Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1248308x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
04.11.22 10:35:57 | #4177

*15154* ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ *15154*

*15154* Je to velká čest, být pro některé lidi směšný pro svou lásku a úctu k Bohu Otci svému! *15154*

*15154* ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ *15154*| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
04.11.22 12:03:23 | #4178 (1)

*15154* Kéž by už všichni lidé Boha Otce svého milovali a v úctě měli… *15154*| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
04.11.22 12:05:15 | #4179 (2)

*15154* Kéž bychom už opět žili v Božím ráji. *15154*| Předmět: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
04.11.22 12:13:19 | #4182 (3)

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤­️❤️❤️❤️❤️❤️

*15154* Kéž by tu už byl věčný mír. *15154*

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤­️❤️❤️❤️❤️❤️

*34071* *34071* *34071* *34071*

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤­️❤️❤️❤️❤️❤️

 • *23658*


| Předmět: Život je úžasný!
04.11.22 09:52:10 | #4174

*33792* Život je úžasný! *33792*

*2* A já se tu usmívám, jaké směšné človíčky z nás všech Bůh udělal... *2* *2* *2*| Předmět: RE: Život je úžasný!
04.11.22 09:57:00 | #4175 (1)

*47* Mnozí věřící lidé si neuvědomují, že Bůh nestárne! *47*

*2* Až se Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš lidem osobně představí a oni uvidí toho mladého jinocha, budou mnozí z nich v šoku! "Takový 'holobrádek' je naším Bohem a Otcem?", řeknou si... *2* *2*

*47* I proto se Tatínek lidem moc neukazoval... *47*
| Předmět: Bratři a sestry!
04.11.22 09:14:02 | #4169

*15154* Bratři a sestry! *15154*

Žijme v lásce a úctě k Bohu a nevšímejme si záštiplných útoků samolibých egoistů... *3474* *4740*

Ovšem pozor! Nesuďme je! Vnímejme v nich lidi a své bratry a sestry!!! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Bratři a sestry!
04.11.22 09:27:31 | #4170 (1)

*15154* Bratři a sestry! *15154*

Milujete-li Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého, neskrývejte to a klidně to dávejte veřejně najevo! Láska k Bohu je ZÁZRAČNÝM SVĚTLEM a jen egoisté chtějí mít toto ZÁZRAČNÉ SVĚTLO pouze pro sebe! Tito egoisté ale lásku k Bohu rychle ztrácejí a propadají se do temnoty svého sobectví! Mnoho takových lidí potkáváte i ve virtuálním světě - chrlí ze sebe množství slov, ale lásku ani úctu k Bohu nemají... *19975*

*15154* Proč by měla být láska k Bohu tajemstvím? Má Vám zářit ve tváři i v očích! A má znít i z Vašich úst. Můžete ji projevit i v písních a básních, slovy nebo i tancem, jako kdysi král David... *6904*

 • *15154* Vždyť jsme radostně milující lidé a ne "bubáci" ležící v knihách... *16360*


| Předmět: RE: RE: Bratři a sestry!
04.11.22 09:33:30 | #4172 (2)

*15154* Bratři a sestry! *15154*

Všichni lidé jsou synové a dcery Boží, ale ne všichni se podle toho chovají! Mnozí se pyšně vypínají, posmívají se ostatním a pomlouvají je, a proto není vždy snadné v nich své milované bratry a sestry vidět! *11171*

Ale nesuďme takové lidi! Neskrývejme pravdu o nich, ale soud ponechme Bohu! Milujme je takové, jací jsou, tak jako milujeme sami sebe takové, jací jsme! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: Bratři a sestry!
04.11.22 09:41:06 | #4173 (3)

*15154* Bratři a sestry! *15154*

Nebojme se veřejně vyznávat svou lásku a úctu k Živému Bohu!!! *33770*

"Otče, miluji Tě!"
"Tatínku, miluji Tě!"
"Lásko moje, miluji Tě!
"Bože a Pane můj, miluji Tě!"

Nebojme se být lidmi, kteří jsou na svou lásku a úctu k Bohu Otci svému a našemu hrdí! *6904*

VŽDYŤ BŮH SVOU LÁSKU K NÁM VŠEM LIDEM TAKÉ NESKRÝVÁ!!! *15154* *22063* *15154*| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
04.11.22 09:02:24 | #4167

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤­️❤️❤️❤️❤️❤️

*15154* Tatínku! Lásko moje! Miluji Tě! *15154*

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤­️❤️❤️❤️❤️❤️| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
04.11.22 09:05:48 | #4168 (1)

*15154* Ty jsi náš jediný Živý Bůh, Otče! *15154*

*15154* Ty jsi náš spravedlivý Panovník! *15154*

*15154* Ty jsi můj milovaný Tatínek… *22063*| Předmět: "OSVÍCENÍ"
04.11.22 07:15:18 | #4151

"OSVÍCENÍ"

"Osvícení" nepramení v lidské moudrosti! Nelze ho získat studiem ani meditacemi... *33684*

"Osvícení" je dar Boží! Pramení v Milosti a Lásce Boží našeho milujícího Otce... *34027*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: "OSVÍCENÍ"
04.11.22 07:18:09 | #4153 (1)

*15154* A vězte, že Milost Boží není za zásluhy a že Láska Boží je tu pro všechny lidi. *15154*

 • *6084* *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: RE: RE: "OSVÍCENÍ"
04.11.22 07:21:48 | #4154 (2)

*15154* Vězte, že i ten největší darebák mezi lidmi žije v Lásce Boží našeho milující Otce a dočká se morálního, psychického a fyzického uzdravení jako všichni ostatní lidé... *15154* *429* *15154*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: "OSVÍCENÍ"
04.11.22 07:30:30 | #4157 (3)

*15154* Bůh je milující Bůh a tvrzení, že plánuje některé lidi láskyplně hýčkat v Božím ráji a jiné strašlivě mučit v pekle ohnivého jezera je hodně scestné... Vím, v Bibli je ta možnost nastíněna, ale to se stalo pro tvrdost našich srdcí... Boží plány se všemi lidmi jsou nadčasově láskyplné! Bůh je skutečně milujícím Otcem každého člověka a tím i celého lidstva všech pokolení člověka od počátku... Bůh je pro nás LÁSKOU a ne tyranem! Amen. *15154*

 • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*| Předmět: ❤️❤️❤️ Tatínku! ❤️❤️❤️
04.11.22 06:46:54 | #4145

❤️❤️❤️ Tatínku! ❤️❤️❤️

❤️❤️ Lásko moje! ❤️❤️

❤️ Bože a Pane náš… ❤️

*15154* Miluji Tě! *15154* *22063* *15154*

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️| Předmět: RE: ❤️❤️❤️ Tatínku! ❤️❤️❤️
04.11.22 06:49:09 | #4146 (1)

*15154* Miluji Tě moc a moc! *15154*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: ❤️❤️❤️ Lidé! ❤️❤️❤️
04.11.22 04:05:52 | #4142

❤️❤️❤️ Lidé! ❤️❤️❤️

Když pronášíte modlitbu „Otče náš…”, vnímáte v té chvíli Boha jako svého vlastního milovaného Otce?

❤️❤️❤️ ANO nebo NE? ❤️❤️❤️

*4468* *23670* *6665*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️ Lidé! ❤️❤️❤️
04.11.22 06:44:31 | #4144 (1)

Bůh otců, Mojžíšovi se představil Bůh otců ale obraz Boha a podobenství Boha je člověk muž a žena.


 #4142 

| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️ Lidé! ❤️❤️❤️
04.11.22 07:04:48 | #4148 (2)

*15154* Bůh je milujícím Otcem všech lidí. *15154*

 • *3775* *15154* *22063* *15154* *3775*


| Předmět: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️ Lidé! ❤️❤️❤️
04.11.22 07:06:13 | #4149 (3)

Nicméně obraz Boha a podobenství Boha je člověk muž a žena tedy Bůh tak taky nějako tak vypadá jako muž a žena.


 #4148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️ Lidé! ❤️❤️❤️
04.11.22 07:11:28 | #4150 (4)

*2* Bůh vypadá jako Bůh. *2*

 • *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️ Lidé! ❤️❤️❤️
04.11.22 07:22:04 | #4156 (5)

Jo a člověk jako člověk že :-).


 #4150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️ Lidé!…
04.11.22 07:31:23 | #4159 (6)
*18432*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️ Lidé…
04.11.22 07:44:00 | #4162 (7)

No ale co s tím že obraz Boha a podobenství Boha je člověk muž a žena ?
Není obrazem božím ani veverka ani kůň ani nijaké jiné zvíře.
Ani jenom muž.


 #4159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️…
04.11.22 07:47:23 | #4164 (8)

*4600* To chce klid. *3843*| Předmět: LÁSKA
04.11.22 02:27:13 | #4136

*15154* LÁSKA *15154*

O LÁSCE tu Človíček často rozjímá a LÁSKU zde i Tatínkovi, svému a našemu Živému Bohu, vyznává. *15154*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: LÁSKA
04.11.22 02:34:08 | #4138 (1)

*15154* Ano, Člověk Syn Boží /Človíček/ Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva miluje!

*15154* Ano, Syn Člověka /Ježíš Syn Boží/ Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva miluje!

*15154* *2386* *15154* Vnímáte, jak jsou v tomto ohledu stejní? Oba Tatínka - svého a našeho JEDNOJEDINÉHO BOHA - milují z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly.

*33770* Amen. *6904*| Předmět: RE: RE: LÁSKA
04.11.22 02:45:31 | #4140 (2)
*3775* *3775* *3775* *23670* *6665* *6665* *6665*


| Předmět: Tak jsem zde, Otče můj milovaný!
04.11.22 02:10:27 | #4129

Tak jsem zde, Tatínku můj milovaný, abych Ti tu věrně a oddaně sloužil... *15154* *22063* *15154*| Předmět:
03.11.22 19:27:30 | #4128

…….. máme toho Boha milovat ano či ne?))))| Předmět: RE:
04.11.22 02:12:56 | #4131 (1)

Zdravím Vás! *6904*

Dar lásky buď máme nebo ne!

Lásku k Bohu ani lásku k lidem si nemůžeme v sobě "poručit"!

 • *15154* *3775* *15154*