Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 142893x
Příspěvků:
1684

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
09.05.24 10:46:11 | #2196

Matouš 7:21-28 B21
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘ *6266*


1  

| Předmět: RE:
18.05.24 16:14:13 | #2212 (1)

Jiné překlady toho verše Mt 7:23
CSP A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. ‘“

MPCZ A tu jim otevřeně povím: Nikdy jsem vás nepoznal - táhněte pryč ode mne vy, kteří působíte bezzákonnost.

ZP Tehdy však jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal! Odejděte ode mne, pachatelé nepravosti!

OP Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!

BKR A tehdyť jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.

NBK A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, vy, kdo konáte nepravost!'"

JB Tu jim řeknu do očí: ‘Nikdy jsem vás neznal; pryč ode mne, pachatelé nepravosti.’

NK A tehdy jim potvrdím, Nikdy jsem vás ani neznal! Oddělte se ode mne, ti pracující nezákonnost!

COL A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal, pryč ode mne, pachatelé nepravosti!“

KLP Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mě, kdo děláte nepravosti!

SYK A tehdy ohlásím jim: Nikdy jsem vás neznal; odejděte ode mne, pachatelé nepravosti.

SKR A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, pachatelé nepravosti!“


 #2196 

| Předmět: RE: RE:
19.05.24 08:05:11 | #2213 (2)

V Tištěné Bibli mám k tomu odkaz na Matouš 25:41


 #2212 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.05.24 10:56:46 | #2214 (3)

A taky odkaz na 1. Korintským 13/2.


 #2213 

| Předmět:
09.05.24 10:37:59 | #2194

*2351*
Je přeci prvorozený *27179*
*27179* *27179*
*6687*
| Předmět:
09.05.24 10:36:43 | #2192

*27179* To je pak těžký když si každý do Bible dodává co se mu líbí *27179*
Vy jste ještě v normě
Zlosyn se stylizuje do biblických postav
lže jak když tiskne *27179*| Předmět:
09.05.24 10:34:55 | #2191

PŘEČTĚTE SI SPOLEČNĚ: GENESIS 3:1–13
Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.
Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“
Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.
Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.| Předmět: RE:
09.05.24 10:37:20 | #2193 (1)

Zjevení 20
1Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.
2Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,
3na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy,


1  
 #2191 

| Předmět: RE: RE:
09.05.24 10:38:40 | #2195 (2)

Jo to bude klid


 #2193 

| Předmět: RE:
14.05.24 17:00:06 | #2197 (1)

Kolik lidí ještě nepozřelo jablko ze stromu poznání a stále se nechávají oblbovat náboženstvím. *6561*


 #2191 

| Předmět: RE: RE:
14.05.24 17:07:57 | #2198 (2)

Když ono Slovo boží je hezký, nenašla jsem jiné plnohodnotnější čtivo, ale "náboženství" co to vlastně je ?


 #2197 

| Předmět: RE: RE: RE:
15.05.24 13:42:43 | #2199 (3)

Náboženství to je učení o víře a jak by ta víra měla u lidí fungovat.


 #2198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.05.24 08:12:22 | #2202 (4)

„Kdybyste měli víru jako zrno hořčičné ..." *33767*


 #2199 

| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.24 09:27:49 | #2203 (3)

Pohádky od Boženy Němcové jsou také nádherné. *6561*


 #2198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.05.24 13:56:20 | #2204 (4)

Ale moc se o nich diskutovat nedá :-).


 #2203 

| Předmět: RE:
18.05.24 02:18:23 | #2205 (1)

had měl končetiny a neplazil se po zemi doknce to byla žena Lilith . Teprve až Bůh hada potrestal tím,že mu nakázal se plazit po zemi a žrát prach ze země.


 #2191 

| Předmět: RE: RE:
18.05.24 05:17:16 | #2211 (2)

Had mluvil skrze Adama :-).
To protože:
Zjevení Janovo 12, 9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
*30800*
To Adam svedl Evu, to Adam měl laskominky na zakázané ovoce a tak svedl Evu :-).
To proto měl i mívá had nohy :-).
*1247*
A neb:
Matouš 23:33Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?
Matouš 3, 7
Když však uviděl, jak mnozí farizeové a saduceové přicházejí k jeho křtu, řekl jim: „ Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem?
*3090*


 #2205 

| Předmět:
09.05.24 10:33:08 | #2189

2 Korintským 11:3 B21
Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva.

B21: Bible 21| Předmět:
09.05.24 10:24:47 | #2186

Jsme takřka na konci lidských dějin
Viz kniha Zjevení
Nezbedný synek z Mělníka nepřijde se svojí družinou
Přijde Ježíš Kristus ten pravý spasitel a vykupitel


1  

| Předmět: RE:
18.05.24 02:25:23 | #2206 (1)

"Jsme takřka na konci lidských dějin" zase jeden prorok


 #2186 

| Předmět:
09.05.24 09:57:15 | #2185

Římanům 5:12 CSP
Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.

CSP: Český studijní překlad


1  

| Předmět:
09.05.24 09:56:23 | #2184

Já ne to synsatana *27179*


1  

| Předmět:
09.05.24 09:55:57 | #2183

Reakce na příspěvek #31724
Ano, můj a náš Tatínek věděl, že pojím ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého! A nejen to!!! STVOŘIL MĚ TAK, ABYCH V PŘEDURČENÝ ČAS TYTO PLODY POJEDL
*27179* Tohle je také perlička *27179*
Tady se veřejně přiznává k satanovo vůli
Dle knihy Genesis Bůh říká že pokud li pojí ze stromu poznání dobrého a špatného určitě zemřou.Synsatana nepřímo říká že je na víně Bůh což je další rouhání!
Nikoliv Bůh ale ďábel svedl Evu a Adama ke konzumaci ovoce tím ukázal že je lhář zemřeli a následky hříchu neseme dodnes| Předmět: RE:
09.05.24 10:29:44 | #2187 (1)

Ten had vstoupil do Adama a ošálil Evu :-).


 #2183 

| Předmět: RE: RE:
09.05.24 10:30:56 | #2188 (2)

*27179* A to je napsané kde? *27179*


 #2187 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.05.24 10:33:56 | #2190 (3)

Je mi divné že Adam byl takovej zamlklej ale za to hadovi to brebentilo :-).


 #2188 

| Předmět:
09.05.24 09:48:43 | #2181

Ďáblovo učení