Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 145710x
Příspěvků:
1717

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
13.02.20 17:17:46 | #180
*23655* *30848*


| Předmět: RE:
13.02.20 17:47:39 | #182 (1)

zdravím *1238* Taky miluji Addamsovic rodinu:-).


 #180 

| Předmět: Bohové jste..
10.02.20 23:25:08 | #152

Bohové jste, tak že o čem to je ?

Skutky 17
28 Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme, jakož i někteří z vašich poetů pověděli: Že i rodina jeho jsme.
29 Rodina tedy Boží jsouce..| Předmět: Bůh a nebo Bohové?
10.02.20 14:22:01 | #148

Podle Davida a a Jennifer Elkingtonových, kteří za uznání pravosti desek bojují od roku 2009, lze z textů vyčíst, že Ježíš byl členem hebrejské sekty, jejíž původ sahal až k biblickému králi Davidovi. Chtěl obnovit původní jeruzalémský chrám zbudovaný králem Šalamounem. “Vrátit zpátky to, co bylo ztraceno předchozími reformami,” řekl pro deník The Daily Mail David Elkington. Součástí této starší tradice bylo uctívání božského ženství. Už z Bible vyplývá, že měl Ježíš pozitivní vztah k ženám. Vedle matky Marie se v jeho blízkosti objevují Marie Magdalská, Lazarovy sestry Marie a Marta, matka Jakuba a Jana Salomé a mnoho dalších. Ženy ze svých prostředků Ježíše a jeho učedníky podporovaly a některé je dokonce doprovázely. Ježíš s nimi jednal se stejnou vážností jako s muži.
https://www.extrastory.cz/…tanstvi.html?…
Kristus nezaložil své vlastní náboženství, ale snažil se obnovit tisíciletou tradici z časů krále Davida. Bůh, kterého uctíval, byl muž i žena v jednom.

Davidova hvězda:
Trojúhelník s vrcholem vzhůru značí oheň a mužskou energii.
Trojúhelník opačně položený pak vodu a ženskou energii.
Jejich základny symbolizují vzduch a zemi.
https://cs.wikipedia.org/…_hv%C4%9Bzda
| Předmět: informace o názvu diskuze: Bohové
09.02.20 05:52:20 | #132

Název diskuzního fora "Bohové" je tradice českého internetu, tento název diskuze byl již na LIDÉ CZ před cca 20lety, kde jsem ráda přispívala, potom jsem tento název přenesla do Diskutníků: https://www.diskutnici.cz/forum/2491-bohove/ a následně zcela nedávno sem, protože Diskutníci končí, vůbec jsem tento název nevymyslela, jenom převzala..něco jako oblíbenou "českou tradici".| Předmět: RE: informace o názvu diskuze: Bohové
09.02.20 06:48:14 | #138 (1)

A kdyby se to tu přejmenovalo na : Biblická víra ?
Ale "Bohové" je asi víc diskutabilní.., je to fakt, Bůh je jeden ale zároveň je to název pomnožný protože Bůh je ve všech lidech, tedy měl by být.., to člověk, muž a žena je obrazem a podobenstvím Boha, nikoliv tedy není tím obrazem nějaké zvíře a nebo věc.


 #132 

| Předmět: RE: RE: informace o názvu diskuze:…
09.02.20 07:00:37 | #140 (2)

Bůh je slovo pomnožné, něco jako dveře, Ježíš Kristus to o sobě i říká:
"ja jsem dveře".
http://www.biblenet.cz/b/John/10#v7
9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.


 #138 

| Předmět: RE: RE: RE: informace o názvu diskuze:…
09.02.20 08:16:17 | #142 (3)

Bůh - rod mužský, číslo jednotné.| Předmět: RE: RE: RE: RE: informace o názvu…
09.02.20 08:25:23 | #144 (3)

A tak žena není obrazem a podobenstvím Boha?

Víš dobře že Bůh zmátl jazyky lidi (Genezis 11) aby si nerozuměli tak že "Bůh - rod mužský, číslo jednotné." , to neobstojí :-).


 #140 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: informace o názvu…
09.02.20 08:39:41 | #146 (4)

Ke všemu Bůh mluví opět o sobě v množném čísle v knize Genezis 11
7 Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“
tak jako i jinde..na jiných místech Bible mluví v množném čísle o sobě a s majestic plural to též neobstojí.., majestic plural si vymysleli ve středověku protože si s tím množným číslem u Boha nevěděli rady.


 #144 

| Předmět:
08.02.20 23:04:09 | #116

Nazev diskuze "Bohové" je zavadejici prosim o zmenu popisu nebo domluvu o zmene nazvu.
Nazev Bohove budi dojem diskuze o božstvu obecne coz odporuje popisu diskuze.
V opacnem pripade diskuzi zamknu z duvodu duplicitniho nazvu s tematem Bůh - existence| Předmět: RE:
08.02.20 23:58:50 | #118 (1)

Dovolím si oponovat Je rozdíl mez Bohem který je skutečný a je jeden. Tohoto Boha poznalo několik miliard lidí ,tedy drtivá většina lidstva a bohové kterých je větší množství a jsou to stvořené bytosti nebo věci trudíš jsou to modly. Proto mezi Bohem bohové je nepřekonatelný rozdíl jako třeba mezi řízkem a řízkem vegetariánů ze sóji.


 #116 

| Předmět: RE: RE:
09.02.20 05:28:12 | #126 (2)

Jo obojí je ve strouhance, vejci a v mouce že :-).


 #118 

| Předmět: RE: RE:
09.02.20 06:25:27 | #134 (2)

Jonatane Bůh je sice jeden ale milovati máme "Boha svého" a bližní své tak jako sebe:
Matouš 22
36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

O tom samém je v Efezským 4
..usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Kristovo tělo je totiž mnoho osob (údů), o tom se píše v 1. Korintským 12.
http://www.biblenet.cz/app/b?book=Cor1&no=12
*33692*


 #118 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.02.20 06:29:34 | #136 (3)

„vy jste bohové“ se píše v Žalmu 82:6 a v Janovi 10:34, Písmo Svaté by jsme měli respektovat a nebo se alespoň zajímat o to co se v Bibli píše, protože mnoho falešných proroků vyšlo do světa a zvrátili biblické učení na něco jiného.


 #134 

| Předmět: RE:
09.02.20 05:21:11 | #120 (1)

Změna názvu by mohla být " Elohim " a nebo "Eloah"?

Eloah (אלוה‎‎)
„Bůh“ - některé mystické výklady označují toto jméno za syntézu mužského a ženského principu uvnitř Boha.[zdroj?]
Elohim (אלהים‎‎)
„Bůh“. Druhé nejčastější označení boha v bibli. Jde o plurál maskulina slova אל‎‎, respektive אלוה‎‎. Podle mystiků je toto jméno završením syntézy mužského a ženského principu, a jednoty s mnohostí v jediném Bohu. Slovo elohim lze na určitých místech v bibli překládat i jako „bohové“, tradiční komentáře někdy doporučují na určitých místech toto slovo překládat jako „poslové“ nebo „soudci“). Biblisté označují biblické texty, ve kterých se vyskytuje jako Bůh Elohim za pozůstatek starší tradice, která sahá ke kenaanskému Elovi, resp. za pozůstatek tradice severoizraelské – bet-elské.

ZDROJ : https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_jm%C3%A9na_v_judaismu


 #116 

| Předmět: RE:
09.02.20 05:27:30 | #124 (1)

A nebo: "Bůh je muž i žena, Otec i Matka", tak nějako, no protože obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena, píše se to v Bibli v knize Genezis 1 na první stránce :
26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“
27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

Ráda změním název ale co s toho vybrat?
Poradíte mi někdo?


 #116 

| Předmět: Partnerské dvojice elóhím
31.01.20 10:21:38 | #84

Formule "Blessed by Yahweh and by his asherah." tedy "Požehnán Yahwem a jeho ženou/družkou­/ašérou" na zdi hrobky byla v 8. stol. př. n. l. stejně populární, jako naše "Odpočívej v pokoji".[3] Více v článku YHWH - nejstarší nápisy.
http://www.myty.info/view.php?cisloclanku=2006070004 *233*| Předmět: RE: Partnerské dvojice elóhím
11.02.20 08:15:07 | #156 (1)

Ašera bylo pojmenování posvátného kůlu nebo přímo kananejské/ba­bylónské bohyně Ašer/Ištara,/Aš­toret.
Mnoho Židů se k tomuto falešnému uctívání obrátilo, král Manasse dokonce takový kůl umístil do chrámu.
Toto modlářství bylo odstraněno zejména za vlády Josijáše (659 - 628 př. n. l.)
Takže ano, v 8. století př. n. l. mohly tyto nápisy patřit k módním trendům odpadlých Židů.
Web myty.info je informační stoka. *16630* *16630* *16630*| Předmět: RE: RE: Partnerské dvojice elóhím
11.02.20 08:27:54 | #158 (2)

No jo no, ale Bůh oslovuje zřejmě svoji partnerku k učinění člověka když říká:
„Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho" (Genezis 1/26)
I stvoří člověka, muže a ženu, stvoří je..(Genezis 1/27)
Bůh je tedy také On i Ona.


 #156 

| Předmět: RE: RE: RE: Partnerské dvojice elóhím
11.02.20 16:26:40 | #162 (3)

A milovati máme "Boha svého" celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe.( Matouš 22/34-40)
Na tom stojí Zákon celý i proroci.

Což tedy asi že milovati mám Boha svou a bližní své tak jako sebe, neboď:

Galatským 5
14 Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližní své jako sebe !


 #158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Partnerské dvojice…
11.02.20 17:00:44 | #164 (4)

Jméno Boha živých totiž je: JSEM.
Exodus 3
13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“
A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


 #162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Partnerské dvojice…
11.02.20 23:43:04 | #166 (3)

Bůh nemá jméno,kdo by mu ho asi dal? Nějaký nadBůh?


 #158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Partnerské…
12.02.20 00:03:11 | #168 (4)

Jojo to až mi lidi se jmenujeme.


 #166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Partnerské…
12.02.20 00:08:55 | #170 (3)
*691*

 #158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.02.20 06:23:25 | #174 (4)

A proto je i psáno:
Já jsem Bůh Abrahamův, a Bůh Izákův, a Bůh Jákobův.
Bůhť není Bůh mrtvých, ale živých


 #170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.02.20 15:22:13 | #176 (3)

pro co je psáno trpíš samomluvou?


 #158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.02.20 17:08:54 | #178 (4)

"to až mi lidi se jmenujeme".


 #176 

| Předmět:
25.01.20 22:29:32 | #76

Bohové neexistují, stále mluvíme o jediném Bohu. Bohové jako slovo neexistuje jelikož mk němu nelze přiřadit konkrétní význam. Jakoby si řekla že 0:0=1| Předmět: RE:
27.01.20 16:07:16 | #78 (1)

Jo mluvíme porád o jednom Bohu ale když milovati máme Boha svého a bližní své tak jako sebe, co s tím?


 #76 

| Předmět: RE: RE:
27.01.20 17:23:55 | #80 (2)

Nic bližní nejsou Bůh


 #78 

| Předmět: RE: RE: RE:
27.01.20 18:26:16 | #82 (3)

Ale většina lidí miluje Boha tak jako by to byl jejich bližní..


 #80 

| Předmět: Bohové jste..
16.01.20 15:49:05 | #32

Co když je to původní křesťanství to ono "Bohové jste", v Žalmu 82:6 a v Janovi 10:34?
Evangelium Jan 17. tomu nasvědčuje, 1. Jan 4. tak též.., a to že Kristovo tělo je mnoho osob v 1. Korinstkým 12. také.., jen se to nějako zvrtlo, cizejma nebiblickejma naukama a nebo i různým modloslužebnictvím se to zakrylo, skrylo, vždyť Ježíše za takovéto jeho "hlášky" ukřižovali tak asi se lidi i báli jít touto Jeho cestou.| Předmět: RE: Bohové jste..
17.01.20 10:37:25 | #56 (1)

Původně totiž se Bůh jmenoval Elohim. což je Bohové.


 #32 

| Předmět: RE: RE: Bohové jste..
17.01.20 11:07:05 | #58 (2)

Bůh si přeci ženu nevymyslel ale učinili ji podle obrazu a podobenství Boha, tak jako muže i když trošičku později.


 #56 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohové jste..
18.01.20 02:01:12 | #61 (3)

První ženu stvořili andělé 26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem (učiňme tvořilo jich víc bez svolení Boha. Ta se moc nepovadla, utekla Adomovi Jmenovala se Lilith.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilith
Proto Bůh stvořil další ženu přímo z Adama z žebra.


 #58 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohové jste..
18.01.20 06:31:40 | #62 (3)

Hm hezká:-).A co myslíš že co znázorňuje had?
Skutečného hada?
Někdy mám pocit že je to symbol něčeho na hada se jenom podobajícího..


 #58 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové jste..
18.01.20 08:39:08 | #64 (3)

To je víceméně symbol jeho pádu na zem. Had měl dříve nohy ale Bůh za to že svedl Adama a Evu ho přiměl lézt po zemi .
12:9 A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
Gn 3:14 I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.


 #58 


| Předmět: toto forum
16.01.20 12:49:18 | #6

názov tohto fora a jeho založenie je stupídnost, admin by si mal na toto posvietiť, zrušiť ho, nikdoinic...žiadni Bohové neexistujú, ani tí s velkým "B"...| Předmět: RE: toto forum
16.01.20 12:57:55 | #7 (1)

Visitore, si totálně mimo adminovi je šumák, že máš nějaký hloupý názor na fóru, majitel není katolický fanatik chápeš. Kde žiješ ve středověku? měl by si radši jit do státních služeb ,jako soudce těch, co shořeli na hranici.


 #6 

| Předmět: RE: RE: toto forum
16.01.20 13:05:03 | #10 (2)

tu nejde o mňa, ani o katolicizmus, tu ide o nezmysluplnosť témy...admin sa na inom fóre vyjadril v zmysle, že sa tu masívne zakladajú fora, a tí, čo to robia, by si mali rozmyslíeť, či to založené forum je zmysluplné...a nikdoinic je známa nezmysluplnými tvrdeniami...je tu už x-for (väčšia ponuka ako záujem), kde sa dá debatovať zmysluplne o Bohu, neexistujúcí Bohové s "B" nikoho inteligentného nezaujímajú...


 #7 

| Předmět: RE: RE: RE: toto forum
16.01.20 13:26:52 | #11 (3)

Diskuzní forum "Bohové" bylo založeno už někdy před dvaceti lety na lidé cz a je to tímto česká tradice která se jenom traduje dál a dál i tedy i zde:

Otázka k věci: Koho Bůh oslovuje k učinění člověka, muže a ženy v knize Genezis 1/26?


 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: toto forum
16.01.20 13:39:19 | #17 (3)

no a čo?, že bolo nezmyslné forum založeno pred 20 rokmi? - to má byť akože ospravedlnenie tohto nezmyselného (naviac nekresťanského) názvu fora?...


 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: toto forum
16.01.20 13:54:31 | #21 (3)

To není nesmysl když se v Bibli 2x píše "Bohové jste" jak ve Starém tak i v Novém zákoně, tak prodiskutovávat se to proto musí, což je prioritně křesťanské:-).


 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: toto forum
16.01.20 14:04:11 | #22 (3)

dobre si prečítajte ten text v Písme - "bohové"/nie Bohové znamená, že sme všetci priatelia Boha, dedičmi Božieho kráľovstva, svätý Boží vyvolený ľud, kráľovské Kristovo kňazstvo, nie Bohom/Bohmi...


 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: toto forum
16.01.20 14:16:03 | #25 (3)

Milovati máme Boha svého, nikoliv Boha tamtoho a bližní své tak jako sebe, co víc k tomu dodat?
Bůh živých se jmenuje JSEM a Desatero se začíná Slovy: Ja jsem..


 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: toto…
16.01.20 15:50:12 | #33 (3)

vy len zatĺkate, odpbočujete, namiesto toho, aby ste priznala svoj omyl...


 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 15:58:01 | #35 (3)

Jen jestli nežijete v omylu vy:-).


 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 16:21:48 | #39 (3)

niekedy mi pripadáte, ako keby ste boli mimo...


 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 16:43:28 | #41 (3)

To právě že jsem nohama na zemi :
V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte.

Galatským 5, 1


 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 23:50:33 | #54 (3)

Na konci věků budou lidé údy, nebo plodnými větvemi Ježíše, to znamená že budou součástí Boha takže budou Bohem.


 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 23:58:09 | #55 (3)
| Předmět: RE: toto forum
16.01.20 12:59:19 | #8 (1)

existuje len jeden Boh - Otec nášho Pána Ježiša Krista,...akí "Bohové"?...keď už, tak len tisíce pohanských "bohov" (s "b") v pohanských náboženstvách, o tom sa tu chce diskutovať?...


 #6 

| Předmět: RE: RE: toto forum
16.01.20 13:33:26 | #15 (2)

Množné číslo Boha v Bibli:
Genezis 3:
22 I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
Genezis 11
7 Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“


 #8 

| Předmět: RE: RE: RE: toto forum
16.01.20 13:40:24 | #18 (3)

no a? to je o Bohu, nie o "Bohové":::


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: toto forum
16.01.20 13:51:01 | #20 (3)

Milovati máme Boha svého celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou.. a bližní své tak jako sebe(Matouš 22/36-40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“) , což tedy dle těchto slov každej má Boha svého eventuelně Boha svou a bližní milovati má tak jako sebe, Pavel to stvrzuje slovy:
Galatským 5
14 Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati bližní jako sebe!

To proto Bohové, v celé Bibli jsou odkazy na milování "Boha svého".


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: toto forum
16.01.20 14:05:08 | #23 (3)

iste, Boha, nie Bohov, teda žiadni Bohové...


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: toto forum
16.01.20 14:10:03 | #24 (3)

No ano když každý miluje Boha svého/svou a bližní své tak jako sebe, tak je to porád monoteismus.


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: toto forum
16.01.20 15:51:13 | #34 (3)

je neuveriteľné pozorovať, ako zatloukáte to, o čom sa diskutuje....


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: toto…
16.01.20 15:59:24 | #36 (3)

Čím a jak?


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: toto…
16.01.20 16:01:10 | #37 (3)

Ale mně bylo dáno pojíst ze skutečného Kristova těla tak mohu mít dar rozumění Slovu.


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 16:20:17 | #38 (3)

do ri.ti, ale predmet diskusie je úplne iný! = či je oprávnené používať "Bohové" ako tému fora...prečo stále zatloukáte podstatu veci? o čom sa diskutuje?


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 16:46:10 | #42 (3)

To co jste použil na začátku tohoto vašeho příspěvku na slovenčině nemám vůbec ráda.


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 16:47:01 | #43 (3)

Proč by nemohla být diskuze: Bohové?


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 16:47:38 | #45 (3)

to je typoické slovenské, neškodné:-)


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: toto forum
16.01.20 21:57:53 | #52 (3)

Obraz a podobenství člověka muže je jasnej, ale žena podle jakého obrazu a podobenství Boha je učiněna - stvořena?
Bůh je zřejmě v jednom těle muž i žena - tak jako člověk, muž a žena jsou jedno tělo a v Kristu už vůbec je osob mnoho, mužů i žen:
1.Korinstkým 12/27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů..


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: toto forum
17.01.20 11:17:30 | #59 (3)

Hodně lidí vypustilo přivlastňovací zájméno "svého" za Bohem a Bible byla psána jenom v mužském rodě, protože ženy v dávnějších dobách neuměli číst ani psát ale Ježíš slibuje že neopustí sirotky i v Jeremiáši se píše že bude učiněna smlouvá nová, vepsaná v našem nitru: Jr 31:31-33.


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: toto…
17.01.20 12:00:17 | #60 (3)

Jan 14
..budete zachovávat má přikázání; 16 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – 17 Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. 18 Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. 19 Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. 20 V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás..


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: toto forum
01.02.20 08:14:36 | #86 (3)

Když je Ježíš mnoho Bohové proč ti vadí ,že se někdo modlí k Marii když ona je také Bůh?


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: toto…
01.02.20 10:07:33 | #88 (4)

„Je totiž jenom jediný Bůh a jenom jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny“ (1 Tim 2,5).


 #86 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.02.20 16:55:27 | #90 (3)

Ježíš je Bůh


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.02.20 16:54:13 | #92 (4)

Jestli je Ježíš Bůh tak to ale údové Jeho těla jsou také "bohové"..


 #90 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.20 01:12:15 | #94 (3)

v Bibli máš že je Bůh ty si nejsi vůbec jistá


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.20 05:11:03 | #98 (4)

Ježíš vyznává Boha svého:
http://www.biblenet.cz/b/Luke/4


 #94 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.20 02:12:40 | #96 (3)

Žalmy 82:6   >Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího<,
Jan 10:34  Ježíš jim řekl: "Ve vašem zákoně je přece psáno: `Řekl jsem: jste bohové.´| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.20 11:40:05 | #100 (3)

ano to myslel na sebe


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.20 11:52:05 | #102 (4)

A v Matouš 22
36 „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37 On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.

To myslí taky na sebe?


 #100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.20 14:08:20 | #104 (3)

myslel to na Otce i na sebe, jelikož je Bůh Syn,Duch a Otec.


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.20 15:37:56 | #106 (4)

Z Bible má zprávy takovéto o tom jak to je:

Matouš 28
18Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “

Jan 17
21 Aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.
22 A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.
23 Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval.

Efezským 4
Snášejte se navzájem v lásce
3 a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.20 15:40:01 | #108 (3)

Kdo má veškerou moc? Jedině Bůh


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.02.20 18:30:04 | #110 (4)

Efezským 1
17 Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali
18 a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu
19 a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
20 Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
21 vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.
22‚ Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
23 která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.


 #108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 07:46:24 | #194 (3)
Žalmy 82:6   >Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího<,
Jan 10:34  Ježíš jim řekl: "Ve vašem zákoně je přece psáno: `Řekl jsem: jste bohové.´

Všech 144000 vykoupenych že zemi budou nazvaný "synové Nejvyššího " ten kdo je zrozen z Boha ten i bude Bohem.

12Ale těm, kteří ho přijali,
dal právo být Božími dětmi
všem těm, kdo věří v jeho jméno.
13Takoví nejsou narozeni z krve,
ani z vůle těla, ani z vůle muže,
ale z Boha.

Ti kteří uvěřili ve jméno Ježíše Krista budou nazvaný bohové.


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 07:49:29 | #196 (3)

Matouš 17:20  Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné."

kdo má takovou víru ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 16:03:58 | #206 (4)
| Předmět: RE: RE: toto forum
18.01.20 10:10:53 | #65 (2)

Pořád nějak nemůžeš pochopit, že Ježíšek byl podvodník a lhář. A aby mu lidé uvěřili, že je opravdu synem Jehovy, tak s použitím hypnózy - konal zázraky. Že mám pravdu, dokazuje i fakt, že všechny jeho "zázraky", jde s použitím hypnózy - zopakovat.
Stejný problém měl i prolhaný Mojžíš. Ten aby lidi přesvědčil, že opravdu komunikuje s bohem, nechal udělat "bednu úmluvy", do které si vlezl jeho komplic, pravděpodobně jeho bratr Áaron, a užaslým soukmenovcům, předváděli "hovory s bohem".
Už ti začíná pomalounku docházet, že Judaismus, a všechna od něj odvozená náboženství, stojí na lžích prolhaného Mojžíše, a posléze i na podvodech podvodníka Ježíše?


 #8 

| Předmět: RE: RE: RE: toto forum
18.01.20 11:09:01 | #66 (3)

1J 5:10 Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.


 #65 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: toto forum
18.01.20 15:41:53 | #67 (3)

To nic nemění na tom, že křesťanství stojí na lžích prolhaného Mojžíše, a podvodech podvodníka Ježíše.


 #65 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: toto forum
18.01.20 15:56:17 | #68 (4)

A na čem stojíš Ty?


 #67 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: toto forum
18.01.20 23:32:21 | #69 (3)

on si stojí na vedení


 #65 

| Předmět: RE: toto forum
18.01.20 08:17:35 | #63 (1)

| Předmět: Bohové
16.01.20 08:25:34 | #1

Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena?| Předmět: RE: Bohové
16.01.20 08:36:47 | #2 (1)

Ano, podobně jako obrazem vůně by mohla být například růže, obrazem zpěvu slavík. Přitom však obraz na kterém bude růže, po růžích vonět nebude a obraz slavíka nebude zpívat. Tak obraz Boha (člověk) nedokáže milovat jako Bůh a obráceně, Bůh nebude mít pravici ani nebude sedávat na trůnu. I to jsou obrazy.| Předmět: RE: RE: Bohové
16.01.20 08:57:08 | #3 (2)

Ale je psáno:

1. Korintským 6
20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.


 #2 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohové
16.01.20 10:29:06 | #4 (3)

A v čem je problém?| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohové
16.01.20 10:39:36 | #5 (3)

Ale tak asi že v ničem není problém, to je pravda:-), což je tomu takto dobře:
Jan 4
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“


 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
16.01.20 16:22:54 | #40 (3)

no a? to akože nevieme? je o tom reč? - vy vôbec nevnímate a nezvažujete, čo píšu iní...


 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
16.01.20 16:47:33 | #44 (3)

A vy jo?


 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
16.01.20 16:49:02 | #46 (3)

držte sa toho, o čom sa konkrétne diskutuje, a to bolo to "Bohové" ako názov fora....


 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
16.01.20 16:50:01 | #47 (3)

Co se Vám na Bohové nelíbí?


 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 17:31:15 | #48 (3)

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2510
Pro věřícího křesťana žádní Bohové nejsou. Bůh, ač se nechal rozpoznat ve Svaté Trojici, je jen jeden.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 17:34:15 | #49 (3)

Jenom že když milovati máme Boha svého.. a bližní své tak jako sebe, tak je těch bohů celkem mnoho, všichni bližní + naše maličkost:-).


 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 17:40:08 | #50 (3)

O Svaté trojici se v Bibli nepíše http://www.biblenet.cz/app/bible/search?phrase=Svat%C3%A1+trojice&search=Hledat ,ale má se křtít ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a to je potom pokřtěných v tomto jejich jméně JSEM celkem mnoho osob, to taky proto že Kristovo tělo jsou mnozí ..


 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 17:44:24 | #51 (3)

Aha :
Matouš 25
34Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
35Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
36byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘
37Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
38Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘
40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘


 #3 

| Předmět: RE: RE: Bohové
16.01.20 23:38:55 | #53 (2)

*5679* https://mozaika.pionyr.cz/symboly-a-znaky/
je to simbol obrazem vůně je žena čichající k růži


 #2 

| Předmět: RE: RE: Bohové
20.01.20 15:37:42 | #70 (2)

Jan 14
2V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.


 #2 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohové
20.01.20 16:51:15 | #71 (3)

Milá chůze, asi jsi chtěla něco říct. Se svým intelektem však nedovedu rozluštit, co to mělo být. Mohla bys se snížit na mou úroveň a pomaloučku mi to, nějakou malou lopatkou, naházet? Děkuji.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohové
20.01.20 17:50:00 | #74 (4)

Až mi s té chůze odešlo Chatujme.cz:-), měla jsem to tak pěkně rozepsané, teť nevim co ale tohle si z toho pamatuji:

"I vy jako kamení živé, vzdělávejte se v dům duchovní"(1Pt 2,5)

Jo a že po pravici boží bude asi víc toho kamení živého.

A teť mi to nejde zařadit, ach jo.


 #71 

| Předmět: RE: Bohové
10.09.20 22:12:23 | #767 (1)

Jjjj tak. Jak rikas protože nás stvořil


 #1 

| Předmět: RE: Bohové
11.09.20 07:45:18 | #769 (1)

„Hleděl jsem, až trůnové ti postaveni [NS] byli [jeden pro Jehovu Boha a druhý pravděpodobně pro jeho Mesiáše neboli Krista], a Starý dnů posadil se, jehož roucho jako sníh bílé, a vlasové hlavy jeho jako vlna čistá, trůn jako jiskry ohně, kola jeho jako oheň hořící. Potok ohnivý tekl a vycházel od něho, tisícové tisíců sloužili jemu, a desetkrát tisíckrát sto tisíců stálo před ním; soud zasedl, a knihy otevříny byly.“ — Dan. 7:9, 10.

Proč Daniel neviděl v nebi i starenu? Protože mužský a zensky rod, zavedl Bůh až na zemi, nebe ho nezná. Ani rodinu, ani manželský život!!!!


 #1 

| Předmět: RE: RE: Bohové
11.09.20 07:50:10 | #770 (2)

A koho tedy oslovuje k učinění člověka v Genezis 1/26?


 #769 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohové
11.09.20 11:46:03 | #772 (3)

Svého syna, Ježíše! Manželku rozhodně nemá!!!!!


 #770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohové
11.09.20 11:47:34 | #773 (4)

To by člověk vypadal jako muž a muž.


 #772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 07:43:41 | #790 (5)

Bůh nemá fantazii vymýšlet rody?
Gender je pozemský a materiální vynález Boha. Nebe ho neobsahuje....


 #773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 07:45:00 | #791 (6)

Ale není psáno že člověka muže a ženu učinili podle svoji fantazie :-) ale podle svého obrazu a podobenství..


 #790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 08:22:09 | #798 (7)

Ten obraz je slobodná vile s Božím vlastnosťami, jake má Buh, ne gender!


 #791 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 08:25:43 | #800 (8)

Tak že ženské pokolení je obraz něčeho a nebo někoho jiného?


 #798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 07:46:26 | #792 (6)

He tak že v Božím království budeme všichni chlapečkové?


 #790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 07:48:32 | #793 (7)

Možná že vrátíme se do Adamovho žebra:-)

Jenom že čí tedy obraz a podobenství je žena?


 #792 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 07:50:38 | #794 (6)

Je sice zaužíváno mluvit a psát v rodě mužském ale to neznamená že ženy neexistují..


 #790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohové
11.09.20 11:49:57 | #774 (4)

PNS. 1.Mojžíšova
26 A Bůh* přikročil k tomu, aby řekl: „Udělejme*+ člověka* k našemu obrazu,*+ podle naší podoby,+ .....
27 A Bůh přistoupil k tomu, aby stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu;+ stvořil je [jako] muže a ženu.+


 #772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
11.09.20 13:32:07 | #779 (5)

EP
Genezis 1
26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.


 #774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
11.09.20 13:33:16 | #780 (6)

Kr.př.
Genezis 1
26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.


 #779 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohové
11.09.20 12:47:30 | #775 (4)

Ovšem ten syn nemůže být stvořená bytost, protože Bůh říká, že s ním při tvoření nikdo nebyl.


 #772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 07:41:34 | #788 (5)

Kde to říká?
čteme v 1. Mojžíšově 1:26: „A Bůh dále řekl: ‚Udělejme člověka ke svému obrazu.....


 #775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 07:42:31 | #789 (6)

No a ten obraz nemůže být muž a muž ale muž a žena.


 #788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 08:07:50 | #795 (6)

V Iz 44,24:
Toto říká Jehova, tvůj Výkupce,+ten, kdo tě utvářel už od matčina lůna: „Já, Jehova, jsem stvořil všechno, sám jsem roztáhl nebesa+a rozprostřel zemi.+ Kdo byl se mnou?


 #788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 08:13:41 | #797 (7)

Jo kdo byl s ním?
Moudrost, ta se k němu hlásí .. že byla s ním..:-).
A ta je ženského rodu a Duch - Ruach je taky ženského rodu a ty jsou docela nemakačenko:-).
Při všech stavbách jsou muži stavbyvedoucí, ženy mají jinou funkci.


 #795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 08:24:50 | #799 (8)

To je otázka češtiny. V jakém rode, je to v hebrejstine?
Síla je ženského rodu, je to dukaz, ze ji muži nemají?
V některých jazycích, má všechno nezivotni střední rod, je to dukaz, ze to je dětské?


 #797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:27:13 | #802 (9)

No a tak po kom mi ženy jsme?
Mi ženy nemáme svůj obraz a svoje podobenství u Boha?


 #799 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:31:00 | #806 (10)

Ne, je to Bozi vynález, pro materialni svet, aby se rozmnozoval. Zena je clovek zenskeho rodu. Iššah.
Bůh rod nemá. Není muž, jen se nám představuje v lidskych pojmech....
V nebi si v mužským rode říkat nemusí...
Neboť jsou všichni bez genderu......


 #802 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:35:43 | #808 (11)

Jestli Bůh rod nemá tak není ani Otcem ani Synem.


 #806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:39:59 | #812 (12)

V lidském ponětí ne. Ježíše si stvořil....
Výrobce a výrobek. Ale utvořil ho je svému obrazu. Bytost s city, osobnosti a slobodnou vuli....
Aby nam přirovnal vztah, používá slova Otec, Syn....
A miluje ho....


 #808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:42:56 | #817 (13)

A tak ženy jsou čí a nebo koho obraz a podobenství?


 #812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 08:26:38 | #801 (7)

Sám byl stabyvedouci, nemel spoluarchitekta, ale pri stvoreni cloveka, k nekomu mluvi.....


 #795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 08:28:52 | #804 (8)

Mluví a oslovuje někoho už před stvořením člověka.."učiňme člověka k našemu obrazu podle našeho podobenství"


 #801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové
12.09.20 08:29:56 | #805 (8)

Nebyl stavbyvedoucí, ale samotný a jediný dělník, jak sám říká. Ten ke komu mluví, nemůže být tudíž stvořená bytost.


 #801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:34:56 | #807 (9)

A kdo říká: Budiž?


 #805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:36:53 | #810 (10)

Bůh


 #807 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:39:42 | #811 (11)

Tak že Otec si sám poručí budiž i sám koná činí, hm..:-)


 #810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:41:28 | #813 (12)

Porotci silam, ktere utvoril!
Budiž světlo....


 #811 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:42:09 | #815 (13)

Poroučí


 #813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:46:10 | #819 (14)

Jo poroučí silám a potom to jde udělat:-).


 #815 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:36:07 | #809 (9)

Ano a tou je Ježíš Kristus. Jeho samotného tvořil Bůh sám, proto mu říká monogenes. Stvořen jedním. Všechno ostatní, je tvořeno pro něho a skrze něho:

Kolosanům 1:16, 17
16 Jeho prostřednictvím bylo stvořeno všechno ostatní v nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať jsou to trůny, panství, vlády, nebo moci. Všechno ostatní bylo stvořeno skrze něho a pro něho. 17 On byl před vším ostatním a všechno ostatní začalo existovat jeho prostřednictvím.


 #805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:41:48 | #814 (10)

Člověk je taky rodu mužského a myslí se tím jedna osoba ale ve skutečnosti jsou to dvě osoby, muž a žena a tak je tomu i u Boha, s Bohem, jsme Boží obraz a podobenství..


 #809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:42:51 | #816 (11)

Neni, jsi v zajeti svych predstav..... *16124*


 #814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:44:50 | #818 (12)

To že existuji a že jsem není moje představa ale je to skutečnost a po kom tedy jsem obrazem a podobenstvím?
Komu se mám podobat?


 #816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 09:16:00 | #822 (13)

Žalm 27
8 Ohledně tebe svému srdci připomínám slova: Hledejte mou tvář!


 #818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 09:17:18 | #823 (14)

2K 3,18 My pak všickni odkrytou tváří slávu Páně jakožto v zrcadle spatřujíce, v týž obraz proměněni býváme od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně.


 #822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 12:51:24 | #827 (15)

Jak tomu rozumíš? To je zajímavá a hutná věta.


 #823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 13:31:46 | #830 (16)

.. v týž obraz jak v zrcadle ale ne tak že ze žen budou muži, ženy taky mají u Boha svůj obraz, svoje podobenství..


 #827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 13:53:49 | #832 (17)

Boží obraz jsou Boží vlastnosti. Bůh nemá doslovný obličej!


 #830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:06:39 | #833 (18)

Kristus přišel v těle a říká : vidíš-li mne vidíš Otce a mi jsme údové Jeho těla a taky nějako vypadáme, ale ženy ne jako Otec, mají poněkuď jiné vzezření, to i proto se Otec připodobňuje ke slepici, ke kvočně i říká že bude jako matka(Iziáš 66/11-13)
Se nevypaříme ale oblečeme si nesmrtelnost


 #832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:13:25 | #835 (19)

1K 15,53 Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.
1K 15,54 A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!


 #833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 13:52:30 | #831 (16)

Pomůže modernější preklad:
18 A my všichni, zatímco s odkrytými obličeji zrcadlíme Jehovovu slávu, jsme přeměňováni v ten samý obraz, obraz čím dál slavnější, přesně jak to s námi dělá Jehova, duch.


 #827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:08:04 | #834 (17)

Jo "my všichni", to jest i ženy, ne jenom mužové..


 #831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:23:00 | #836 (17)

já mám raději překlad ekumenické Bible:
Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.

Přesto by mě zajímalo jak to chápete. Jak chápete slávu nebo zář Páně či slávu Páně. Co se dá pod tím rozumět?


 #831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:25:52 | #837 (18)
*30* *4648* *6763*

 #836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:28:53 | #838 (19)

Smajlíky asi ne :-)))


 #837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:36:38 | #839 (20)

Koloským 1
12a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.
13On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.
14V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:
15On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,


 #838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:41:23 | #841 (21)

rozumím dědictví svatých ve světle... to je Panna Maria a ostatní svatí. Pokud se tohle myslí slávou čí září Páně, pak OK.


 #839 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 14:49:07 | #843 (22)

Jen nevim jak to bude s tou pannou když je matkou ale není to moje věc a Ježíš určil za svého bratra, sestru i matku kohokoliv kdo koná vůli boží.. tak že spíš vidím jakousi rovnost svornost,, tak že nevim no..co bude jak bude a ani se nikam nehrnu..kdo chce být první bude poslední a poslední první..tak že tak nějako asi že, moc to neřeším..


 #841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 15:00:35 | #844 (23)

Taky to moc neřeším, ale nějaký příslib tam je... příslib jednoty v záři Páně. Předpokládám že si budeme vědomi této záře a zrcadlení v ní.


 #843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 15:34:25 | #845 (24)

Někteří lidi všimla jsem si jako by svítí za svého života


 #844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 19:13:36 | #846 (25)

S tím souhlasím :-)


 #845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 09:19:27 | #824 (12)

To ty jsi v zajetí představy že Bůh je jenom mužskej:-)


 #816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 09:26:31 | #825 (11)

Ono se říká co člověk všechno dokázal a kam až se dostal, ale při tom je tím myšleno lidstvo.


 #814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 12:20:41 | #826 (12)

On je vymyslen muž i žena, v nebi prostě gender nemají.....


 #825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 12:54:02 | #828 (13)

S tím se neutěšuj:-)


 #826 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:51:32 | #820 (10)

Ne. Bůh říká, že všechno udělal sám a nikdo při tom s ním nebyl. Nelze tudíž nahlížet na Syna jako na stvořenou bytost.


 #809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 09:01:02 | #821 (11)

Skutky 7
55Ale on, plný Ducha Svatého, upřeně pohlédl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží, 56a řekl: „Hle, vidím nebesa rozevřená a Syna člověka, jak stojí po pravici Boží.“


 #820 

| Předmět: RE: RE: Bohové
11.09.20 07:52:00 | #771 (2)

Člověk, muž a žena jsou jedno tělo a tak je to i s Bohem:-), jsme totiž obrazem a podobenstvím Božím:-)..


 #769