsi ty když znevažuješ Slovo Boží.


 #1024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.22 06:51:59 | #1044 (16)

Nemohu znevažovat Slovo Boží, protože Bůh ze mne Živé Slovo Boží učinil. *19975*

Připadalo mu to humorné... *27179* *27179* *27179*


 #1032 

| Předmět:
12.08.22 17:11:00 | #981
*29716*

1  

| Předmět: RE:
12.08.22 21:13:58 | #982 (1)

*30513* Ten rytmus "šlape" naprosto přesně! *30513*

*30513* To by se to hopsalo! Parket nebo dlažební kostky? Bylo by to lhostejné! *30513*

  • *30513* *30513* *30513*

 #981 

| Předmět: RE:
12.08.22 21:24:28 | #985 (1)

Je to česká skupina zpívající anglicky i když některé písničky jsou hrubé tato je velmi pěkná ten text.


 #981 

| Předmět: RE: RE:
12.08.22 23:41:19 | #1017 (2)

*30513* Já vnímám hlavně rytmus... *30513*


 #985 

| Předmět: Mír a lásku Vám!
12.08.22 17:02:17 | #978

*15154* *22063* *15154* Mír a lásku Vám, Bohem milovaní lidé! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Mír a lásku Vám!
12.08.22 17:03:49 | #979 (1)
*8734* *32830* *31684* *16217* *31684* *32830* *8734*

 #978 

| Předmět: RE: RE: Mír a lásku Vám!
12.08.22 17:05:27 | #980 (2)

*15154* *4542* *15154* MÍR A LÁSKU NÁM VŠEM. *15154* *4542* *15154*


 #979 

| Předmět:
12.08.22 12:07:29 | #971
👍


| Předmět: RE:
12.08.22 12:13:12 | #973 (1)
*30623* *165* *32167* *30416* *32167* *165* *30623*

1  
 #971 

| Předmět:
12.08.22 12:00:22 | #967
🌞🌞😉🌈 Pohodový den přeji 😄

1  

| Předmět: RE:
12.08.22 12:04:16 | #969 (1)

*12216* Bratře! Příteli můj! Pohádky nikdy nekončí... *15154* *2351* *15154*

*34091* A láska? Láska je i v běžném lidském životě! A je úžasná! Zázračná! Léčivá... *34027*


1  
 #967 

| Předmět: RE: RE:
12.08.22 12:06:19 | #970 (2)

Ano - jen ta pravá 😄


 #969 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.08.22 12:15:10 | #974 (3)
*15154* *15154* *15154* *19367* *15154* *15154* *15154*

 #970 

| Předmět: (Bible, Galatským 5:16-23 + 5:25-26)
12.08.22 08:28:22 | #958

(Bible, Galatským 5:16-23 + 5:25-26 / upraveno v Lásce Boží našeho Otce.) *16360*

Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.
Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim.
JDE TU O NAPROSTÝ PROTIKLAD, TAKŽE DĚLÁTE TO, CO DĚLAT NECHCETE. *14586*
Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem.

Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci... *6578*

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. *34027*

Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se také Duchem řídit. *17305*

*33051* NEHLEDEJME PRÁZDNOU SLÁVU... *7502*| Předmět: RE: (Bible, Galatským 5:16-23 + 5:25-26)
12.08.22 08:32:00 | #959 (1)

*33770* Lidé! Nebojte se! V konání dobra se nelze unavit ani vysílit... *33770*

  • *6084* *6084* *6084* *6084* *6084*

 #958 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Galatským 5:16-23 + 5…
12.08.22 08:43:15 | #960 (2)
  • *15154* *3775* *23658* *3775* *15154*

 #959 

| Předmět: RE: (Bible, Galatským 5:16-23 + 5:25-26)
12.08.22 11:53:10 | #963 (1)
*429*

*22063* Buďme k sobě navzájem laskaví, slitovní, milosrdní, odpouštějme si navzájem i věci "neodpustitelné"! Vždyť Bůh Otec náš nám odpouští také a odpouští nám velmi mnoho! *15154* *22063* *15154*

*429*

 #958 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Galatským 5:16-23 + 5…
12.08.22 11:55:59 | #964 (2)

*33792* A vzdávejme díky Bohu Stvořiteli a Otci svému! V tom nám může být Ježíš příkladem. Ježíš děkoval našemu Otci hodně a často a vždy to činil s láskou a úctou... *15154* *16217* *15154*


 #963 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Galatským 5:16-23 +…
12.08.22 11:59:12 | #965 (3)
*15154* *22971* *15154*

Modleme se k Bohu Otci lidstva za všechny i za sebe! *15154* *3122* *15154*

Prosme Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva s veškerou důvěrou... *3577*


 #964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Galatským 5:16…
12.08.22 11:59:54 | #966 (4)

*15154* *22971* *15154* Amen! *15154* *22971* *15154*


 #965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Galatským 5…
12.08.22 12:00:43 | #968 (5)
  • *15154* *3474* *15154* *3577* *15154* *4740* *15154*

 #966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
12.08.22 12:09:58 | #972 (6)

*33770* Děkujme Tatínkovi - Bohu Otci svému a našemu - děkujme mu při každé vzpomínce na DOBRO, kterým nás dnes a denně láskyplně a milosrdně zahrnuje! Nestyďme se být vděčnými lidmi... *34027*

*34027* Mít lásku a úctu k Bohu je převelikým darem Božím... *13842*


1  
 #968