Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 105466x
Příspěvků:
1294

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
10.06.24 06:21:29 | #1447

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: reklama kdo vi na co a k čemu, ještě si kvůli tomu založila a smazala nick, to jsou dnes lidi a nic k věci.| Předmět: kázání
09.06.24 20:57:00 | #1442

arcibiskup pražský a primas český Mons. Jan Graubner.
https://www.tvnoe.cz/porad/40365-mse-svata-v-ramci-festivalu-smetanova-litomysl-litomysl-kostel-nalezeni-sv-krize/viz-367866
Na 27:30
35: chrámy
37:27 boží obraz| Předmět: RE: kázání
10.06.24 01:45:23 | #1444 (1)

Mýlíš tento text Bible?
Gn 1:27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. no a o co jde? jaksi sis se nevyjádřila *12619*


 #1442 

| Předmět: RE: RE: kázání
10.06.24 02:15:49 | #1446 (2)

Mluví i o tom že mi lidi jsme chrámem Boha, že by jsme se měli tak vnímat, tedy že jsme ne jenom obrazem ale i chrámem, tak jak je o tom v Bibli.
.


 #1444 

| Předmět: ..
24.05.24 07:48:31 | #1425

Halík k tomu taky došel že Bůh není bytost:
Bůh je pro Halíka univerzální kontext všeho, co se děje: „Je třeba vzdát se představy Boha, který je nějaká nadpřirozená bytost, nějaký velký strýček za kulisami dějin. Bůh tvoří velký kontext našeho života. Všemu můžeme rozumět jenom v kontextu. Náš život, naše dějiny jsou fragment, my ten kontext vlastně nemáme k dispozici. My se k němu vztahujeme nadějí. My se k němu vztahujeme vírou.“
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-galerie-osobnosti-jsem-prazak-knez-havluv-pritel-presne-co-cast-lidi-nenavidi-rika-halik-245165#utm_source=SeznamHomepage&utm_medium=buttonShortsCinemamode| Předmět: RE: ..
24.05.24 07:59:16 | #1426 (1)

Ano, člověk inklinuje k představám a když si vytvoří představu Boha jako nějaké bytosti tak je to jenom "modla" kterou si vysnil ?


 #1425 

| Předmět: RE: ..
24.05.24 08:07:19 | #1427 (1)

A taky říká že Bůh je v nás, ano, o tom je v Bibli, že Bůh je a nebo měl by být v nás, je na de všemi ale i v nás, kde by taky jinde měl být že :-).


 #1425 

| Předmět: RE: RE: ..
24.05.24 08:10:07 | #1428 (2)

Efezským 4
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

1. Jan 4.
4 Vy však jste z Boha a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.

15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #1427 

| Předmět: RE: ..
25.05.24 00:38:04 | #1429 (1)

Halík je vůl proto nechápe bytost.
A copak je to ta bytost? Kroky to neví a pořád o tom píše sračky.
Tak odpověz co je bytost


 #1425 

| Předmět: RE: RE: ..
25.05.24 05:44:13 | #1430 (2)

V Bibli není napsané že Bůh je bytost a toho si Halík asi taky všimnul :-).


 #1429 

| Předmět: RE: RE: ..
25.05.24 05:54:06 | #1431 (2)

Modlářům to tak vyhovuje představovat si že Bůh je nějaká bytost :-)
Povídají si potom s nějakou bytostí kterou si představují :-)
Ale je to jenom výplod jejich fantazie :-).
*27012*


 #1429 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
25.05.24 13:19:39 | #1432 (3)

A taky ateisté a různí odpadlíci, většinou vše svádí na jakousi bytost Boha a nebo se i vysmívají jakési bytosti na obláčku ale to jsou vše lidské představy a výmysly.


 #1431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
25.05.24 14:10:36 | #1433 (4)

Je přikázání:
Deuteronomium 4
12 יהוה k vám mluvil zevnitř toho ohně, slyšeli jste zvuk těch slov a kromě toho hlasu jste neviděli žádný obraz (podobu).
15 Střežte tedy velmi své duše, protože jste neviděli žádný obraz (podobu), když k vám יהוה na Chorevu mluvil zevnitř ohně.
16 Abyste se nezkazili a neudělali si jakoukoli symbolickou modlu, představující muže nebo ženu..
*30* *6763* *27012*


 #1432 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
31.05.24 07:58:38 | #1434 (5)

To by asi že nemělo být od věci přeložit Slovo boží do rodu ženského, když Eva je také obraz a podoba Boha, třebas například toto na takto:

Deuteronomium 30:6
יהוה, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce a srdce tvého potomstva, abys miloval יהוה,
svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a byl živ.

versus:
Deuteronomium 30:6
יהוה, Bůh tvá, obřeže tvé srdce a srdce tvého potomstva, abys milovala יהוה,
Boha svou, celým svým srdcem a celou svou duší a byl živa.


 #1433 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
31.05.24 18:40:47 | #1435 (6)

...a byla živá.


 #1434 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
02.06.24 08:16:23 | #1437 (7)

Jeremjáš 4, 4
Obřežte se pro יהוה a odstraňte předkožky svého srdce, judští muži a obyvatelé Jeruzaléma. Jinak můj hněv vyšlehne jako oheň, vzplane a kvůli vašim zvráceným činům neuhasne.

Deuteronomium (Pátá Mojžíšova) 10, 16
Obřežte proto předkožku svého srdce a nezatvrzujte již svou šíji.

Ř 2:28
Neboť pravý Žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle; 29ale pravý Žid je ten, kdo je Židem uvnitř, a pravá obřízka je obřízka srdce Duchem, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha.

*4768* *30800* *4768*
Když se obřeže srdce to asi že uhyne všechna modloslužba, vše k čemu vzhlížíme, k čemu se upínáme zanikne?


 #1435 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
02.06.24 08:48:56 | #1438 (8)

To pro to asi řeším Boha rodu ženského ?
Je to možné že to proto, že jsem se to i takto dočetla, že nezbude nic jiného.


 #1437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
04.06.24 14:40:35 | #1440 (9)

Proč by měl být Bohem jenom muž, když to se potom stává pro ženu modlou a když ještě k tomu člověk, muž a žena je obraz a podoba Boha,


 #1438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.06.24 14:43:00 | #1441 (10)

Milovati Boha svou.. celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí .. .a bližní své tak jako sebe, o tom je asi že obřízka srdce u ženy.


 #1440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.06.24 01:36:25 | #1443 (11)

ptal sem se tě co je to bytost, odpověz a neodváděj řeč od otázky *12619*


 #1441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.06.24 02:12:43 | #1445 (12)

O Bohu v Bibli není napsáno že je to bytost, ale bytosti se v ní vyskytují ale jsou to nějaké příšerky.


 #1443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
02.06.24 15:14:48 | #1439 (8)

O obřízce je ještě zde:
Koloským 2
11V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.
12S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.
13Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.


 #1437