Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 102773x
Příspěvků:
1271

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Genesis 1
22.10.22 06:41:44 | #1048

1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
*31247*| Předmět: RE: Genesis 1
28.10.22 17:15:00 | #1049 (1)

bezedná je hlubina Boží| Předmět: RE: RE: Genesis 1
29.10.22 21:05:05 | #1050 (2)

Da 2:22: On zjevuje hlubiny a věci ukryté. Ví, co je v temnotě; s ním však přebývá světlo.


 #1049 

| Předmět: RE: RE: RE: Genesis 1
29.10.22 21:06:21 | #1051 (3)

1K 2:10: Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha; neboť Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny.


 #1050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Genesis 1
31.10.22 13:37:57 | #1052 (4)

stvoříme člověka podle své podoby
i Bůh zkoumá sám sebe svým duchem, akorát u něj je to věčný proces| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Genesis 1
31.10.22 13:39:50 | #1053 (5)

a my jsme tělo, duch a duše
Bůh a duch, co by odpovídalo duši ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Genesis 1
31.10.22 13:41:20 | #1054 (6)

nebo duše je tělo, takže jen duše a duch, já myslím, že ta trojnost musí být ..| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Genesis 1
31.10.22 14:12:03 | #1055 (7)

Otec-Syn-Duch


 #1054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Genesis 1
31.10.22 15:21:17 | #1056 (7)

Má se křtít ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého (Matouš 28/19,20) což je celkem mnoho osob v Bohu a Bůh v nich. *16695*


 #1054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Genesis…
01.11.22 08:01:13 | #1057 (8)

V Bibli jsem se to tak dočetla že je jedno tělo o mnoha údech, jeden Duch a Otec v nás všech. *32238*


 #1056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Genesis…
01.11.22 08:06:27 | #1059 (8)

Jo a že to jméno je JSEM, o tom se píše v Exodus 3/14.


 #1056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.11.22 08:09:26 | #1061 (9)

Začíná se tak i Desatero přikázání : Ja jsem .. *30* a až potom je co máme a nemám dělat.


 #1059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.11.22 08:47:54 | #1062 (10)

To asi že milovati máme své JSEM a bližní své tak jako sebe, jak jinak by to mělo být?


 #1061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.11.22 10:08:50 | #1063 (11)

Matouš 22
32 Já jsem Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův..atd.


 #1062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.11.22 10:14:20 | #1064 (12)

A pokračuje to dál :
33 A slyševše to zástupové, divili se učení jeho.
34 Farizeové pak uslyšavše, že by k mlčení přivedl saducejské, sešli se v jedno.
35 I otázal se ho jeden z nich zákoník nějaký, pokoušeje ho, a řka:
36 Mistře, které jest přikázání veliké v Zákoně?

No jaké ?
Milovati Boha svého(své JSEM) a bližní své jako sebe a nebo i milovati Boha svou (své JSEM) a bližní své jako sebe.


 #1063 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.11.22 10:17:54 | #1065 (13)

Tak v církvích nic takovéhoto zřejmě neučí ale nejde o to co učejí v církvích a nebo i v jiných dominancích (to mohou být učení bludná a nebo falešná) ale jde o to o čem je to v Bibli.


 #1064 

| Předmět: Po stopách starých rabínů
16.10.22 16:49:57 | #1046
| Předmět: RE: Po stopách starých rabínů
16.10.22 17:28:51 | #1047 (1)

Říkají to tam trochu jinak a asi že srozumitelněji : Miluj bližní jako sebe a Boha víc jako sebe.


 #1046 

| Předmět: Žalm 84
11.09.22 08:13:33 | #1039

Žalm 84
12 Nebo Hospodin Bůh jest slunce..
*15730*
*32594*| Předmět: RE: Žalm 84
12.09.22 04:39:33 | #1040 (1)

Jan 1
5 A to Světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.
*30* *6763* *15730*


 #1039 

| Předmět: RE: RE: Žalm 84
22.09.22 11:25:40 | #1042 (2)

Jan 8
12Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“
*15730*


 #1040 

| Předmět: RE: RE: RE: Žalm 84
01.10.22 07:21:04 | #1044 (3)

Iz 60

  • Hospodin bude tvým věčným světlem, tvůj Bůh ti bude ke slávě!

20 Tvé slunce už nikdy nezapadne, neubude už z tvého měsíce – Hospodin bude tvým věčným světlem..


 #1042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žalm 84
03.10.22 19:25:48 | #1045 (4)

Žalmy 139
12 Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.


 #1044 

| Předmět: Zdrávas Maria
10.09.22 11:03:29 | #1038

Zdrávas Maria ?
Komu může profitovat pozdravování Marie, když Ježíš ještě nebyl ani splozen ?
Asi antikristovi :

1.Jan 4.
2 Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest.
3 Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě.| Předmět: ..
27.08.22 13:56:20 | #1031

Bůh živých je i rodu ženského protože Bůh rodu mužského by byl pro ženy modlou.| Předmět: RE: ..
28.08.22 22:33:01 | #1032 (1)

Jan 14
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


 #1031 

| Předmět: RE: RE: ..
29.08.22 14:53:53 | #1033 (2)

*33794* Jak mohou k někomu přijít, když jindy tak zarytě tvrdíte, že jsou v lidech? *2386*| Předmět: RE: RE: RE: ..
29.08.22 16:29:34 | #1034 (3)

No a tet co to je ten "příbytek", tak například:

Efezským 2, 22 v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.


 #1033 

| Předmět: RE: ..
29.09.22 01:16:04 | #1043 (1)

Izajáš 66
12 Toto praví Hospodin: „Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů. Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou.
13 Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení.“


 #1031 

| Předmět: .
21.08.22 04:06:30 | #1024

Bůh je i rodu ženského to protože po kom je Eva obrazem a podobenstvím ?| Předmět: RE: .
21.08.22 04:20:22 | #1025 (1)

Proč se tím trápíš?| Předmět: RE: .
21.08.22 04:34:05 | #1026 (1)

Nikdo dostatečně neuznal tvou domnělou výjimečnost?
A o tom je víra v Boha - uznání nepotřebuješ hledat u lidí.| Předmět: RE: RE: .
21.08.22 06:21:14 | #1027 (2)

Je to trochu jinak:
Mt 18,20 Tam, kde se už dva nebo tři sejdou, aby jednali podle mé vůle, tam jsem já s nimi.“


 #1026 

| Předmět: RE: RE: RE: .
21.08.22 06:25:45 | #1028 (3)

Ano, tři se sešli a zjistili, žes jen ženská. Je to tragédie.


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: .
21.08.22 06:31:29 | #1029 (4)

Nevim jaká je vůle boží, možná se to uchytí a všechna ostatní lidmi vymyšlená náboženství tím zaniknou, je o tom v proroctví :
Daniel 2/44


 #1028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: .
21.08.22 08:24:45 | #1030 (5)

Milovat své JSEM a bližní své tak jako sebe, nic jiného není k tomu zapotřebí, všechny ty omáčky ve kterých to leží :-).


 #1029 

| Předmět: Matouš 22
13.08.22 00:31:58 | #1022

36 „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37 On mu řekl: „‚Miluj Hospodina(Hos­podinku), Boha svého(svou), celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38 To je největší a první přikázání.
39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj své bližní jako sám(samu) sebe.‘
40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“| Předmět: RE: Matouš 22
15.08.22 05:55:56 | #1023 (1)

Galatským 5
14 Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
(milovati bližní své jako samu sebe)


 #1022 

| Předmět: ..
28.07.22 18:56:48 | #1003

Jan 13, 20 Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.“| Předmět: RE: ..
29.07.22 04:38:39 | #1004 (1)

Jan 17
18 Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je.


 #1003 

| Předmět: RE: RE: ..
01.08.22 01:40:37 | #1005 (2)

Jan 15, 16 Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo;


 #1004 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
04.08.22 08:54:14 | #1006 (3)

Bůh živých se jmenuje JSEM a nositelkami tohoto jména mohou být i ženy a děti.


 #1005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
04.08.22 09:09:39 | #1007 (4)

Nosit (ve smyslu jmenovat se) Boží jméno můžou lidé? To nechápu...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
04.08.22 09:19:09 | #1008 (5)

Zkus si přečíst Desatero přikázání nahlas, v tom případě vyslovíš jméno Boha živých JSEM v první větě.


 #1007 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
04.08.22 11:17:19 | #1009 (6)

To, že vyslovím jméno Boží nahlas, přece neznamená ,že se tak sám jmenuji, či že mám právo (či cokoli jiného) to jméno nosit-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
04.08.22 12:10:46 | #1010 (7)

Je psáno :
Matouš 28
19 ..křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého..


 #1009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
04.08.22 13:12:40 | #1011 (8)

Ano, křtem se stavaš "Božím dítětem", ale zcela určitě nedostáváš Boží jméno| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
04.08.22 13:16:20 | #1012 (9)

To nevim jak to a v jak kterých církvích praktikují ale v Bibli je psáno že máme být křtěni ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, tak že se tak neděje ?


 #1011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.22 16:18:20 | #1013 (10)

to si fakt tak navedená nebo to jen hraješ? Když dostaneš nějakej státní řád, ve jménu republiky, tak tím dostáváš to jméno té republiky, nebo dostáváš ten řád "od republiky"?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.22 16:22:47 | #1014 (11)

Tak že ty jsi dítě ?
*19557* *10535* *19557*


 #1013 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.22 16:24:18 | #1015 (12)

hm....fakt tu není nikdo schopný průměrně inteligentního dialogu...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.22 16:31:05 | #1016 (13)

No promiň no, známe se asi že krátce a nevíš že jsem vedla už dávno řeči o tom že se "Boží děti" dostali do Biblí nedávno, dřív tam bylo "synové", ale proč ?
Proto aby mohli s "dětmi" lépe manipulovat ?
A jako to že si sami nechávají říkat "otče" ?
Když otcem nemáme nikoho na zemi nazývat ? (Matouš 23/9)
Máme být všichni bratři tak jak to že je v církvích tato hierarchie ?


 #1015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.22 16:46:50 | #1017 (14)

A navíc máme být dokonalý jako je dokonalý Otec v nebesích a ne jako Dítě v nebesích:
Mt 5,48 Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš nebeský dokonalý jest.

Tak ja fakt mám dojem že v církvích lidi oblbují ale proč ?


 #1016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.22 16:49:50 | #1018 (12)

Slyšela jsem jednu babičku tvrdit že ona je Boží dítě, ale jak mám tomu věřit že je ona dítě ?
To je nesvéprávná a nebo ji něco do dospělosti chybí ?


 #1014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.22 16:51:46 | #1019 (13)

Je psáno:
1K 13,11 Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil.

Hm.. tak že Ti pokřtění lidi nemaj šanci dospět a nebo jak je to ?


 #1018 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.22 16:53:21 | #1020 (14)

To je to že jsem četla Bibli a nekoresponduje to s tím co slýchávám od lidí..
Jsou to i hodně propastné rozdíly.


 #1019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.08.22 11:45:16 | #1021 (11)

Řád republiky člověka nekatapultuje na "dítě".


 #1013 

| Předmět: Lukáš 17
17.07.22 08:36:47 | #996

20 Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat;
21 ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“| Předmět: RE: Lukáš 17
18.07.22 14:57:11 | #997 (1)

Matouš 13
„Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí.“
34 Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích; bez podobenství k nim vůbec nemluvil,
35 aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: ‚Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa.‘
*30*
Jo jo - Hospodinka s moukou od založení světa :-).
*32594*


 #996 

| Předmět: RE: RE: Lukáš 17
20.07.22 05:15:27 | #998 (2)

Jsou různé kvasy, jsou kvasy zla, ale je i kvas dobra, ale jsou i nekvašené chleby :-)
http://biblenet.cz/app/bible/search/kvas/1


 #997 

| Předmět: RE: RE: RE: Lukáš 17
20.07.22 05:27:51 | #999 (3)

Tak že nejdříve očista od starého kvasu:
Exodus 23: 15 Budeš zachovávat slavnost nekvašených chlebů..
*32594*
Ale je i kvas Království nebeského který žena vmísí do tří měřic mouky..
*6763*


 #998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lukáš 17
20.07.22 11:18:00 | #1000 (4)

A co se člověk v Bibli všechno nedočte:
Matouš 23, 13 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.


 #999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lukáš 17
22.07.22 18:28:11 | #1001 (5)

Vypadá to že se bez žen Boží Království neobejde :
Lukáš 8
1Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků
2a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů,
3Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly.
4Lidé se k němu scházeli ve velkých zástupech a přicházeli z mnoha měst. Mluvil k nim v podobenství:


 #1000 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lukáš 17
23.07.22 07:24:22 | #1002 (6)

Mt 13
10 Tehdy k němu přistoupili učedníci a ptali se: „Proč s nimi mluvíš v podobenstvích?“
11 „Vám je dáno znát tajemství nebeského království,“ odpověděl jim, „ale jim to dáno není..
*6763*


 #1001 

| Předmět: Matouš 5
14.07.22 17:46:34 | #995

Matouš 5
47 A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?
48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Překlad do ženského rodu :
47 A jestliže zdravíte jenom své sestry, co činíte zvláštního? Což i pohanky nečiní totéž?
48 Buďte tedy dokonalé, jako je dokonalá vaše nebeská "Matka" ?

Ženy asi že mají také v nebi svoji dokonalou obdobu Otce, když obraz Boha a podobenství Boha je člověk muž a žena.