Rozcestník >> Náboženství >> Sekty

Informace

Název: Sekty
Kategorie: Náboženství
Založil: Selen
Správci: Selen
Založeno: 28.11.2021 20:18
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 237659x
Příspěvků:
8506

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Sekty - Proč byste se ptali na sekty v sektách, když můžete u odborníků! U nás není nikdo mazán a blokován. Lehce humornou formou studujeme zejména nejznámější českou sektu svědkové Jehovovi.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
12.08.22 20:54:07 | #6986

VIZITORE, MÁŠ ALZHAJMRA!

VIZITOR: Ježiš je Boh, posiela (vychádza z neho) Ducha Svätého, ktorý je rovnocenný ako Otec a Syn v jednote Trojice s Otcom a Synom
SELENA: Pravoslavní vyznávají Boží Trojici stejně jako katolíci, akorát nechtějí mít filioque v krédu, protože to tam původně není.

VIZITOR: popretie filioque je antikristovský blud
SELENA: Filioque není antikristovský blud, protože se netýká Krista, ale Ducha svatého.

VIZITOR: preto aj tá schizma v r. 1054 - odklon od apoštolskej viery, potvrdenej cirkevnými otcami
SELENA: Odklonili se akorát katolíci vymýšlením výsad pro papeže. Schizma byla věc čistě nafoukanosti na obou stranách.

VIZITOR: takže treba sa teologicky dovzdelať, - najprv myslieť, následne sa dovzdelať, a potom písať...
SELENA: SVATÁ PRAVDA VIZITORE!| Předmět: RE:
12.08.22 21:26:36 | #6987 (1)

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, projevující se ztrátou nervových buněk v některých částech mozku. Jedná se o nejčastější typ demence u osob starších 65 let.


Normální mozek shora vypadá jako děloha,
dementní mozek tvarem připomíná jakoby Putina.

Onemocnění popsal v roce 1906 německý lékař Gargamel Alzheimer.


 #6986 

| Předmět: RE: RE:
13.08.22 08:11:28 | #6990 (2)

Z této tvé studie mozků vyplývá, že visitor a Putin jsou dementi.


 #6987 

| Předmět: RE: RE:
13.08.22 16:25:16 | #7002 (2)

...s tým Alzheimerom si daj pokoj, je to trápne, nemusíš ma o ňom poučovať, poznám ho molekulárne-geneticky a biochemicky do detailov, tvoj štýl reči ma 1. uráža, - tie tvoje nařčení, neúctu k staršiemu a posmešky, 2. nepásli sme spolu husi, ani kravy...


 #6987 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.08.22 08:47:26 | #7020 (3)

Naopak! Napomíná nás ať u tebe toho alzheimera respektujeme *4585*


 #7002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.08.22 08:49:09 | #7021 (4)

opakujem, najprv píšete, ako myslíte...


 #7020 

| Předmět: RE:
13.08.22 08:08:48 | #6989 (1)

SV, Petr nikdy nebyl biskupem v Římě
katolíci nemají posloupnost Římských biskupů doloženu, chybí jim několik století, kdy nebyl v Římě biskup.
Primát daný Petrovi je jen jednostranný teologický výklad. primát byl dán všem apoštolům jako kolektivu
Hierarchycký způsob vedení církve není dán Biblicky ale historicky.
Z čehož vyplývá, že centrum vedení církve nikdy nebylo ve Vatikánu i když by si to katolíci velmi přáli a též snažili historicky dokázat.
Vrazili do toho dost peněz, leč marně spíš se ukázal pravý opak.
Nikdy neměli a nemohli mít primát nad církví Kristovou. *4446*


2  
 #6986 

| Předmět: RE:
13.08.22 11:23:50 | #6992 (1)

ale, no,

1. iste, pravoslávni tomu hovoria Najsvätejšia Trojica, ale nie v zmysle R(KC) viery "Filioque", lebo vo viere "Filioque" Duch Svätý rovnako/stejne vychádza od Otca i Syna, inak povedané, Syn stejne ako Otec posiela Ducha Svätého na svet,...vieru vo "Filioque" (máme to v Atanášovom" vyznaní viery - Quicumque - prečítaj si ho, vychádza z Nicejsko-konstantinopolského vyznania), sa to týka Ducha Svätého, ale i Krista, lebo obe božské osoby sú v ňom zainteresované,
Latinská tradícia Symbolu viery vyznáva, že Duch "vychádza z Otca i Syna [Filioque]
Východná tradícia učí, že Otec je prvotný počiatok vo vzťahu k Duchu. Keď vyznáva, že Duch "vychádza z Otca skrze Syna (to "skrze Syna" je nedokonalé pochopenie Božieho slova)...
2. pápežstvo popreli a zanechali pravoslávni od r. 1054 schizmou, dovtedy existovalo následníctvo pápežov od Petra (viď zoznam pápežov),
3. všetci cirkevní otcovia - apoštolskí i post-apoštolské uznávali primát rímskeho pápeža..
4. schizma je záležitosť len pravoslávia, ktoré sa oddelilo od rímskej cirkvi/vierouky odmietnutím "Filioque" a pápežstva ...

K tomu niekoľko poznámok na dôkaz pravej viery "Filioque" - apoštolskú vieru, pokiaľ ide o Ducha Svätého, vyznal druhý ekumenický koncil roku 381 v Carihrade: Veríme "v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca".... Večný pôvod Ducha Svätého sa však viaže na večný pôvod Syna: "Veríme, že aj Duch Svätý, ktorý je tretia osoba v Trojici, je jeden a rovnaký Boh s Bohom Otcom i Synom, jednej podstaty a jednej prirodzenosti;... nevolá sa však iba Duch Otca ani iba Duch Syna, ale Duch Otca i Syna zároveň. Krédo Carihradského koncilu vyznáva: "Jemu sa spolu s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva.
Latinská tradícia viery vyznáva, že Duch "vychádza z Otca i Syna [Filioque]. Florentský koncil v roku 1438 vysvetľuje: "Duch Svätý má svoju bytnosť a svoje bytie od Otca i od Syna zároveň a z obidvoch večne vychádza ako z jediného princípu a jediným vydychovaním... A keďže všetko, čo je Otcovo, dal sám Otec svojmu jednorodenému Synovi plodením, s výnimkou toho, že je Otcom, aj to, že Duch vychádza zo Syna, má Syn večne od Otca, ktorým je aj večne plodený...
Východná tradícia vyzdvihuje, že Otec je prvotný počiatok vo vzťahu k Duchu. Keď vyznáva, že Duch "vychádza z Otca", tvrdí, že vychádza z Otca skrze Syna.
Západná však vyzdvihuje predovšetkým spoločenstvo jednej podstaty medzi Otcom a Synom, keď hovorí, že Duch vychádza z Otca i Syna (Filioque)....

...takže Selene/a (neviem, či si muž alebo žena), treba sa dovzdelať v katolícko-pravoslávnych reáliách, a potom snáď písať - ale v pravde...


 #6986 

| Předmět: RE: RE:
13.08.22 12:47:54 | #6994 (2)

takže je to schizma skrz naprostou ptákovinu, kterou si stejně vymysleli jen lidi...


 #6992 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.08.22 12:55:23 | #6995 (3)

...v pdoistate áno, ale je tu i pápežstvo....


 #6994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.08.22 14:27:52 | #6997 (4)

Katolíci mají zlozvyk překopávat liturgii, např. zavedení latiny nebo vysluhování pod jednou… Ten se projevil i “vylepšováním” kréda, kdy si do starobylého kréda přidali filioque. To neznamená, že pravoslavní věří jinak, jen jsou citliví na dědictví církevních otců a církevní tradice. Je to jako by si katolíci třeba vylepšili Otčenáš, neznamená to, že mají jinou víru, když by pravoslavní zasahování do otčenáše odmítli.


 #6995 

| Předmět: RE: RE:
13.08.22 13:13:59 | #6996 (2)

Ten spor se týkal přidání filioque do kréda, ne do víry. *4508*
A byl to důvod jenom aby byl důvod.


 #6992 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.08.22 15:32:08 | #6999 (3)

a krédo/credo je co? - verím!,... mudrci!


 #6996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.08.22 16:10:38 | #7000 (4)

Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána
Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce
přede všemi věky:

Bůh z Boha, Světlo ze Světla,
Pravý Bůh z Pravého Boha,
zrozený, nestvořený,
jedné podstaty s Otcem,
skrze něhož všechno je stvořeno.

On pro nás lidi
a pro naši spásu
sestoupil z nebe,
skrze Ducha svatého
přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován,
za dnů Pontia Piláta,
byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých
podle Písma.
Vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Otce.

A znovu přijde, ve slávě,
soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha svatého,
Pána a Dárce života,
který z Otce (i Syna) - vsuvka katolíků vychází,
s Otcem i Synem je zároveň
uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu svatou,
všeobecnou apoštolskou Církev.

Vyznávám jeden křest
na odpuštění hříchů,
očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.

Amen.

NA TOMTO BYL TEN SPOR, NÉ ŽE TOMU PRAVOSLAVNÍ NEVĚŘÍ, ALE ŽE TO TADY DO TOHO VYZNÁNÍ NEPATŘÍ, ALZHAJMRE! *4508*


 #6999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.08.22 16:20:33 | #7001 (5)

nerozumiem, vysvetli o čo ti presne ide, zamotávaš sa, zamotávaš a prekrúcaš,...ešte raz, bod po bode vysvetli, fakt tii nerozumiem...všimni si, ako ja vysvetľujem a dávam argumenty...


 #7000 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.08.22 16:40:45 | #7003 (6)

Věřím v Ducha svatého,
Pána a Dárce života,
který z Otce (i Syna) - vsuvka katolíků vychází,

Že katolíci svévolně upravili starobylé vyznání víry. To je ten spor o filioque mezi katolíky a pravoslavnými. Ne že věří v jinou Trojici nebo v jiné vycházení DS. Mám dojem, že děláš chytrýho a nevíš, o čem je téma.


 #7001 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.08.22 19:19:01 | #7006 (7)

mě zajímá odkud vychází a zda vůbec vychází, když jsou to tři osoby, tak druhá nemže vycházet z první to už by byl klon té první. a nebyla by to dvojka. Duch svatý tedy jde od Otce přes Krista a zároveň přímo od Otce.
Takže je Otec zdrojem a ti dva jsou jen mediální výstupy jako jsou u PC reprobedny nebo HDMi výstup?


 #7003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.08.22 19:48:28 | #7007 (7)

ja veľmi dobe viem, o čom je reč, ak v NC-vyznaní viery(325/381) je:
verím..."....a v Ducha Svätého, Pána a Tvorcu života, ktorý vychádza z Otca, ktorému sa spolu s Otcom a Synom vzdáva poklona i sláva, ktorý hovoril skrze prorokov", tak sa Otcovi a Synovi vzdáva tá istá poklona a sláva, tak sú v božstve stejní, a tak stejne ako z Otca vychádza Duch Svätý i zo Syna, ALE NIE SKRZE SYNA!.....
V uvedenej latinskej tradícii sa teda v pravde viery vyznáva, že Duch "vychádza z Otca i Syna [Filioque]. Florentský koncil v r. 1438 vysvetľuje: Duch Svätý má svoju bytnosť a svoje bytie od Otca i od Syna zároveň a z obidvoch večne vychádza ako z jediného princípu a jediným vydychovaním... A keďže všetko, čo je Otcovo, dal sám Otec svojmu jednorodenému Synovi plodením, s výnimkou toho, že je Otcom, aj to, že Duch vychádza zo Syna, má Syn večne od Otca, ktorým je aj večne plodený.."
....i keď to v NC vyznaní výslovne nie je, ale práve ono potvrdzuje, že sa PC mýli, a žije v tomto shizmatickom blude...


1  
 #7003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.08.22 21:07:37 | #7009 (8)

Prostě: správně to mají jenom katolíci, všichni ostatní se mýlí. *166* *166*


 #7007 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.08.22 21:21:10 | #7010 (8)

Zkusím polopaticky. Nikdo se nemýlí, mají v tom stejnou víru, ale nebylo to součást toho originálního vyznání. Katolíci si ho vylepšili, pravoslavní nechali to původní. Vymyslím si příklad.

Příklad: Kdyby si katolíci přidali do modlitby Otčenáš jedno slovo navíc - třeba:

Otče náš všemohoucí,
jenž jsi na nebesích…

Tak to přece neznamená, že pravoslavní nevěří ve všemohoucnost Boha, když by si to tam nepřidali a katolíci přidali.

A pravoslavní by vyčítali katolíkům, že pozměňují Otčenáš a pohádali by se.

Takto to bylo s tím vyznáním víry.

Ptám se i ostatních, je to srozumitelné?


 #7007 

| Předmět:
12.08.22 17:54:46 | #6975

EKUMENISMUS V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH

Nacistická perzekuce řádila napříč církvemi, a tak se mezi vězněnými ocitli nejen katoličtí kněží (např. J. Beran, Š. Trochta, J. Merell), jichž byla většina, ale též pravoslavní (arcibiskup Savatij) a evangeličtí (J. Bič, J. Šimsa) duchovní, anebo faráři Církve československé (L. Hodík). Převážnou část duchovních soustředili nacisté postupně v Dachau, kde přišel o život i unitář dr. Norbert Čapek, a kde existoval zvláštní kněžský blok. Lágr v Dachau se stal němým svědkem společných vskutku ekumenických modliteb, při nichž projevila svou živost též myšlenka unijní: právě na svátek slovanských věrozvěstů v červenci 1944 se zde české pobožnosti včetně římskokatolických kněží zúčastnil jak pražský pravoslavný arcibiskup Savatij, tak evangeličtí a českoslovenští duchovní. Stejně tak existují doklady o slavení lednového týdne modliteb, kdy se během oktávu vězňové setkávali k četbě řeckých biblických textů, kázáním o východní liturgii sv. Jana Zlatoústého, zpěvu staroslověnských písní, přičemž na úmysl jednoty církve byla sloužena katolická mše. V prostředí koncentráků se navazovaly ryzí ekumenické vztahy, založené podle slov pozdějšího kardinála Berana, na křesťanském bratrství a solidaritě ve sdíleném utrpení.| Předmět: RE:
12.08.22 19:42:49 | #6981 (1)

to nebol ekumenizmus, to bola kresťanská spolupatričnosť, modlitbové spoločenstvo v hektickej situácii v koncentrákoch v čase války - spoločné modlitby rôznych denominácií v jednej základnej (trojičnej) kresťanskej viere, ktoré ich udržiavali pri živote, v nádeji prežitia a slobody...eku­menizmus neexistuje, existuje len dejinná požiadavka, vôľa Krista o zjednotenie viery v jednej Cirkvi - aby ste v jedno boli, ako som ja v Otcovi a Otec vo mne......


 #6975 

| Předmět: RE: RE:
12.08.22 19:48:56 | #6982 (2)

To píše docent Svatoň, ekumenický teolog. Rozumíš tomu lépe než on?


 #6981 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.08.22 08:13:33 | #6991 (3)

jak je patrno dementi rozumí prakticky všemu, vyjma snad jen své demenci.
Je je třeba izolovat do klece *3877*


 #6982 

| Předmět: RE: RE:
13.08.22 12:29:02 | #6993 (2)

to byl ekumenismus v praxi...


1  
 #6981 

| Předmět:
12.08.22 15:07:01 | #6963

No vidíte to co všechno se dá s takovýma rukavicema dělat. Takže nejen to doma v dílně po odložení pneumatického utahováku nafouknout hadici z kompresoru a bouchnout, ale i ???
Jakže jsi to Jonatáne ty jako zkušený psal? :-D :-D| Předmět:
11.08.22 17:46:29 | #6922

Rozhovor se SJ mne inspiroval koupit v tom obchoďáku dárek ženě k svátku. Přesně nevím, co jsem to koupil, hodil jsem korunou, a kam dopadla, tak tam jsem šel koupit dárek.| Předmět: RE:
11.08.22 19:11:42 | #6937 (1)

Já vím co to je, to je gumová rukavice na umývání nádobí, některé ženy si to pletou a strkají to kam nemají *691*


 #6922 

| Předmět: RE: RE:
11.08.22 19:12:35 | #6938 (2)

ještě před tím, ale do toho strčí vibrující mobil.


 #6937 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.08.22 19:14:01 | #6939 (3)

onanuješ?


 #6938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 19:19:13 | #6940 (4)

Už to žena rozbalila a masírovala si s tím krk.


 #6939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 00:07:37 | #6946 (5)

to má fantazii, to se používá na masáž dole ne nahoře *6554*


 #6940 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 00:47:11 | #6947 (6)

Už jsme to vyzkoušeli i dole, pochvalovala si. *925*


 #6946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 00:06:25 | #6945 (4)

já občas jo, a co ty? říká se že ženy si to dělají častěji než muži, ti preferuji realitu. *14503*


 #6939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 00:47:55 | #6948 (5)

Co to je to onanutí?


 #6945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 11:37:50 | #6960 (6)

po pravdě nevím sám
Na váš předmět vyhledávání - kde všude ženy mysturbují - nebyl nalezen žádný odkaz.


 #6948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 11:40:06 | #6962 (6)

jo mám to, ovanutí dělají ženy zde:
https://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/30171/
na prohlídce zámku
v letadle, ve ctenarskem klubu, v kine, v restauraci, na svatbe, u kamaradky, v galerii, prakticky všude kromě rakety.


 #6948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 19:39:56 | #6980 (7)

Víš proč v raketě ne?


 #6962 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 20:28:31 | #6983 (8)

tam je při startu takové přetížení že nezvedne ruku a navíc máš skafandr *6554*


 #6980 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 20:43:49 | #6985 (9)

Proto ne, ten důvod je úplně jiný!
Je to proto, že žádné astronautky se na to nikdo neptal *166* *166*


 #6983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 20:42:50 | #6984 (7)

Některé ty odpovědi by ani Uzel nevymyslel. *7508* *925*


1  
 #6962 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 06:41:36 | #6949 (5)

myslela jsem tady, virtuálně :-))) vypadalo to tak že si to užíváš.


 #6945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 06:42:44 | #6950 (6)

a jinak ne, protože manžel je ještě statný junák :-)


 #6949 

| Předmět: RE:
12.08.22 19:38:06 | #6979 (1)

S tím bych Tě poslala do..... k šípku *2527* protože není nad živočišné teplo *2457* a že někdy jsou ruce studené? Prstíčky se rychle zahřejí *27179* a studený jazýček jsem ještě nepotkala
(jenom na talíři s křenem - ale ten je pro jiné potěšení než erotické *27179*


 #6922 

| Předmět:
11.08.22 12:57:20 | #6880

Je čas změnit téma. Právě jsem měl rozhovor se SJ u vozejku!

Dal jsem v poledne auto na záruční prohlídku a mezi tím jsem v obchoďáku v KFC. Jenže co to spatřilo oko mé! Před obchoďákem mladý pár SJ s literaturou.

Nejdřív jsem je obešel, nechtělo se mi s nima bavit a chtělo se mi čůrat. Ale při čůrání jsem se rozmyslel, že se tam vrátím a zeptám se na proroctví o posledním dni posledních dní…| Předmět: RE:
11.08.22 13:04:11 | #6881 (1)

..takže už si sa vyčúral, a takže oboznámiš nás, ako to dopadlo?:-)


 #6880 

| Předmět: RE:
11.08.22 13:05:54 | #6882 (1)

jak to dopadlo?


 #6880 

| Předmět: RE: RE:
11.08.22 13:43:19 | #6883 (2)

Nejdřív jsem jako že čuměl, co mají ve vozejku na čtení. SJ přišel a řekl mi, ať si něco vezmu. Vzal jsem si knížečku Otázky mladých lidí *27179*

Zeptal jsem se, že jak začal kovid, tak jsem se díval na video na stránkách jw.org a že tam takovej vysokej pán (Hurvajs) říkal, že je tu poslední den posledních dní tohoto světa, a že se to nesplnilo, že už je to 3 roky? Odpověď se dala předvídat:

SJ: “Něco vám přečtu.” Vytáhl mobil za 1999 Kč a přečetl mi verše z Bible, že na konci časů budou mory, války, zemětřesení… A že to teď je. (Známe.)

Selena: “Já mám taky Bibli v mobilu.” Vytáhl jsem mobil iPhone za 32990 Kč. (Nepochybně jsem udělal dojem.)
“Ale to se plní 2000 let. Vemte si třeba intenzivní očekávání v husitském hnutí. I tady lupičské hordy vyplenily okolní vesnice, na mor vymřely 2/3 města. Co je proti tomu kovid. Konec může být za dalších 1000 let.”

SJ: Byl trochu zaskočen. “Něco vám přečtu.” Přečetl verše, kde Kristus říká učedníkům, že o dni a hodině neví nikdo.

Selena: “A právě ten bratr ve videu hovořil tak konkrétně.”

To bylo jádro rozhovoru. SJ neměl školení, co dál. Nechal jsem to v něm působit, netahal jsem z něho odpověď. Pak jsme chvíli hovořili jen tak o nás. Rozhovor byl poklidný. Na závěr mě formálně pochválil, že je “rád,” že potkal věřícího člověka.


 #6882 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.08.22 13:59:30 | #6894 (3)

Seleno ty se ukájíš tím, že máš neporazitelnou výhodu o které Jehovisti neví, znáš Jehovisty víc než oni sebe.
Vždycky je dostaneš, ať říkají co říkají. Nerovný boj a jasný doping na straně Seleny. *5200*


 #6883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 14:08:01 | #6900 (4)

Mi z toho vyplynulo ponaučení: Na rozhovor se SJ si noste pořádný telefony. *4508*


 #6894 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 14:09:34 | #6901 (5)

seleno ty si ho uzemnila i tím telefonem, na kterej jako jehovista nikdy mít nebude *12619* to je podpásovka *5200*


 #6900 

| Předmět:
11.08.22 09:13:17 | #6826

Tady se furt okecává ekumenizmus a** nikdo** nenapsal jak by to konkrétně v praxi mělo vypadat.
To jako přijdu k protestantům a řeknu uprostřed nich, že byli Hus debil?
Nebo přijde protestant ke katolíkům s motorovou pilou apodřízne jim sochu Marie s tím že je to modla? *691*| Předmět: RE:
11.08.22 10:32:12 | #6836 (1)

Vidíš ?
Protestanti neškodí jako škodíš ty, ty si klidně hlásáš o Janu Husu takovéto hlouposti, sprostosti (Visitor77 kliďánko taky), ale Vám nikdo modly neodstranil.


 #6826 

| Předmět: RE: RE:
11.08.22 10:36:38 | #6839 (2)

Husiti samozřejmě rozbili a zničili kam přišli, sochy, obrazy, rozbořily kostely.


 #6836 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.08.22 10:38:48 | #6841 (3)

Jo no jo ale modloslužebnictví zase kvete v plném proudu :-)


 #6839 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 10:40:49 | #6842 (4)

Naštěstí pro mě je katolický výklad pro mě nejsrozumitelnější a akceptuji. Všecky ostatní výklady jsou naprosto šílené nebo jednoduše nemají v sobě (z mého pohledu) život.


1  
 #6841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 10:41:29 | #6843 (5)

A v modlách je život ?
A to od kdy ?


 #6842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 10:43:02 | #6845 (6)

V Bohu je život, a v Eucharisti, ve svátostech, v modlitbách. V tvém výkladu nic takového necítím, je to jen změť výčitek a prázdných řečí.


1  
 #6843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 10:54:33 | #6848 (7)

Ale:-) A ty jsi teť napsala co ?
Zcela zmatenou výčitku i prázdnou řeč :-)


 #6845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 11:33:17 | #6865 (8)

ano, přiznávám. Je to moje chyba se pouštět s tebou do diskuse.


 #6848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 11:34:16 | #6866 (9)

To nebyla diskuze ale vychloubání se a napadení moji evangelizační práce :-).


 #6865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 11:36:04 | #6867 (10)

byla to chyba, tobě se vyhnu.


 #6866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:37:34 | #6869 (11)

Jo budu ráda než takovou nevychovankyni zlou pověšenou na sobě :-)


 #6867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 11:37:28 | #6868 (9)

nepoznám človeka vo virtuálnom prostredí, ktorý tak znervózňuje a irituje prázdnotou slov, zneužívaním Písma ja o voze, ona o koze! - ale naša chyba, že sa vôbec púšťame s ňou do debaty, čím sa zhadzujeme - ale ona žije na provokáciách katolíckej viery, a vie dobre, že len iritovaní na ňu reagujú - chce to silu nepúšťať sa do takýchto prázdnych debát so stratou času...


 #6865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 11:39:12 | #6870 (10)

Vůbec ne v provokaci ke KC ale nemohu za to že Slovo Boží není v souladu s věroukou vaší církve.


 #6868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 13:46:31 | #6884 (11)

a co konkrétně není v souladu? *12619*


 #6870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 13:47:17 | #6885 (12)

Ty nejsi v souladu :-)


 #6884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 13:49:28 | #6887 (13)

aspoň mě evangelizuj a řekní co není v souladu. *6365*


 #6885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 13:50:26 | #6889 (14)

Měl by jsi přestat malovat ty modly :-).


 #6887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 13:52:15 | #6892 (15)

a které myslíš? uveď příklad


 #6889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 13:55:55 | #6893 (16)

Jednou jsi mi psal že maluješ PM.


 #6892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 14:05:52 | #6898 (17)

to je hluboký omyl PM se nikdy nemaluje, ani ji nikdo nikdy nemaloval.


 #6893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 13:50:28 | #6890 (10)

visitore téma bylo konkrétní představa jak by měla fumgovat jednotná církev jak by se toho dosáhlo?


 #6868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 14:15:22 | #6904 (11)

mnohokrát som o tom písal, ak by si si pozornejšie prečítal moje príspevky za posledné 4 dni, tak to všetko tam máš..
je to jasné, protestanti musia prijať celú viero- a mravouku R(KC), pochopiteľne s tým, že si ponechajú niektoré neteologické atribúty protestantizmu, ktoré sa etablovali v ich cirkvách za 500 rokov /to im nikto neberie a nezoberie)...vedel by som vymenovať stovky bodov, ako to dosiahnuť-, a prečo, - odpovedá na to aj konvertita z anglikanizmu, G.K. Chesterton, a máme to aj u slávnej intelektuálky/fi­lozofky mučeníčky v lágri Osvienčime, konvertitku zo židovstva, Edith Steinovú...
...na 1. mieste zjednotenia protestantizmu s katolicizmom sú v protestantizme znovainštalácia sviatostí (hlavne sviatosti pokánia a eucharistie) a prijatie najvyššieho cirkevného/Petrovho úradu pápežstva, tým sa, ako pvedal p. JP II., vyrieši prakticky všetko... ale protestantizmus je tak rozbitý a fragmentovaný, že je to ľudsky nemožné, je to úloha Ducha Svätého v budúcich desaťročiach/sto­ročiach, bez neho to nepôjde...byť nejakým predstaviteľom napr. ekumenickej rady cirkví, urobil by som to s jasným projektom za 24 hod., ale protestantská pýcha a antikatolícka stáročná zášť to nedovolí, oni stú predsa protestanti, donekonečna budú- a musia protestovať proti katolíkom, majú to už v génoch...


 #6890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 16:04:50 | #6906 (12)

Česky řečeno: podřídíte se Vatikánu. Tečka. O ničem jiném se s vámi bavit nebudeme.

Je to tak, Visitore?


 #6904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 16:15:53 | #6907 (13)

tu nejde o podriadenie sa Vatikánu, ale o obnovenie si apoštolskej/e­vanjeliovej viery, od ktorej ste odstúpili, dokazuje to fakt, že ste rozbití na tisíce cirkví, cirkvičiek, zborov, zhromaždení a siekt/náboženských spoločností, že nemáte pozemskú hlavu pre jednotu - všetko vyplynulo- a je výsledkom Lutherovej vzbury...Vati­kán/pápežský úrad Cirkvi len bdie nad- a chráni túto vieru a mravy...


1  
 #6906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 16:43:01 | #6920 (14)

Církev Kristova je jenom jedna, bez ohledu na všelijaké denominace. Ostatně o tom mluvil už apoštol Pavel. A taky mluvil o tom, že se nemají jednotlivé církve povyšovat jedna nad druhou. Ono to totiž bylo už za apoštola Pavla - přečti si 1 Korintským 1


 #6907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 16:47:16 | #6921 (15)

Cirkev Kristova je len jedna - jednej viery a jedných mravov...protes­tanti a ich odnože majú tisíce vieroúk a mravoúk...


1  
 #6920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 18:16:16 | #6923 (16)

takže papežem by byl například Ruský patrarcha, nebo nějaký protestant co jim velí.
Teda sešli by se protestanti, katolíci a pravoslavní a zvolili by si papeže. Te by měl sídlo tam odkud přišel třeba v Moskvě. To by bylo to sjednocení?


 #6921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 18:20:29 | #6924 (17)

:-) v prvej fáze sa ujednotí vierouka (včetne sviatostí), mravouka + ujednotí hierarchická organizácia Cirkvi, a potom nie je problém pápežstva...


 #6923 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 18:23:45 | #6925 (18)

A co kdyby se všichni schizmatici, to znamená jak protestanti, tak i katolíci, vrátili pod pravoslavnou církev? *33767*


 #6924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 17:09:58 | #6969 (19)

to je absurdná otázka a tvrdenie, - naopak, pravoslávci sa vrátia do RKC a musia prijať pápežstvo (popretie filioque je antikristovský blud, i blud proti Duchu Svätému - Ježiš je Boh, posiela (vychádza z neho) Ducha Svätého, ktorý je rovnocenný ako Otec a Syn v jednote Trojice s Otcom a Synom, cirkevní otcovia učia jasne...preto aj tá schizma v r. 1054 - odklon od apoštolskej viery, potvrdenej cirkevnými otcami...takže treba sa teologicky dovzdelať, - najprv myslieť, následne sa dovzdelať, a potom písať...


2  
 #6925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 16:27:44 | #6912 (5)

Protože nic jiného neznáš.


 #6842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 16:28:44 | #6914 (6)

Mám přátele z jiných dennominací.


 #6912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 16:36:46 | #6917 (7)

A víš o tom něco? Asi je v tobě hodně pohanství, když ti katolická církev vyhovuje. Ty k víře v Boha potřebuješ obřadnictví, kejkle. Někteří lidé to tak mají Potřebují ke spáse i vlastní přispění. Prostě: pocit, že pro svou spásu něco dělají a když "něco" neudělají tak spaseni nebudou.
Jenže to je právě rozdíl mezi pohanstvím a křesťanstvím.
Pohané se spoléhají na sebe. Na to, co si od svých bohů vyžebrají. Jejich bohové jim to jinak nedají.
Křesťan spoléhá na Ježíše Krista. Na Kristovu oběť, která je pro každého zdarma.


 #6914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 16:41:12 | #6919 (8)

Otázkou je, co je to to "něco". Mně kejkle opravdu vyhovují, nijak mě neomezují a taky neotravují. a vlastně mě vnitřně ukidňují, necítím se tak přetížená.


 #6917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 18:39:45 | #6930 (8)

(zvýraznění slov znamená, že protestant něco dělá pro svoji víru jinak by nebyl spasen příklady níže)
Pavla si nedokáže pochopit verouku: "pocit že pro svou spásu něco dělají" omyl to není jen pocit *6365*
Každý protestant pro svoji víru něco dělá, akorát lže, že nic nedělá, to je celé.
Jednoduše dostaneš od Ježíše nabídku. A co udělá protestant příjme ji. Tato nabídka ale neznamená že budu sedět na zadku, ta nabídka má podmínky. Ježíš v Bibli jasně stanovuje co má a nemá člověk dělat aby byl spasen například věřít v Pána Ježíše protestant začne věřít. Víra ovšem není jen že věříš v existenci nějaké osoby je to nějaká činnost.
Copak dělá protestant když věří? následuje Ježíše co dělá protestant když následuje Ježíše? protestant Miluje Ježíše třeba ve formě lásky k lidem Co je to láska? to je oběť pro druhého Protestant se obětuje pro druhého.
A ve finále tu lže, že pro svoji spásu nic nedělá, že to dělají jen pohané tedy katolíci. Protestant jen přijal nabídku ale ta obsahovala spoustu činů ,které v rámci té nabídky protestant vykonal. Takže protestant i katolík dělaji nemlich to samé, ale protestant jen papouškouje ty Lutherovy Kalvinovi Husovy a dalších protestantských nedouků , báchorky o tom že nic nedělají. *5679* *12619*


 #6917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 19:00:17 | #6934 (9)

To popisuješ pojetí liberálního protestantismu, což je heretický směr, a tak to pavla nemyslela asi. Sám Luther hned v 1. tezi říká, že život křesťana má být stálé pokání. To je taky činnost.

Jak 2,26 Neboť jako tělo bez duše je mrtvé, tak i víra beze skutků je mrtvá.


 #6930 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 17:11:12 | #6970 (10)

jo, ale Luther odmietol sviatosť pokánia:-)


 #6934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 17:14:13 | #6971 (11)
  1. luteráni mají zpověď, je přidružena pod svátost Večeři Páně
  2. pokání lze činit jen při zpovědi? Ty činíš pokání jen ve zpovědnici a jinak ne??????????????

 #6970 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.08.22 16:21:56 | #6908 (3)

Radko, víš něco o tom, kdy, kde a proč vznikli Husité? O co vůbec šlo? Kdo zavinil, že se Češi radikalizovali? Proti čemu Husité vystupovali?


 #6839 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 16:23:41 | #6909 (4)

samozřejmě vím. Byla to nakonec občanská válka. Tady u nás v okolí byla pobořena celá města, vypálené kláštery. naše město nedobyli.


 #6908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 16:27:04 | #6910 (5)

V podstatě to byli fundamentalisté a chtěli vytvořit něco jako Islamský stát. řídit všecko dle zásad popsaných v Bibli. Ale nakonec to nešlo, protože šlechta se zas tak moc dlěit nechtěla. Sebrat církvi s tím všichni souhlasii, ale rozdělit majetek šlechty už narazil.


 #6909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 16:30:36 | #6915 (6)

Viníkem byla katolická církev, která nechala upálit Husa. Výmluvy na Zikmunda jsou lihé, je to stejné jako výmluva na Piláta.


 #6910 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 16:32:38 | #6916 (7)

Zikmund byl dobrý král. Lišku ryšavou z něj myslím udělal film a národovci :-))

Bojím se každého fanatismu. Jakmile začichám fanatismus, tak prchám. Nechci být do něčeho nucena ve jménu nějaké ideologie.


 #6915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 16:37:25 | #6918 (8)

Katolictví bez fanatismu nemá smysl.


 #6916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 18:48:29 | #6931 (9)

viete, vy sa non stop ukazujete ako utáraná, v katolicizme nevzdelaná protestantská posmeškárska provokatérka, neschopná pochopiť základné veci katolicizmu, resp. s ich porekrúcaním, a to som sa vyjadril slušne...


 #6918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 18:56:21 | #6933 (10)

přesně tak je hloupá *5679*


1  
 #6931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 19:52:42 | #6944 (11)

spíš uštipačná a posmeškárska...


 #6933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 10:03:21 | #6951 (10)

na tom modlářství není nic k nepochopení...


 #6931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 10:12:22 | #6952 (11)

to by vo svete bolo 1,3 mld modlárov, dosť málo pravdepodobné....


 #6951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 10:14:59 | #6953 (12)

nemusí být, každý katolík není tak fanatický a bigotní...


 #6952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 10:44:53 | #6954 (13)

katolík sa drží katolíckej vierouky a mravouky, je to jeho svätá povinnosť, ktorá ho /okrem iného) disponuje aj k eucharistii, inak by nebol katolíkom...iste, sú milióny liberálnych katolíkov, ktorí odpadli, odmietajú, alebo sú ľahostajní k viere Cirkvi, a tak sa stávajú atrapami katolíka (nechodia do kostola, na spoveď, k eucharistii, žijú v smilstvách a cudzoložstvách, dokonca aplaudujú LGBT a jej právnym požiadavkám, posmeškujú z- a dokonca mediálne a inak atakujú- a bojujú proti RKC...vernosť Cirkvi (jej učeniu) a pápežovi je má byť doménou katolíka, a to nie je, je to chodiaca farizejská a pokrytecká atrapa katolíka...


 #6953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 10:48:22 | #6955 (14)

a přitom dodržování svátostí může klidně obhajovat antikrista - putina jako vy...
jo, to je modlářství, obřady rituály, ale skutek utek...


 #6954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 11:05:20 | #6956 (15)

neobhajujem ho, tečka! - len referujem, čo robí, a a ké má k tomu dôvody z jeho pozície videnia vecí sveta...


 #6955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 11:16:05 | #6958 (16)

jaké má antikrist důvody a že se mají Ukrajinci před antikristem sklonit, vy ďáblův advokáte *49*
tečka!


 #6956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 11:26:40 | #6959 (17)

no jo, čo už s vami....vy Češi to asi máte v krvi, - útočiť, atakovať, obviňovať, pomluvit,,,Moraváci nie...


 #6958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 11:39:06 | #6961 (18)

á jsem Moravák a moje matka je od Košic...
vy obhajujete antikrista, ale já na vás útočím... *49*


 #6959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 16:32:40 | #6965 (19)

Taky su z Moravy.


 #6961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.22 19:30:07 | #6976 (18)

Já jsem také z Moravy - minimálně 400 let všichni moji úředkové žili na Moravě *27179* žádný čecháček mezi nimi nebyl! Dokonce i ti Židé žili celou dobu na Moravě! *166*


 #6959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 16:27:06 | #6911 (5)

A Husité jsou ti špatní katolíci ne :-)


 #6909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 16:28:20 | #6913 (6)

Nejsou.


 #6911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 11:06:02 | #6957 (7)

husiti nie sú katolíci...


 #6913 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 18:52:39 | #6932 (4)

Husité jsou banda zločinců co rozpoutali občanskou válku v česku. Husité vraždili znásilňovali. Došlo to tak daleko že pomřeli až 2/3 obyvatelstva. Žižka byl válečný zločinec a vrah. Někteši se vysvlíkali do naha a pořádali hromadné orgie to nesetkalo s pochopením, proto je všechny Husité, též povraždili. Husité loupili upalovali vraždili a zapalovali hlavně kostely a kláštery vraždili jeptišky i mnichy. Potom až zdevastovali a vyvraždili čechy, tak začali pořádat nájezdy za hranice, říkali tomu spanilé jízdy a zabíjení pokračovalo. Pomník Jana Žižky u Přibyslavy, je potřeba vyhodit do povětří stejně, jak to udělali se sochou Stalina v Praze.


1  
 #6908 

| Předmět: RE: RE:
11.08.22 13:48:19 | #6886 (2)

kroky mohla by si laskavě odpovědět, jak si představuješ ekumenizmus?


 #6836 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.08.22 13:49:46 | #6888 (3)

Že všichni přijmete i Boha rodu ženského Hospodinku :-).To je přeci jasný ne :-)?


 #6886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 13:51:41 | #6891 (4)

no ale to jak to bude konkrétně vypadat navenek, že přijmeme hospodyňku?


 #6888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 14:00:38 | #6895 (5)

Tak to když nevíš, tedy že nekladeš tomu přímý odpor tak to už seš zekumenovaný asi že.


 #6891 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 14:04:10 | #6897 (6)

a do jakého kostla teda mám chodoit oslavovat hospodinku, nebo jak to bude probíhat ,ty oslavy?


 #6895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 14:06:14 | #6899 (7)

1.Korintským 6
19 Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?
20 Nebo koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci Boží jsou.


 #6897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 14:11:25 | #6902 (8)

no jo ale kde mám jít oslavovat tím tělem? Může se oslavovat i *22202* em?


 #6899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 14:24:39 | #6905 (9)

To se píše nad tím:
18Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.

Ale přesně nevim co to je smilstvo.


 #6902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 19:03:10 | #6935 (10)

sex není smilstvo ale označení činnosti.
smilstvo je když máš sex nepřirozený, například si necháš lízat vaginu psem.
nebo jako žena, která není lesba lížeš vaginu kámošce, aby ji vzrušila a ona líže tobě též vaginu.
Podotýkám, že když to dělají dvě lesby , tak to není smilstvo.


 #6905 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 19:08:10 | #6936 (11)

je to pro ta lesby přirozený sex ale je otázka zda je povolený nebo nepovolený.
Pokud si dvě lesby slíbí věrnost je to sex povolený. Mohou tedy i souložit, když jedna si třeba připne atrapu mužského penisu jsou to erotické hračky, ale lepší podle mě jsou jen ruce.


 #6935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 19:21:44 | #6941 (12)

máš to všetko nejak popletené, sex nie je pre kresťana povolený mimo manželstva, inak je to smilstvo...a čo sa týka homosexuality (gayovia a lezby, resp. iné formy LGBT), je to rovnako smilstvo s neprirodzeným sexuálnym správaním sa...takže neopravedlńuj, čo nie je ospravedlniteľné, Desatoro hovrí jasne, Ježiš hovorí jasne!...
...ak v RKC človek žije v smilstve (ako single - má frajerku/y/fra­jera/ov, či na hromádce, a pod), a ide na spoveď, tak ho kňaz zo spovedelnice okamžite vypoklonkuje, tvrdšie povedané - vyhodí- ani sa s ním nebaví (stalo sa mi to ako študentovi, lebo som sa vymlouval na otázku kňaza, či chcem v tom "vzťahu"pokra­čovať), kým sa penitent nezaviaže, že s tým skončí, a následne si usporiada tieto vzťahy (bez sexu, alebo sa rozíde)...katolícka mravouka nie je hoilubník...


1  
 #6936 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 19:32:55 | #6942 (13)

Vizitore a jak to dodržují tvoje děti a vnuci?


 #6941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 19:50:49 | #6943 (14)

deti to dodržujú, jedna dcéra je cirkevne vydatá, druhá ešte single, idú sa brať...mám len jednu malú vnučku...mimocho­dom, aj keby to nedodržovali, to nie je predmet veci, to by bolo ich konanie, - tu hovorím o mravouke R(KC), nie ako sa kto správa, či to dodržuje/nedodržuje - ak nedodržuje, nemôže chodiť k spovedi a k eucharistii - o tom je reč...


 #6942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.08.22 14:11:57 | #6903 (7)

do hospody...


2  
 #6897 

| Předmět: RE:
12.08.22 15:20:54 | #6964 (1)

Přijď 10. 9. do Prahy, na Emauzy. Bude tam ekumenická bohoslužba. Asi od 12 hodin. Na programu bude den pro rodinu


 #6826 

| Předmět: RE: RE:
12.08.22 16:39:27 | #6966 (2)

Já teď řeším otázku, ekumenickou volnočasovou akci na závěr prázdnin. Měli jsme grilovat z modliteb otců a matek, ale katolický farář s tím nesouhlasí, že chlapi společně s ženskýma nemají co kafíčkovat. Vymyslel, že místo toho bude eucharistické procesí v kostele s uctíváním nejsvětější svátosti. Kostelník mi to volal nadšenej, jak to dobře vymysleli. Říkám, hm to budou evangelíci "nadšení." Zkusím navrhnout menší setkání u táboráku pro děcka s požehnáním do novýho školního roku, to by mohlo být rozumnější. No takže vidíte, že kočírovat ekuménu není jednoduché.


 #6964 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.08.22 16:53:49 | #6968 (3)

však ti pořád ˇťíkám, že to nejde, ...asi ten katolický pan farář předpokládá, že některé ženský s mužskými můžou zalézť někde do lesa a zhřeší 6. Božím přikázaním, a je po eucharistii - takže prevence:-)


 #6966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 17:16:18 | #6972 (4)

Proč by to nešlo? Protože evangelík se neklaní hostii a protože katolík neuctívá Husa? Jiné cesty ekumény neexistují? Nemají snad společné to hlavní, že je spojuje Kristus?????????­?????


 #6968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 17:25:41 | #6973 (5)

a kdo se hostii laní?


 #6972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 19:32:13 | #6977 (4)

Katolický farář asi soudí podle sebe *27179* *27179*


 #6968 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.08.22 17:31:10 | #6974 (3)

u vás jste nějací utažení to u nás by se nestalo, asi i ten farář od vás chytl tu vaši nemoc a je na hlavu ne?
Pokud u nás na zahradě fary nesouloži veřejně před děckama, tak je jedno kdo s kým pije kafe *5679* *12619*
Ten váš kraj je nějakej nemocnej *12619*


 #6966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.08.22 19:33:11 | #6978 (4)

Ale to je KATOLICKÝ farář *27179* *27179*


 #6974 

| Předmět: SJ a starobní důchod
10.08.22 16:42:17 | #6737

SJ si vůbec nelámou hlavy s tím, jaký budou mít na stará kolena důchod. Někteří pracují v Bételu, kde jim sice platí zdravotní pojištění, ale na sociální z vysoka kašlou. Někteří "průkopničí;" a aby mohli tuto činnost vykonávat, pracují na zkrácené úvazky nebo jako OSVČ. Pokud jsou OSVČ, většinou neplatí sociální pojištění, protože si říkají, k čemu to, do té doby přijde Armageddon a žádný důchod tedy nebude potřeba. Pokud pracují na zkrácené úvazky, většinou si vydělají jen tolik, kolik pobírá dnešní důchodce - a proto nechci ani pomyslet, o kolik nižší příjem budou mít v důchodu. To aby si pořád nějak přivydělávali.

ALE SJ TO VŮBEC NEŘEŠÍ, PROTOŽE DO TÉ DOBY PŘECE PŘIJDE ARMAGEDDON. Tak proč se tím zabývat, že?| Předmět: RE: SJ a starobní důchod
10.08.22 16:48:29 | #6738 (1)

to jo, bláznovstvo šíleného stáda nemá hranice...dať sa až takto zmanipulovať, to je už mimo zdravého rozumu, preto by táto spoločnosť mala byť mimo štátneho práva, privádza permisívnych a zmanipulovaných do spoločenského marazmu a chaosu, ľudskej degradácie...


 #6737 

| Předmět: RE: SJ a starobní důchod
10.08.22 16:59:55 | #6739 (1)

Šak manželka Oty to tak měla. Celej život průkopničila a dělala na půl úvazku uklízečku. Nějakou dobu jí platil zdravotní i Ota coby odpadlík. A co teď na konci života? Armagedon nikde a z průkopnice je odpadlice. K tomu bydlí v nájmu v bytě, který patří svědkům ze sboru, takže ještě půjdou na ulici. *6649*


 #6737 

| Předmět: RE: RE: SJ a starobní důchod
10.08.22 17:29:02 | #6745 (2)

Vzpomněla jsem si na svou spolužačku na střední škole, SJ. Chytrá holka, mohla jít na vysokou. Ale ona si zvolila, že bude dělat uklízečku někde v nemocnici, kde by pobírala i nějaké rizikové příplatky, a že prý si tam vydělá. A přitom viděla na svém tátovi, že si jako bývalý průkopník musí k důchodu přivydělávat.


 #6739 

| Předmět: RE: RE: RE: SJ a starobní důchod
10.08.22 21:33:49 | #6775 (3)

Taky se nedočkal armagedonu.


 #6745 

| Předmět: RE: RE: RE: SJ a starobní důchod
10.08.22 22:32:07 | #6792 (3)

tohle by si měl abuka číst dokola několik hodin denně, k tomu koukat na jehovistická videa se zlatými hodinkami a prsteny, třeba by se to jednou zlomilo...


1  
 #6745 

| Předmět: RE: RE: SJ a starobní důchod
10.08.22 17:44:06 | #6746 (2)

Ono bydlet u svědků ze sboru není žádný med. Musíš jít na ulici i v případě, že si hledá byt jejich krajský dozorce nebo pravidelný průkopník či nějaká taková sorta. Mně se to nestalo. Ale jednomu SJ ano. a vůbec nevěděl kam půjde.


 #6739 

| Předmět:
09.08.22 14:03:03 | #6640

Dám zde na pokračování postoje některých církví k ekuméně, co jsem vypracoval. Mám takto zpracovanou KC, ČCE, CASD, CB a JB. Mohlo by to být zajímavé. Těšíte se?| Předmět: RE:
09.08.22 16:07:51 | #6643 (1)

Ekumena katolické církve se nekoná. Ani židi nepřizpůsobují své synagogy podle preferencí evangelikálů a protestantů. :-)


 #6640 

| Předmět: RE: RE:
09.08.22 16:19:29 | #6646 (2)

..ani sa konať nemôže, KC nie je príštipkár...


 #6643 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.08.22 16:47:16 | #6648 (3)

Dnes mě bolí hlava, tak nic nedělám, čtu habilitační práci katolického teologa doc. Svatoně z CMTF v Olomouci. Zabývá se v ní kompletně ekumenickým hnutím v ČR. Jsem na straně 139, právě popisuje průkopníka českého ekumenického jara, katolíka Boušeho, někdy v 60. letech, v té době byl ještě nepochopen. Vizitor je stále v 60. letech.


 #6646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.08.22 16:51:25 | #6651 (4)

Katolicita pro Boušeho není souhrnem všech přítomných dokonalostí, který by činil křesťanství ahistorickým a
vázaným na jedno místo, nýbrž otevřeností vůči plnosti, která přichází z eschatonu, od přicházejícího Krista. Pro všechny církve pak víra v katolicitu představuje neustálou výzvu, nepřisvojit si výlučné právo na autenticitu a uzavřít se tak druhým i světu. Takový postoj by nepřivodil nic jiného než ztrátu nejen katolicity, ale též ryzí ortodoxie či evangelictví. Církev, která by takový postoj zaujala, podle Boušeho slov „zrazuje Pána Ježíše a podle velikosti tohoto svého hříchu přestává být církví Kristovou."

*4508* Vizitore!


1  
 #6648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.08.22 22:08:17 | #6669 (5)

hezké...


 #6651 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
10.08.22 12:48:12 | #6695 (5)

Je to blbost. Vždyť máte podle svých představ vedle svých preferencí i toto:

https://svet.sme.sk/c/5104263/svedi-maju-prvu-biskupku-lesbu-slovenski-evanjelici-su-proti.html

Předělali jste si původní učení ke svému obrazu. :-D


 #6651 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.08.22 12:55:17 | #6698 (6)

a původně tam bylo "nebudeš mít lesbu biskupem"???


 #6695 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.08.22 13:20:07 | #6700 (7)

Švédi mají rozum, to nejsou žádní zaostalí bačové


 #6698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.08.22 16:24:55 | #6731 (8)

s bačami by som to nezrovnával, bačovia sú hlboko veriaci v katolíckej viere - ...tí, ktorých spomínate, sú vo viere sú zaostalí, resp. odpadlí, totálni liberáli vo všetkom - vo viere i v mravoch, vzdialení od evanjelia...


 #6700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.08.22 19:29:37 | #6749 (9)

Ano, jsou hluboko ve středověku, nepřemýšlejí, papouškují jenom to co jim nakuká farář a ten se zase neodváží myslet samostatně, jede lajnu jakou mu nastaví Vatikán.
Úpně stejně jako Svědkové Jehovovi. Ti také papouškují jenom to co jim schválí ústředí.


1  
 #6731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.08.22 19:31:23 | #6750 (10)

A je to špatně? řekni co třeba je špatně.


 #6749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 19:32:49 | #6752 (11)

vážně, zajímal by mě nějaký přehled bodů, co by měla podle protestantů katolická církev předělat nebo upravit


 #6750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 20:18:01 | #6761 (11)

Odhodit všechen lidský balast, co na sebe ŘKC za staletí nalepila a vrátit se k čistému evangeliu.


1  
 #6750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 20:40:59 | #6766 (12)

to je moc obecné.Takže konkrétně. Zrušit bohoslužby asi, zrušit svátosti, zrušit papeže předpokládám, zrušit celibát, udělat z žen biskupky pro začátek


 #6761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 20:45:49 | #6768 (13)

A co Mariánský kult ?
To je v pohodě ?
Ježíš nic takového neučil.


 #6766 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 20:54:21 | #6769 (14)

mariológia (kult Panny Márie - Bohorodičky) v R(KC) a u všetkých 22 východných katolíckych cirkví s RKC zjednotených, ako i v pravoslávnej cirkvi, i u anglikánov, je jedna z najväčších radostí (po kristológii) v Cirkvi...nesmierne oživuje vieru Cirkvi..pozn.: aj Luther si ctil Pannu Máriu, modlil sa k nej, a odmietal ju vytesniť zo svojich náuk, ale protestanti to časom urobili, čím sa úplne sami degradovali v rámci kresťanstva...


1  
 #6768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 21:02:29 | #6772 (15)

No jasně všichni ji uctívají...ale Ježíš to neučil, no není to divné?
A tak kdo je Pánem?
Proč mi říkáte Pane Pane ..


 #6769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 21:15:13 | #6773 (16)

"Mít v úctě" a "uctívat" jsou dvě rozdílné věci.


 #6772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 21:16:45 | #6774 (17)

No a ?
Napsala jsem to jenom slušně.


 #6773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 22:01:08 | #6786 (18)

Ale já s Tebou přece plně souhlasím! Jenom jsem to doplnila, promiň, měla jsem to rozepsat víc.


 #6774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 22:04:14 | #6787 (18)

Prostě: Ježíš učil "mít v úctě lidi (i Marii) " ale "uctívat" máme jenom Boha. Máme totiž jenom jednoho Otce, jednoho Pána. Nikdo jiný na ten titul právo nemá.


 #6774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 22:25:08 | #6788 (19)

Tak nějako by se to možná že taky dalo říct ale milovati máme Hospodina Boha svého celým svým...a bližní své tak jako sebe.
A od své rodiny a to i od své matky se jako když odvrátil k učedníkům a učednicím svým v Matouš 12:50, Marek 3:35, Lukáš 8:21.


1  
 #6787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 22:27:58 | #6790 (20)

Přesně tak. Rozumíš tomu lépe než Visitor.


 #6788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 00:45:43 | #6820 (21)

Vizitor hlídá vnoučka a při tom rozjímá o mravouce ŘKC:


 #6790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 10:27:19 | #6832 (22)

sú vtipy znesiteľné, ale i neznesiteľné, resp. hlúpe - len ukazuješ, aký máš vzťah ku katolíkom, a vôbec k morálke...si niekedy ako teeanger v silne infikovanej ateistickej (antikatolíckej) rodine...a chceš sa stretnúť - o čom by sme sa bavili?


 #6820 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 10:17:48 | #6827 (21)

no, milá zlatá utárané holky, nepriateľky R(KC), takže ešte raz a opakovane - za tie roky som už napísal snáď 1000x (ale z protestantov a sektárov, dokonca sa do toho montujú aj ateisti, to nikto nerešpektuje), - že my katolíci (ako aj pravoslávni a anglikáni, teda asi 1,8 mld kresťanov) Pannu Máriu máme v úcte/ctíme si ju ako Bohorodičku/Matku Bpha Krista, ale nie je to úcta ako k Bohu, nie je to Bohoúcta, - Panne Márii sa teda neklaniame, nezbožňujeme ju, nedávame jej úctu ako Bohu - pochopili dámy? už si to zafixujte, lebo len provokujete neznalosťou a zášťou k Panne Márii, a potvrdzujete, že najprv píšete, ako myslíte (ak vôbec) ...a podotýkam v úcte mal Pannu Máriu aj Luther, písal o tom aj Melanchtonovi, že v žiadnom prípade nemá záujem pošpiniť česť Panny Márie, a modlí sa k nej ako k prímluvkyni u Krista prímluvnými modlitbami - tak, čo ste to vlastne protestanti v dejinách protestantizmu urobili?
...mimochodom, Pannu Máriu si nedovolí urážať ju, ponižovať ju, pošpiňovať jej česť) ani diabol, má to od Boha zakázané (slová Panny Márie dané Bernardette pri zjaveniach v Lurdoch - ...viete, ako diabol nazýva Pannu Máriu? - Veliká Paní/The Great Lady, a vieme to aj z exorcizmov) - žeby niektoré tzv. protestanské denominácie to mali od Boha povolené?...koľko­krát to mám ešte napísať?...je viac ako diabolské urážať, dehonestovať, degradovať Pannu Máriu! - nech to ani nikto neskúša, koleduje si o peklo! - zafixujte si to, protestanti, sektári, ateisti!


 #6790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 10:24:43 | #6830 (22)

To se jenom stalo toto:
2. Tesalonickým 2,11
9 Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky.
10 Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit.
11 Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.


 #6827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 10:29:08 | #6834 (23)

báznivá myseľ vždy zneužíva Písma vo svoj prospech, v Biblii si nájde všetko, aby ukázala svoje bláznovstvo...


 #6830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 10:34:51 | #6838 (24)

Ani náhodou :-)
Jste v moci satanově který se převlíká za Pannu Marii i se zázraky :-)


 #6834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 18:26:46 | #6926 (25)

ste naprosto neschopná vnímať a chápať nielen jednoduché-, ale tobôž zložitejšie veci evanjeliovej viery a Cirkvi, ste naprosto nevzdelaná a neinformovaná v týchto veciach, hudiete si stále tie isté nezmysly...ale to sa od vás nedá očakávať...


 #6838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 18:28:05 | #6927 (26)

Opak je pravdou :-).


 #6926 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 18:32:32 | #6928 (27)

nemá to význam, nie ste informovaná, vzdelaná v základných veciach...dokážete uvariť nejaké lepšie jedlo podľa receptu ako hospodynka? ako sa stravujete? kto vám varí? - čo si obyčajne varíte na obed?


 #6927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 18:34:39 | #6929 (28)

Bylo mi dáno rozumět Písmu Svatému a proto tady diskutuji a do moji kuchyně vám nic :-)


 #6928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 23:14:10 | #6812 (19)

Protestanti například uctívají předurčení, je to jejich modla. *6365*


 #6787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 23:14:57 | #6813 (20)

Co to je?


 #6812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 23:18:23 | #6817 (21)

predestinace...


 #6813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 23:17:09 | #6815 (20)

to je mýtus...


 #6812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 10:30:46 | #6835 (20)

nie všetci, lutherovskí evanjelici nie, je to doména hlavne kalvínov a siekt...


 #6812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 08:55:07 | #6821 (19)

a co tvůj otec ten má taky ten titul *6365*


 #6787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 22:54:13 | #6801 (15)

tisíc papežů a potentátů má větší pravdu než Bůh na zemi... *19557*


 #6769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 10:32:47 | #6837 (16)

...to predsa nie je pravda, tí pápeži /a kresťanskí potentáti) sú závislí na Bohu, a tak musia Boha počúvať, a i o ňom kázať - len to, čo povie on...


 #6801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 10:42:55 | #6844 (17)

ale Bůh jim neřekl, že mají vypracovat mariánský kult...


 #6837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 10:57:36 | #6849 (18)

ale řekl, stačí čítať Lukáša...Panna Mária je Veliká Paní/The Great Lady v Cirkvi, Matka Cirkvi, nesmierne milovaná Bohom - lebo išla do niečoho, o čom vôbec nič netušila, netušila, o čo ide, do čoho ide, čo Boh po nej chce, do akého plánu Boha ide, čo to má znamenať pre ňu a pre ľudstvo, a aké by to malo následky, keby to "fiat" nevyslovila, ale vzoprela sa (mala slobodu, mohla to urobiť) - ale v dôvere Bohu povedala to "fiat voluntas tua!" - preto je milovaná všetkými národmi, kultúrami (i nekresťanskými), vrcholne požehnaná medzi všetkými ženami v dejinách ľudstva...Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum!


 #6844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:03:54 | #6851 (19)

Koloským 2
8 Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.


 #6849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:07:19 | #6852 (20)

vaše zneužívanie Písma pre vaše táranie je príznačné - ja o voze, vy o koze! - treba si to usporiadať v hlave - ženo!


 #6851 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:10:05 | #6856 (21)

to není žádné zneužívání, uctívání Královny nebes je lidská tradice - pohanská...


 #6852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:20:56 | #6859 (22)

o Panne Mária sa s vami fakt nemienim baviť...to, čo si vy (a iní) k nej dovoľujte, to si nedovolí ani diabol...len tupý hlupák útočí na Pannu Máriu...


 #6856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:24:05 | #6861 (23)

Panou a to již přes dva tisíce let není neb je matkou a Ježíš, její syn ji dokonce nazýval: ženo..


 #6859 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:46:46 | #6871 (23)

je to snad vaše modla, že ji tak chráníte?


 #6859 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:11:05 | #6857 (21)

Ja to mám v hlavě srovnané moc dobře :-).
Ale vy by jste se měl dovzdělat co to je věcná diskuze:-).


 #6852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:22:14 | #6860 (22)

v hlave máte taký chaos, že sa to nedá ani vypovedať....


 #6857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:26:00 | #6862 (23)

To je jenom vaše hloupoučká představa:-).
Nehraji na vaši strunu, to je o tom asi tak celé..


 #6860 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:08:43 | #6853 (19)

bláboly, žádný mariánský kult tam není...


 #6849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:28:47 | #6863 (20)

"...požehnaná jsi nade všechny ženy,...blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný" (Lk 1, 42, 48)
Lk 1,
42 a zvolala velikým hlasem: Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla.
43 Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?
48 že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno
50 a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.


 #6853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:30:15 | #6864 (21)

Ale:-) ženy mají mlčet a v tomto případě mají hlavní věroučné slovo ?


 #6863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:48:18 | #6872 (21)

o mariánském kultu tam není ani slovo, je požehnaná, budou ji blahoslavit, ale nic o tom, že by se k ní měli modlit...


 #6863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 12:05:37 | #6873 (22)

požehnanie od Boha, plnosť Božej milosti a blahoslavenie všetkými národmi, sú hlavné atribúty pre kult v Cirkvi...


1  
 #6872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 12:19:08 | #6875 (23)

výmluvy, modlení se k ní a ke svatým jste si zavedli sami, Ježíš nic takového neučil, tečka...


 #6873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 11:00:07 | #6850 (18)

Jojo Ježíš neřekl, uctívejte moji matku :-)
Ježíš neřekl modlete se k moji matce a to jako k Panně.
Takové hlouposti neučil :-).


1  
 #6844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 12:06:46 | #6874 (19)

my ju neuctíváme, ženská, už prestaňte klamať, áno?


 #6850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 12:20:01 | #6876 (20)

uctíváte, klaníte se jí a modlíte se k ní jako k bohyni...


 #6874 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 12:33:32 | #6877 (20)

Ale jo i její sochy a obrazy a modlíte se pod nimi.


 #6874 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 12:34:03 | #6878 (20)

Dědku jeden plešatej :-)


 #6874 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 12:53:33 | #6879 (21)

:-) dědek súce som, ale mám po oboch starých otcoch všetky vlasy, priam výstavné, hoci prešedivelé:-)


 #6878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 21:55:32 | #6783 (13)

To, co dělali první křesťané:

Sk 2,42 Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.

Všechno ostatní je balast doplněný lidmi.
Všelijaké zákazy, příkazy, a nařízení.....
Uvědom si, že Ježíš Kristus nerozlišoval mezi muži a ženami, naopak, ženy pro něj byly rovnocenné mužům.


 #6766 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 23:01:41 | #6804 (14)

tam chybí, že chléb se musí vyzdvihnout nad hlavu, radši hostie, aby Bůh mohl provést přeměnu na Kristovo tělo, teda jako aby na ni dosáhl...


 #6783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 09:03:17 | #6822 (14)

a jak chápeš toto?
Matouš 16:19 B21 - Bible.comhttps://www.bible.com › B21
Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi.“


 #6783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 22:43:30 | #6797 (13)

a co třeba zdobrovolnit než zrušit? jasně, to by nešlo, nejste příštipkáři...


 #6766 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 20:43:34 | #6767 (12)

Ano, protože:
Galatským 1
8Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!


 #6761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 09:05:17 | #6824 (13)

jiné evangelium tady hlásá kroky *6365*


 #6767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 10:19:00 | #6828 (14)

O ne ja to stejné co je v Bibli jen jsem Slovo boží přeložila do ženského rodu :-).


 #6824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 10:24:12 | #6829 (15)

a to máte povolené od Boha? - nie ste trochu šiši?


 #6828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 10:27:30 | #6833 (16)

Mám to z Bible příkazem:
Jan 4
24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“


 #6829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.22 09:04:31 | #6823 (12)

sračky na sobě mají protestanté *6365*


 #6761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.08.22 19:35:55 | #6754 (10)

my nemáme ústředí, my máme apoštolský úrad daný Kristom...my nie sme biznis spoločnosť, na ktorej parazitujú samovyvolení/sa­mozvaní vo Warwicku...pro­vokácie, pomluvy, lži smerom k RKC je vaším životabudičom, že - ženo!..vždy som tvrdil- a tvrdím že žena (väčšina) najprv hovorí (a i tliacha nezmysly), a až potom myslí - ak vôbec!


 #6749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 19:36:37 | #6755 (11)

to dělají i muži, někteří jsou bez mozku


 #6754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 19:59:12 | #6756 (12)

:-) ...s omnoho menším podielom...muž sa dokáže opraviť, teda prešaltovať najprv k mysleniu, ale žena nie,trvá na tom, že najprv ide pusa, a až potom to pod lebkou...


 #6755 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 19:59:58 | #6757 (13)

mužovi bez mozku taky jede kdeco. Záleží na orgánu.


2  
 #6756 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 20:14:51 | #6758 (13)

Nová mozková buňka v mužské lebce zjistí že je úplně osamělá.
Volá: "Haló, je tady někdo??"
"My jsme všechny tady dole!" ozve se odpověď....


 #6756 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 21:35:03 | #6776 (14)

Pindík má taky hlavu, a každá hlava má mozek.


 #6758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 21:57:14 | #6784 (15)

No právě. Proto muži uvažují pindíkem.


 #6776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.22 22:50:35 | #6798 (16)

pindíkem uvažuji celý život a vyplatilo se, měl jsem ženy hlavně na *22202* talentované.