Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 144624x
Příspěvků:
1696

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Sekty, kde mám blokaci
10.08.20 14:13:55 | #561

Lhář visitor tam píše:
visitor77: RKC sa neklania ani obrazom, sochám, krížom, krížikom, ani Jezulátku, ani Panne Márii, ani svätým, nie je modlárska...klania sa len Bohu-Otcom, Kristovi a Duchu Svätému, lebo ide o tri božské osoby v jednom Bohu...osobne pre vás som napísal, o čom je klanění se, klekání, klečení, čo Cirkev prísne rozlišuje."

https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/images/1169226-447498.jpg?itok=QXqnbDPe| Předmět: RE: Sekty, kde mám blokaci
10.08.20 14:15:43 | #562 (1)

kiwiman
Ted jsem cet dole ty nevis co to je modlarstvo? nebo modla?

Vím co je to modla, máte jich plné kostely a stojí i všude na nárožích:-).


 #561 

| Předmět: RE: RE: Sekty, kde mám blokaci
10.08.20 14:20:24 | #564 (2)

Zjevevní 22
14 Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města.
15 Vně pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.**


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: Sekty, kde mám blokaci
10.08.20 14:24:15 | #565 (3)

Varováni před modlářstvím máte v Bibli nesčetněkrát, stačí si ji vzít do ruky číst!!!


 #564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sekty, kde mám blokaci
10.08.20 14:42:44 | #567 (4)

Deuteronomium 4
16 abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy,
Dt 5:7
8 Neuděláš si tesanou modlu jakékoliv podoby toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. 9Nebudeš se jim klanět ni je ctíti
1.Jan 5
21 Vyvarujte se model, drazí!


 #565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Sekty, kde mám…
11.08.20 08:13:26 | #573 (5)

Vzkazník dnes:

Ratka: Protože věříme ve společenství, které si vzájemně pomáhá na cestě k Bohu. člověk nenÍ izolovaný na své cestě k Bohu.

ja : Vždyť máme vejít do pokojíka svého, zavřít za sebou dveře a tam se modlit k Otci.

Ratka: to se nijak nevylučuje s tím že si máme pomáhat. Modlíme se i v pokojíku i společně.

ja: No ale před sochou a nebo obrazem by to být nemělo, to je modlářství k sochám a k obrazům, jsou objektem před které pokleká i papež
ja: nepíše se vejdi do pokojíka svého kde před nějaký obraz a nebo sochu poklekni a modli se k Otci.

Ratka: není důležité že to není (jen) v pokojíku. Může to býti venku nebo v kostele. Tedy všude. I přčd sochou, i vedle sochy. i v lavici i doma. Ježíš se taky modlil sám i s učedníky, kde se proměnil.

ja: Ale před sochama ne:-), tenkrát ani nikde jejich sochy nebyli:-).

Ratka: nejde o ty sochy, jde o obrácení se k Bohu. Je mi líto že to nechápeš. Někdo neklečí před sochou a není obrácen k Bohu. zase káváš se na nepodstatné věci, na vnějším dojmu.

ja: To právě že se obracíte k sochám a nebo k obrazům..


 #567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sekty, kde mám…
11.08.20 09:02:49 | #574 (6)

To je právě že to, když už se ty obrazy a sochy svatých, Jezulátka, Krista, Panenky Marie atd. vyroběj, tak už se vždy najde nějaký trouba a nebo trubka:-), kdo si před ně a nebo pod ně klekne, proto se ani nemají ani vyrábět, zhotovovat.


 #573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sekty, kde…
11.08.20 09:21:52 | #576 (7)

Proč to děláš Kroky? zveřejňuješ vzkazník aniž by ses zeptala. Takhle se to nedělá.


 #574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sekty,…
11.08.20 09:30:12 | #580 (8)

Blokovat se taky nená, zablokovali mne tam a ja se tam nemohu k této věci vyjádřit:
Bůh je a nebo měl by bát v nás a tak nemůže být v nějaké dřevěné soše a nebo v obrazu, ni nemůže být prostřednictví těch obrazů a soch..
Bůh je živý v nás:
Skutky 17
24 Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama
25 ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno.
26 Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života,
27 aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.
28 ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘[1] Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.‘[2]
29 Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu.

Efezským 4
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 09:32:53 | #581 (9)

Modlářství je hřích, modláři jsou mezi těma nejhoršíma, mezi vrahama atd (Zjevení 22/15)


 #580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sekty,…
11.08.20 09:36:24 | #582 (8)

By jste si šířili falešné náboženství jen tak jako by nic, mně za blokovat a je vystaráno že :).


 #576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 09:41:44 | #583 (9)

já ti nic neudělala, chovám se k tobě slušně. Z tvé strany to tak není.


 #582 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 09:49:09 | #585 (10)

Ale tady nejde o Tebe ani o mne, odešla jsi od vzkazníku na hodinku na dvě a nedopověděli jsme to, a tak jsi mi dala k tomu dostatečný časový prostor, ja o tom mám potřebu diskutovat, o tom co mne trápí, místo Boha svého jste si k uctívání vymysleli Boha Trojjedinného, ve třech osobách a klaníte se modlám a mne všude kde to jen jde blokujete... tak to takto nejde, milí katolíci:-).


 #583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 09:49:47 | #586 (11)

já tu potřebu nemám. je to furt to samé.


 #585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 10:01:06 | #587 (12)

Ode všaď mne vykopat jenom proto že mám jinej názor není férové..


 #586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 18:22:36 | #591 (13)

Pro Jonatan:
Deuteronomium 4
12Hospodin k vám mluvil z ohně. Slyšeli jste zvuk slov, ovšem podobu jste neviděli, nic než hlas. 13Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, Deset slov, a napsal je na dvě kamenné desky. 14Mně v té době Hospodin přikázal, abych vás učil ustanovení a nařízení, abyste je plnili v zemi, do které procházíte Jordánem, abyste ji obsadili. 15Kvůli svým životům se mějte velmi na pozoru, — neboť jste neviděli žádnou podobu v den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu z ohně — 16abyste nejednali zvráceně a neudělali si tesanou modlu jakékoli podoby, žádnou sochu: Napodobeninu muže či ženy,


 #587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.20 04:35:02 | #594 (14)

ČSP má křížové odkazy ale jiné než PNS http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&kap=4&k=Dt
A mám doma Kralickou Bibli a ta má zase ještě i jiné křížové odkazy.


 #591 

| Předmět: K tématu fora:
04.08.20 18:00:34 | #499

Ale jsou i dobré zprávy:
Elohim (אלהים‎‎)
„Bůh“. Druhé nejčastější označení boha v bibli. Jde o plurál maskulina slova אל‎‎, respektive אלוה‎‎. Podle mystiků je toto jméno završením syntézy mužského a ženského principu, a jednoty s mnohostí v jediném Bohu. Slovo elohim lze na určitých místech v bibli překládat i jako „bohové“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_jm%C3%A9na_v_judaismu| Předmět: RE: K tématu fora:
05.08.20 11:35:04 | #500 (1)

Jde o obyčejné množné číslo!
Mystika je mimo Bibli. Do křesťanství nepatří...


 #499 

| Předmět: RE: RE: K tématu fora:
05.08.20 11:36:56 | #501 (2)

Píše se tam že je to jméno Boha z Bible.


 #500 

| Předmět: RE: RE: RE: K tématu fora:
05.08.20 11:47:36 | #503 (3)

Hloupost. Bůh je titul, ne jméno. Stejně jako pán a pánové. ...


 #501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
05.08.20 11:50:02 | #504 (4)

O hloupostech se s tebou bavit nejdu, ty si piš někde jinde:-).


 #503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
06.08.20 12:16:38 | #513 (5)

K hebrejským slovům, která jsou překládána jako „Bůh“, patří slovo ʼEl, jehož význam je pravděpodobně „Mocný; Silný“. Nejde o žádné jméno. Noe tv je spíše pro legraci, než seriózní. ....


 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
06.08.20 12:18:27 | #514 (6)

Hebrejské slovo ʼelo·himʹ (bohové) je patrně odvozeno z kořene, jehož význam je „být silný“. ʼElo· himʹ je množné číslo slova ʼelóʹah (bůh). Množné číslo někdy označuje řadu bohů (1Mo 31:30, 32; 35:2), ale častěji je používáno jako plurál vyjadřující majestát, důstojnost či výsost. Výraz ʼElo·himʹ se v Písmu používá v souvislosti se samotným Jehovou, s anděly, s modlami (v j. č. i mn. č.) a s lidmi.


 #513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu…
06.08.20 12:20:58 | #515 (7)

Jo ale tak koho Bůh oslovuje když říká :
Učiňme člověka k obrazu našemu podle podobenství našeho ?
(Genezis 1/26)


 #514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
06.08.20 12:22:05 | #516 (6)

Elohim přetrvalo do Alláha, jsou si tato dvě jména podobná..


 #513 

| Předmět: RE: RE: K tématu fora:
05.08.20 11:40:13 | #502 (2)

Ano, člověk je jednotné číslo, ale je to muž i žena a zrovna tak je to i z Bohem, neb člověk, muž a žena je obraz a podobenství Boha, respektivě Bohů :-).


 #500 

| Předmět: RE: RE: K tématu fora:
06.08.20 13:07:36 | #522 (2)

Říct, že mystika do křesťanství nepatří, je stejné jako říct, že intuice do umění nepatří. Ten, kdo odmítá mystiku, pořádně náboženství nepochopil.


 #500 

| Předmět: RE: RE: RE: K tématu fora:
08.08.20 23:50:18 | #535 (3)
*691*

 #522 

| Předmět: RE: RE: RE: K tématu fora:
09.08.20 13:25:07 | #536 (3)

Mystika pochází od Satana a demonu,,,,,
Klidně se ji venuj.

1. Korinťanům 10:21, 22
21 Nemůžete pít Jehovův pohár i pohár démonů. Nemůžete jíst z „Jehovova stolu“ i ze stolu démonů. 22 Nebo chceme „Jehovu dohnat k žárlivosti“? Jsme snad silnější než on?


 #522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
09.08.20 14:00:48 | #537 (4)

Tam se o mystice nic nepíše.


 #536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
09.08.20 14:01:57 | #538 (5)

Mystika (řec.) je souhrnné označení pro rozmanité duchovní zkušenosti bezprostředního a osobního setkání s božským, pro zkušenost hlubokého tajemství, jež se nedá přímo vyjádřit slovy, a pro různé cesty, jak takovou zkušenost získat.


 #537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
09.08.20 14:06:14 | #539 (6)

Slovem mystika se označuje:

v užším slova smyslu náboženská praxe, která se odpoutává od smyslového vnímání a všech rušivých představ a směřuje ke zkušenosti setkání, sjednocení nebo dokonce splynutí s Bohem nebo božským;
v širším smyslu i jiné cesty k vnitřní duchovní zkušenosti, směřující k osobním zkušenostem hloubky a transcendence;
v moderní době nejrůznější způsoby vytržení nebo vybočení z účelové každodennosti, k prožitkům zklidnění, hloubky, celistvosti a podobně;
často pejorativně (mysticismus) - zastírání nevědomosti nebo zatemňování skutečnosti předstíraným tajemstvím.

Charakteristika
Jevy a zkušenosti, které označujeme jako mystické, jsou natolik rozmanité, že mystiku nelze definovat. Podle Gerschoma Scholema „neexistuje nějaká mystika vůbec, ale jen různé mystiky – židovská, křesťanská, hinduistická, buddhistická nebo islámská“, každá z nich je utvářena svým vlastním kulturním okruhem a prostředím.[1]


 #538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu…
09.08.20 18:03:28 | #542 (7)

Když c itujes wikinu, jsou tvé poznatky takové, jaké jsou...
WIKINA NENÍ PRAVDA!

Slovnik:
_.mystika

Význam:
• nábožensko-filoz. proud založený na vnitřním bezprostředním intuitivním prožitku božství, zvl. v novoplatonství, židovství i vých. myšlení

• záhadnost, tajuplnost, tajemnost

Něco, od čeho má křesťan utikat


 #539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
09.08.20 18:05:39 | #543 (8)

Ve všech obdobích lidských dějin používal Satan slovní i fyzické pronásledování k tomu, aby jednotlivce odvedl od pravého uctívání. Používá i lstivější prostředky — úskočné jednání a úklady. Pomocí falešného náboženství vychytrale udržuje velkou část lidstva v zaslepenosti, čímž tyto lidi vede k domněnce, že slouží Bohu. A protože tito lidé nemají přesné poznání o Bohu ani lásku k pravdě, možná je přitahují mystické náboženské obřady působící na city nebo na ně dělají dojem mocné skutky. (2. Tesaloničanům 2:9, 10)

Mystika je nástroj Satana, pochopte!!!


 #542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
09.08.20 18:07:58 | #544 (9)

Řecké slovo mystikos (plurál ta mystika) původně označuje všechno, co souvisí s tajným kultem a zasvěcením (mystérion - tajný kult pouze pro zasvěcené, mystés – zasvěcenec a myeó - uvádět do tajemství, zasvěcovat), a odvozuje se od slovesa myó, zavírat oči a ústa. Naznačuje tedy jak uzavřenost mystického společenství, tak pasivitu mlčícího účastníka a vyloučení všech vnějších rušivých vlivů. Myó ve významu zavřených očí se vyskytuje už u Homéra, mystéria v uvedeném významu poprvé a to kriticky u Hérakleita (zl. 14). Mystérion později znamená i tajemství vůbec.

Více zde: https://www.mystika.info/news/co-to-je-mystika-/


 #543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:19:08 | #545 (10)

Tak ale třebas ten můj zážitek se sluncem, byl, je mystickej jo a nebo ne?


 #544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:20:43 | #547 (11)

Odpovědi sama....


 #545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:26:05 | #552 (12)

A Tebe co dovedlo k víře?


 #547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 19:35:28 | #553 (12)

Teť šlo na NOE o Svaté Kateřině Sienské

.. při péči o nemocné dokonce sama nakazila, ale práci nepřerušila.
Kolem Kateřiny se postupně seskupil okruh zbožných, mysticky zaměřených osob, kteří ji nazývali matkou. Šlo především o kultivované a vzdělané duchovní i laiky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Siensk%C3%A1
"mysticky zaměřené osoby"

Možná máš rose66 k mystice jenom vytvořenou nějakou předpojatost, možná tě s tím někdo jenom zbytečně vyděsil že je mystika něco špatného,


 #547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 12:37:39 | #556 (13)

Toto je celá wikina a mysticismus:
Někteří noví následovníci Ježíše Krista možná postrádali působivost mysticismu nebo kouzlo filozofie. A někteří židovští křesťané dávali snad ještě stále přednost zastaralým tradicím judaismu. Proto se snad mohli takoví lidé cítit do jisté míry přitahováni naukami pohanských filozofů a představitelů judaismu. Ale ačkoli se snad tito falešní učitelé zdáli přesvědčiví a byli velice výmluvní, nemohli poskytnout nic jiného než „prázdný klam“. Místo aby vysvětlovali čisté Boží slovo, nečinili nic jiného, než že opakovali „základní věci světa“ — neužitečné filozofie, předpisy a názory. Křesťan, který by si přisvojil takové mylné myšlenky, by upadl do záhuby. Proto Pavel řekl: „Ať vás [nikdo] nepřipraví o cenu.“ — Kol. 2:18.


 #553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 13:30:32 | #557 (14)

Sem věděla že tě někdo uplně zbytečně vystrašíl:-).
Kopíruješ tady strážnou věž:-).
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1985524
To ja ale nečtu, a jestli mi chceš zase zavalit forum strážnou věží, tak to se ti Rose66 nepovede:-).


 #556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:20:48 | #548 (11)

Taky sem měla pocit že mne někdo vynesl vysoko někam a dal mi vidět věci tak nějako z vrchu, že tak je to správně.
To je ale asi taky mystický zážitek.


 #545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:19:50 | #546 (10)

Kolosanům 2:18
18 Ať vás nepřipraví o cenu+ nikdo, kdo si libuje ve falešné pokoře a v uctívání andělů* a „staví na“* tom, co viděl. Takový člověk se bezdůvodně pyšní svým tělesným smýšlením....


 #544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:22:01 | #549 (11)

Tak anděle neřeším, nikdy jsem žádné neviděla a tak je neřeším.


 #546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:23:43 | #550 (10)

To asi je názorů hodně co je to mystika, to nejde jeden z nich vypichnout a říkat že tenhle je ten správnej, to tak vůbec totiž nemusí být, lidi jsou omylní..


 #544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
10.08.20 13:47:36 | #559 (9)

Mystika je jenom slovo pro tajemství..a těch je hodně, běž si to svoje satanství kázat někam jinam:-).!!!.


 #543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
30.08.20 15:56:42 | #720 (9)

To "přesné poznání o Bohu" je právě mystické poznání, jak můžeš z Bible vyčíst.


 #543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 12:08:24 | #722 (10)

O mystice nikdo nemluvil....
.1. Timoteovi 6:20

20 Timotee, chraň to, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se prázdným, bezbožným řečem a takzvanému poznání, které je v rozporu s pravdou.


 #720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 12:10:29 | #723 (11)

1. Korinťanům 3:18–20
18 Ať nikdo neklame sám sebe: Pokud si někdo z vás myslí, že je moudrý v tomto systému, ať se stane hlupákem, a pak bude opravdu moudrý. 19 Vždyť moudrost tohoto světa je v Božích očích hloupostí. Je přece napsáno: „Chytá moudré na jejich vlastní vychytralost.“ 20 A také: „Jehova* ví, že úvahy moudrých jsou marné.“


 #722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 12:12:39 | #724 (12)

Kolosanům 2:8
8 Dávejte si pozor, aby vás nikdo neodvedl jako zajatce prostřednictvím filozofie a prázdného podvodu, které jsou založené na lidských tradicích, na základních principech tohoto světa, a ne na Kristu.


 #723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 10:10:25 | #725 (11)

Ne, samozřejmě samotné slovo mystika v Bibli nikdo nikdy nezmínil. *32299*


 #722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 20:16:50 | #726 (12)
A teť jsem zaslechla něco o mysticích:

 #725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 21:44:41 | #727 (12)

vyhledávač najde nula bodov :-)


 #725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 01:27:42 | #730 (13)

Křesťanská mystika:
V křesťanství lze rozlišit mystiku trojího typu:

  1. jako meditaci nad textem Písma, nad jeho obrazy a tématy (Órigenés, Řehoř z Nyssy, František z Assisi);
  2. jako projev a zkušenost osobní lásky k Bohu (Augustin, Bernard z Clairvaux);
  3. jako výsledek úplného ztišení a vyloučení všech představ a obrazů (Mistr Eckhart).[2]

Starověké kořeny
Nový zákon na řadě míst odkazuje k jednotlivým mystickým zkušenostem Ježíše z Nazareta (např. Mt 11,25; J 12,28), jeho žáků (Sk 2,3) a apoštola Pavla (Sk 9,3nn; ).
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika#K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_mystika


 #727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 07:20:28 | #731 (14)

Zajímá tě to?


 #730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 07:57:01 | #734 (15)

Nerozumím otázce.


 #731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 15:35:25 | #745 (16)

Jestli tě zajímá křesťanská mystika


 #734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 15:41:56 | #746 (17)

Zřejmě ji prožívám docela často.


 #745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 11:59:37 | #747 (18)

Tenká hranice k demonum.....

Na pověrách je založena velká část africké kultury. Pověry a mystika, například magie, fetiše a uctívání předků...


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 12:09:53 | #749 (19)

Ty to máš nějaký popletený :-)
Tak že ještě jednou:

Křesťanská mystika:
V křesťanství lze rozlišit mystiku trojího typu:

jako meditaci nad textem Písma, nad jeho obrazy a tématy (Órigenés, Řehoř z Nyssy, František z Assisi);
jako projev a zkušenost osobní lásky k Bohu (Augustin, Bernard z Clairvaux);
jako výsledek úplného ztišení a vyloučení všech představ a obrazů (Mistr Eckhart).[2]
Starověké kořeny
Nový zákon na řadě míst odkazuje k jednotlivým mystickým zkušenostem Ježíše z Nazareta (např. Mt 11,25; J 12,28), jeho žáků (Sk 2,3) a apoštola Pavla (Sk 9,3nn; ).
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika#K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_mystika


 #747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 12:52:25 | #754 (20)

Wikipedia = JPP!

2. Tesaloničanům 2:9, 10
9 Ale přítomnost toho nezákonného se působením Satana projevuje všemi mocnými skutky, lživými znameními a zázraky 10 a každou špatností a podvodem pro ty, kdo hynou, protože nepřijali a nezamilovali si pravdu, která by je mohla zachránit.


 #749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 13:01:54 | #757 (21)

Nejdřív se seznam s tím, třeba na tom Theofilovi, co to je mystika, než se k ní začneš vyjadřovat a dávat nesouvisející biblické verše.


 #754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 13:12:26 | #760 (22)

Theofilos nepovažuji za Boží knihovn
Neverim....mu..


 #757 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 13:17:41 | #761 (23)

2Te 2:15
Proto tedy, bratři, stůjte pevně a držte učení, která jsme vám předali a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem.

Co jiného dělám?


 #760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 13:40:13 | #762 (23)

Máš tam vysvětleno, co to je mystika. Nebo se klidně podívej do nějaké encyklopedie. Ale nejdřív si o tom něco přečti, protože zjevně nevíš, o co se jedná.


 #760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 13:05:59 | #759 (21)

No a to jako nemiluji pravdu nebo proč to sem podstrkuješ?
Co takto považovat jméno Boha Jehova za podvod a nebo za mluvení cizím jazykem?
Proč nechceš přijat za pravdivé jméno Boha živých JSEM?
Co je na JSEM nepravdivého?


 #754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 12:24:46 | #753 (19)

Nevíš o čem mluvíš. Spojuješ dohromady naprosto rozdílné věci.


 #747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 12:01:59 | #748 (18)

Kde je ta hranice?

Je to stále častější náboženský jev. Mluvení jazyky se kdysi pokládalo za úkaz vyskytující se výlučně mezi věřícími z letničního hnutí, ale nyní překonává tradiční hranice mezi církvemi a týká se příslušníků baptistické, episkopální, luteránské, metodistické, presbyteriánské i římskokatolické církve. Stav člověka v tomto rozpoložení se popisuje jako extáze, frenezie, trans a hypnotický stav. Někteří to dokonce považují za projev hysterie. S mluvením jazyky neboli glosolalií se pojí mystika a charisma.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 12:15:08 | #751 (19)

Tady v diskuzích mluviti cizími jazyky lze těžko, dost že nám tady visitor píše slovensky:-).


 #748 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 12:24:03 | #752 (19)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 07:49:49 | #732 (14)

Jo, na wikine jsou i Ufoni... *32513* ..


 #730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 07:53:22 | #733 (15)

Rikam, ze jsem prispel a vubec nikdo to nekontroloval­.......


 #732 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 07:58:38 | #735 (16)

A co tím chceš zpochybnit?


 #733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 08:01:44 | #736 (16)

Wikipedia po pěti letech smazala hoax o válce, která nikdy neproběhla...
https://www.lupa.cz/clanky/wikipedia-po-peti-letech-smazala-hoax-o-valce-ktera-nikdy-neprobehla/


 #733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 08:02:59 | #738 (17)

Tak že mystika neexistuje ?


 #736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 12:06:30 | #741 (16)

To ještě neznamená, že ty informace tam jsou nutně nepravdivé.


 #733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 08:02:00 | #737 (15)

A co je tam na ufonech špatně?
https://cs.wikipedia.org/wiki/UFO


 #732 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 08:03:54 | #739 (16)

Wikipedia přitom ve své historii má i hoaxy s delší životností – celých 8 let a jeden měsíc na ní vydržel například text o údajném vrahovi Julia Caesara, který se měl jmenovat Gaius Flavius Antoninus. A přes 7 let ve Wikipedii vydržel článek o jistém starostovi jednoho čínského města, který si v rámci školní práce o limitech Wikipedie vymyslel a napsal student Chen Fang.


 #737 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 08:10:39 | #740 (17)

Tak že nevěřeší tomu co se ve Wikině píše o křesťanské mystice?

Drž se prosimtě tématu diskuze, děkuji:-).


 #739 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 12:10:07 | #742 (18)

Držím se důvěryhodnosti zdroje....
Je to splaska informaci.....
Nebudu hodnotit příspěvek vytazeny z této díry.....


 #740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 12:13:51 | #744 (19)

To samé se dá říct o jw.org nebo kreacionismus.cz


 #742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 12:12:25 | #743 (14)

Tak tak, křesťanství není nějaká intelektuální disciplína. Kdo z něj vylučuje prožitky, křesťanství nepochopil.


 #730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
01.09.20 06:11:49 | #721 (9)

A kdy hodláš existenci toho Satana dokázat? Bez toho důkazu, mlátíš jenom prázdnou slámu.


 #543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
09.08.20 18:25:34 | #551 (8)

Ja proti Wikině nic nemám..tak dá se to tam upravovat, to i slovník cizích slov jo, ale něco se tam člověk přeci jen dozví..je to zdílení informací..


 #542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
12.08.20 04:56:53 | #595 (5)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
12.08.20 07:02:41 | #597 (6)

Na většině míst Hebrejské Bible se překladatelé shodují s významem elóhím ve smyslu Bůh. Stále se však diskutuje o tom, proč pisatelé biblických textů používali plurálního pojmu elóhím ve smyslu jednotného čísla namísto slova el. Existují tato zdůvodnění:

1. Elóhím = Bůh

  1. Jedná se o pluralis majestatus. Autoři textů použili množného čísla, aby vyjádřili úctu k bohu podobně, jako se později vzdávala úcta panovníkům.
  2. Jedná se o boží trojici. Autoři textů použili množného čísla, aby vyjádřili boží trojjedinost (Bůh otec, Bůh syn a Duch svatý). Toto dogma učí pouze katolická církev.
  3. Jde o souhrn všeho božství (podobně jako hebrejsky živý = chaj ale život (souhrn všech živých) = chajjím (plurál) [8]
  4. Božský plurál byl převzat od okolních kultur. [10]

2. Elóhím = Společenstvo Boží, tj. Bůh + Andělé
Autoři textů použili množného čísla, protože v pojmu zahrnuli kromě boha i společenství andělů či cherubů, boží dvořanstvo.

3. Elóhím = Soudcové
Pojem může prý přeneseně označovat i lidskou bytost, např. soudce a vladaře. Ve verši Exodus 22,27 překládá BKR elóhím slovem soudcové. S tímto názorem však souhlasí jen málo překladatelů. Např. CEP, KJV či LXX dávají přednost významu bohové a v řadě jiných překladů čteme o Bohu.

Podstatně jmen o El, Elohim, není osobní jméno. Je to jako výraz člověk a lidé!


 #595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu…
12.08.20 08:48:05 | #598 (7)

Elohim (אלהים‎‎)
„Bůh“. Druhé nejčastější označení boha v bibli. Jde o plurál maskulina slova אל‎‎, respektive אלוה‎‎. Podle mystiků je toto jméno završením syntézy mužského a ženského principu, a jednoty s mnohostí v jediném Bohu. Slovo elohim lze na určitých místech v bibli překládat i jako „bohové“


 #597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
12.08.20 11:31:41 | #600 (8)

Já čtu Bibli, mystikou nech demonum a Satanovi. Ti ji potřebují! Bůh ne!!!


 #598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
12.08.20 11:35:52 | #601 (9)

Tady máš původ mysticismu:

2. Tesaloničanům 2:9, 10
9 Ale přítomnost toho nezákonného se působením Satana projevuje všemi mocnými skutky, lživými znameními a zázraky 10 a každou špatností a podvodem pro ty, kdo hynou, protože nepřijali a nezamilovali si pravdu, která by je mohla zachránit.


 #600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.20 11:39:01 | #602 (10)

No a tak miluj pravdu že Bůh živých se jmenuje JSEM, je to pravda, je to skutečnost každého z nás..


 #601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.20 11:42:06 | #604 (11)

Jseš mimo a jseš nepoucitelna!
Zijes podle jednoho špatného překladu. Zůstaň si tam, končím!!!
*33069*


 #602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.20 11:43:15 | #605 (12)

To není jeden překlad a už vůbec ne špatnej :-)


 #604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.20 11:45:12 | #606 (13)

Exodus 3
13 Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14 Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


 #605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
12.08.20 11:39:33 | #603 (9)

Ona existuje nějaká mystická Bible?


 #600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu…
12.08.20 08:53:55 | #599 (7)

Podle mne i podle Bible je Elohim - Bohové muž a žena, to proto že člověka muže a ženu učinili podle obrazu a podobenství Boha, obraz Boha a podobenství Boha je tedy také muž a žena:

Genezis 1
.26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.
27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.


 #597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
09.08.20 14:11:11 | #540 (4)

Podsouváš tady něco co ani nevíš k čemu patří:

1. Korinťanům 10
14A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.
15Mluvím k vám jako k rozumným lidem; posuďte sami, co říkám:
16Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově?
17Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu.
18Pohleďte na Izraelský lid: Nespojuje ty, kteří jedí oběti, společenství oltáře?
19Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená?
20Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony.


 #536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
09.08.20 17:56:35 | #541 (5)

„Tomášovo evangelium“, „Filipovo evangelium“ a „Evangelium pravdy“, která jsou zahrnuta v rukopisech z Nag Hammádí, předkládají nejrůznější mystické myšlenky gnostiků tak, jako by pocházely od Ježíše. Mezi gnostická evangelia je řazeno také nedávno objevené „Jidášovo evangelium“. Vykresluje Jidáše v příznivém světle jako jediného apoštola, který opravdu porozuměl tomu, kým Ježíš byl. Jeden odborník, který se tímto evangeliem zabýval, poznamenal, že Ježíš je v něm popisován jako „učitel a zjevovatel moudrosti a poznání, a ne jako spasitel, který položil život za hříchy světa“. Inspirovaná evangelia naproti tomu ukazují, že Ježíš takovou oběť skutečně přinesl. ;Je tedy zřejmé, že pisatelé gnostických evangelií nechtěli důvěru v Bibli upevnit, ale podkopat.
O cem tedy je mystika?


 #540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
10.08.20 13:43:00 | #558 (6)

Opět strážná věž !!
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/2012248
Tady kopírovat strážnou věž nebudeš, s tím si běž někam jinam!!!
Založ si forum o Strážné věži!!!


 #541 


| Předmět: Modloslužba v církvích
03.08.20 19:57:04 | #481

Proč papežové uctívají modly, jdou špatným příkladem:

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2020-05/papez-frantisek-povede-ruzenec-se-svetovymi-poutnimi-misty.html

http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/02/14/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_ako_p%C3%BAtnik_a_syn_pred_obrazom_guadalupskej_panny/sk-1208527

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1382807-papez-uz-je-v-cesku-poklonil-se-jezulatku

. Jan 5
21 Synáčkové, vystříhejte se modl. Amen.
21 Vyvarujte se model, drazí!

Zjevení 22
15 Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži.

Modly jsou lež, není v nich život, jsou velice trapnou napodobeninou skutečnosti kterou Bůh stvořil a je jimi zaplněn snad celý svět, všichni hloupí :-) je uctívají :-). je to porušování Božího přikázání nezobrazovat ničeho co je na nebi, na zemi a neuctívat to:

Deuteronomium 5
8 Nebudete si vytváret napodobeniny cehokoliv co je v nebi, na zemi..
9 Nebudete nic takového uctívat ani se pred tím ponižovat, vždyt vaše úcta náleží jedine mne, Hospodinu, vašemu Bohu.

Jan 16
8 Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.
9 Hřích v tom, že nevěří ve mne;| Předmět: RE: Modloslužba v církvích
03.08.20 20:12:19 | #482 (1)
*27179*

 #481 

| Předmět: RE: RE: Modloslužba v církvích
03.08.20 21:25:40 | #488 (2)

A tohle už je úplně nevysvětlitelná záhada proč si nechávají říkat otče když je psáno:

Matouš 23:9
A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem‘, protože máte jediného Otce, který je v nebi.


 #482 

| Předmět: RE: RE: RE: Modloslužba v církvích
04.08.20 13:05:14 | #493 (3)

Mt 23:9
CSP A nikoho nenazývejte na zemi svým Otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský.

MPCZ a nikoho na zemi nenazývejte svým otcem, neboť váš Otec je jeden, jenž je v nebesích,

ZP A nikoho na zemi nenazývejte otcem, neboť jen jeden je váš Otec nebeský;

OP A nikomu na zemi nedávejte jméno ,otec’, protože jen jeden je váš Otec: ten v nebi.

BKR1 A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích.

BKR A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích.

NBK98 A nikoho si na zemi nenazývejte 'Otcem', protože máte jednoho Otce, který je v nebi.

NBK A nikoho si na zemi nenazývejte ‚Otcem', protože máte jednoho Otce, který je v nebi.

NBK06 A nikoho si na zemi nenazývejte Otcem, protože máte jediného Otce, který je v nebi.

B21 A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem', protože máte jediného Otce, který je v nebi.

B21P A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem‘, protože máte jediného Otce, který je v nebi.

JB Nikoho na zemi nenazývejte svým ‘ Otcem’, neboť máte jenom jediného Otce, nebeského.

NK A nikoho nevolejte vaším otcem přes zemi, protože jeden je váš otec, ten v nebesích!

COL A otcem nenazývejte nikoho na světě, neboť jeden je váš Otec, jenž je v nebesích.

KLP A nikomu na zemi nedávejte jméno 'otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi.

SYK A otcem nenazývejte sobě nihoko na světě, neboť jeden jest Otec váš, jenž jest v nebesích.

SKR A nikoho nenazývejte na zemi svým otcem, neboť jeden je váš Otec v nebesích.


 #488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Modloslužba v církvích
04.08.20 17:04:10 | #495 (4)
*5679*

 #493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Modloslužba v…
04.08.20 17:36:57 | #497 (5)

Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE


 #495 

| Předmět: RE: RE: Modloslužba v církvích
03.08.20 21:26:11 | #489 (2)

proč se směješ když to smysl dáva| Předmět: Čtvrtek30.7.6:50
28.07.20 23:09:28 | #448
| Předmět: RE: Čtvrtek30.7.6:50
28.07.20 23:35:03 | #449 (1)

o co tam jde, nekoukám teď na tv| Předmět: RE: RE: Čtvrtek30.7.6:50
29.07.20 04:44:14 | #453 (2)

Televize Noe jde 24 hodin denně, non stop, živě zde internetě na této adrese: https://www.tvnoe.cz/live , stačí na tuto adresu kliknout ve Čtvrtek 30.7. v 6:50, jsem viděla včera náhodně tento první díl, který ve čtvrtek ráno opakují a říkali tam mnoho zajímavých věcí, budu to sledovat tento seriál, bylo to moc poučné..


 #449 

| Předmět: RE: RE: RE: Čtvrtek30.7.6:50
30.07.20 23:46:36 | #455 (3)
*691*

 #453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Čtvrtek30.7.6:50
06.08.20 07:41:43 | #506 (4)

Taky tam byl Otčenáš v Aramejštině, v původním jazyku Ježíš Krista:
Ty jenž zrozuješ, Otče - Matko...Abvún d-bá-šmája..


 #455 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Čtvrtek30.7.6:50
06.08.20 07:44:34 | #508 (5)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Čtvrtek30.7.6:50
06.08.20 07:46:19 | #509 (6)

snad tomu nevěříš| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Čtvrtek30.7…
06.08.20 09:13:56 | #511 (7)

No a koukáš se na ten seriál na televizi NOE?
Jako horčičné zrnko?
Teť to šlo a je to katolická televize a byl tam otčenáš v aramejštině, mluvili tam o tom že to byla původní řeč Ježíše Krista a lidí v té době..
Tak že jak, si vymýšlejí ?


 #509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.08.20 09:50:29 | #512 (8)

Taky tam říkali že Jeruzalém bylo město bez soch (současnost nevim jaká je), tedy ne tak jako ostatní pohanská města, se sochama.


 #511 

| Předmět: RE: RE: RE: Čtvrtek30.7.6:50
31.07.20 13:34:18 | #456 (3)

Jednostranně, jenom 1 nabozenstvi, ktere pripousti jen svuj pohled!


 #453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Čtvrtek30.7.6:50
31.07.20 15:02:05 | #457 (4)

No ale tento pořad je o počátcích křesťanství, mluví tam i židé..


 #456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Čtvrtek30.7.6:50
15.10.20 16:05:35 | #934 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Čtvrtek30.7.6:50
16.10.20 02:07:18 | #937 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Čtvrtek30.7.6:50
18.10.20 10:59:53 | #947 (6)

Ano, na televizi NOE je vidět i hodně o praktikování modlářství..což je docela škoda, hm..


 #456 


| Předmět: O jednotě
23.07.20 08:19:03 | #435

Jan 14
11 Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!

1.Jan 4
15 Kdož by koli vyznával, že Ježíš jest Syn Boží, Bůh v něm přebývá, a on v Bohu.

Jan 17
21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23 já v nich a ty ve mně;

Efezským 4
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Koloským 2
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil
| Předmět: JSEM, Bohové jste:
05.07.20 12:49:36 | #413

Křtít ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého je křtít ve jméno JSEM:
.. jméno Pána Ježíše Krista je JSEM,
.je Synem Boha JSEM a tak se po Otci jmenuje JSEM .
.ženě je hlavou muž, mužovi je hlavou Kristus a Kristu je hlavou Bůh...
Tak že všichni se jmenujeme po Bohu: JSEM.| Předmět: RE: JSEM, Bohové jste:
09.07.20 12:32:54 | #414 (1)

Vyskoc z kolecka!!!
*3456* *16124* jsi těžce mimo!!!


 #413 

| Předmět: RE: RE: JSEM, Bohové jste:
09.07.20 13:46:39 | #415 (2)

he he to by se Ti líbilo hehe:-)
A taky je Bůh Hospodinem, ale i Hospodinkou :-).
Hezky česky jen a jenom takto. :-)


 #414 

| Předmět: RE: RE: RE: JSEM, Bohové jste:
10.07.20 04:38:27 | #416 (3)

amen| Předmět: RE: RE: RE: JSEM, Bohové jste:
15.07.20 09:44:36 | #417 (3)

Skoč si do své hospody za svoji hospodskou.....
My máme mocného Boha!


 #415 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: JSEM, Bohové jste:
15.07.20 11:17:47 | #418 (4)
*4916*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: JSEM, Bohové jste:
15.07.20 12:39:01 | #421 (4)

Hospodský je z hospodskou jedno tělo asi tak jako Hospodin s Hospodinkou, což nevíš že:

Genezis 2
24...opustí muž otce svého i matku svou, a přídržeti se bude manželky své, i budou v jedno tělo.
Matouš 19
4 On pak odpovídaje, řekl jim: Což jste nečtli, že ten, kterýž stvořil s počátku, muže a ženu učinil je? 5 A řekl: Protož opustí člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i budou dva jedno tělo. 6 A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. A protož, což Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

To protože:
Genezis 1
26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují
27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.


 #417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM, Bohové jste:
15.07.20 12:56:14 | #423 (5)

1.Korintským 11
11 V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy,
12 vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu – všecko pak je z Boha. *4105*


 #421 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM, Bohové…
16.07.20 00:35:50 | #425 (6)

ta duha to jsou homosexuálové a lesby. takže ty verše k tomu nesedí


 #423 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM,…
16.07.20 17:41:17 | #426 (7)

Ber duhu jako v Bibli, symbol míru....


 #425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM,…
16.07.20 17:41:48 | #427 (8)

Čistému vše čisté. ....


 #426 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM,…
17.07.20 03:28:57 | #428 (8)

Genezis 9
*4105*
9„Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem
10i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře.
11Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“
12Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků:
13Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
14Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha,
15rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva.
16Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“
17Řekl pak Bůh Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.“
*4105*


 #426 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.07.20 04:33:44 | #429 (9)
*166*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.07.20 23:58:50 | #430 (9)

Ageus 2:13 I řekl Ageus: „Kdyby se někdo poskvrněný mrtvolou dotkl něčeho z těchto věcí, poskvrní se to tím?“ Kněží odpověděli: „Poskvrní.“


 #428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.07.20 01:55:08 | #431 (10)

Nevim a nebo nechápu co tím chceš říct.


 #430 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.07.20 13:38:37 | #432 (11)

Nejspíš sám neví....


 #431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: JSEM, Bohové jste:
15.07.20 12:43:18 | #422 (4)

Jo to vy máte Boha Jehovu ale i Boha paní Jehovovou:-)

Jen o tom asi že ještě nevíte, ale když se v Bibli v tom dovzděláte tak možná že to přijmete i za svoji skutečnou Pravdu :-).


 #417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM, Bohové jste:
15.07.20 13:05:27 | #424 (5)

Co o tom PNS:

1. Mojžíšova 1
26 A Bůh* přikročil k tomu, aby řekl: „Udělejme*+ člověka* k našemu obrazu,*+ podle naší podoby,+
27 A Bůh přistoupil k tomu, aby stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu;+ stvořil je [jako] muže a ženu.+

1. Mojžíšova 5
1 To je kniha Adamových dějin.* V den, kdy Bůh stvořil Adama, udělal ho k Boží podobě.+ 2 Stvořil je [jako] muže a ženu.+ Nato jim požehnal a nazval je Člověk*+ v den, kdy byli stvořeni


 #422 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM, Bohové…
23.07.20 21:14:32 | #436 (6)

Semitské jazyky:
Rody rozlišují pouze dva: maskulinum a femininum, zatímco čísla tři: singulár, plurál a duál.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semitsk%C3%A9_jazyky

Hm a mi duálem nemluvíme ni nepíšeme, to bude asi ta chybička která se vloudila, hm..


 #424 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM,…
24.07.20 09:40:32 | #437 (7)

Ty najdi, kde je Ježíš holčička a oslovuje Boha maminka!


 #436 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM,…
24.07.20 10:09:34 | #440 (8)

Vycházím z tohoto:
Genezis 1
26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují ..(Koho zde Bůh oslovuje? Svoji partnerku?)
27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.
(Dualita jak hrom, to nemůže vidět jenom slepý-á)

A milovati máme: Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe.(Matouš 22/34-40) Nad tato dvě podobná sobě přikázání v Zákoně není, staví na tom Zákon celý i proroci.

Že se Bible psala jenom v mužském rodě může být jenom překladový problém a nechci chybnému překladu naletět a že jich je:-)..

Bůh živých není nějaká jakási modla v nebesích jak si někdo představuje, dědeček na obláčku, Bůh živých dle Bible měl by být v nás, naše těla jsou chráme Ducha a ženy mají ten chrám v podobě ženy a matky.


 #437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM,…
24.07.20 10:10:57 | #441 (8)

Ježíš říká: Vidíš-li mne, vidíš Otce a na nás ženy když se pohlédne tak vidíme co?


 #437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.07.20 09:56:26 | #446 (9)

podle toho na koho se dívám od saně po simbol sexu


 #441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.07.20 10:02:53 | #447 (10)

Žalmy 27, 8 Mé srdce si opakuje tvoji výzvu : „Hledejte mou tvář.“ ...., tvou tvář hledám, Bože..


 #446 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: JSEM,…
24.07.20 10:12:28 | #442 (8)

A Ježíš neříká že jej máme napodobovat ale následovat, vzít si svůj kříž na každý den, ne ten jeho:-).


 #437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.07.20 03:41:52 | #444 (9)

Můj kříž je být ženou a matkou a ne synem a otcem :-).


 #442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: JSEM, Bohové jste:
26.07.20 09:54:55 | #445 (4)

Ty nemáš Boha ale neznámeho boha jehovu, který je tak trochu ve vaší moci.


 #417 


| Předmět: Bohové jste
05.07.20 12:37:36 | #412

Žalm 82
6 Řekl jsem: Jste bohové,a všichni jste synové Nejvyššího, ale takto zemřete jako lidé, padnete jako někdo z knížat.
8 Povstaň,a Bože, zjednej na zemi právo, vždyť tobě dědičně patří všechny národy!

Jan 10
27 Ovceť mé hlas můj slyší, a já je znám, a následujíť mne. 28 A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé. 29 Otec můj, kterýž mi [je] dal, větší jest nade všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z ruky Otce mého. 30 Já a Otec jedno jsme. 31 Tedy zchápali opět kamení Židé, aby jej kamenovali. 32 Odpověděl jim Ježíš: Mnohé dobré skutky ukázal jsem vám od Otce svého. Pro který z těch skutků kamenujete mne? 33 Odpověděli jemu Židé, řkouce. Pro dobrý skutek tebe nekamenujeme, ale pro rouhání, totiž že ty, člověk jsa, děláš se Bohem. 34 Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste. 35 Poněvadž ty nazval bohy, k nimž řeč Boží stala se, a nemůže zrušeno býti písmo, 36 [Mně pak,] kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vy pravíte: Rouháš se, že jsem řekl: Syn Boží jsem?

Jan 17
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
http://biblenet.cz/b/John/17#v2

Koloským 2
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.| Předmět: Z visitorovic diskuzního fora:
22.06.20 13:23:22 | #368

Z visitorovic pro mne zablokovaného diskuzního fora:

visitor77
Uvediem niektoré z chariziem podľa 1 Kor 12, 8-11, charizmy, ktoré Duch Svätý udeľuje komu chce, ako chce, a kdy chce:

kroky: Aha tak že ne jenom apoštolskou posloupností :-)| Předmět: Abuka smazal:
21.06.20 12:23:57 | #365

DalkoT
...Jehova říká : "Nebudeš mít jiného boha mimo mne."
Jaké bohy tím myslel??

kroky:
Ja jsem Tvůj Bůh , nebudeš mít jiného boha mimo mne..
Jojo: Ja jsem :-)

desc
Exodus 20:7 Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

kroky:
Jojo :
Exodus 3
14. ... „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“

margo
Namísto Hospodina je v původních textech Jehova. Zkus si tam Boží jméno dosadit, a ta slova hned naberou jiné grády! *20832*

kroky:
V původních textech nebylo Jehova ale JHVH a nebo YHVH, což je do češtiny přeloženo na JSEM.
Grády ani tak ne jako lidská hloupost a umanutost.
Jehova je podvrh, slepí a hluší to nevidí, ni neslyší..

margo :
Kdyby to "já jsem" mělo znamenat Boží jméno, musela by věta znít: "Já jsem Já jsem, tvůj Bůh."
Ale mrkni se, text správně zní "Já jsem Jehova, tvůj Bůh".

kroky :
Vůbec by tam nemusel být dvakrát Ja jsem, Bůh není opakovací oslík :-).
Mi máme v Biblích Hospodin a ne Jehova, "Ja jsem" v Desateru máme všichni, ale ty asi že nechceš najít společnou řeč.| Předmět: RE: Abuka smazal:
24.06.20 07:55:36 | #369 (1)

Třeba trojici!


 #365 

| Předmět: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 07:58:13 | #370 (2)

Že by bylo 3x JSEM?
To asi že ne :-)


 #369 

| Předmět: RE: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 08:19:00 | #371 (3)

"Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází."| Předmět: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 09:07:59 | #373 (4)

Jseš snad rus, ze musíš Boží jméno nahrazovat tím господ?


 #371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 09:11:53 | #374 (5)

jsem čech, to vy si hrajete na hebrejce| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 09:21:13 | #376 (6)

Ti to tak nepíšou ni nevyslovují, tak jako svědci, to je nějaká nedávná novinka,či novotvar:-).


 #374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka…
27.06.20 23:02:49 | #377 (7)

Jméno Boha živých ani vyslovit nelze, protože co člověk to jiný jazyk, Stvořitele všeho nelze nějakým jménem spoutat, zaškatulkovat, dávat Jeho jménu nějakou lidskou formu, vždyť To Bůh je vládcem všeho.


 #376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka…
28.06.20 04:52:12 | #378 (8)

tak| Předmět: RE: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 09:06:50 | #372 (3)
*27482*

 #370 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 09:19:47 | #375 (4)

Ono je mnoho JSEM.


 #372 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
29.06.20 11:40:25 | #379 (5)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
29.06.20 23:25:00 | #381 (6)

SJ nemají překlad Bible ale rovnou zfalšovali texty Bible tak, že ten jejich výtvor se nemůže považovat za Bibli.


 #379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka…
30.06.20 05:59:46 | #382 (7)

No ale ja tam ráda chodím, neb mají šikovně udělané křížové odkazy, to v ostatních Biblích tak nějako jako když chybí:-).


 #381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka…
30.06.20 06:04:35 | #383 (8)

písmo není křížovka, ale sudoku| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 06:16:27 | #384 (9)

teť jsem se doklikala k zajímavé informaci : https://www.bibleserver.com/help/k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9-odkazy/64


 #383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 08:13:33 | #385 (10)

No ale chtěj heslo a na to se jim mohu..


 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:33:16 | #387 (11)

proč ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:34:46 | #388 (12)

Nevim proč chtějí heslo, mně syn říkal že po mně nemá co chtít kdo heslo od mého mejlu.


 #387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:39:57 | #389 (11)

Oni nechtějí, abys tam napsala heslo od své e-mailové schránky, ale abys tam zapsala nějaké slovo, které bude sloužit jako tvoje heslo do tamního účtu (uživatelským jménem bude tvoje e-mailová adresa), který si tímto vytváříš.


 #385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:42:26 | #390 (12)

To sem tam napsala nějaké jiné heslo a nepřijali to, přišel mi oznam jestli se nepamatuji svoje heslo.


 #389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:44:27 | #391 (13)

Tak už tam v tom případě zaregistrovaná jsi, tak na přihlašovací stránce zadej svoje heslo, které jsi tam tehdy zadala. Jestli si ho nepamatuješ, tak v té zprávě bude někde odkaz na jeho obnovu.


 #390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:48:04 | #392 (14)

To asi že ne, ale to se mi často stává i jinde, nevim kde je chyba, třeba na to časem přijdu ale proč s tím vůbec dělaj takovéto obštrukce, to nevim.


 #391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:50:26 | #394 (15)

Když ti napsali, jestli si nepamatuješ svoje heslo, tak tam to heslo musíš mít vytvořené. Musíš si všímat toho, co na stránkách děláš.


 #392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:52:15 | #395 (16)

myslím že ne, je to standardní odpověď i pro nepřihlášené. Zrovna na to koukám. Je třeba se nejdříve zaregistrovat, teprve pak je zadané heslo platné. Bez registrace ji to bude házet standardní odpověď (nepamatuje si heslo)


 #394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:57:27 | #396 (17)

Aha, já automaticky bral za to, že je na registrační stránce, protože ta je první, která se zobrazí.


 #395 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:59:03 | #399 (18)

Musí kliknout na "registrovat"


 #396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:58:38 | #397 (15)

když jsi zadala e mail a napsalo to špatné heslo,
tak klikni na zapomenuté heslo
a nech si odeslat nové na svůj e mail| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 21:20:50 | #400 (16)

To sem udělala a nic :-)
Zkusím to ještě zítra :-§, díky všem za povzbuzení, snad to zítra dám :-).


 #397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 21:25:21 | #401 (17)

po registraci by ti měla přijít odpověď na email a odsud registraci aktivuješ kliknutím na odkaz. Tedy tak to běžně funguje, já tam registrovaná nejsu, takže to jen odhaduji podle toho jak to funguje jinde.


 #400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.07.20 17:11:24 | #403 (18)

A už přišla: Potvrzení registrace na BibleServeru
Dnes se mi to podařilo :-).
Když mi něco na netě nejde tak je dobrý nechat tomu čas, ono i jinde..


 #401 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 01:27:01 | #404 (19)

Ale dál je to porád jenom nějaké moc složité..


 #403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 01:54:46 | #405 (20)

Ty křížové odkazy tam pro něco nejsou tak fakt je to nějaký velice podivný server, jenom to žere čas a nic z toho.


 #404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 01:58:27 | #406 (21)

A už jsem si to všimla dávno že jsou na ty křížové odkazy pro něco lakomí, co sem na netě tak je s tím problém..tady se alespoń něco dočtu https://bible-online.cz/ na studijní Bibli a u svědků..v PNS.


 #405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.07.20 10:25:34 | #433 (22)

 #406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:59:02 | #398 (15)

Tak se zaregistruj na téhle stránce https://www.bibleserver.com/register


 #392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:48:18 | #393 (14)

Tady je ta přihlašovací stránka https://www.bibleserver.com/login


 #391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka…
30.06.20 13:21:15 | #386 (7)
*27482* *27482* *27482* *27482* *27482*

Odborník.....


 #381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka…
01.07.20 00:54:47 | #402 (8)
*2614*

 #386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
29.06.20 11:56:17 | #380 (5)

Je to hezky - česky:-).


 #375 

| Předmět: info
20.06.20 12:54:33 | #361

19. 6. v 10 hodin konjunkce Měsíce s Venuší, při níž dojde k zákrytu nad naším obzorem, ale bohužel ve dne.

Letní slunovrat nastává 20. 6. ve 22 hodin 44 minut.

Zatmění Slunce 21. 6. bude prstencové a pozorovatelné bude v úzkém pásu táhnoucím se z Afriky přes Arabský poloostrov, Pákistán, Indii a Čínu do Tichého oceánu. Od nás nebude bohužel pozorovatelné ani jako částečné.

21.6.2020
NOVOLUNÍ v 08:41