Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1250109x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ❤️ Večer se blíží… ❤️
05.11.22 16:43:52 | #4245

❤️ Večer se blíží… ❤️

❤️ Pomodli se, jestli Tě něco tíží… ❤️

  • ❤️ *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* ❤️


| Předmět: RE: ❤️ Večer se blíží… ❤️
05.11.22 16:47:46 | #4246 (1)

❤️ Pomodli se k Pánu Bohu svému! ❤️

❤️ K Tatínkovi našemu milovanému! ❤️

  • *15154* *33692* *15154* *3577* *15154* *33692* *15154*


| Předmět: (Bible, Jeremjáš 15:19-21)
05.11.22 13:46:37 | #4243

(Bible, Jeremjáš 15:19-21) *16360*

Proto praví Živý Bůh toto:

"Jestliže se obrátíš, vrátím Tě k sobě, staneš přede mnou.
Budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného, budeš mými ústy.
ONI SE MUSÍ OBRÁTIT K TOBĚ, Ty se k nim neobracej.
Učinil jsem Tě vůči tomuto lidu nedostupnou bronzovou hradbou.
BUDOU PROTI TOBĚ BOJOVAT, ALE NEPŘEMOHOU TĚ,
neboť já jsem s Tebou, abych Tě spasil a vysvobodil, je výrok Živého Boha.
Vysvobodím Tě z rukou zlovolníků a vykoupím Tě ze spárů katanů."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Pokřtění lidé!
Obraťte se! Omluvte se Bohu Otci svému za svou zradu!!!
Jen On, náš jediný Živý Bůh, je naším Panovníkem a Spasitelem!
Jen On nás může morálně, psychicky a fyzicky uzdravit!!!
A miluje nás...

  • *15154* *22063* *15154*| Předmět: (Bible, Jeremjáš 10:10)
05.11.22 13:19:58 | #4242

(Bible, Jeremjáš 10:10)

Avšak Živý Bůh je Bůh pravý. On je Bůh živý a Král věčný.
Před jeho rozlícením se chvěje země, pronárody neobstojí před jeho hrozným hněvem.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Já sice Tatínka znám z té lepší stránky,
ale je mi jasné, že při umravňování lidí umí být rázný! *7710*| Předmět:
05.11.22 11:10:13 | #4240

Dnes jsem měla mít ten pohovor s knězem, ale nestíhala jsem, tak asi za týden))))))| Předmět: RE:
05.11.22 13:14:06 | #4241 (1)

*35066* To já si povídám raději přímo s Bohem Otcem svým a naším!
Na mnohé mé otázky mi sice neodpoví, ale nikdy mi nelže...

  • *17323*


| Předmět: ❤️ (Bible, Jeremjáš 3:4) ❤️
05.11.22 09:51:58 | #4239

❤️ (Bible, Jeremjáš 3:4) ❤️

Což ani teď ke mně nezvoláš:
„Můj Otče, Tys byl vůdce mého mládí”?

❤️ (Živé Slovo Boží) ❤️

. *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*
| Předmět: Trochu to tu ožilo, co!?
05.11.22 09:08:53 | #4236

*24611* Trochu to tu ožilo, co!? *24611*

(Bible, Izajáš 25:9)

V onen den se bude říkat:
"Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a ON NÁS SPASIL.
Je to Živý Bůh, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil."

(Živé Slovo Boží)

  • *15154* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: Trochu to tu ožilo, co!?
05.11.22 09:11:36 | #4238 (1)

(Bible, Matouš 24:36)

O onom dni a hodině však neví nikdo, ani Syn; jenom Otec sám.

(Živé Slovo Boží)

  • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: Bůh Tě miluje!
05.11.22 06:41:22 | #4229

*15154* Bůh Tě miluje! *15154*

(To tu často opakuji a vím, že to platí pro každého člověka, co to čte nebo o tom následně slyší.) *6904*

Kdysi jsem to dal i do názvu jedné z diskuzí, které jsem tu založil a kde dnes správcuje má milovaná sestra Dominika žijící v současnosti v Dominikánské republice... TÍMTO JI POZDRAVUJI. *33770*

*15154* Ano! *15154* Bůh Tě miluje! *15154*| Předmět: RE: Bůh Tě miluje!
05.11.22 06:43:56 | #4230 (1)

*15154* Bratře, Bůh Tě miluje takového, jaký jsi! *15154*

*15154* Sestro, Bůh Tě miluje takovou, jaká jsi! *15154*

*15154* Lidé, Bůh Vás miluje přesně takové, jací jste! *15154*

  • *34027*


| Předmět: RE: RE: Bůh Tě miluje!
05.11.22 06:47:05 | #4232 (2)

*15154* BŮH JE MILUJÍCÍ BŮH. *15154*

*16905* (A jiný Bůh není...) *17202*| Předmět: Proč je Bůh naším Otcem?
05.11.22 06:29:55 | #4228

Ptáte-li se, proč je Bůh naším Otcem, potom vězte, že stvořil a oživil všechny naše lidské duše... *6904*

A lidská duše dělá člověka člověkem od jeho početí - a skrze své lidské duše budou vzkříšeni i všichni zesnulí lidé, i když to mnozí "věřící" lidé často zpochybňují... *33770*

Živý Bůh - náš Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel - je Bohem živých! NA TO NEZAPOMÍNEJTE! *34089*

  • *15154* *13293* *15154*


| Předmět: Dobré ráno, Bohem milovaní lidé!
05.11.22 06:07:08 | #4216

*33060* Dobré ráno, Bohu milí a Bohem milovaní lidé... *34689*

*15154* Máme tu nový Boží den naplněný svatostí našeho milujícího Otce... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohem milovaní lidé!
05.11.22 06:08:45 | #4219 (1)

*15154* I dnešní den lze vnímat jako DEN LÁSKY A MILOSTI BOŽÍ... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: Dobré ráno, Bohem milovaní lidé!
05.11.22 06:09:57 | #4220 (2)

*15154* I dnes se dějí a budou dít Boží zázraky našeho milujícího Otce. *15154* *22063* *15154*


1  

| Předmět: (Bible, Izajáš 46:9-10)
05.11.22 02:01:52 | #4207

(Bible, Izajáš 46:9-10) *34027*

Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků.
JÁ JSEM BŮH a jiného už není, JSEM BŮH a nic není jako já.
Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo.
Pravím: MOJE ROZHODNUTÍ PLATÍ, A CO SE MI LÍBÍ, USKUTEČNÍM.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
ŽIVÝ BŮH, BŮH NÁŠ JEDNOJEDINÝ, JEST JEDINÝM PANOVNÍKEM CELÉHO LIDSTVA.

*15154* Milujme Živého Boha - Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého - z celého svého srdce,
z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. *15154*

*15154* A milujme všechny své bližní takové, jací jsou,
jako i sami sebe milujeme takové, jací jsme. *15154*

Amen. *34027*| Předmět: RE: (Bible, Izajáš 46:9-10)
05.11.22 03:08:48 | #4210 (1)

V Bibli je milovati Boha svého celým svým srdcem, celou svoji duší celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe.
S tím nepohneš :-).


 #4207 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Izajáš 46:9-10)
05.11.22 03:13:36 | #4211 (2)

Bůh živých se jmenuje JSEM, tak že když čte kdokoliv Desatero tak čte: Ja jsem...


 #4210 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš 46:9-10)
05.11.22 06:14:06 | #4222 (3)

*17315* Klid, sestro, Živý Bůh je mým a naším vlastním a mnou milovaným Tatínkem... *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš 46:9-10)
05.11.22 08:35:35 | #4234 (4)

Izaiáš 66
10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou.


 #4222 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš 46:9…
05.11.22 09:00:19 | #4235 (5)
*3474* *34041* *22801* *2248* *22801* *34041* *4740*

1  

| Předmět: RE: RE: (Bible, Izajáš 46:9-10)
05.11.22 06:17:05 | #4224 (2)

Uklidněte se, pro Človíčka je Živý Bůh i ŽIVOU LÁSKOU... *15154* *22063* *15154*

S tím nepohnete! *3775* *3775* *3775*