Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1277393x
Příspěvků:
37200

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Jedna věc je jistá!
03.11.22 17:37:52 | #4122

Jedná věc je jistá! *34694*

Bůh žije! *33792*

Bůh nás miluje! *33792*

Bůh je naším Tatínkem i naší LÁSKOU... *33792*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: Jedna věc je jistá!
03.11.22 17:45:07 | #4125 (1)

*15154* My všichni lidé jsme synové a dcery Boží a jsme si před Bohem rovni! *15154*

 • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: Mnozí lidé mají v sobě démona...
03.11.22 15:38:10 | #4086

*6195* Mnozí lidé mají v sobě démona nebo démony, kterého nebo které považují často za Boha v sobě! Tito lidé jsou přesvědčení o tom, že Boha Otce lidstva nelze spatřit, i když Tatínka, který naším Živým Bohem je, mnozí lidé viděli a povídali si s ním... Ano, ďábel si je zotročil. *3456*| Předmět: RE: Mnozí lidé mají v sobě démona...
03.11.22 15:40:01 | #4088 (1)

*12216* ALE TAKOVÁ JE VŮLE BOŽÍ. *12216*| Předmět: RE: Mnozí lidé mají v sobě démona...
03.11.22 15:51:32 | #4089 (1)

*33792* Nastane den, kdy každý člověk spatří Živého Boha, který je milujícím Otcem lidstva! *33792*

*34694* Ale už dnes žijí lidé, kteří Boha Otce svého a našeho znají osobně! *15154* *6084* *15154*| Předmět: RE: Mnozí lidé mají v sobě démona...
03.11.22 16:21:38 | #4091 (1)

Ježíš Kristus to tak učí, že Otec ve mně a v nás taky může být, že v Tobě není je krajně podezřelé :-).


 #4086 

| Předmět: RE: RE: Mnozí lidé mají v sobě démona...
03.11.22 16:29:50 | #4093 (2)

Jan 17
17Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.
20Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.


 #4091 

| Předmět: RE: RE: Mnozí lidé mají v sobě démona...
03.11.22 16:34:38 | #4095 (2)

1.Jan 4
12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #4091 

| Předmět: RE: RE: RE: Mnozí lidé mají v sobě…
03.11.22 17:08:32 | #4101 (3)

*7478* Kdyby byl Bůh v lidech, proč by jim ještě dával svého Ducha? *2386*

 • *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé mají v sobě…
03.11.22 17:12:32 | #4103 (4)

Jan 4
24 Bůh je Duch..


 #4101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé mají v…
03.11.22 17:14:28 | #4106 (5)
*3499*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé mají v sobě…
03.11.22 18:25:13 | #4127 (4)

ten boží duch v už některých lidech to je samozřejmě Bůh sám, i duše je neoddělitelou součástí Boha, boží jiskra, která má ve zvířecích lidských tělech dosáhnout duchovní dokonalosti, bohopodobnosti| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé mají v…
04.11.22 02:16:05 | #4133 (5)

Každou lidskou duši Bůh stvořil a oživil... *15154* *4542* *15154*

A považujete-li lidi za zvířata, potom tím o sobě sdělujete mnohé... *35060*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé mají v…
04.11.22 02:16:05 | #4134 (5)

Každou lidskou duši Bůh stvořil a oživil... *15154* *4542* *15154*

A považujete-li lidi za zvířata, potom tím o sobě sdělujete mnohé... *35060*| Předmět: RE: RE: RE: Mnozí lidé mají v sobě…
03.11.22 17:13:05 | #4104 (3)

A kdo je Spasitel? Bůh je Spasitelem!!!

(Bible, Zjevení Janovo 7:10)

A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Chcete snad Ježíše označit za lháře? Tím byste označila za lháře i Živého Boha, našeho Otce, který toto zjevení Ježíši dal... *3775*| Předmět: RE: Mnozí lidé mají v sobě démona...
03.11.22 16:24:04 | #4092 (1)

Jen jestli ty jsi si nepovídal s nějakým démonem :-).
Když to tak rád na druhé házíš :-).


 #4086 

| Předmět: RE: RE: Mnozí lidé mají v sobě démona...
03.11.22 17:06:42 | #4099 (2)

V nebi Tatínka, našeho Boha a Panovníka, všichni známe osobně.

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: Ano, Človíček je svérázný!
03.11.22 11:00:37 | #4072

*3617* Ano, Človíček je svérázný! *2468*

*34027* Človíček dává na první místo LÁSKU BOŽÍ - Lásku Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva!

*34027* Na druhé místo dává CELOU LÁSKU a úctu k Živému Bohu - BOHU JEDNOMU JEDNOJEDINÉMU.

*34027* A o třetím místě se málokdy zmiňuje, protože právem předpokládá, že kdo miluje Živého Boha - Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva - z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly, miluje i všechny své bližní a vnímá je jako své vlastní milované bratry a sestry!

*5901* Človíček nedá na Tatínka, našeho jediného Boha a Pána, dopustit! *7710*
| Předmět: Hříšnost.
03.11.22 10:49:39 | #4071

Hříšnost. *11171*

*16386* Mnozí "věřící" lidé opakovaně hřeší a háji se slovy: "Všichni lidé hřeší!" *35060*

Tito "věřící" lidé by si měli uvědomit, že svou lehkomyslnou hříšností dělají OSTUDU Bohu Otci svému! *3456*

*16360*

(Bible, Jób 1:8)

Živý Bůh se Satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S,
Může se Bůh Otec náš Tebou takto chlubit,
když Ti Tvá hříšnost nevadí a hájíš se slovy: "Všichni lidé hřeší!"?

 • *35060*| Předmět: ❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️
03.11.22 06:46:00 | #4052

❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️

*15154* Bůh nás miluje i dnes! *15154*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️
03.11.22 06:54:34 | #4053 (1)

*33770* Neexistuje člověk, který by nebyl Bohem Otcem lidstva milován, ale existují lidé, co Boha Otce svého nemilují, i když často pyšně tvrdí, že v Boha věří! Ale víra v Boha bez CELÉ LÁSKY a úcty k Bohu je falešnou vírou. *19975*| Předmět: RE: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️
03.11.22 06:59:51 | #4054 (2)

*6904* Pravá víra v Boha je ta, kdy člověk miluje Boha z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! *6904*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: RE: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️
03.11.22 07:20:49 | #4055 (3)

Boha svého, v Bibli je vždy toto přivlastňovací zájmeno svého, Boha svého.


 #4054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️
03.11.22 07:23:27 | #4056 (4)

...a bližní své tak jako sebe :-)


 #4055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️
03.11.22 07:33:52 | #4057 (4)

Bojuješ s větrnými mlýny milá kroky.
Život není Bible a Bůh ani Ježíš na to nepoukazovali.
Jsou v něm mnoho moudrých vět vepsáno, ale žít život v Boží přítomnosti a důvěřovat mu, milovat ho, kráčet s ním a užívat si celou Boží nádheru je více, než prosedět u Bible a držet se ji.
Je jedno jak to je, Tvé srdce Tě vždy správně povede cestou Boží.
Najdeš v ni vše.
Je to prosté čisté a tak hluboké.
Ten kdo se nebojí, vykročí s plnou důvěrou v Boha.🤍
Pak uvidíš celou tu nádheru kolem sebe a je hlubší než spekulace co je psáno a že by to tak mělo být.
Nic není trvalé a Bůh Tě těmi proměnami vede a ukazuje vše.
Miluj věř zpívej tanči, raduj se, protože Bůh je stále s Tebou.🤍


1  
 #4055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️
03.11.22 07:38:09 | #4058 (5)

Človíček má Svůj překlad, ktery díky Bohu sdílí zde, ale přes to všechno za všemi tvary, popisy, slovy, je jen jediná Tatinková láska, kterého tak miluje.🤍


1  
 #4057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO!…
03.11.22 08:11:37 | #4060 (6)

To nevim co má za překlad, mně to spíš přijde že to přivlastňovací zájmeno záměrně vypouští, nevím o překladu kde by toho nebylo:
Mt 22:37
CSP „‚ Miluj Pána, svého Boha..
MPCZ : Budeš milovat PÁNA, svého Boha..
ZP „Miluj svého Pána Boha..
OP »Miluj Pána, svého Boha..
BKR : Milovati budeš Pána Boha svého..
NBK98 "'Budeš milovat Pána, svého Boha,..
NBK "‚Budeš milovat Pána, svého Boha,..
NBK06 "`Miluj Hospodina, svého Boha,..
B21 "‚Miluj Hospodina, svého Boha,..
B21P „‚Miluj Hospodina, svého Boha, ..
JB ,,Budeš milovat Pána, svého Boha, ..
NK 'Budeš milovat panujícího božského tvého..
COL „Miluj Pána Boha svého..
KLP »'Miluj Pána, svého Boha..
SYK „Milovati budeš Pána Boha svého ..
SKR „Miluj Pána, svého Boha..
Ono na tom záleží ne že nezáleží, ne že by to bylo - nebylo jedno, to hodně lidí to takto dělá že to utípnou o to přivlastňovací zájmeno, ale ono je určující, neb jinak jakého Boha?
Svého.


 #4058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ DOBRÉ…
03.11.22 08:15:11 | #4061 (7)

Od toho se dál odvíjí že "bližní své tak jako sebe".


 #4060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ DOBRÉ…
03.11.22 10:34:19 | #4066 (7)

*35239* Ono přivlastňovací zájmeno je určující? Nebylo by trefnější: "Miluj Otce, našeho Boha a Pána!"

*33792* Bůh je především náš!!! Je Bohem nás všech lidí!!!

*3456* Vím, Vy žijete v představě, že máte v sobě nějakého svého boha, který nikomu jinému nepatří, ale to je Váš problém! ŽIVÝ BŮH - BŮH JEDINÝ A JEDNOJEDINÝ - JE NÁŠ!!!

 • *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️…
03.11.22 11:32:11 | #4073 (8)

Jo Bůh by měl být v Tobě ale asi není :-)


 #4066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️…
03.11.22 11:35:38 | #4074 (9)

*2* Ano, ve mně je "pouze" Duch Boží. Já jsem skromný Boží služebník... *2*

 • *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 11:36:46 | #4075 (10)

Bůh je Duch..(Jan 14/24)


 #4074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 11:54:57 | #4076 (11)

Oprava: Jan 4/24


 #4075 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 11:57:03 | #4077 (11)

(Bible, Zjevení Janovo 4:9-11 + 5:1)

A kdykoli ty bytosti vzdají čest, slávu a díky tomu, KTERÝ SEDÍ NA TRŮNU a je živ na věky věků, padá těch čtyřiadvacet starců na kolena před tím, KTERÝ SEDÍ NA TRŮNU, a klanějí se tomu, který je živ na věky věků; pak položí své koruny před trůnem se slovy:

"Jsi hoden, PANE A BOŽE NÁŠ, přijmout slávu čest i moc,
neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest."

A v pravici toho, KTERÝ SEDÍ NA TRŮNU,
spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Kdo to jen na tom trůnu sedí, když naše sestra "kroky" zarputile tvrdí, že Bůh je v ní!? *2*

 • *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 12:03:38 | #4080 (12)

No Bůh je už takový že je všude ale chyba je když není v Tobě.


 #4077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 12:05:33 | #4081 (13)

Proto je to přikázání takové že milovati Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe :-).


 #4080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 12:08:17 | #4082 (13)

Efezským 4/6
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #4080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 12:10:27 | #4083 (13)

To potom můžeš milovat jenom nějakou představu Boha ale máš být střízlivý a bdělý a to není o představách :-).


 #4080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 15:32:11 | #4084 (13)

(Bible, Druhá Mojžíšova 24:9-11)

Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzhůru.
UVIDĚLI BOHA IZRAELE. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe.
Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, AČKOLI UZŘELI BOHA; i jedli a pili.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Tak o tomto Živém Bohu se tu Človíček zmiňuje! A více Bohů není!!! *32830*

(Bible, První Mojžíšova 3:8)

Tu uslyšeli hlas Živého Boha, svého Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku.
I ukryli se člověk a jeho žena před Živým Bohem, svým Bohem, uprostřed stromoví v zahradě.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Před kým jsme se to ukrývali? *2*
Před neviditelným Duchem, kterého jsme měli v sobě? *2*
A jak je možné, že se tam Tatínek procházel? *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 16:20:26 | #4090 (14)

No ano slyšeli hlas, o tom je psáno i zde:
Deuteronomium 4
12I promluvil k vám Hospodin zprostředku ohně. Slyšeli jste zvuk slov, avšak žádnou podobu jste neviděli; slyšeli jste jen hlas.


 #4084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 16:51:04 | #4096 (15)

*2* Človíčka chcete ošálit? *2*

To popisujete jiné setkání!!!
Povšimněte si, že v úryvku, na který tak lstivě reagujete, je psáno: "Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír..." Těch 74 lidí vidělo celou postavu Živého Boha, našeho Otce, ale ruku na ně nevztáhl...

*2* Jasné? *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 17:14:06 | #4105 (16)

Postavu ?


 #4096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 17:16:07 | #4108 (17)

Ano, postavu! Jsme Tatínkovi podobní... *4542*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 17:17:42 | #4112 (18)

Kde je tam o postavě ?
Tu jsi si přimyslels.


 #4108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 17:19:19 | #4114 (19)

*2* Sdělují, jak tam stál a že na ně nevztáhl ruku! *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 17:21:13 | #4118 (20)

To může být slovní obrat toho že jim neublížil, o postavě se tam nic nepíše.


 #4114 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 17:27:04 | #4121 (21)

No tak, čtěte pozorně! *1108*

Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír... *16266* *30617* *16266*

POD JEHO NOHAMA... *16266* *30617* *16266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 18:07:43 | #4126 (18)

To jen synové :-).


 #4108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.11.22 02:22:24 | #4135 (19)

Vy nevnímáte, jak jsou si všichni lidé podobní? *2386*

Nebo tu chcete vnášet mezi muže a ženy nenávist? *6578*

Vy jste nikdy neslyšela někoho říkat: "Ta Vaše dceruška je celá po tatínkovi!"
Nebo: "Ten Váš synáček je celý po mamince!"

 • *3775*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.11.22 06:43:03 | #4143 (20)

Nenávist tady šíříte vy, to je na první pohled patrné že ženy jsou jiné než mužové a se klidně že i milují..


 #4135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.11.22 07:02:09 | #4147 (21)
*2615*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 17:04:17 | #4098 (15)

A potom tu máme ještě Abrahama, který také hovořil s Živým Bohem a hleděl mu do očí! *2*

(Bible, První Mojžíšova 18:22+33)
/Odcituji pouze první a poslední větu, ale celé to je 18:22-33./

*15154* Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Živým Bohem.

*15154* Živý Bůh po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Co Vám poradí Světlonoš /Satan/. kterého považujete za Ježíše nebo Boha v sobě, nyní? *2*
(Ale nepřehlédněte, že Živý Bůh, náš Otec, odešel po svých...) *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 17:15:37 | #4107 (16)

Satanem jsi ty neb jakým soudem soudíš takovým se odsuzuješ.


 #4098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 17:22:17 | #4119 (17)

Bůh mě zná osobně...

Mohu být Satanem Synem Božím.
Mohu být Ježíšem Synem Božím.
Ale jsem "pouze" Člověkem Synem Božím...

 • *15154* *20363* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 17:12:07 | #4102 (14)

Tak ja taky viděla Boha ale v podobě kulatého světla a přišel a odešel a mluvil a odlomil mi ze sebe kousek... :-).


 #4084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 17:17:36 | #4110 (15)

Ano, viděla jste Světlonoše! *19975*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 17:19:25 | #4116 (16)

Blbost.
Máš asi že svoje nějaké poťouchlé utkvělé představy kterým věříš.


 #4110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.22 17:23:35 | #4120 (17)
 • *15154* *16217* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO!…
03.11.22 10:35:42 | #4069 (6)

*33770* Děkuji... *33770*

 • *15154* *5519* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ DOBRÉ…
03.11.22 17:40:55 | #4124 (7)

*7478* Júúú, to se to odsunulo... *7478*

*33770* Domísku, to poděkování patří Vám! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️
03.11.22 07:41:06 | #4059 (5)

Jan 14
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.
25Toto vám pravím, dokud jsem s vámi.


 #4057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO!…
03.11.22 10:24:17 | #4064 (6)

Vnímáte, co jste odcitovala? *2386*

"A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal."

TO SLOVO BYLO A JE OTCOVO!!! *34027*

A proto tu opakovaně zdůrazňuji, že Živý Bůh je Stvořitelem, Otcem, Pánem i Spasitelem lidstva! Amen.

 • *15154* *16217* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️
03.11.22 10:18:47 | #4062 (4)

*30457* Je jeden Bůh! Proč bych tam měl tedy vždy vkládat přivlastňovací zájmeno? Někdy to dělám a někdy ne! Bůh je náš i Váš! Bůh je můj i Tvůj! Bůh je jeho i její! Ano, máme milovat Živého Boha, Boha svého, ale žádný jiný Bůh není!!! Neexistuje žádný cizí Bůh!!! Neexistují ani bohové a bohyně, i když si nás občas Bůh Otec náš s úsměvem dobírá slovy: "Jste bohové, tak ukažte, co umíte!" *2*| Předmět: Je jeden Bůh!
03.11.22 00:21:39 | #4038

*34027* Je jeden Bůh, a tento JEDNOJEDINÝ BŮH je Pánem a Spasitelem lidstva a naším milujícím Otcem!

*6578* Tvrdíš-li, že Tvým Pánem je Ježíš, potom tvrdíš, že Boha Otce svého za svého Pána neuznáváš a to je velmi hnusné!
*6578* Tvrdíš-li navíc, že Tvým Spasitelem je opět Ježíš, potom Tvrdíš, že Boha Otce svého za svého Spasitele neuznáváš a to je také velmi hnusné!
*6578* Tato dvě tvrzení společné, ale i jednotlivě dokládají pouze to, že nemáš k Bohu Otci svému lásku ani úctu!

*34027* A věz, že pravý, v nebi žijící Ježíš Boha Otce svého za svého Pána a Spasitele uznává!!! Ano, pravý Ježíš Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva skutečně miluje z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! Amen.| Předmět: RE: Je jeden Bůh!
03.11.22 00:29:40 | #4040 (1)

*7266* Modlářský kult zneužívající jméno Ježíše je tu sice už dlouho, ale nemá s úctou a láskou k Živému Bohu, našemu milujícímu Bohu, nic společného! A je-li tento modlářský kult ještě navíc doplněn o modlářský kult uctívání Marie, jejíž jméno je zde také ďábelsky zneužíváno, aby lidé nemohli mít CELOU LÁSKU k Bohu Otci svému, potom je to jedna velká hrůza, která vznikla v režii Satana, který těmto modlářům skrytě vládne! *7266*| Předmět: RE: RE: Je jeden Bůh!
03.11.22 00:31:18 | #4041 (2)

*33792* Bohem i Pánem i Spasitelem lidstva je Stvořitel a Otec náš! Amen! *33792*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: Je jeden Bůh!
03.11.22 00:37:52 | #4042 (1)
*15154* *34041* *15154*

Pravý, kdysi krutě popravený a Bohem Otcem lidstva vzkříšený Ježíš, který dnes žije pokojně v nebi, je naším bratrem a přítelem. Nepřestal být člověkem! A nepřestal poslušně a svědomitě plnit příkazy našeho Otce, i když jich v současnosti zase tak moc nedostává... *33012*

 • *15154* *34041* *15154*


| Předmět: RE: RE: Je jeden Bůh!
03.11.22 00:43:26 | #4043 (2)
*15154* *22063* *15154*

Pravý Ježíš Boha Otce lidstva miluje!!! Pravý Ježíš Boha Otce lidstva za svého Pána a Krále uznává a věrně a oddaně slouží!!! Pravý Ježíš ví a ctí, že jeho i naším Spasitelem je Bůh Otec náš! *33770*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: Je jeden Bůh!
03.11.22 00:48:19 | #4045 (3)

(Bible, Zjevení Janovo 7:10)

*33792* A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi." *33792*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je jeden Bůh!
03.11.22 00:51:53 | #4046 (4)

*15154* Tatínku! Bože a Pane náš jediný! Děkuji Ti, že jsi Spasitelem Syna Člověka i naším! *15154*

*15154* Tatínku! Lásko moje! Miluji Tě... *15154* *22063* *15154*

 • *34027*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je jeden Bůh!
03.11.22 01:18:16 | #4049 (4)

(Bible, Zjevení Janovo 11:15)

Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi:

"Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
(Bible, Zjevení Janovo 11:17-18)

"Dobrořečíme Tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl,
že ses chopil veliké moci, která Ti náleží, a ujal ses vlády.
Rozzuřily se národy, ale přišel hněv Tvůj,
čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí
a mají úctu ke Tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi."

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *18805* *15154* *18805* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je jeden Bůh!
03.11.22 01:27:18 | #4050 (5)

(Bible, Zjevení Janovo 15:3-4)

...a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu:

"Veliké a podivuhodné jsou Tvé činy, PANE BOŽE VŠEMOHOUCÍ;
spravedlivé a pravdivé jsou Tvé cesty, KRÁLI NÁRODŮ.
Kdo by se nebál Tebe, PANE, a nevzdal slávu Tvému jménu, neboť TY JEDINÝ JSI SVATÝ;
všechny národy přijdou a skloní se před Tebou, neboť Tvé spravedlivé soudy vyšly najevo."

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
02.11.22 15:55:52 | #4037

*15154* ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ *15154*

*31844* *23658* *2756*

*15154* ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ *15154*| Předmět:
02.11.22 11:23:07 | #4033
pěkný den 😉


| Předmět: RE:
02.11.22 14:49:40 | #4034 (1)
 • *5114* *23658* *5114*


| Předmět: Lidé!
02.11.22 00:13:13 | #4030

Lidé!

Neobelhávejte se a nenechte se obelhávat!

BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ!

BŮH JE ŽIVÝM BOHEM ČLOVĚKA I CELÉHO LIDSTVA...

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: Lidé!
02.11.22 00:17:36 | #4031 (1)

*15154* Bůh je Stvořitelem člověka i celého lidstva!
*15154* Bůh je milujícím Otcem člověka i celého lidstva!
*15154* Bůh je jediným Panovníkem člověka i celého lidstva!
*15154* Bůh je milosrdným Spasitelem člověka i celého lidstva!

*15154* ŽIVÝ BŮH JE ŽIVOU LÁSKOU PRO CELÝ VESMÍR... *15154*

 • *34027*


| Předmět: Otče!
01.11.22 23:42:28 | #4026

Otče! Bože a Pane náš! Miluji Tě! *33770*| Předmět: RE: Otče!
01.11.22 23:44:45 | #4027 (1)

Ty jsi naší ŽIVOU a OŽIVUJÍCÍ LÁSKOU. *33770*| Předmět: RE: RE: Otče!
01.11.22 23:46:14 | #4028 (2)

Tatínku můj milovaný… *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: Otče!
01.11.22 23:53:36 | #4029 (3)

Lásko moje… *15154* *22063* *15154*

Ty jediný jsi mým Bohem i Panovníkem! *6904*

Ty jsi Spasitelem pro celé lidstvo! *16905*

Miluji Tě moc a moc!!! *15154*